Co dokáže ruční fréza

Co můžete dělat s frézou na dřevo

Tento druh práce je možné provádět i na dřevěných obrobcích:

 • Vyřezávání drážek a prohlubní naprosto libovolného tvaru, od jednoduchých obdélníkových až po oválné a složité křivky ve formě polylinií.
 • Zhotovení průchozích a slepých technologických otvorů.
 • Frézování hran a čelních ploch dřevěných výrobků.
 • nanášení různých ornamentů, nápisů na povrch obrobku.
 • Kopírování libovolného tvaru dílu pomocí tzv. šablon.

Práce se směrovací tabulkou

Práce se směrovací tabulkou, která usnadňuje řadu operací. Kvalita řemeslného zpracování se vyrovná profesionálnímu frézování. Zde je seznam věcí, které můžete na frézovacím stole vyrobit:

Pracovní plocha stolu je vybavena následujícími nástroji:

 • Boční doraz. slouží k omezení hloubky ponorného řezu. Čelisti bočního dorazu mohou být opatřeny hřebenem a zarážkami pro přidržení obrobku.
 • Polohovací zařízení. dodává se s dorazem. Pomáhá přesně vyrovnat doraz s frézou.
 • Hranová zarážka. pomáhá vymezit profil konců a vytvořit spoj pero-drážka.

Frézu lze k pracovní desce připevnit dvěma způsoby:

 • trvale připevněn k odnímatelné desce, což usnadňuje jeho pozdější demontáž.
 • výškově nastavitelný pomocí pákového zdvihu se svislou osou. Existuje také provedení s kotoučem nebo pákou na vodorovné ose.

Ruční frézování dřeva

Výrobky vyrobené pomocí nástroje, jako je ruční řezačka:

Lze použít k restaurování starého nábytku. Související restaurátorské práce, které fréza zvládne, jsou vkládání nových zámků, drážkování nových spojů a nanášení různých tvarových vzorů. Hloubka řezu je řízena posuvným mechanismem (pevná vzdálenost mezi čepem a podložkou), který spojuje pohonnou jednotku a základnu frézy. K fixaci vzdálenosti od okraje obrobku slouží vodítko přímého okraje. Někdy je součástí dodávky kruhové vedení, které se používá pro frézování kruhů s větším poloměrem. Pro frézování kružnic s malým průměrem postačí vzor otvoru pro středicí vřeteno v definované vzdálenosti od frézy. Šikmý doraz usnadňuje drážkování.

Jaký frézovací stroj použít pro řezání překližky?

Pro řezání překližky jsou nejvhodnější přítlačné nebo rovné frézy, protože jsou to jediné stroje, které zaručují řezy bez třísek. Pokud však jako obrobek používáte vrstvenou překližku, jsou stejně vhodné i jiné geometrie fréz. Pro vysokorychlostní frézování jsou správnou volbou frézy s lamačem třísek.

Co můžete udělat

Jakmile se naučíte pracovat s frézou, můžete začít vytvářet drážky, rýhy a čtvrtky. Drážky tohoto druhu se používají při výrobě zásuvných a protiskluzových spojů. Tento nástroj lze použít k vytvoření

Složité povrchy a kontury často vytvářejí pracovníci nábytkářských firem nebo řezbářských dílen. Při dodržení všech pravidel a pokynů týkajících se používání nástroje bude práce s ruční frézou snadná a zábavná.

Otevřený slot

Při obrábění obrobku s drážkováním od samotné hrany musí být nástroj řádně zajištěn. Hlavní řezný prvek musí přesahovat přes okraj dřeva. Řemeslník pak musí postupovat podle algoritmu krok za krokem:

 • Po spuštění nože do požadované hloubky je třeba zajistit polohu koše.
 • Nyní můžete nastartovat motor a pracovat se dřevem.
 • Po dokončení procesu lemování zvedněte frézu a uvolněte pojistku. Teprve po uvolnění pojistky lze motor vypnout.

Stejným způsobem vytvořte slepou drážku. Mechanik však nezačíná na okraji obrobku.

Hluboká drážka

Při tomto typu obrábění dřeva je třeba hloubku frézovacích bitů nastavit pokaždé, když se na konci průchodu zvolí nová hloubka. V tomto okamžiku je třeba nástroj vypnout.

Odborníci doporučují nevysouvat ponornou vodováhu nad 5 mm, aby řemeslník mohl pracovat přesně. Poslední vrstva v drážce by měla být nastavena na hloubku 1,5 mm, aby vznikl čistý povrch.

Tip! Ruční frézky na dřevo vyžadují péči řemeslníka (zejména u začátečníků).

Úzká drážka

Pro vytvoření úzké drážky v obrobku je zapotřebí další přípravek. Nástroj má plochou základovou desku připevněnou k základové desce. Vodicí tyče musí být nainstalovány na obou stranách pomocného nástroje. Tím se dosáhne přímé dráhy řezu.

Je důležité, aby osy byly v jedné přímce se středem žacího ústrojí. Při práci je vhodné vést frézovací nůž tak, aby rovnoměrně přitlačoval ke stranám obrobku.

Povrch obličeje

Často je nutné, aby truhlář frézoval čelní plochu obrobku. To vyžaduje, aby řemeslník vytvořil čistý okraj.

 • Prvním krokem je provedení mělkého řezu. Nůž by měl být veden ve směru otáčení nože. Tím se zajistí rovnoměrná vrstva na hlavní části dřeva.
 • Pro čištění řezné plochy musí být fréza vedena proti směru otáčení nože. Vzhled dřeva brzy získá požadovaný tvar.

Práce s ruční frézkou není snadná, ale při dodržení doporučení odborníků ji zvládne každý.

Zakřivené hrany

Co lze dělat s domácím směrovačem? Kromě tvarování úzkých, hlubokých a otevřených drážek v obrobcích může řemeslník vytvářet také zakřivené hrany.

Pro vytvoření zakřivené hrany v obrobku musí výrobce připravit šablonu s dorazovým kroužkem (kruhová deska s žebry). Kroužek se bude pohybovat podél šablony a určí správnou trajektorii.

Vezměte na vědomí! Obrobek lze upnout k loži frézky pomocí speciálních upevňovacích prvků.

Konstrukce musí být upnuta ke stolu při práci s obráběným materiálem. Použití šablon umožňuje každému řemeslníkovi vytvořit naprosto identické výrobky, z nichž se vyrábí nábytek nebo jiné interiérové prvky.

dokáže, ruční, fréza

Dekorativní povrchová úprava

Vzory na dřevěných plochách zdobí truhlářské výrobky. Nejzajímavějším způsobem přírodního zpracování dřeva je vzorované a umělecké frézování. Snadno se opracovává, protože dřevo je poddajné. V průběhu zdobení materiálu bude řemeslník potřebovat

Jednoduše začněte tím, že na povrch dřeva přenesete obrázek, který se vám líbí. Látka se vzorem se připevní na stabilní povrch. Fréza by měla plynule projíždět kolem obrysu obrázku a odřezávat dřevo vrstvu po vrstvě. Obrobek tak získá objem.

Spuštění a údržba nástroje

Abychom pochopili, jak tento nástroj funguje, musíme se seznámit s jeho hlavními součástmi a jejich fungováním.

Složení a funkce základních složek

Ruční frézka se skládá z kovového pouzdra a motoru v témže pouzdře. Z pouzdra vyčnívá hřídel, na kterou se připevňují různá pouzdra, která slouží jako adaptéry. Umožňují různé velikosti řezáků. Fréza se vkládá přímo do kleštiny a je zajištěna speciálním šroubem nebo knoflíkem, který je u některých modelů k dispozici.

Hlavní součásti a účel ruční frézky.

Frézovací zařízení je vybaveno kovovou plošinou, která je pevně spojena s krytem. K tělu je připevněn pomocí dvou tyčí. Deska je na vnější straně hladká, což zajišťuje hladký chod.

Ruční frézka má některé vlastnosti, které se nastavují:

 • Nastavení hloubky frézování pomocí knoflíku a stupnice. Krok nastavení je 1/10 mm.
 • Nastavením rychlosti otáčení frézy.

Pro počáteční zkoušky jsou vhodnější malé nebo střední otáčky. Vždy však mějte na paměti, že čím vyšší je rychlost, tím kvalitnější je práce. Zejména v případě kritických, viditelných oblastí, které nelze zamaskovat.

Kromě těchto páček je zde také tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje a tlačítko pro uzamčení. Ty jsou považovány za nezbytné pro kvalitní a bezpečnou práci. K dispozici je také souběžná zastávka, která přispívá k pohodlnější práci. Může být pevně uchycený nebo s možností nastavení posunu pracovní plochy ve směru od středu.

Péče o ruční frézku

Obvykle se tovární výrobek dostane do lidských rukou vyzkoušený a promazaný, takže by se neměly provádět další, žádné činnosti. Při provozu jej stačí udržovat v čistotě a v dobrém provozním stavu. Pravidelně jej čistěte od prachu a vyměňujte mazivo, pokud je to uvedeno v technickém listu. Mazání vyžadují zejména pohyblivé části. Alternativně můžete použít aerosolové mazivo, ale vystačíte si i s obyčejným mazivem, jako je Lithol. Použití hustého maziva se nedoporučuje, protože na něm ulpívají třísky a prach. Pokud se používají maziva ve spreji, lze tento faktor eliminovat.

Mazání je nutné také na podrážce. hladké části těla. Mazání v pravidelných intervalech zajišťuje potřebnou hladkost otáčení.

Přesto vždy zkontrolujte, zda je zakoupený výrobek dobře smontován a namazán.

Bohužel ne všichni výrobci. zejména domácí. dbají na kvalitu montáže. Může se stát, že se šrouby nebo svorníky po prvních hodinách používání uvolní, protože nebyly řádně dotaženy.

Nastavení rychlosti otáčení

Provoz každého nástroje je spojen s určitými podmínkami, které souvisejí především s povahou obráběného materiálu. Může to být překližka, kompozitní materiál nebo obyčejné dřevo. V závislosti na tom můžete nastavit rychlost otáčení spotřebiče. V technickém listu jsou zpravidla vždy uvedeny provozní parametry zařízení v závislosti na technických údajích a vlastnostech opracovávaných povrchů a použitých fréz.

Frézovací rychlosti pro různé frézy.

Jak opravit otřepy

První fáze práce začíná umístěním a upevněním otřepů. Základním pravidlem je, že veškeré práce se musí provádět při odpojené síťové zástrčce.

Fréza se umístí podle určitých značek, nebo pokud žádné nejsou, pak do hloubky nejméně ѕ délky frézy. Informace o tom, jak připevnit frézu k modelu, naleznete v návodu, který musí být přiložen k technické dokumentaci stroje. Skutečnost, že každý model může mít své vlastní konstrukční vlastnosti, a říci o tom v tomto článku není možné.

dokáže, ruční, fréza

Umístění frézy na stroji před zahájením práce.

K dispozici jsou jak jednoduché, tak „pokročilejší“ modely, jak se říká. Některé modely mají tlačítko aretace hřídele, které usnadňuje instalaci frézy. Některé, zejména dražší modely, jsou vybaveny ráčnou. Není tedy možné a nemá smysl popisovat konkrétně proces instalace frézy, protože každý, kdo je obeznámen s prací těchto zařízení, pochopí okamžik, kdy se fréza instaluje.

Nastavení pracovní hloubky frézy

Každý model má vlastní maximální hloubku frézování. Ne vždy je požadována maximální hloubka frézování, ale určitá hloubka, která je stanovena před zahájením práce. I když je požadována maximální hloubka frézování, je proces frézování rozdělen do několika fází a hloubka frézování se mění po krocích, aby nedošlo k přetížení zařízení. Pro nastavení jsou k dispozici speciální zarážky. Jsou konstruovány jako disk pod výložníkem, na kterém jsou upevněny zarážky různých délek. K dispozici jsou tři až sedm vřetenových fréz, což neznamená, že více je lepší. Nejlepší je, když je možné nastavit každý z hrotů, i když je jejich počet minimální. Pro zajištění hloubkového dorazu v optimální poloze je třeba použít cvakací praporek.

Postup nastavení hloubky frézování je následující

 • Položte nástroj na rovný povrch, uvolněte svorky a přitlačte frézu rukou, dokud se nedotkne povrchu.
 • Odšroubujte aretaci vřetena a uvolněte revolver.

Kvalitní a drahé modely mají kolečko pro přesné nastavení hloubky frézování.

Přesnější nastavení hloubky je možné pomocí tohoto kolečka pro nastavení hloubky, aniž by bylo nutné měnit předchozí nastavení.

Pomocí kolečka pro nastavení hloubky frézování (zelené na obrázku výše) lze nastavit hloubku frézování na velmi malý stupeň.

Co je to směrovač a k čemu slouží

Ruční frézka je univerzální nástroj pro frézování dřeva a plastů. Současně je třeba hned poznamenat, že frézka pracuje především na dřevě, plast se zpracovává mnohem méně často, protože její použití s polymery vyžaduje speciální frézy a schopnost pracovat.

Nejčastěji se nástroj používá samostatně, ale pro usnadnění práce a zlepšení kvality opracování dřeva jej lze použít ve formě frézky. Nemusí se nutně jednat o tovární stroj, v nejzákladnější podobě se jedná o rovnou plochu, na kterou se do vyvrtaného otvoru vkládá fréza. Takový stroj lze vyrobit jako samostatnou konstrukci nebo jako přídavné zařízení k pracovnímu stolu, nápady na kopírování a realizaci takových zařízení lze snadno najít na internetu.

Ruční frézka je elektrický nástroj, který dokáže vytvářet vybrání, otvory, frézovat hrany a zkosení ve dřevě, plastu a dokonce i v kovu. S domácím routerem lze provádět následující operace:

 • Standardní a volně tvarované drážky. obdélníkové, zakřivené, složité tvary.
 • Průchozí a slepé otvory.
 • Čelní frézování pravoúhlých i složitých povrchů.
 • Vytváří výřezy různých tvarů a hloubek.

Frézu na dřevo lze výrazně zvětšit použitím speciálních nebo podomácku vyrobených šablon. Pomocí těchto nástrojů lze vyrábět obrobky pro spojování obrobků, povrchy se složitými tvary holubího a čepového přesahu nebo čepu.

Frézu lze použít také ve spojení se soustružnickým nástavcem. například pro opracování obrobků a nábytkových dílů se složitými konturami. Tato práce je s frézou mnohem snazší díky kopírovacímu nástavci. Práce se dřevem je mnohem zajímavější, když se na povrch frézou nanášejí vzory nebo kresby.

Ruční frézky nejsou omezeny na jednoúčelové aplikace, jako je ořezávání hran nebo výroba desek pro rámy obrazů. Snadno se naučíte i válcové a spirálové závity.

Zvláštností tohoto nástroje je, že umožňuje opracovávat obrobky při respektování specifických vlastností materiálu, což dává výrobku osobitý vzhled. Ruční frézka má navíc několik provozních režimů, takže není problém vybrat ten správný.

Funkce základních součástí

Základem ruční frézy je její tělo. Většina moderních strojů má robustní motor vyrobený ze slitiny, která vydrží vyšší zatížení. Uvnitř skříně je umístěn vysokorychlostní motor s rychlostí otáčení až 10 000 otáček za minutu. rpm.

Na hřídeli motoru ve spodní části sklíčidla je závit, na kterém je upevněno upínací sklíčidlo. Toto je sklíčidlo, do kterého se vkládají frézovací bity.

Tvar pouzdra je složitý, s otvory pro upevnění kovové plošiny, která spočívá na obrobku jako podkladová deska, která se po něm posouvá. Podešev musí být hladká a nemagnetická, proto je často opatřena nárazuvzdorným plastovým překrytím a sama je vylisována z hliníkové slitiny. Plošina připevněná k tělu frézy pomocí vodicích lišt.

Top 5 Wood Cutter Machine || Best In The World || Best For U

Pro pohodlnou práci s dlouhými obrobky je k dispozici boční doraz, který se často používá pro ořezávání hran. Nastavuje se pomocí upínacích šroubů na základním tělese.

Rukojeť těla routeru je vybavena vypínačem a tlačítkem nouzového zastavení elektromotoru, které slouží jako bezpečnostní zařízení. Kromě toho je povinný regulátor otáček motoru, který umožňuje nastavit vhodné otáčky motoru pro různé druhy dřeva.

Frézy pro ruční frézky

Řezání povrchu obrobku provádí fréza pomocí vyměnitelných pracovních nástrojů. Frézy mají stopku a pracovní těleso, obvykle se dvěma pracovními břity. Otáčením nástroje kolem jeho osy vzniká rotační těleso, jehož vnější obrys tvoří řezné hrany nástroje.

Stopka a tělo frézy jsou vyrobeny z oceli, břit frézy je vyroben z karbidu.

 • Profilované, pro frézování pěkných hran;
 • Kužel;
 • Obdélníkový tvar;
 • Ve tvaru písmene V;
 • Carving. vytvoření zaobleného okraje;
 • Frézy na disky;
 • Dovetail; Překrytí;
 • Typ Dovetail;
 • V-zářezy; V-zářezy; V-zářezy pro závěsy; Galvanické.

Dodávají se také čelní frézy, které mohou mít na konci opěrný válec, což umožňuje kopírování a obrábění složitých profilů.

Fréza je zařízení používané k frézování dřeva nebo kovu. Obrábějí rovné a profilované plochy, vytvářejí také technologické drážky, pera a drážky, zářezy pro závěsy atd.п. Podle způsobu instalace existují stacionární stroje (existují různé typy pro různé operace) a ruční frézky. Ruční elektrické frézky jsou univerzální nástroje, které mohou provádět jakékoli operace. Chcete-li změnit operaci, stačí změnit frézovací hlavu a/nebo její polohu na obrobku.

Stroje se používají především v hromadné výrobě. Frézka je stacionárně namontovaná a pohybuje se po definované dráze. Při práci s ruční frézkou je situace opačná: upněte obrobek v klidu, pohybujte frézkou. Pro velké množství stejných obrobků je výhodnější upnout ruční frézku na vodorovnou plochu, čímž se podobá frézce.

Domácí frézka vodorovná rovina s otvorem uprostřed, ke které je zespodu připevněna ruční frézka

Existuje mnoho různých typů frézek, ale pro domácího kutila nebo poloprofesionální použití jsou vhodnější univerzální frézky. Jsou nainstalovány různé frézy a speciální nástavce, které umožňují provádět libovolné operace. Vyžadují prostě více času a dovedností než specializovaný stroj.

Co lze dělat s ruční frézou

 • Drážky a zářezy libovolného tvaru (tvarové, obdélníkové, složité tvary);
 • průchozí a slepé otvory;
 • Hrany a konce (mohou být rovné, mohou být tvarované);
 • vystřihnout složité díly;
 • nanášení nápisů, vzorů a kreseb na povrch;
 • kopírování částí.

Podobné operace se používají v truhlářství, při výrobě a montáži nábytku. Dokonce i zadlabávací zámky nebo panty na dveřích lze vyrobit ruční frézou. A to mnohem rychleji a elegantněji než podobné operace, ale prováděné ručním nástrojem.

Co všechno můžete doma dělat s ručním routerem?

Domácí řemeslníci velmi často provádějí řadu prací, při kterých se neobejdou bez ruční frézy. Nejběžnější a nejuniverzálnější je ruční ponorná frézka.

Ručním frézováním lze ve dřevě vytvořit nejrůznější tvary, od rovných linií až po velmi složité tvary. je to spíše umění než práce.

Co můžete s frézou na dřevo dělat v závislosti na jejím výkonu

Pomocí standardní ruční frézky můžete zaoblovat rohy a čelní plochy nábytkových desek ze dřeva a dřevotřísky, vrtat otvory, vytvářet poloměry a zarovnávat rohy, frézovat a drážkovat povrchy. Funkčnost a uživatelská přívětivost konkrétního modelu však přímo souvisí s jeho výkonem. Varianta nástroje se vybírá podle toho, co chcete na frézce dělat.

 • Ruční frézy s nízkým výkonem (500-1200 W). Tento typ ruční frézky je určen pro frézy s pracovním průměrem přibližně 32 mm a stopkou 6-8 mm. Vhodné pro ty, kteří vyrábějí drobné dřevěné předměty do domácnosti (kuchyňské nádobí, závěsné police, rámečky, krabičky atd.).д.). Nebo ji plánujete čas od času použít pro konkrétní úkol.
 • Střední routery (1200. 1900 W). Výkon frézy v konečném důsledku určuje její hmotnost a velikost, takže větší a těžší frézy jsou pro obrábění malých součástí obtížnější. Optimální délka stopky pro středně silný nástroj je 8-12 mm.
 • Vysoce výkonný router (1900-2400 W). Určeno pro řezání čel nábytku, řezání, opracování dlouhých hran a další práce na velkých předmětech. Nejčastěji se upínají pomocí různých přípravků na pracovních stolech a pracovních deskách, protože je obtížné dosáhnout požadované přesnosti a preciznosti opracování čela a povrchu ručně, držením nástroje ve vzduchu.

K vybavení malé dílny postačí nákup frézky středního výkonu. Pokud je zapotřebí fréza s velkým průměrem, jednoduše několikrát přejeďte přes obrobek, abyste snížili zatížení motoru a ochránili ho před zbytečným přetížením.

Při obrábění velkého množství obrobků není vždy rozumné trávit čas několika průchody na každém obrobku. Z tohoto důvodu je nejvhodnější výkonná frézka.

Co lze dělat se směrovačem

Tam, kde pila pouze řeže, bruska pouze brousí a hoblík pouze hobluje, frézka pouze hobluje. velmi specifický nástroj. Lze jej použít pro nejrůznější úkoly při zpracování dřeva a kovů. směrování. frézky a stolní frézky nejsou jen rutinní operace, ale mají do jisté míry řemeslný charakter. Frézování na frézce závisí na typu frézy. A protože existuje tolik fréz, které se liší tvarem, velikostí a designem, a úkoly, které mohou plnit, jsou zcela odlišné.

O tom, co můžete dělat s ručním routerem, jak pracovat s tímto zařízením, řeknu v tomto článku.

Návrh a provoz směrovače

Všechny směrovače lze rozdělit na manuální a stacionární. Stacionární frézky se často používají pro průmyslové účely, kde je vyžadován výkon nad 3 kW. Jsou speciální konstrukce a často váží více než 500 kg. Ruční frézy se používají v mnoha montážních aplikacích. Jsou lehké, přenosné a snadno se udržují.

Konstrukce frézek za studena se zdá být jednodušší než u jiných elektrických nástrojů. Je vybaven motorem, který po zapnutí spustí otáčení nože s ostrými čepelemi umístěnými na něm. Stroj dosahuje vysokých řezných rychlostí (v průměru 25 000 ot./min.) a řeže materiál tangenciálně. Samotný motor je spuštěn na dvou vodicích sloupcích kolmo k ošetřovanému povrchu a pohybuje se po něm pomocí hladké a pevné základny. tzv. spodku.

Na těle směrovače jsou ovládací tlačítka. To zahrnuje tlačítka zapnutí/vypnutí, ochranu proti náhodnému spuštění, regulátor otáček. Některá ovládací tlačítka lze zablokovat pro nepřetržitý a pohodlný provoz.

Dalším důležitým nástrojem je hloubkový doraz samotného motoru frézy. Než začnete s nástrojem pracovat, nastavte hloubku zasunutí a otáčky. Předběžně vyzkoušejte nastavení na nepotřebném dílu, abyste zjistili, zda máte správné otáčky. Pokud je fréza vybavena vodicí lištou, umožňuje vést nástroj v přímém směru.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS