Jak vložit čepel do ruční skládačky

Vše, co potřebujete vědět o skládačkových svorkách a o tom, co dělat, když se držák pilníku rozbije

Držák pilového kotouče je jedním z nejvíce namáhaných, a tudíž nejzranitelnějších prvků elektrické skládačky. Je neustále vystaven statickému i rychle se měnícímu dynamickému zatížení. V dnešním článku si povíme, jaké typy skládačkových pil jsou k dispozici a jak rychle a správně vyměnit pilový list za nový.

Podle typu konstrukce se rozlišují následující typy držáků pilových kotoučů:

Rychloupínací zařízení

Nejoblíbenější možnost. Používá se u většiny moderních skládaček. Vyžínače trávy se rozšířily díky snadné montáži pilového kotouče, která vyžaduje pouze stisknutí zajišťovacího tlačítka a vyjmutí kotouče.

Radiální svorka

Je nejjednodušší na ovládání. Vybaveno pružinou, která po výměně pilového kotouče vrátí aretační vačky do původní polohy. Tento upínací systém je k dispozici pro nejnovější skládačkové pily.

Šroubový upínací přípravek

Nejspolehlivější typ upnutí čepele, při kterém se k upnutí čepele používají dva přídržné šrouby. Vzhledem ke složitosti konstrukce a časové náročnosti výměny lopatky od ní mnoho výrobců upouští ve prospěch modernějších variant.

Při výměně nože je vhodné zkontrolovat stav upevnění. Pokud jsou prvky nadměrně opotřebované, může to vést k házení pilového kotouče během řezání, což může negativně ovlivnit kvalitu řezu.

Bezpečnost práce

Elektrická přímočará pila je obecně konstrukčně bezpečnější než úhlová bruska a kotoučová pila. Skutečným nebezpečím při práci se skládačkou je vtažení ruky nebo jiné části těla pod pilu. Pravděpodobně se nachází pod obrobkem, kde shora vystupuje neviditelná špička pilového kotouče.

Další informace o výběru a konstrukci skládačky najdete v tomto článku.

Proto je nejdůležitějším bezpečnostním pravidlem, že se při všech operacích nesmí ruka nebezpečně přiblížit k pracovnímu pilovému kotouči.

Je zakázáno řezat malé obrobky tak, že držíte ruku v blízkosti pilového kotouče. Obrobek musí být upnut všemi prostředky: svěrkami, svěrákem, samořeznými šrouby, svorkami atd.Д.

 • Zlomení pilového kotouče s ostrým kusem, který se odráží do strany nepředvídatelným směrem. Stává se velmi zřídka. Častěji se pilový kotouč jednoduše rozlomí na dvě části, z nichž jedna zůstane v obrobku a druhá v jádře. I když se díl začne odrážet, děje se tak malou silou, protože rychlost nože je nízká, od 500 do max. 3200-3500 zdvihů nahoru a dolů za minutu. To je výrazně méně než 12 000 otáček za minutu u úhlové brusky a až 5000-6000 otáček za minutu u ruční kotoučové pily. Skládačka má pouze vratný pohyb, nikoli rotaci. To znamená, že nedochází k působení odstředivé síly, která se projevuje pouze při rotaci, kdy jsou uvolněné částice odhozeny stranou.
 • Piliny v oku. Obsluha se často opírá o pilu, aby zkontrolovala vyrovnání linie řezu a polohu pilového kotouče. Proudění vzduchu z ventilátoru chlazení motoru nebo příležitostný průvan mohou přinést piliny do očí. Na ochranu proti tomuto jevu jsou skládačky vybaveny sklopnými průhlednými kryty pilových listů. Někdy překážejí ve výhledu a jsou vyhozeny. Pak si nasaďte ochranné brýle nebo se alespoň nenaklánějte příliš blízko k pracovnímu prostoru.

Piliny, které se dostanou do očí, jsou nepříjemné. A kovové, pryskyřičné třísky z plechu, plastu mohou poškodit oči. Z tohoto důvodu byste neměli zapomínat na ochranný kryt nože nebo ochranné brýle.

čepel, ruční, skládačky

Na fotografii má obsluha ochranné brýle a je v bezpečné vzdálenosti.

Pro skládačky platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro ostatní elektrické spotřebiče.

 • Nikdy nepoužívejte holý vodič;
 • Kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou musí být těsný, bez jisker a tepla;
 • Zásuvka skládačky nesmí být při práci pod vašima nohama;
 • Během provozu neumisťujte pod pilu žádný drát.

Z hlediska požární bezpečnosti je skládačková pila také bezpečnější než jiné řezné nástroje. Nevytváří ani proud jisker jako u opičího pilníku (úhlové brusky), ani otevřený plamen jako při řezání kovu pomocí plynového/elektrického svařování.

Příprava nástrojů

Nejprve se vybere pilový kotouč vhodný pro daný materiál. Nesmí se používat silně opotřebované, ohnuté pilové kotouče s odštípnutými nebo roztřepenými zuby. S nimi skládačka řeže pomalu, pokud vůbec, přetěžuje motor a dává se příliš do strany.

Doporučujeme vám také přečíst si užitečný článek o výběru skládačky pro vaši skládačku.

Pokud je pila již nasazena, je někdy užitečné zkontrolovat, zda jsou šrouby dotaženy nebo zda je automatický upínací mechanismus pevně utažen. Nůž se může během provozu uvolnit.

Šrouby upevňující pilový kotouč utáhněte pevně, ale ne příliš, abyste nepoškodili závity nebo drážkování hlavy přímočaré pily.

Před řezáním obchodního materiálu je vhodné provést zkušební řez na nepotřebném obrobku. Přitom:

 • Chování skládačky, kvalita a rychlost řezu a přítomnost třísek;
 • Optimální frekvence zdvihu (otáčky motoru) se volí nastavením pilového kotouče.;
 • Na dřevo, aktivuje se kyvadlový zdvih (kývání pily) a posoudí se, zda skládačková pila řeže lépe nebo hůře. Kyvadlový pohyb nepoužívejte na kov, laminát, křehké plasty a tvrdé materiály.

Po seřízení a zkušebním řezání začnete řezat do materiálu, přičemž znáte možnosti, rychlost a kvalitu skládačky.

Příprava pracoviště

Je snazší řezat přímočarou pilou a obrobek položit na stůl. (Pokud není nutné řezat na podlaze). V každém případě řezaný materiál řezte tak, aby bylo zaručeno, že se pilový kotouč nedotkne podlahy, hrany pracovního stolu nebo jiných cizích předmětů.

Vedení pro ořezávač by mělo být co nejblíže opoře (deska stolu, pracovní stůl, podlahové desky atd.).Д.). Pokud je zářez příliš daleko od podpěry, obrobek odskakuje a vibruje, což je neslučitelné s hladkým řezem a může způsobit zlomení nože.

Umístění pilového kotouče příliš blízko okraje podpěry je rovněž riskantní, protože by se pilový kotouč mohl o podpěru zachytit. Optimální vzdálenost je 5-7 cm pro silné, neprohýbající se materiály, 2-3 cm pro dřevotřískové desky, překližky atd.Д.

Před zahájením řezání zkontrolujte, zda se pod obrobkem nenacházejí žádné překážky a zda pilový kotouč nezachytává o hranu pracovního stolu.

Obrobek musí být upnut všemi prostředky (svěrky, šrouby, samořezné šrouby, dorazy atd.).Д.) se nesmí držet jednou rukou, protože je to nespolehlivé a omezuje to pohyby obsluhy, což odvádí její pozornost od hlavní operace: řezání.

Obrobek je na fotografii řádně zajištěn.

Při provádění dlouhého řezu je nutné zvážit, jak bude drát protažen. Prořízne celou cestu? Nebo je třeba skládačku uprostřed vypnout a přes list materiálu přehodit například zásuvku prodlužovacího kabelu se zástrčkou.

Osvětlení musí dopadat z přední části skládačky na linii ořezávače. Pokud žárovka visí vzadu, není ve stínítku vidět střihací linka. Zejména u skládaček bez světla.

Jaké materiály lze řezat

S tímto nástrojem lze řezat všechny materiály, pro které jsou k dispozici pily. Její účel je na čepeli obvykle označen jedním anglickým slovem.

Skládačka

Nejjednodušší pila tohoto druhu, kterou by měl znát každý bývalý žák, který navštěvoval školní vyučování. Při výměně čepele je však v tomto případě nutné dodržet několik důležitých pravidel, která vám časem mohou „vypadnout“ z hlavy:

 • Uvolněte svorky a vyjměte zlomený nůž;
 • Nový pilový kotouč zasuňte a upevněte zuby dopředu a dolů do upevnění na rukojeti tak, aby stopka byla 1-2 milimetry od upevňovacího šroubu a vždy na vnější straně;
 • Stlačte rám nástroje tak, že jeden konec přitisknete k okraji pracovního stolu a druhý konec k rameni, a volnou stopku pily upněte do druhého přípravku podle předchozího postupu.

Pokud je rám ruční přímočaré pily trubkový, lze při výměně pilového kotouče použít speciální zařízení v podobě dvou kulatých zářezů, které se obvykle zhotovují na okraji stolu pily. Rám nástroje se stlačí a vloží do těchto zářezů, abyste měli při výměně pilového kotouče volné ruce.

Jakou skládačku vybrat?

Navzdory jednoduchosti konstrukce mají moderní ruční skládačky řadu vlastností, na které je třeba se při jejich výběru zaměřit. Vyřazení modelů s plechovými rámy ve prospěch skládačky z kovových trubek. Zajišťuje lepší napnutí pilového kotouče a zabraňuje jeho naklánění, což zabraňuje „zasekávání“ pily při skládačce.

Skládačka je v rámu zajištěna utažením horní a spodní křídlové matice. Při výběru skládačky se ujistěte, že je vybavena robustními ocelovými šrouby se širokými oušky. To výrazně zlepšuje manipulaci při řezání.

Opravy svorky skládačky

Bohužel pro všechny, mnozí výrobci elektrického nářadí často šetří na materiálech, což snižuje životnost jejich výrobků. Svěrka pilového kotouče je také vystavena občasnému zlomení, protože je při práci vystavena velkému tlaku. Níže vysvětlujeme, co se může stát s upevněním obuvi a jak jej opravit.

Při trvalém používání přímočaré pily může dojít k silné deformaci upevňovacího prvku boty v důsledku namáhání upevňovacího prvku pilového kotouče. Poškození může být drobné, projevující se jako mírná deformace podložky, i velmi závažné, které z dílu udělá nepoužitelný kus kovu.

Nejjednodušší způsob, jak obnovit skládačku, je zakoupit a nainstalovat nový, stejný blok skládačky. Takové zboží lze nalézt na stavebních trzích, v prodejnách nářadí. Naštěstí jsou takové díly poměrně běžné. V tomto případě není jisté, zda bude kvalita nového nástavce lepší nebo alespoň ne horší než u starého. Hlavní je, že s nástrojem můžete pracovat. Podívejte se na video níže, jak nainstalovat nový blok skládačky.

Delší a spolehlivější varianta je vhodná pro pokročilé řemeslníky se zkušenostmi a správným vybavením. Další metodou je výroba držáku pilového kotouče vlastníma rukama. K výrobě vlastního bloku budete potřebovat:

 • Kus oceli: 18x15x15 (délka, šířka, výška)
 • Pila na kov
 • Úhlová bruska s kovovým kotoučem (nejlépe diamantovým)
 • Vrtání vrtákem do kovu o průměru 4 mm
 • Svěrák
 • Pravítko nebo nonius

Výroba je pro zkušeného cínaře jednoduchá, ale pro názornost viz následující fotografie.

Pokud nemáte dostatečné dovednosti v oblasti zpracování kovů, doporučujeme vám, abyste následující výkres odnesli do nejbližší kovodílny, kde vám díl vyrobí na zakázku.

čepel, ruční, skládačky

Blok: 4/6 | Počet znaků: 1839

Několik tipů pro práci se skládačkou

Je důležité nejen vědět, jak s elektrickou skládačkou řezat, ale také se snažit vyhnout příčinám, které mohou vést k poškození nástroje.

Elektrický motor. Nejčastější příčinou poruchy elektrických skládaček je poškození motoru. Existuje několik možných příčin: opálení rotoru, opálení statoru, vroubkování na hřídeli. Abyste zabránili spálení rotoru, kupte si skládačku s dostatečným výkonem pro požadované úkoly. Například pro řezání velmi silných obrobků není 400wattová přímočará pila dostatečně výkonná a motor se spálí. To může být způsobeno také nedostatečně vysokým napětím v síti. Nedoporučuje se nastavovat příliš nízké otáčky: nedostatečné chlazení a vysoké proudy mohou způsobit vyhoření vinutí.

Vrub na hřídeli se může opotřebovat v důsledku stálého rázového zatížení vřetena nástroje. Rázové zatížení vřetena je způsobeno nevhodným upnutím nástroje. Proto vždy dodržujte doporučení pro správný pilový kotouč.

Tlačítko. Občas se u uživatelů skládaček objeví porucha vypínače. Stisknutím spouště se řetěz uzavře a motor se spustí. Pokud do pouzdra vnikne kovový prach, může dojít k poruše spouště. Pro vysavač je k dispozici odsavač prachu (domácí vysavač není vhodný). „Spouštěč“ může být způsoben přirozeným opotřebením proudových cest. Je třeba říci, že tento proces je poměrně časově náročný.

Mechanika. Z mechanických součástí může být problematická tyč, která je během řezání vystavena silnému mechanickému namáhání. Mechanismus držení čepele je nejslabší částí systému, protože je nejslabší částí. К. Je přímo spojen s vřetenem. Převodovka se neporušuje, pokud kryt chrání vnitřní mechanismus před prachem a je přímo spojen s hřídelem přímočaré pily.

Bezpečnost a údržba skládačky

Z návodu k obsluze je třeba převzít základní bezpečnostní opatření. Nikdy nevykonávejte žádnou práci pod vlivem alkoholu. Před zahájením práce se ujistěte, že je nářadí v dobrém provozním stavu, že máte nasazeny ochranné brýle a rukavice a že je síťové napětí stabilní. Předem se ujistěte, že je pracoviště dobře osvětleno. Práce se skládačkou by se měla provádět na suchém místě. Žádné hořlavé látky v okolí.

Po skončení práce je třeba nářadí důkladně očistit od prachu a pokud možno vyfoukat vzduchem (při běžícím motoru je výkon vyfukování větší). Mazání pohyblivých částí podle potřeby. Nástroj skladujte na suchém místě. Při dodržení těchto jednoduchých pokynů se životnost skládačky výrazně prodlouží.

Jak může vypadat držák skládačky?

Přímočará pila je spojena s pohyblivým vřetenem pomocí držáku přímočaré pily, který je jednou z nejzranitelnějších částí stroje. Právě držák čepele je při provozu zařízení nejvíce namáhán, zejména toto zařízení trpí při použití čepele s otupenými zuby, což si někdy dovolí nezkušení řemeslníci.

Materiál pro tento díl má být nejvyšší kvality, ale ne všichni výrobci uvažují stejně. Často je třeba nejprve opravit nebo vyměnit držák souboru. Moderní výrobci elektrického nářadí neustále pracují na vylepšení tohoto uzlu.

To vedlo ke vzniku mnoha různých držáků pilníků pro skládačky.

Nejstarší konstrukcí je upínací blok se šrouby. Ačkoli mnoho společností již dávno upustilo od této konstrukce, stále lze nalézt modely, které toto archaické upevnění používají. U tohoto typu obuvi jsou dva šrouby. Jeden drží čepel a druhý umožňuje nastavit její polohu.

Při instalaci nebo demontáži pilového kotouče je třeba vyšroubovat nebo utáhnout oba šrouby. Jejich hlavy jsou určeny pro plochý šroubovák nebo šestihranný klíč. Tvar a tloušťka stopky pily jsou u tohoto typu bloku často nepodstatné. Existují také modely pouze s jedním šroubem. Tuto svorku není třeba nastavovat a pilový kotouč se jednoduše upne utažením šroubu.

Jakou překližku potřebujete pro řezání skládačkou??

Praxe ukazuje, že nejvhodnějším materiálem pro práci s ruční skládačkou je březová překližka o tloušťce 2 až 8 mm. Je cenově dostupný, snadno ovladatelný a robustní.

Pro vytvoření drobných detailů nebo „hustého“ ažurového vzoru by se měla použít třívrstvá překližka o tloušťce do 3 mm. Snadno se řeže a je poměrně pevný. Je mnohem méně pravděpodobné, že se vám podaří zničit řezanou kudrlinu, pokud se pilový kotouč znovu zasekne.

Při výběru materiálu pro své plavidlo se ujistěte, že překližka je rovná a bez suků. Zkontrolujte, zda na zadku nejsou vzduchové kapsy, protože jejich přítomnost naznačuje, že lepidlo nebylo naneseno rovnoměrně. Je lepší odmítnout takové překližky nízké kvality, jinak se nevyhnete velkému množství třísek, které kazí vzhled výrobku.

Přečtěte si také: Propanový reduktor bpo 5 3 s manometrem

Montáž do skládačky

Stacionární skládačky. Přirozený vývoj elektrického ručního nářadí. Obě ruce jsou volné pro manipulaci s materiálem, což zvyšuje produktivitu a usnadňuje práci s velkými obrobky.

Pro tyto elektrické nástroje se používají speciální čepele, řemeslníci však někdy upravují čepele ručních skládaček. Kolíkové pily mají na konci speciální kolík, který umožňuje bezpečnější upevnění. Bezkolíkové skládačky nemají speciální zařízení a zůstávají ploché. Čepele mohou být s nastaveným ozubením nebo bez něj.

Montáž pilového kotouče do stroje není v podstatě žádný problém.

 • Pilový kotouč je upnut ve speciálních drážkách, nejprve ve spodní a poté v horní drážce. Zuby pilového kotouče směřují dolů a k pile. Napněte provázek pomocí páky a napnutý pilový list by měl při úderu zacinkat.
 • Pily bez čepu je třeba utahovat obzvlášť pečlivě a mají tendenci vyskakovat z upínacího mechanismu, ale zůstávají oblíbené pro své široké využití při řezání složitých tvarů.
| Denial of responsibility | Contacts |RSS