Jak přepnout vrtačku do příklepového režimu

Nastavení elektrického šroubováku. Jak používat elektrický šroubovák

Nářadí nepoužívejte, dokud neprovedete všechna potřebná nastavení. Chcete-li zahájit práci, zapojte síťový/napájecí kabel nebo připojte baterii. Poté můžete zapnout elektrický šroubovák a pokračovat podle svého určení, tj. utáhnout nebo vyšroubovat spojovací prvky. Při dodržování provozních pravidel se prodlužuje životnost nástroje a dosahuje se lepších výsledků v kratším čase.Je přísně zakázáno nastavovat pohyb bitu, pokud je elektrický šroubovák v provozu.

Dbejte na to, aby se nářadí nebo jeho pouzdro nenamočilo. Důrazně doporučujeme používat elektrické nářadí pouze za přítomnosti dostatečného světla. Pokud je nářadí napájeno ze sítě, nesmí síťové napětí kolísat.

Nikdy nedovolte, aby se elektrický šroubovák dostal do kontaktu s uzemněnými předměty. Pokud by k tomu došlo, svářeč by mohl být zasažen elektrickým proudem. Nedovolte, aby se zařízení přehřálo v důsledku nepřetržité a dlouhé práce. Elektrické nářadí se může spálit, pokud se mu nedopřeje odpočinek. Před použitím nářadí je nutné důkladně se seznámit s návodem k obsluze nářadí. Pokud je elektrický šroubovák vadný, nepoužívejte jej.

Proto i přes jednoduchou konstrukci a způsob, jakým stroj funguje, ne každý začátečník ví, jak elektrický šroubovák správně používat, aby prodloužil jeho životnost. Dodržování několika jednoduchých pravidel provozu zajistí bezpečnost řemeslníka, bezpečnost spotřebiče a vynikající kvalitu výsledků.

Použití mechanizovaného elektrického nářadí v domácnosti výrazně usnadňuje domácí práce a umožňuje provádět mnoho prací kvalitně a v minimálním čase. Záruka dlouhodobého provozu elektrického zařízení, stejně jako bezpečnost uživatelů, však do značné míry závisí na správné obsluze mechanizovaného zařízení, a proto je žádoucí znát způsob používání jeho hlavních typů. Dnes bychom se rádi věnovali použití běžného stavebního nářadí. elektrického šroubováku.

Jak používat elektrický šroubovák? Zdálo by se, že co může být jednodušší. nainstalovat náhradní nástroj do sklíčidla a jít, ale i při provádění těchto úkolů byste měli dodržovat určité požadavky a doporučení.

vrtačku, režimu

Začněte malým otvorem

Většina vrtáků je k dispozici až do průměru 205 mm, ale lepších výsledků dosáhnete, pokud začnete s průměrem 5 mm a postupně budete zvětšovat velikost otvoru pomocí většího vrtáku, dokud nedosáhnete správné velikosti. Toto pravidlo je při práci s kovem zásadní. Pokud pracujete se dřevem, stačí nejprve udělat otvor tenkým vrtákem a podruhé vrtákem požadované velikosti.

Napájecí napětí vrtačky je uvedeno 230 V, lze ji použít s ruskými zásuvkami 220 V??

Provoz vrtaček, jejichž charakteristiky ukazují na napájecí napětí 230 V, není omezen pouze na ruskou síť 220 V, ale má také výhodu, která se nazývá, rezerva na napětí. Tyto vrtačky si poradí s náhlým přepětím v síti vyšším než 220 V. Stále více jednofázového nářadí a spotřebičů se nyní vyrábí s rezervou výkonu. Nemusíte hledat speciální vrtačku na 220 V. Všechny výrobky, které si můžete v obchodě zakoupit, jsou vyráběny výrobci s ohledem na ruské podmínky.

Specifikace sklíčidla 10, 13, 16 mm znamená maximální průměr upínacího přípravku, a tedy maximální průměr vrtací stopky, který lze pro dané sklíčidlo použít. U vrtaček s malým výkonem, který nepřesahuje 500 W, se instaluje sklíčidlo 10 mm, sklíčidla pro vrtačky se středním výkonem mají velikost 13 mm, jsou nejběžnější. Montují se do většiny dovážených i domácích modelů. Výkonné vrtáky pro velké otvory jsou vybaveny sklíčidlem 16 mm. Tato vlastnost je nutná při nákupu všech typů vrtáků a v případě, že je třeba vyměnit staré sklíčidlo za nové.

Jak správně zavést vrták?

Pro správné zasunutí vrtáku do sklíčidla je třeba znát následující informace. Hloubka vyvrtaného otvoru nesmí být větší než 2 cm. Čím hlouběji vrták zasunete, tím pevněji bude ve sklíčidle držet. Existují dva typy upínacích mechanismů:

V posledních letech jsou domácí vrtačky vybaveny ručním (rychloupínacím) sklíčidlem. snadněji se montuje a rychleji obsluhuje.

Pro nasazení vrtáku do sklíčidla je nutné provést následující kroky:

 • Otočte sklíčidlem proti směru hodinových ručiček. Čelisti musí být od sebe vzdáleny o něco více, než je průměr vrtáku.
 • Vložte vrták mezi čelisti tak hluboko, jak to jen půjde.
 • Otáčejte sklíčidlem plynule ve směru hodinových ručiček a dbejte na to, aby byl vrták rovnoměrně upnutý na všech stranách.
 • Utáhněte čelisti rukou nebo klíčem.

Vrták může být ve sklíčidle upnut velkou silou, zejména pokud má vrták velký průměr. V případě závady nepoužívejte elektrický šroubovák, ale pamatujte, že pro vyjmutí nebo výměnu vrtáku musíte postupovat opačně. Při upínání vrtáku hledejte „zlatou střední cestu“: držte vrták pevně, ale umožněte jeho bezproblémové vyjmutí ze sklíčidla. Potřebnou sílu lze s trochou cviku snadno rozpoznat. zapracuje svalová paměť.

Dodržujte bezpečnost práce

Vrtačka je zdrojem nebezpečí, a proto musí být používána bezpečně:

 • Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen.
 • Dbejte na to, aby vrták nepoškodil instalované inženýrské sítě.
 • Nepracujte ve vlhkých prostorách.
 • Uchovávejte nástroj mimo dosah vody.
 • Pevně upevněte vrták ve sklíčidle, vyjměte klíč a pevně upněte obrobek do svěráku.
 • Vyvarujte se nadměrného tlaku na tělo nástroje a při vyjímání vrtáku z otvoru tlak uvolněte.
 • Používejte ochranu očí, rukavice a respirátor.
 • Počkejte, až se sklíčidlo přestane otáčet, a po dokončení práce nebo pro výměnu vrtáku odpojte nářadí od napájení.
 • K odstranění vrtacích třísek vždy používejte kartáč.

KDY JE NEJLEPŠÍ POUŽÍT VRTAČKU A KDY URYCHLOVAČ

Příklepová vrtačka je založena na dopředném pohybu dvou západek, které se při otáčení vřetena elektromotoru vzájemně odpuzují.

Dnes se téměř žádná, ani drobná oprava v domě neobejde bez příklepové vrtačky nebo pokročilejšího provedení pod názvem peorator.Hlavní funkcí elektrické vrtačky je vrtání otvorů do různých materiálů, kromě zdiva a betonu.Pro vrtání do materiálů, jako je kámen a beton, jsou moderní elektrické vrtačky vybaveny příklepovým mechanismem.

Příklepový mechanismus zabudovaný v elektrické vrtačce není dokonalý a při vrtání do betonu má velmi nízký výkon.Při vrtání otvorů do cihlové zdi je situace lepší, ale při intenzivním a častém provozu elektrické vrtačky v tomto režimu se velmi rychle opotřebovává mechanismus příklepu.Opotřebovaný příklepový vrták ještě více snižuje výkon při vrtání do betonu a cihel a navíc je motor velmi zatížen, takže se prudce zahřívá.

Proto profesionální stavitelé používají k vrtání otvorů do betonu a zdiva urychlovače vybavené pokročilejším příklepovým mechanismem (přečtěte si mechanismus urychlovače).Příklepové vrtačky jsou (podle mého názoru) oblíbené u běžných majitelů domů a bytů, kteří nemají nic společného s profesionálním stavebnictvím.

Protože je však cena dobrého urychlovače mnohem vyšší než cena příklepové vrtačky, lidé si takové nářadí rádi pořizují.Příklepový mechanismus příklepové vrtačky však profesionálního stavitele opět příliš nezajímá.Pro lepší pochopení příklepové vrtačky doporučuji seznámit se s konstrukcí příklepové vrtačky.Chcete-li obnovit funkci opotřebovaného mechanismu elektrické vrtačky, musíte vrtačku opravit vlastníma rukama,

kde jsou opotřebované díly kompletně vyměněny.

Jak upevnit bit nebo vrták

Existují dva způsoby upevnění vrtáku nebo bitu na šroubovák. První metoda ruční. Bit se vloží do sklíčidla a utáhne se ručně. Druhá metoda – je utahování vrtáku nebo vrtáku otáčením sklíčidla, druhou rukou jej přidržujte na místě. Je velmi snadné zkontrolovat, jak byl bit vpraven. Vyzkoušejte jen jeden šroubovák a uvidíte, zda se bit zašroubuje nebo ne.

Chcete-li odpovědět na otázku, jak používat elektrický šroubovák pro začátečníky, musíte zvážit použití nástroje.

Vrtání do kovu a dřeva elektrickým šroubovákem

Pro vrtání do tvrdých materiálů je třeba zvolit správný vrták a správný pracovní režim. To se provádí s rotační částí nástroje přímo za sklíčidlem. Poté umístěte řetězovou vrtačku proti bodu, který chcete napnout, a stiskněte tlačítko Start.

Vezměte prosím na vědomí! Důležité je, aby byl přístroj naprosto kolmý. Jinak se vrták může zlomit.

Vrtání do dřevěných povrchů musí být prováděno v souladu s následujícími pravidly

Vrtání do betonu a kamene elektrickým šroubovákem

Chcete-li odpovědět na otázku, jak správně vrtat elektrickým šroubovákem do betonu, musíte nejprve věnovat pozornost výběru vrtáku. Musí mít kladívkový bit. Obvykle se používají vrtáky o průměru 6 mm. Příliš silné šrouby nejsou vhodné, protože výkon elektrického šroubováku je příliš nízký.

Nástroj musí být držen kolmo k ose. Na vrták nevyvíjejte příliš velký tlak. Čas od času je třeba tlak snížit.

Šrouby, samořezné šrouby a vruty s elektrickým šroubovákem

Toto je hlavní použití elektrického šroubováku. Každý nástroj má řadu čísel, která udávají utahovací moment. Čím silnější je spojovací prvek a čím tvrdší je materiál, tím vyšší hodnotu je třeba nastavit.

Šroubování šroubů do kovové střešní krytiny vyžaduje hodnotu 12-14. K zavrtání běžných šroubů do dřeva postačí šroubovák o průměru 8 mm.

Vyznejte se také ve vkládání šroubováku do elektrického šroubováku. Bit musí být při šroubování dostatečně silně přitlačen, aby proklouzl.

Nácvik správného používání momentového klíče

Než se naučíte přístroj používat, je třeba dodržet určitá doporučení:

 • Aby nedošlo k poškození nástroje, nikdy nevyvíjejte při práci příliš velký tlak.
 • Neprovádějte celou aplikaci najednou. Vrtačku je třeba čas od času vyčistit.
 • Při výběru příslušenství je třeba zohlednit druh práce a zvláštní vlastnosti nářadí.
 • Spojovací prvek nesmí být mechanicky poškozen nebo trvale přehřátý.
 • Při práci vždy používejte gumové rukavice. Pomáhají tlumit vibrace.

Konstrukce a princip činnosti elektrické vrtačky

Elektrická vrtačka je oblíbeným stavebním a montážním nástrojem, který provádí vrtací práce. Tím jeho využití nekončí. Díky velkému množství nástavců může nástroj plnit celou řadu funkcí, od míchání stavebních směsí, leštění až po dokončovací broušení vrtáků. V tomto článku se instalatér podívá na konstrukci a funkci elektrické vrtačky.

Každý správný majitel domu má k dispozici řadu domácího nářadí, které potřebuje pro opravy a stavební práce v domě, na chatě i venku. Někteří si kupují pouze nástroje, které potřebují. A někteří lidé kupují vše, co najdou v obchodě pro kutily. Elektrická vrtačka je vždy součástí hobby arzenálu, protože bez ní by se mnoho prací neobešlo.

První elektrické řetězové pily byly vynalezeny hned po vynálezu elektromotoru. Od 60. let 19. století byly tyto stroje zaváděny v různých průmyslových odvětvích (hornictví, lékařství). S rozvojem elektromotorů se v 80. letech 19. století začaly objevovat „nástrojové“ verze elektrických vrtaček, které se používaly v továrnách a loděnicích.

Z technického hlediska je elektrická vrtačka přenosný nástroj, který lze použít k vrtání otvorů do stěn a jiných vodorovných nebo svislých povrchů. Kromě své základní funkce se vrtačka často používá jako elektrický šroubovák nebo stavební míchačka.

Vrtačka funguje na principu, kdy elektromotor přenáší točivý moment přes převodovku do sklíčidla, které upevňuje vrták. díky použití mechanismu pro snížení otáček se vrták otáčí o něco pomaleji než samotný motor, ale se zvýšenou silou, takže se nezastaví při odporu.

Všechny vrtačky jsou v zásadě stejné konstrukce. všechny součásti jsou zobrazeny na obrázku. Modely Impact mají další stacionární ráčny, které společně vytvářejí progresivní vrtací pohyby pro obzvláště tvrdé železobetonové stěny.

Princip fungování je zcela jednoduchý: stisknutím tlačítka startéru uživatel zpřístupní kartáče motoru proudu a kartáče roztočí rotor motoru na otáčky potřebné pro danou práci. Krouticí moment se přenáší na převodovku přes vřeteno. to zajišťuje otáčení sklíčidla s vrtákem upnutým ve speciálním zařízení. Tato interakce vytváří vrták s různými materiály.

Sběrací motor se skládá ze tří hlavních součástí: statoru, rotoru a grafitových kartáčů.

Obvykle se vyrábí ze speciálních druhů elektrotechnické oceli s velmi vysokou magnetickou propustností. Je vytvořen jako válec s drážkami, ve kterých je navinuta cívka měděného drátu. jsou dvě, proti sobě. Stator je pevně uchycen v tělese vrtačky.

Jeho druhý název je rotor, protože se při práci s nástrojem neustále otáčí. Kotva je hřídel, do které je zalisováno jádro z oceli podobné statoru. Po celé délce rotoru jsou v pravidelných intervalech drážky, do kterých se vkládá vinutí. Ty jsou navinuty z plného měděného drátu a ostruhy jsou připevněny ke kolektorovým deskám. Celá armatura je rozdělena na segmenty, její sběrač je pevně namontován na dříku hřídele, celá konstrukce se za provozu otáčí na ložiskách namontovaných na obou stranách hřídele.

Kartáče s integrovanými pružinami se pohybují po speciálních vedeních ve statorovém pouzdru a za chodu motoru přenášejí napětí na rotor, takže mezi nimi a pouzdrem kotvy dochází k neustálému oblouku, který signalizuje, že je vše v pořádku. Tělo kartáčů vyrobené z lisovaného grafitu se během používání opotřebovává kvůli neustálému tření, takže je třeba je pravidelně kontrolovat a vyměňovat.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS