Jak řezat profil pod úhlem 45 stupňů

Technologie řezání trubek pod úhlem

Téměř každý dokáže vyřešit problém, jak rovnoměrně rozříznout trubku, ale vytvořit doma pravoúhlý řez je mnohem obtížnější úkol. A ještě obtížnější je tvarové řezání čela dílu, pokud je třeba jednu část trubky. Nikoli svislou, ale nakloněnou. Naříznout na druhou. Řezání trubky na trubku je prakticky nemožné bez znalosti popisné geometrie a vyrovnání spojů. Existují však i aplikace na bázi PC, které však vyžadují pečlivé škálování. Pokud je to tedy možné, je třeba se těmto profilovým spojům buď zcela vyhnout, nebo použít jiné tvarovky.

Pokud pomineme varianty používané v průmyslu. Trnové matrice, radiální řezací zařízení. Není pro kutily k dispozici mnoho řešení. V obou případech je zapotřebí buď pilka na železo, nebo ruční bruska. Nastavení je usnadněno tím, že trubkový obrobek má vždy pouze lineární kontakt s řeznou rovinou.

Jak čistě řezat kovové trubky? Kovový obrobek jednoduše pevně upněte pomocí paralelních svorek, označte oblast řezu fixem a řezte podle velikosti. V mezerách mezi pilovým kotoučem a základnami pilového kotouče je samozřejmě vždy možná vůle, která se projeví otřepy na povrchu spoje. Pokud bude později šikmá část takového spoje připojena k jinému prvku potrubí ručním obloukovým svařováním, není to problém: vše lze (v rozumných mezích) korigovat změnou tloušťky svaru. V opačném případě jednoduše zvolte nový nástroj a během řezání neustále kontrolujte značení.

Ještě jednodušší je uříznout konec pomocí řezačky na trubky (není drahá, v nouzi si ji můžete půjčit od zkušenějšího souseda). Nástroj je vybaven speciálním šnekovým podavačem. Postup operací s jednoválcovou řezačkou trubek je následující:

 • Pečlivě očistěte povrch obrobku od nečistot, mastnoty nebo okují.
 • Oddělovaný díl pevně stiskněte čelistmi (pokud je trubka vyrobena z měkkého kovu, např. Z hliníku, je lepší mezi čelisti vložit gumovou drážkovanou desku: zvýší se tak upínací tření). Otáčením posuvného šroubu postupně vrážejte řezný kotouč do stěny, dokud nepronikne skrz.
 • Změňte polohu kruhové trubky otočením o 1200 tak, aby se řezný kotouč dotýkal nové řezné plochy, a opakujte přechod.
 • Proveďte ještě jednu změnu polohy a rovný úsek trubky je připraven. Zbývá jen odjehlit překrývající se místa.

K dispozici jsou tříválcové a čtyřválcové řezačky trubek, u nichž je řezání jednoduché, protože se snižuje počet změn polohy, resp.

Jak řezat ocelové trubky pod úhlem 45 nebo 90 stupňů? Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je nůž na trubky, který máte, vhodný k řezání konkrétního kusu. V úvahu lze vzít následující skutečnosti:

Poznámka: V kritických případech je vhodné si to předem vyzkoušet na odpadním kusu trubky.

řezat, profil, úhlem, stupňů

Jak správně řezat trubky o úhlu 45° a 90° v různých kovech

Jak řezat trubku pod určitým úhlem? O přímočarém řezání již bylo řečeno. Zvažte následující techniky dělení trubkových polotovarů z různých kovů pomocí spojovačky kovů. Kromě snadného řezání minimalizuje elektrická pila množství pilin, což je důležité při práci v domácnosti.

Truhlářská pila se skládá ze dvou částí:

 • Ruční pilka na železo s horním trubkovým vedením, které udržuje nástroj v přísné kolmici ke směru řezu;
 • Těleso ve tvaru V, v němž jsou na obou stranách otvory, které pomáhají pracující osobě provádět přesné úhlové řezy (obvykle 90° a 45°, ale existují i PLS s měřidlem, které mohou provádět úhlové řezy v rozsahu 100 až 1150 úhlů).

Rozlišuje se mezi litou a lisovanou mladinou. První jsou levnější, ale špatně fungují při přerušovaném namáhání ohybem.

Je důležité zvolit správnou konstrukci pily na železo. Pro rohové řezy jsou vhodné pouze vysoce přesné nástroje s horním vedením, které je navíc zajištěno proti ohnutí pružinovými dorazy.

Velikost příčné skládačky zvolte podle následujících parametrů:

 • Šířka přímočaré pily, která určuje maximální průměr obrobku.
 • Délka skládačky se zvyšující se přesností řezu.
 • Úhloměr.
 • Hloubka a šířka průchozích řezů v bočních stěnách kanálu: čím jsou hlubší, tím je stroj méně citlivý na změny řezných podmínek. Stav mazání, zvýšení teploty pilového listu a obrobku. Na druhou stranu, při řezání trubek o velkém průměru bude mít větší šířka záběru negativní vliv na přesnost řezu.
 • Materiál těla: ocel (litá nebo kovaná) je jednoznačně vhodnější než plast, i když plast je lehčí.

Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů? Při práci s příčnou pilou nejprve řezte materiál a poté, co se ujistíte, že je stěna kolmá, postupně zvyšujte tlak na pilový list.

Používání softwaru pro počítač

K tomuto způsobu označování trubek pro řezání potřebujete počítač se speciálním softwarem. Nejprve je třeba vytvořit výkres, na kterém jsou uvedeny rozměry průřezu výrobku a plánovaný úhel řezu. Potřebujete virtuální šablonu.

Vytiskněte ji na tiskárně. Mějte na paměti, že čím větší je průměr trubky, tím více listů budete potřebovat k jejímu vytištění. Poté je třeba pečlivě vystřihnout detaily výkresu ze všech stránek a slepit je dohromady, nejlépe pomocí lepicí pásky. Nyní stačí šablonu připevnit na trubku a označit ji.

Tento způsob řešení problému je velmi přesný. Veškerý potřebný software lze stáhnout z internetu, je zdarma ke stažení a používání. Najdete zde také šablonu pro řezání trubek pod úhlem. Teď už stačí jen vytisknout a vystřihnout. Chcete-li obrobek označit, jednoduše jej obtočte kolem trubky.

Použijte počítačový program, který vám pomůže

Rád bych také zvážil možnost značení pomocí počítačového programu. Jedná se o velmi složitou metodu pro ty, kteří nejsou zvyklí pracovat s počítači. Vyžaduje znalost práce s počítačem, programy pro škálování a plány. Práci začněte nakreslením rozměrů obvodu a sklonu. Vytvořte virtuální šablonu.

Poté výkres vytiskněte na list papíru pomocí tiskárny. Čím větší je průměr potrubí, tím více stránek s označením je k dispozici. Vystřihněte nůžkami všechny části výkresu a slepte je k sobě lepicí páskou. Připravená šablona se připevní k trubce a podél okraje papíru se vyznačí. To je považováno za jednu z nejsprávnějších metod označování. Pokud váš počítač tyto programy nemá, můžete použít Internet. Hrubý vzor diamantu lze stáhnout z internetu. Je třeba ji také vytisknout na tiskárně a vystřihnout. Obtočte připravenou šablonu kolem trubky a vyznačte ji.

Proto vám video ukáže, jak řezat trubku pod úhlem 45 nebo 90 stupňů pomocí počítačového programu:

řezat, profil, úhlem, stupňů

Profilové trubky lze řezat pomocí čtyřicetipětistupňového přípravku na řezání trubek:

Programy pro výpočet úhlu řezu

Technologie řezání pomocí šablon umožňuje získat různé úhly řezu. Pro vytvoření šablony pro jiné úhly než 45º je však již nutné provést matematické výpočty a podle vypočtených údajů vystřihnout šablonu z papíru nebo podobných materiálů.

Je pravda, že existují počítačové programy, které mají řemeslníkům ušetřit výpočty. Tyto programy vytisknou na tiskárně vzory pro řezání trubek.

Jednoduchý výpočetní program založený na MS Excel umožňuje vypočítat a nakreslit šablonu prakticky pro všechny požadované průměry trubek a úhly řezu.

Uživatel musí pouze zadat příslušné hodnoty do políček Vnější průměr a Úhel řezu. Pomocí těchto parametrů se vytvoří šablona, kterou lze vytisknout.

Jednoduché řezací zařízení

Pomocí nekomplikovaného elektromechanického řezacího nástroje lze snadno řezat pod úhlem kulaté a obdélníkové kovové výrobky se silnými stěnami.

ČTĚTE, který elektrický šroubovák je nejlepší pro domácnost?

Řezným prvkem tohoto nástroje je kotouč nebo kotoučová pila připojená k hřídeli motoru. Elektromotor s frézou je zase součástí celkového systému zahrnujícího pracovní stůl, kyvadlovou podpěru, upínací základnu.

K nastavení trubky pod požadovaným úhlem a jejímu následnému upevnění se používají dva kovové úhelníky a běžná svorka. Jeden roh (krátký) je připevněn k základně otočného mechanismu. Kyvadla. Druhý ohyb (dlouhý) je držen ve volné poloze.

 • Otočný mechanismus slouží k nastavení požadovaného úhlu řezu (např. Pomocí pravítka a úhloměru).
 • Nalezená poloha je zajištěna upínacími šrouby.
 • Mezi krátký a dlouhý roh se vloží trubka a zajistí se šroubovou svorkou.
 • Napětí je přivedeno na elektromotor.
 • Na řezný kotouč vyvíjejte pouze mírný tlak, abyste trubku uřízli na správném místě.

Výhodou tohoto systému je krátká doba řezání, čistý řez a možnost zpracovat velké množství trubek v krátkém čase.

Nevýhody: Omezené použití v domácích aplikacích, vyšší hlučnost, práce pouze s malými a středně velkými průměry. Kromě toho se řezání provádí stacionárně, ve vzdálenosti od místa instalace, což není vždy přijatelné.

Pokud se chystáte postavit měděnou trubku doma, potřebujete speciální frézy na trubky, jejichž pravidla výběru doporučujeme přečíst.

Jak řezat lištu pod úhlem 45

Ořezávání rohů stropních lišt lze snadno provést ručně nebo pomocí truhlářské frézky. V prvním případě budeme potřebovat rovinu a pilku na železo, v druhém případě tužku a pilku na železo/řezačku na lepenku. Čepel pilky by měla být dobře nabroušená, abyste nemuseli přemýšlet, jak zakrýt třísky a nerovnosti na řezu.

Pomocí truhlářské frézy seřízněte roh

Vezměte si polyuretanovou lištu. Levá nebo pravá strana rohu. Opřete ji o místo budoucí montáže tak, aby opačný konec dílu z rohu zasahoval do okraje již nalepené lišty. V místě, kde se spodní okraj lišty dotýká horního rohu stěny, udělejte tužkou tečku nebo na ni nalepte kousek izolační pásky. Zopakujte předchozí postup pro druhou část soklové lišty.

Jak vyříznout roh stropního soklu, vnější:

 • Položte levý díl do skládačky zleva doprava a přitiskněte jej k nejbližšímu okraji. Označení rohového hrotu by mělo být v souladu s krajní levou štěrbinou na stejném okraji
 • Pravý obrobek umístěte zprava doleva a přitlačte jej k nejbližšímu okraji. Označte vrchol rohu. Až po pravou štěrbinu.

Jak vyříznout lištu do vnitřního rohu? Je to velmi jednoduché, postup je naprosto stejný, jen se změní označení rohů. Zde je to naopak: pro levou část je nejpravější slot nejpravějším slotem a pro pravou část je nejlevější slot nejlevějším slotem. Hotové stropní lišty se vyrovnají a poté se zkontrolují spáry, zda nejsou prasklé. Pokud jsou velmi malé, nemusíte je rovnat, můžete to udělat tmelem po instalaci.

Jak vyrobit roh stropního podstavce: Umístění obrobku ve stolárně

Důležité: někdy se rohy příliš odchylují od standardních 45 stupňů a jednoduchý přípravek pro stropní sokl je zbytečný. Přebytečné části můžete odříznout. Cestou ven by bylo koupit rotační nástroj, ale není to levné a tento nákup „najednou“ nebude racionální

V tomto případě lze upustit od metody průsečíku bodů.

Jak řezat stropní lišty bez truhláře

Pokud vás zajímá, jak vyříznout stropní lištu bez truhláře, pomohou vám následující informace. Vezměte pravý okraj podlahové lišty, umístěte ji na místo a podél horního okraje ořízněte stropní ořezávací pásku. Měla by přesahovat asi 5 cm za rohové konce. Totéž proveďte s levou částí a označte průsečíky. Stropní sokly se postupně osazují a přenášejí se na ně značky, které jsme si vytvořili.

Nyní, když máte horní část stropních lišt hotovou, můžete přejít ke spodní části. Je to docela jednoduché, značky, které potřebujeme, jsou rohové hroty. Označte jejich polohu tečkami na spodních okrajích levého a pravého stropního podstavce. Dále je nutné spojit body na lištách. Jedná se o linii řezu. Tato metoda pomáhá vyřešit i ta nejobtížnější zákoutí. Montáž pravděpodobně nebude nutná, a pokud ano, bude minimální.

Jak řezat stropní sokl bez speciálního nástroje: viz označení na fotografii pro metodu protínajících se bodů

Důležité: Zde popsané práce vyžadují označení povrchů. Proto byste měli nejprve začít s řezáním a montáží lišty a teprve potom přemýšlet o tapetování

Pokud chcete lištu připevnit na tapetu, můžete ji před dokončením označit a oříznout a poté ji přilepit.

Jak svařovat pod libovolným úhlem, nejen pod úhlem 45 a 90 stupňů

Jak svařovat trubky pod různými úhly 45 a 90 stupňů Svařování trubek není snadné, a pokud si chcete být jisti, že během používání nebudou unikat. Ale i když to není nutné, často dochází ke komplikacím, pokud je třeba jednu trubku přivařit k druhé pod určitým úhlem.

řezat, profil, úhlem, stupňů

To je pro netrénovaného svářeče obtížné. Trubku je třeba nejprve označit a poté ji rovnoměrně odříznout úhlovou bruskou a přivařit k jiné trubce. Jaké jsou triky pro tento? Jak rychle a správně řezat trubky pod úhlem?

Značení trubek pro svařování pod úhlem

Při instalaci vodovodního potrubí je velmi často nutné svařovat potrubí pod určitým úhlem. Přitom je třeba potrubí nastavit tak, aby sedělo co nejpřesněji, což ve většině případů zajistí, že nedojde k úniku vody.

Nejjednodušší je svařovat trubku pod úhlem 45 a 90 stupňů a označit ji pro svařování pomocí jednoduchého listu papíru. K tomu je zapotřebí čtvercový list papíru, který je třeba šikmo přeložit. Tím získáte jednoduchou šablonu pro značení trubek pod úhlem.

K označení potrubí lze použít také malou nádobu s vodou, ale tato metoda je vhodná pouze pro označení potrubí malých průměrů. Na nádobě vytvořte požadovaný úhel a nakloněte ji, pak můžete trubku spustit do vody. Poté je třeba vyjmout trubičku a pečlivě obkreslit vytvořenou značku. No, o tom, jak svařovat kanálové tyče, si můžete přečíst na mmasvarce.Viz.

Použití úhelníku pro označení potrubí

Neméně jednoduchý způsob značení trubek pro svařování od předchozí verze a liší se tím, že se používá malý kovový úhelník. V místě, kde je třeba trubku svařit pod úhlem, se mírně přivaří a poté se na něj křídou přiloží svařovaná trubka.

Skvělým způsobem, jak rychle vytyčit trubku v libovolném úhlu, je použití dlouhých špejlí s gumičkami. K tomuto účelu můžete použít i elektrody, ale jsou příliš dlouhé, takže práce s nimi není příliš pohodlná.

Chcete-li trubky označit tímto způsobem, přiložte svařovanou trubku k druhé trubce, přiložte k ní dvě gumičky a poté do ní vložte elektrody, jednu k druhé a velmi pevně. Po umístění trubky do požadovaného úhlu je třeba elektrody vytáhnout nebo odstranit, čímž se vytvoří požadovaný úhel, pod kterým je třeba trubku řezat.

Když je značení přesně připraveno, stačí vzít tužku nebo kus křídy s ostrými hranami a nakreslit na trubku čáru na okrajích elektrody. Přesné řezání trubek podle značení umožňuje dosáhnout správného úhlu pro svařování.

Existují i jiné způsoby značení trubek pod úhlem pro svařování, například pomocí počítačových programů. V pracovních podmínkách však zpravidla nezáleží na počítači a nejčastěji musíte všelijak kličkovat.

Řezání trubek pod úhlem: výhody a nevýhody různých metod

Při instalačních a instalatérských pracích je často nutné řezat polotovary pod určitým úhlem. Změna směru odpojovacího potrubí je nutná pro následné spojení s dalšími trubkami stejné konfigurace nebo pro instalaci uzavíracích a regulačních ventilů.

Je třeba vzít v úvahu, že přesnost řezu v pravém úhlu je nezbytná pro získání spojení válcovaných kovových výrobků s vysokou hustotou. K tomu potřebujete mít potřebné nástroje, kvalitní frézu na trubky a zkušenosti s obráběním trubek.

V tomto článku si ukážeme, jak řezat trubky pod různými úhly.

Metody značení trubek pod úhlem 45 stupňů

Řezání trubkových polotovarů pod úhlem 45° je nejčastěji vyžadováno při instalaci topných, kanalizačních a plynových potrubí. K tomuto účelu se používají válcové železné a nerezové trubky o malém až středním průměru 20-500 mm.

Jedním z hlavních úkolů při řezání trubek pod úhlem 45 stupňů je přesné změření úhlu a přesné řezání trubek tak, aby spojené prvky do sebe zapadaly s přesností na milimetr. To platí zejména pro tenkostěnné trubky. Při sebemenší chybě při řezání se stěny spojovaných trubek nespojí ve správné konfiguraci

Proto je třeba věnovat velkou pozornost zajištění přesného řezání

Pokud není k dispozici výrobní šablona, lze použít papírovou šablonu ve tvaru čtverce. Označení potrubí provedete následujícím způsobem:

Čtvercový list přeložte šikmo a zarovnejte jeho protilehlé rohy. Délka úhlopříčky šablony se musí rovnat obvodu dílu. Přeložený list srolujte kolem trubky

Ujistěte se, že strana šablony, která je nejblíže konci dílu, je dokonale kolmá ke středové ose. Místo budoucího řezu označte přerušovanou čarou. Dalším krokem je řezání trubky.

Značení čtvercových a obdélníkových trubek

K vytvoření šablony pro vytyčení čtvercové trubky je lepší použít podobnou šablonu, ale s větším průřezem. Obrobek se jednou vyznačí pomocí pravítka nebo úhloměru. Profil se vloží do dutiny připravené šablony, označí se a poté se vyřízne.

Označení potrubí 90 stupňů

Označení trubky pod úhlem 90 stupňů je poměrně snadné. V případě potřeby lze použít list papíru: omotejte jej kolem trubky, upevněte jej na místě a označte trubku

Je důležité dbát na to, aby se okraje plechu překrývaly po celém obvodu, aby bylo dosaženo rovného řezu

Jak řezat čtvercovou trubku pod úhlem 90 stupňů?

Pro čtvercové nebo obdélníkové potrubí je vhodnější trojúhelník. Pomocí tohoto nástroje označte každou stranu čtvercové trubky střídavě fixem. Po vyznačení linie řezu trubku rozřízněte.

Značení trubek pod jinými úhly

Pro řezání trubek pod jinými úhly potřebujete šablony s příslušnými rozměry. Pro přípravu šablony použijte Excel nebo jiný počítačový program a do příslušné části zadejte průměr potrubí, požadovaný úhel atd.Д.

Všechny průměry a úhly trubek lze vypočítat pomocí řezacích programů. Častěji se však tato metoda používá k vytvoření šablony pro řezání trubek malých a středních průměrů. Pro větší průměry a větší množství jsou vhodnější programovatelné řezačky trubek.

Jak řezat trubky pomocí „límcového řezáku?

Pro instalaci vodovodů jsou často vyžadovány trubkové polotovary s trojúhelníkovým řezem na konci. Tato konfigurace trubek je nutná pro spojení s jinou kruhovou trubkou v pravém úhlu.

Pro provedení límcového řezu postupujte následovně

 • Změřte obvod trubky.
 • Trubka se řeže pod úhlem 90 stupňů.
 • Na konci trubky se nastaví ekvidistantní body ve vzdálenosti 90 a 180 stupňů od sebe.
 • Vypočítejte průměr potrubí vydělený třemi.
 • Počínaje dvěma diametrálně zarovnanými body se vypočtená hodnota vynese do grafu a označí se body.
 • Tyto body jsou spojeny s ostatními svařovacími segmenty hladkými oblouky.
 • Po naříznutí oddělte pomocí nástroje na řezání trubek půlkruhové segmenty připravené ke svařování.

Řezání pod úhlem 45 stupňů

Pokud je však přesto nutné řezat trubku s kruhovým průřezem z oceli nebo různých plastů, je užitečná šablona pro řezání trubek pod úhlem, jejíž tvar se vypočítá ručně nebo strojově. Úkol řezání se výrazně zjednoduší, pokud je třeba řezat železný profil čtvercového tvaru pod úhlem 40-5 stupňů.

Pro rychlý řez můžete použít obyčejný kousek papíru přeložený šikmo, kterým označíte plochu pro další řez. Pomocí přeloženého papíru postupujte následovně:

 • Na rovné ploše profilu, v místě, kde je proveden řez, nakreslete přesně kolmo k němu kus ořezové čáry;
 • Položte kousek papíru přeložený šikmo na stranu ostrým koncem směrem sekací linky Ruční řezačky trubek jsou konstruovány tak, aby horní okraj kartonového trojúhelníku byl v jedné rovině s horní stranou železného profilu.

Tužkou veďte ořezávací čáru podél strany archu pod úhlem 45 stupňů, pak položte roh kartonu na druhou stranu a obkreslete jej tužkou (nejlépe úzkou fixou).

K řezání lze použít úhlovou brusku s kovovým kotoučem, přičemž se nejprve podél značek vede úzká ořezávací čára a poté se rovnoměrně prohlubuje, dokud nejsou okraje zcela odděleny.

Pro individuální použití

K řezání železných trubek v domácnosti se používají následující nástroje:

Ruční řezačky trubek. Díky řezným hranám válečků lze kulaté kusy oříznout rovnoměrně a pod pravým úhlem. Existuje několik verzí tohoto typu výrobků, které se skládají z jednoho válečku nebo řady válečků na řetězu. V domácnosti jsou taková zařízení zřídkakdy dostatečná a vhodná spíše pro profesionální provádění prací.

Úhlová bruska. Jedná se o univerzální nástroj pro ořezávání všech železných dílů s různými úhly, k práci se používají speciální kovové kotouče, které se při použití poměrně rychle odštípnou. Díky tomu můžete přesně řezat zakřivené struny pomocí kotouče s malým průřezem.

Plynový hořák. Ostrý a účinný způsob řezání železných povrchů proudem žhavého plamene, mezi jeho nevýhody však patří roztavené hrany, které komplikují další svařování. Použití plynového hořáku je obtížné řez výrobek pomocí kartonové šablony, která hoří, a pokud je linie ořezávače načrtnuta, není ve skutečnosti v proudu plamene vidět.

Elektronické řezačky trubek. Pro menší průřezy trubek lze použít malé elektronické frézy na trubky, které mají podobnou funkci jako úhlová bruska. Přístroj se nazývá válečková fréza; pracuje tak, že obrobek položí na základnu, kýve se na válečcích a elektronicky řeže povrch obrobku shora. Hlavním rozdílem je železný kotouč, který má speciální povrchovou úpravu pro řezání kovu.

řezat, profil, úhlem, stupňů

Řezání pod úhlem

Při zvažování přímých nebo diagonálních metod řezání je důležité vzít v úvahu různé řezané materiály. Hadice z polypropylenu nebo tenké mědi se řežou snadněji a rychleji než silnější ocelové trubky.

Plastové výrobky s malým průměrem lze stříhat pod pravým úhlem pomocí speciálních nůžek. Úhel lze zkontrolovat pomocí standardního úhloměru. Polymerové trubky lze řezat také obyčejnou pilkou na železo s jemnými zuby.

Nejčastějším požadavkem na instalaci je řezání vodovodního, kanalizačního a větracího potrubí pod úhlem 45º.

Zjistěte, jaké nástroje lze použít pro řezání pod různými úhly.

Papírová šablona pro potrubí

Pro relativně přesný řez můžete použít jednoduchou techniku, při které vám jako šablona poslouží obyčejný list papíru. Dobrým způsobem vytvoření šablony je například papír do tiskárny formátu A4.

List se předběžně označí jako čtverec pomocí pravítka. Velikost úhlopříčky čtverce by měla odpovídat délce obvodu řezané trubky. Odřízněte přebytečné části archu.

 • List přeložte šikmo a zarovnejte protilehlé rohy.
 • Výsledný trojúhelník otočte tak, aby přímka pro přeponový trimr byla kolmá na osu trubky.
 • V této poloze obtočte papír kolem povrchu trubky a srovnejte krajní body přepony k sobě.
 • Pomocí fixy označte řez podél linie některého z katet trojúhelníku.
 • Řezání trubky podél vyznačené čáry.

Je velmi vhodný pro značení a řezání trubek pod úhlem 45º v rozsahu průměrů od 32 do 63 mm. Pro lepší podporu přípravy šablony se doporučuje použít silný, ale měkký papír. Můžete také použít paronit a podobné materiály.

Jak si vybrat správné řezačky na plastové trubky a jak je používat v praxi, je podrobně popsáno v našem článku.

Dobře vyrobené šablony pro tvarové řezy umožňují velmi přesné řezání. Nelze však vyloučit mezeru mezi připravenými obrobky. Při spojování kovových trubek se „utěsňuje“ svarovým spojem, při spojování plastových dílů se používá speciální pájecí šňůra.

Programy pro výpočet úhlu řezu

Technologie řezání umožňuje různé úhly řezu. Abyste však mohli vytvořit vzor pro jiné úhly než 45º, musíte provést výpočty a použít vypočtené údaje k vystřižení vzoru z papíru nebo podobného materiálu.

Je pravda, že existují počítačové programy, které mají řemeslníkům ulehčit práci s výpočty. Tyto programy tisknou vzory pro řezání trubek.

Jednoduchý výpočetní program založený na MS Excel umožňuje výpočet a vytvoření šablony prakticky pro všechny průměry trubek a požadované úhly řezu.

Uživatel musí pouze zadat příslušné hodnoty do políček „Vnější průměr“ a „Úhel řezu“. Na základě těchto měření se vytvoří šablona, kterou lze vytisknout.

Dláto na řezání trubek

Existuje jednoduchý nástroj, který se často používá v každodenním životě, především při práci se dřevem. Říká se tomu skládačka. Stejný nástroj je nyní vhodný i pro řezání trubek, a to pod různými úhly.

Řezák na trubky je k dispozici v prodeji, ale pokud chcete, můžete si ho vždy vyrobit sami a přizpůsobit konstrukci požadovanému průměru trubky:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS