Jak řezat úhel na kotoučové pile

Ruční okružní pila s jednoduchým a robustním vedením

Mezi velkým množstvím stavebního nářadí jsou i nejrůznější přídavná zařízení, která mají řemeslníkům usnadnit těžkou práci. Lidé z truhlářského oboru znají podivný název „“, který označuje nástroj, který vám pomáhá řezat desku nebo jiný profilovaný materiál

pod úhlem, který je buď pevně konstrukčně stanoven, nebo určen uživatelem. U dokonalých vnitřních a vnějších projekcí je úhel obvykle 45°.

Materiál, který má být řezán pod úhlem, může být různý: lišty, dveřní a okenní lišty, lišty, římsy atd.д. Nástroj je pevně připevněn k pracovnímu stolu a materiál je někdy upnut šroubovou svorkou. takové zařízení je bezpečné a snadno se používá.

Základní informace v kostce

Na otázku, jak správně vyrovnat dřevěnou stěnu, neexistuje jednoduchá odpověď. Můžete je připevnit ke svislým čepům na jedné nebo obou stranách stěny. Nebo můžete svůj dům jednoduše obložit stěnovým obkladem, sádrokartonem nebo jinými stěnovými panely na rovném rámu. Volba techniky závisí především na deformaci, která je rozhodující pro stabilitu a vzhled domu. Pokud je příliš závažná a nemáte dostatek zkušeností, je nejlepší zavolat odborníky.

V každé truhlářské dílně by měly být k dispozici alespoň tři nebo čtyři různé typy pil.

 • Pila na železo se širokým ostřím pro hrubé řezy velkých dílů a velkých obrobků. Čím delší je čepel, tím rychleji práce probíhá. Ze stejného důvodu se však zvyšuje i pohyblivost samotného pilového kotouče, což způsobuje, že pila je tažena do strany, jak se říká. Proto je důležité věnovat pozornost linii řezu a ujistit se, že se neodchyluje od značení. Novinkou posledních let je teflonový povlak pilových listů, který usnadňuje řezání čerstvého dřeva a chrání pilu před korozí.
 • Pilové kotouče se „zadní deskou“ se od standardních pil liší nejen tím, že mají pevný hrot, který „tlumí“ vibrace kotouče, ale také tím, že mají jemnější, blíže uložené zuby. Používá se pro čisté a přesné řezy.
 • Jemná pila zajišťuje čistý a přesný řez.
 • Pilové kotouče s úzkými pilovými pásy jsou vhodné pro vyřezávání zaoblených detailů a velkých otvorů. Základním pravidlem pro každou motorovou pilu je udržovat ostří vždy suché a čisté. Zuby pily. i když jsou kalené. by se měly pravidelně brousit.

Výběr správného nástroje

Existuje několik odborných doporučení pro výběr správného nástroje pro danou práci.

Pro domácí řezání postačí domácí nebo poloprofesionální D-pila, kterou lze ovládat jednou rukou. Čím větší je výkon, tím těžší je skládačka a tím obtížnější je rovnoměrné řezání.

řezat, úhel, kotoučové, pile

Kroková regulace otáček, elektronický stabilizátor a funkce vratného pohybu usnadňují řezání. Plastové tužidlo na základní desce zajišťuje dobrou přilnavost čepele. Vestavěné větrací otvory a světlo jsou užitečné funkce.

Pozornost si zaslouží upevnění čepele. Některé modely mají omezení, které neumožňuje použití jakéhokoli pilového kotouče.

Přímočaré pily nejsou pro řezání desek ideální. k tomuto úkolu se lépe hodí kotoučové pily a pily na železo. Přestože výkonný nástroj dokáže práci odvést, dokonale rovný řez je nepravděpodobný.

Každý model skládačky má jiný tvar pilového kotouče, proto se vyplatí vzít si nástroj před nákupem do ruky a pokud možno si ho vyzkoušet v prodejně.

Jak správně řezat?

Vláknité desky se musí řezat ve vodorovné rovině, např. na stole nebo na speciální pile. Povrch musí být stabilní, jinak bude při práci s vibrujícím elektrickým nářadím a ruční pilou obtížné dosáhnout přesného nebo rovnoměrného řezu. Deska se musí pevně dotýkat povrchu stolu.

Při řezání materiálu elektrickou přímočarou pilou musí být obrobek, který má být vyříznut z plechu, na pravé straně nástroje. V případě ruční pily není tento faktor povinný. umístění plechu závisí na pohodlí řemeslníka při práci s ním.

Při práci s přímočarou pilou lehce přitlačte list dřevovláknité desky k povrchu stolu v místě řezu, čímž dosáhnete čistého řezu. bez „třásní“ na okrajích. Při řezání pilkou na železo s jemnými zuby ji musíte držet v mírném ostrém úhlu k linii řezu, abyste dosáhli rovného okraje.

Při použití kotoučové pily by se měly používat úhlové brusné kotouče vhodné na dřevo. Při řezání bzučákem dodávaným s kotoučovými pilami se nelze vyhnout odštípnutí na okrajích řezu.

Pro řezání malých obrobků z laminovaných dřevovláknitých desek o malé tloušťce může být nejlepším nástrojem nůž s naostřenou čepelí a špičkou. I v tomto případě je třeba zajistit, aby dřevotřísková deska pevně seděla na povrchu. Můžete řezat i na podlaze, protože není nutný přesah okraje obrobku přes hranu stolu. Pokud však nechcete poškodit obložení povrchu, na kterém pracujete, měli byste pod střihací šňůru něco položit. Poté se pomocí kovového pravítka provede několik řezů ostrým hrotem nože podél značek čáry sečení na listu dřevovláknité desky, dokud se obrobek zcela neodřízne. Je třeba poznamenat, že nůž dokáže řezat obrobky poměrně přesných rozměrů s rovnými hranami.

Pokud nejsou hrany obrobků rovné a čisté, lze je vyhladit a očistit hoblíkem, jemným smirkovým papírem nebo pilníkem.

Pokud je nutné řezat plnou desku na poloviny, je lepší, když si při řezání přizvete pomocníka, který bude díl držet zavěšený na desce stolu. Můžete také použít dva stoly a umístit desku do mezery mezi nimi.

Následující video ukazuje, jak provést hladký řez skládačkou.

Bezpečně upevněte nastavení stroje

Po dokončení seřízení kotoučové pily: správné vyrovnání vodicího kotouče, nastavení vodicích lišt a rovnoběžnosti desky stolu, pevně utáhněte zajišťovací šrouby. Stroj při provozu vydává velké vibrace, které oslabují upevnění a způsobují zmatek v nastavení. Mohlo by dojít k poškození obrobku.

Všechny tyto postupy nastavení lze provést během několika minut. Doporučuje se čas od času zkontrolovat nastavení stroje, aby bylo dřevo vždy kvalitní.

Postup výroby vodicí lišty pro ruční kotoučovou pilu

Na stacionární kotoučové pile rozřízněte laminát podélně a příčně, abyste vytvořili základní díl vodicí lišty.

Obě laminátové desky podélně spojte třením spoje paličkou a spodní stranu vyplňte rychleschnoucím lepidlem.

Zdrsněte povrch obrobků smirkem na kulatém trnu a otřete je hadříkem.

Naneste lepidlo na zadní plochu tenkého kusu laminátu, podél jeho délky přitlačte hliníkový kanál jako zarážku a přilepte tenký kus na základnu podél hliníkového kanálu.

Do zadní strany hliníkového kanálu vyvrtejte v pravidelných intervalech otvory stejného typu, uvnitř vyvrtejte otvory pro hlavy šroubů a zvenku je odjehličte smirkovým plátnem.

Položte hliníkový kanálový pásek podél úzkého pásku přilepeného k podstavci se zaručenou vůlí, přičemž použijte dva kusy hliníkového kanálového pásku správné velikosti.

Naneste lepidlo na styčnou plochu mezi hliníkovým kanálem a laminátovou podlahou a přitlačte kanál tak, aby zarážky volně klouzaly po vodicí liště.

Připevněte vodicí lištu pomocí šroubů skrz otvory v zadní části kanálu k základně.

Ruční bruskou zbruste konce šroubů na zadní straně základní desky.

Úzkou lištu přišroubujte podélně do laminátového podkladu. Konce šroubů na zadní straně zbruste ruční bruskou.

Hliníkový kanál vyřízněte na stejnou velikost jako vodicí lištu. Z hliníkového pásu zhotovte podle jeho rozměrů dva díly, které dvakrát ohněte k jednomu konci pod pravým úhlem. Zdrsněte ohyby ručním pilníkem.

Vyznačte si velké strany ohnutých desek a nařízněte je podél okrajů po celé délce pásu. Očistěte a zaoblete hrany.

Do základny desek udělejte po dvou otvorech.

Zaoblení rohů hliníkového kanálu. Přilepte hliníkové zakřivené lišty k hliníkovému kanálu podle upevňovacích bodů na ruční kotoučové pile.

Do hliníkového kanálu vyvrtejte otvory shodné s otvory v zakřivených lištách. Připevněte je k sobě pomocí šroubů, matic a podložek, přičemž hlavy šroubů umístěte dovnitř kanálu.

Vložte dlouhé konce ohnutých tyčí do upevňovacích bodů na kotoučové pile a utáhněte křídlové matice. Posuvný kanál musí být pevně přitisknut k boku pracovní základny kotoučové pily.

Zasuňte konec kanálu kotoučové pily do drážky vodicí lišty a odřízněte ze základny pásek odpovídající šířce pracovní základny pily. Dokončete další strany našeho svítidla.

Znovu obrousit smirkovým plátnem, odstranit částečky materiálu kartáčem, otřít základnu vlhkým hadříkem.

Na čistý povrch vodicí lišty přiložte pruhy oboustranné lepicí pásky po celé délce vodicí lišty. Odměřte si roli hrubého smirkového papíru po celé šířce podstavce a přebytečnou šířku odtrhněte.

Odstraňte ochrannou fólii z pásky a přilepte pás smirkového papíru zrnitostí směrem ven. Odřízněte konce na délku základní desky.

Navoskujte styčnou plochu vodicí lišty a laminátové základny parafínovým olejem a náš nástavec je plně připraven k použití.

Postup výroby přípravku pro kotoučovou pilu

Použijte lepené lamelové dřevo o šířce 25 a 45 mm. Vyrobíme základ rámu z vícevrstvé překližky 400×500 mm. Možné jsou i jiné kombinace rozměrů.

Pro všechny prvky vytvarujte bloky z lepeného lamelového dřeva stejné výšky.

Podle značení nastavte 400 mm dlouhé dřevo podél délky desky napříč základní deskou, blíže k jednomu okraji.

Na vzdálenější boční okraj rámu směrem k 400mm okraji základny namontujte dva dřevěné bloky o rozměrech 45 × 55 mm s mezerou mezi nimi a s dlouhými stranami směřujícími k 400mm okraji základny.

Na druhé straně 400mm dřeva připevněte symetricky ke dvěma dílům o rozměrech 45 × 55 mm podél 400mm boční hrany základny dřevo o rozměrech 123 × 25 mm.

Po vytvrzení lepidla otočte podpěru o 180 stupňů a všechny dřevěné prvky na přední straně připevněte šrouby podle značek.

Přilepte hliníkový pásek o rozměrech 3 × 25 mm na základnu hliníkového úhelníku o rozměrech 1,5 × 10 × 25 mm pomocí lepidla na kov a utáhněte jej šroubovými svorkami.

Hliníkové lišty s hliníkovými lištami namontujte podélně po stranách lože 500 mm na podpěry trámů tak, aby jejich konce spočívaly na vnějších rozích trámu 123 × 25 mm a nepřesahovaly rozměry trámu.

Podle značení vyvrtejte nad všemi podpěrami trámů otvory do hliníkového vodítka a na přední straně vytvořte protikus.

Pro upevnění kolejnic nalepte na podpěry lepicí pásku, utáhněte je šroubovými svorkami a první z nich zajistěte vruty do dřeva.

Umístěte kotoučovou pilu, namontujte druhou vodicí lištu a rovněž ji zajistěte šrouby.

Naneste mazivo na povrch kotouče, aby hladce klouzal po vodicí liště.

Po kontrole, že je pilový kotouč ve svislé poloze, proveďte průchozí řez do dřeva o délce 400 mm v základní desce a řez do dřevěné podpěry na okraji základní desky, ale neprořízněte zcela úsek od dřeva o délce 400 mm po dřevo o rozměrech 123 × 25 mm.

Do dřeva s otvorem našroubujte pouzdro se závitem M6 × 13 mm. Z tohoto a dvou dalších prvků sestavte sestavu ve tvaru písmene U, přičemž nosník s objímkou je jedním z ramen sestavy.

Našroubujte křídlovou matici na křídlový šroub, kam až to půjde, a zašroubujte ji do objímky. Umístěte U-kus s nohami na 400mm dřevo a zajistěte, aby se dalo posunovat a fixovat v dané poloze pomocí měřicí pásky připevněné na vnitřní straně 400mm dřeva.

Proveďte ořezávací linku pod úhlem 45 stupňů k zářezu v základně, aby bylo zajištěno, že můžeme řezat určitou šířku obrobku.

Pomocí otvorů v zátce jako šablony vyvrtáme do základní desky protilehlé otvory, do kterých našroubujeme závitová pouzdra. Pomocí podložek a křídlových šroubů namontujte doraz, abyste obrobek řezali pod úhlem 45 stupňů.

Na čelní stranu 500 mm strany základny přišroubujte dřevěné latě, které při svislé instalaci přesahují spodní část základny.

Aby se zabránilo bočnímu pohybu podběhů, přilepte na vnější stranu dřevěné konzoly.

Postavte kotoučovou pilu na rovný povrch a na konci základny ji upevněte hoblinami.

Nyní můžete snadno provádět řezy pod úhlem 45 a 90 stupňů nebo připravit velké množství polotovarů na jednu velikost.

Obložení desek kotoučovou pilou

Jak vyrobit kotoučové pily vlastníma rukama?

Existuje několik zařízení, která lze pro řezání kotoučovou pilou vyrobit ručně.

Stůl kotoučové pily se zvedacím a spouštěcím mechanismem.

Jak si vyrobit domácí přípravek pro kotoučovou pilu?

Potřebné materiály a nástroje:

 • Tektolit nebo překližka.
 • šrouby se zápustnou hlavou.
 • Třmeny.
 • Svorky.
 • Oboustranná lepicí páska.
 • Organic.
 • Silikonový sprej.
 • Hliníkové držáky.
 • Parafín.
 • Vláknité desky.

Výroba pravítek

Jako vodítko můžete použít kus překližky s rovným povrchem. Za tímto účelem vyřízněte z plechu pás o šířce rovnající se maximální možné šířce kotoučové pily. K této hodnotě přičtěte 20 cm. Délka tohoto listu musí být o něco delší než maximální délka materiálu.

Nejdříve je třeba na připraveném kusu překližky ustoupit 6-7 cm od továrního okraje a vyříznout pruh. Tento pás bude pravítkem, po kterém se bude pohybovat rám pily tohoto typu. Zbývající část rozřezané překližky bude sloužit jako základna, na kterou se připevní pravítko. Podél pravítka se pila během řezu pohybuje.

Je důležité zajistit, aby výška pravítka odpovídala tloušťce rámu pily.

Pak je třeba nastavit pravítko na základnu. Je upevněn ve vzdálenosti 10 cm od okraje. Vzdálenost může být menší, ale měla by být dostatečná pro použití klipů.

Tovární plocha musí být zaslána na stranu, kde bude proveden řez. Vodítko je přilepeno k podstavci a dodatečně zajištěno šrouby.

Nakonec je třeba odstranit přebytečnou část podkladu. To lze provést pomocí kotoučové pily. Povrch vytvořený na základně bude stejně rovný jako líc překližky na pravítku.

S tímto průvodcem se pracuje velmi snadno. Základna s pravítkem je připevněna k obrobku, např. dřevotřískové desce. Tento problém můžete napravit pomocí několika možností. Při prvním způsobu se část řezaného listu umístí na stranu pilového kotouče, při druhém způsobu pod základní desku, na které je upevněna vodicí lišta.

Délka archu jsou 2 značky na straně, která odpovídá uvedeným způsobům řezání, ve vzdálenosti, kde se nachází řez. Vzdálenost mezi značkami by měla být co největší. Je důležité vzít v úvahu tloušťku vodicí lišty. Základna pravítka je připevněna ke dvěma kůlům a zajištěna svorkami. Hloubka upínacích čelistí by měla zajistit, aby byly namontovány tak, aby se pila na konci řezu mohla volně pohybovat od plechu.

Pokud je vodicí lišta dlouhá, není příčný řez příliš vhodný. Proto je vhodné vytvořit návrh, který je kratší. Například pro 60 cm široké skříně je třeba vytvořit 1 m dlouhou vodicí lištu.

Tato zařízení jsou vhodná pouze pro práci s materiály, které mají velkou šířku a délku. Na plochých tyčích této konstrukce nelze řezat desku.

Konstrukce kotoučové pily pro přesné řezání

Pokud pilový kotouč tohoto typu zanechává na okrajích pily roztrhaná vlákna a třísky, můžete se pokusit vytvořit konstrukci, která dosáhne nulové vůle. Je třeba vyříznout kus dřevovláknité desky o tloušťce 6 mm. Poté je třeba disk vyjmout, zvednout ochranný kryt a přilepit jej k základně. To lze provést pomocí oboustranné pásky. Pak se pila zapne a pilový kotouč se pomalu zanoří do tvrdé desky, takže je možný řez s nulovou vůlí.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS