Jak rovnoměrně řezat trubky velkého průměru úhlovou bruskou

Jak řezat litinové potrubí

Litina jako materiál má své specifické vlastnosti a od ocelových slitin se liší řadou fyzikálních a mechanických vlastností. Litina je velmi pevná, ale velmi křehká.

Litinovou trubku vyznačte přesně stejným způsobem, jako byste vyznačovali ocelovou trubku. Než začnete, podepřete trubku dřevěným špalíkem. Úhlovou bruskou s řezným kotoučem proveďte mělký řez po celém obvodu. Dalším krokem je silný úder dlátem zasunutým do zářezu. Obrobek se rovnoměrně rozdělí podél linie zářezu.

rovnoměrně, řezat, trubky, velkého, průměru

Pokud není k dispozici úhlová bruska, je třeba provést kruhový zářez pilkou na kov.

Jaké nástroje jsou k dispozici?

Nástroj na řezání trubek je stejně jako většina stávajících nástrojů buď ruční, nebo elektrický. V obou těchto oblastech existují specializované profesionální a amatérské nástroje (zde se dozvíte, jak si doma navléknout trubku).

Například na otázku, jak řezat plastovou plechovou trubku, lze odpovědět dvěma způsoby.

Na jedné straně existují profesionální zahradnické nůžky, na druhé straně můžete použít i obyčejnou pilku na železo.

 • Pokud hovoříme o trubkách z různých druhů plastů, pak se pro materiál s průřezem do 75 mm vyrábí řada speciálních nůžek, odborníci je nazývají sekčními nůžkami. Vzhledem k tomu, že plast je poměrně hustý materiál, jsou všechny zahradní nůžky vybaveny ozubeným mechanismem, který slouží ke zvýšení přítlačné síly. Cena těchto nůžek začíná na 10 a v závislosti na kvalitě se může vyšplhat až na 150.
 • Dalším profesionálem v oblasti řezání plastů je kruhová řezačka trubek. Zahradnické nůžky fungují na principu běžných nůžek, ale střih je prováděn ostrým, silným kotoučem. Přitiskne se ke stěně a obtočí se kolem ní, aby se vytvořil řez.

Nůžky na trubky jsou nepostradatelné pro tenkostěnné výrobky, protože tenkostěnnou plastovou trubku je obtížné řezat nůžkami na trubky, protože se mačká.

 • Otázka, jak rovnoměrně řezat trubky velkého průměru u profesionálů, je vyřešena jednoduše, k tomuto účelu slouží gilotina, uzpůsobená pro řezání kulatých výrobků. Pracuje klasickým způsobem, s nožem nahoře a půlkruhovým lůžkem dole.

Stroj může být poháněn elektricky nebo řezat hydraulicky. K dispozici je také ruční gilotina se šroubovým pohonem.

 • Kromě toho existuje mnoho specializovaných strojů. soustruhy se používají k provádění kolmých řezů. Pokud vyvstane otázka, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů nebo pod jiným úhlem, jsou obvykle zapotřebí pásové pily.

Důležité: Hlavní rozdíl mezi profesionálním a amatérským nástrojem spočívá v tom, že řezání probíhá s velkou přesností. Po dokončení prací navíc není třeba na obrubě dále pracovat.

 • Ne vždy je však možné mít potřebné zařízení po ruce a jeho samostatný nákup je drahý a ne vždy rozumný. Běžná pila na kov je považována za špičku mezi nářadím pro kutily. Snadno se vyrovná s kovem i plastem, hlavní věc je kompetentní označit, ale o tom později.
 • Každý dobrý hostitel má vždy úhlovou brusku. S jeho pomocí lze při určité zručnosti poměrně přesně rozpouštět trubky malých a středních průměrů. Velkou výhodou úhlové brusky je, že ji lze použít na jakýkoli materiál od PE až po litinu nebo ocel.
 • Na konci našeho žebříčku je elektrická skládačka. Pracovat s ním nepochybně lze, ale je obtížné provádět přesné řezy, navíc okraje trubky vyžadují další práci.

Elektrické nářadí pro trubky velkého průměru.

Pokud potřebujete řezat potrubí pod úhlem 45 stupňů, což je často nutné při pokládce vodovodních a topenářských trubek. Často se používají ocelové, litinové trubky, které mají válcový tvar. Pro instalační práce se používají obdélníkové nebo profilované trubky. Trubku je však třeba řádně naříznout úhlovou bruskou, aby ji bylo možné následně snadno spojit. Proto je nutné potrubí pečlivě označit.

Někteří mistři se snaží označit místo řezu pomocí metru, ale varujeme vás, že výsledek bude pravděpodobně negativní. A abyste dosáhli pozitivního výsledku, zvažte následující odborné rady.

Vezměte si list papíru nebo lepenky, nejlépe formátu A4, přeložte jej šikmo a omotejte jej kolem trubky v místě, kde plánujete provést rovný řez. Okraje papíru musí být naprosto v jedné rovině. Strana papíru blíže ke konci trubky je kolmá k ose. Poté vyznačte čáru řezu v kruhu.

Pokud potřebujete vyříznout úhel 90 stupňů, můžete to snadno a rychle udělat pomocí papíru nebo maskovací pásky. Omotejte trubku tak, aby konce byly zarovnané. Proveďte rovný řez a odřízněte.

Mistrům se doporučuje používat při řezání profilových trubek úhelník. Čtverec přiložte postupně ke stranám a plynulým, postupným pohybem udělejte značky. Po provedení tohoto úkonu trubku upevněte a odřízněte. Připravte si šablonu, která vám později pomůže ušetřit čas. Nejlepší je použít úhlovou brusku, aby byl řez hladší.

Při práci s litinovým potrubím mějte na paměti, že se jedná o křehký materiál. Máme tedy způsob, jak tento druh kovu řezat, aniž bychom ho poškodili.

Před zahájením řezu si vyznačte místo řezu, stejně jako u ocelových trubek. Podepřete řez dřevěným špalíkem. Obejděte úhlovou bruskou obvod trubky a proveďte malé řezy. Pak vezměte dláto, vložte ho do drážky a silně do ní udeřte kladivem. Uvědomte si, že k řezání litinových trubek se používají řezné kotouče na bázi bakelitu.

Pokud nemáte po ruce úhlovou brusku na řezání litinových kanalizačních trubek nebo pro jiné účely, použijte pilku na kov, dláta nebo speciální frézy na trubky.

Řezání plynového potrubí je nebezpečná činnost, proto ji raději svěřte odborníkům. Pokud jste si však jisti svou silou, pak kov řežte úhlovou bruskou, svářečkou, pilkou na železo, plynovou svářečkou.

 • Před zahájením práce vypněte přívod plynu. Pak vypusťte zbytek plynu z potrubí. Zapalte plyn v hořácích a počkejte, až zhasne.
 • Po dokončení práce rozřízněte. Při metodě svařování se kovový substrát působením tepla spálí. Výsledek je rychlý a efektivní. Nezapomeňte však, že řezání nebo zakořeňování plynových trubek opět vyžaduje zkušenosti.

Způsoby řezání trubek velkých průměrů

K dispozici je řada spolehlivých řezacích nástrojů pro řezání velkých potrubí, jako jsou kanalizace. Podívejme se na některé z nich podrobněji níže:

 • Úhlová bruska je levná a dostupná varianta, ale nepovažuje se za nejbezpečnější způsob práce s těmito materiály. Pokud se jej odvážíte použít, postupujte opatrně a používejte ochranné pomůcky.
 • Válečkový stroj (řezačka trubek) je takovým nástrojem uzpůsobeným pro takovou manipulaci. Přístroj je připevněn a materiál je odstraněn. Upínací sílu lze nastavit mechanicky. Je důležité si uvědomit, že modely strojů se liší tvarem, proto před použitím zvažte velikost potrubí.
 • Plynové řezání je nejoblíbenější možností pro řezání trubek o větším průměru, plechů. Řez se provádí vysokým plamenem, kov se taví a vychází z řezné zóny proudem plynu. Tato metoda je pohodlná a účinná.

Nejrychlejší způsob podélného řezání trubek je použití úhlové brusky:

 • Hlavní věc, které je třeba věnovat pozornost, je značení.
 • V takovém případě použijte lint, který se běžně používá k označování stěn.
 • Než začnete, trubku upevněte a malými pohyby ji opatrně rozřízněte.
 • Na částech trubky je nejlepší pracovat pomalu a jemně, aby řezný kotouč nesjel z vyznačených linií. Uvědomte si bezpečnostní pravidla.

Tenkostěnné trubky se vyrábějí z neželezných kovů: hliníku, mědi a jiných kovů. S takovou prací zacházejte opatrně, protože existuje vysoká pravděpodobnost nesouososti materiálu. Pro řezání používejte plniva, např. písek. Operaci lze provést pomocí úhlové brusky, speciálního stroje.

Shrneme-li to, zdůrazňujeme, že řezání kovových trubek je náročný proces, ale zvládne ho každý řemeslník. S pomocí rad odborníků můžete snadno řezat trubky různých velikostí a materiálů. Nezapomeňte také po řezu hrany trubek opilovat nebo obrousit. A nejdůležitější věcí, kterou je třeba mít na paměti při zahájení těchto aktivit, jsou bezpečnostní opatření. Při zahájení práce noste ochranný oblek, obličejový štít nebo uzavřené oči. Ruce by měly být chráněny před jiskrami, proto používejte rukavice a ochranné brýle.

Jak rovnoměrně řezat trubky. nástroje a způsoby řezání

V každodenním životě se neustále setkáváme s nutností pokládat potrubí z různých materiálů, ať už se jedná o vodovodní potrubí, kanalizaci, topení, instalaci kabelových kanálů nebo dokonce výstavbu rámových konstrukcí v domě či na chatě. Tento článek vypráví o tom, jak rovnoměrně rozřezat trubku pro tyto nebo jiné účely, pokud si veškerou práci provedete sami, to znamená, že poskytuje podrobné pokyny pro všechny technologické operace. Kromě toho hovoříme o různých nástrojích pro amatérské nebo průmyslové použití.

Čistý řez pod úhlem 90º provádějte až po vyznačení linie. Použijte kousek papíru nebo maskovací pásku.

Ten je vhodnější, protože je připevněn přímo k povrchu a neposouvá se.

Postup operací je následující:

 • změřte požadovanou délku pomocí metru a označte místo pomlčkou.
 • Poté řez přilepte páskou na obvod trubky v místě značení. Čím plošší pásku nalepíte, tím lépe. v ideálním případě by se měly širší okraje co nejvíce překrývat. To vám umožní přesně řezat trubku podél značky.
 • Dalším krokem je upnutí trubky do svěráku nebo její přidržení o rovný povrch, aby se zabránilo jejímu sklouznutí během operace a dosáhlo se rovnoměrného spoje. Všimněte si, že jeden konec trubky by měl zůstat ve volné poloze, aby při řezání nebyl kotouč sevřen stěnami. Začněte řezat shora dolů.
 • Poslední věcí, na kterou je třeba si dát pozor, je rovnoměrné řezání trubky úhlovou bruskou. K tomu je nutné vést kotouč co nejpřesněji podél okraje lepicí pásky.

Při řezání trubek s velkými průřezy je třeba práci provádět po malých úsecích. To vyžaduje, aby se trubka po dokončení každého řezu neustále otáčela kolem své osy.

Při řezání litinových trubek se procesní schéma mírně liší. Nejprve se po celém průměru kusu vytvoří souvislý zářez a poté se na vzniklou drážku postupně poklepává dlátem a kladivem, čímž se trubka rozdělí přesně podél zkosené linie zářezu.

Nástroje pro řezání kovových trubkových výrobků

Řezání kovů se provádí pomocí elektrických, ručních nástrojů a výrobních strojů. Profesionální vybavení zajišťuje vysokou přesnost a kvalitní ostří. Za obzvláště oblíbené nástroje pro řezání trubek se považují:

 • Pila na kov je špičkovým nástrojem pro domácí použití;
 • Řezačka trubek pro tenkostěnné výrobky;
 • Gilotina s půlkruhovou plošinou a nožem;
 • Úhlové brusky pro provádění kolmých řezů;
 • Úhlový pilový kotouč pro řezání pod úhlem;
 • přímočará pila se používá tam, kde není vyžadována zvláštní přesnost na hraně obrobku;
 • úhlová bruska. nástroj pro práci s jakýmkoli materiálem, umožňuje přesné řezy v různých velikostech trubek.

Vlastnosti úhlové brusky

Bezpečnost při práci na vrtačce

moderní úhlová bruska může při práci s kovem nahradit smirkový kotouč. Abyste se vyhnuli problémům, je užitečné mít při používání nástroje na paměti několik zásad:

 • Úhlovou brusku je třeba při práci držet oběma rukama. V případě zpětného nárazu minimalizuje robustní blokovací mechanismus chybné nastavení. V opačném případě hrozí zvýšené riziko zranění.
 • Práce musí probíhat na pevném, rovném povrchu a dbejte na udržení rovnováhy.
 • Umístěte napájecí kabel na opačnou stranu pilového kotouče. V návodu k obsluze úhlových brusek je to uvedeno proto, aby nedošlo ke zkratu a otřesům stroje.
 • Po ukončení práce držte nástroj pevně v rukou, dokud se kotouč úplně nezastaví.
 • Pokud dojde k přerušení napájení, je nutné odpojit kabel nářadí ze zásuvky. Jinak může úhlová bruska začít pracovat bez kontroly obsluhy.
 • Kotouče se během provozu zahřívají. Po vypnutí se nářadí nedotýkejte, dokud nevychladne.

Používané nástroje

Broušení trubek je poměrně jednoduchá operace, ale správné řezání trubek, kdy řez je přesně v pravém úhlu k povrchu obrobku, je kritická operace. A pokud musíte části motorového systému ořezávat pod jiným úhlem, neobejdete se bez rady zkušeného konstruktéra (sebe skromně vynechám).

Nemluvím o řezání trubek velkých průměrů. I v tomto případě je pro správné svařování nebo lepení nutný úhel 90 stupňů.

Pro každou řezací operaci je k dispozici speciální vybavení. O tom chci mluvit jako první.

Pro individuální použití

Tato kategorie nářadí se používá v soukromé a malé komerční výstavbě pro uspořádání potrubních systémů (vodovod, topení, kanalizace, větrání) o malém průměru.

Osobně jsem taková zařízení používal ve své praxi:

Nůžky na trubky umožňují rychlý a správný střih.

Aby byla zajištěna potřebná síla, jsou přípravky vybaveny ozubeným mechanismem. Před řezáním kovové plastové trubky (nebo výrobku z polypropylenu) je třeba ji umístit na speciální polici. Zvláštnost konstrukce zahradních nůžek neumožňuje instalovat díl nakřivo, takže řez bude vždy proveden v pravém úhlu k povrchu.

Cena těchto produktů začíná na 10 USD a může se vyšplhat až na 100 USD. Záleží na výrobci, materiálu, rozměrech atd.

Úhlové brusky, řezné kotouče, způsob řezání. Vidlákův test

 • Kotoučová řezačka. Zařízení na řezání trubek, jehož řezná část je vyrobena z kotouče z velmi pevného materiálu s naostřenými hranami. Pákou se přitlačí ke stěně trubky a protáhne se celým obvodem.

Řezání trubek velkého průměru pomocí řezačky trubek.

Kruhový řezák na trubky používám k řezání PVC trubek pro stavbu vnitřních a venkovních kanalizací. Neměla by se používat pro plasty, protože síla působící na tenkostěnný materiál způsobí jeho prohnutí.

 • Gilotina. Pokud jste viděli popravčí nástroj používaný ve středověké Francii, můžete si představit konstrukci a funkci tohoto řezacího zařízení.

Gilotina se šroubem pro rovnoměrné řezání trubek.

Nahoře je nůž, který se na vodítkách spouští zespodu na trubku. Nejčastěji jsem jej používal k řezání velkého množství trubek a stroj je vybaven elektrickým pohonem. Na trhu jsou však k dispozici i modely se šroubem.

 • Pila na kov. Vhodné pro řezání jakýchkoli trubek na požadované délky. Dědeček mě s ním naučil zacházet. Trik spočívá v použití přesně odměřené síly, jinak se čepel zlomí.

Pila na kov je nejjednodušším nástrojem pro řezání jakýchkoli trubek.

Otřepy na konci trubky po řezání pilkou na železo. Musíte se jich zbavit holicím strojkem nebo pilníkem. V opačném případě nemusí být spoj potrubí vzduchotěsný.

 • Úhlová bruska. Pokud to nevíte, mluvíme o obyčejné úhlové brusce. Má speciální kotouč pro řezání a můžete s ním řezat trubky s malým i velkým průměrem.

Úhlová bruska se v rukou odborníka promění v účinnou řezačku trubek.

Stejně jako pilku na železo lze úhlovou brusku použít na vše od plastu po kov a litinu.

 • Skládačka. Tímto nástrojem je možné řezat i trubky, ale ani mně, člověku se značnými zkušenostmi, se ne vždy podařilo provést pravoúhlý řez.

Skládačka také řeže trubky, ale jak hladce??

Není tedy nutné zatloukat hřebíky mikroskopem. existují jednodušší způsoby řezání.

Nejprve bych vám však rád pověděl o profesionálním vybavení, které se používá k řezání potrubí v průmyslových závodech a při stavbě vodovodů.

Pro průmyslové použití

Zdá se, že s místními a individuálními inženýrskými systémy máme vyřešeno, ale otázkou zůstává, jak rovnoměrně rozřezat trubku s velkým průměrem. V tomto případě přichází na pomoc speciální (často stacionární) zařízení, se kterým pracují profesionální stavitelé.

Pracoval jsem jako údržbář v podniku na údržbu bytového fondu, takže jsem se s takovými stroji také setkal. Povím vám o těch nejzajímavějších:

 • Soustruhy. Provádějí všechny typy kruhových prací na potrubí, včetně korozivních kapalin.

Soustruhy jsou schopny dokonale řezat trubky. A ne jen řezat.

Maximální velikost řezaných trubek závisí na průřezu otvorů vřetena a vzdálenosti mezi upevňovacími hlavami. Kromě jednoduchého řezání mohou soustruhy na trubky zkosit hrany, řezat trubky a provádět další operace, včetně automatického řezání.

 • Pásové řezačky. Používá se k řezání kanalizačních a vodovodních potrubí velkého průměru, která jsou již položena ve výkopech (nebo umístěna v budovách).

Stroj na řezání trubek uložených v zemi.

Pásová pila je schopna provádět operace i na silně deformovaných obrobcích. Kromě přímého řezání dokáže zkosit požadované tvary.

 • Kotoučové řezací stroje. Použití pro kovové díly, i neželezné kovy. Lze řezat kulaté i profilované trubky velkého průměru (průřez).

Řezací kotouč odřízne trubku na požadovanou délku.

Tato zařízení jsou ve většině případů součástí technologické linky a jsou vybavena zařízením, které shromažďuje a balí určitý počet stejných trubek určených k odeslání zákazníkům.

Ruční kotoučová řezačka na trubky ze všech materiálů.

Tato zařízení mají speciální upínací zařízení, které pevně drží díl během řezání, aniž by ho deformovalo. Proto je možné řezat jak kovové a měděné trubky, tak i vícevrstvé trubky.

Některé frézy jsou vybaveny rotačním systémem a orbitálním svařováním. To znamená, že trubky lze nejen řezat, ale také spojovat.

Před několika lety jsem se podílel na stavbě velkého nákupního centra, takže nebýt ruční kotoučové řezačky, upadly by mi ruce už jen při řezání trubek, nemluvě o jejich pájení a svařování.

Pokud však máte na zahradě pouze skleník, není třeba kupovat něco speciálního. Níže vysvětlím, jak můžete řezat trubky pomocí nejběžnějších nástrojů, které má podle mě každý zaneprázdněný majitel domu.

Jak označovat a řezat kovové trubky

Použití [kovových trubek] při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je spojeno s nutností řezat příčně, podélně a pod úhlem. A ne vždy mít po ruce speciální vybavení. V tomto článku popíšeme, jak rovnoměrně rozříznout trubku pomocí improvizovaného nářadí.

Co a jak řezat polypropylen?

Snadnost, s jakou lze polypropylenové trubky řezat, vyvolává iluzi, že při řezání těchto plastů není třeba žádných zvláštních triků. To však není tento případ. V praxi se používají následující typy nástrojů:

Na posledním místě z hlediska kvality řezu by měla být ruční pilka na železo. Nejenže zanechává většinu třísek (které se mimochodem dost špatně odstraňují), ale na konci separace vzniká hrubý otřep, který musíte pilovat tloušťkovacím pilníkem (zkoušeli jste někdy takový pilník čistit po práci s plasty?)?).

Pokosová pila pracuje rychle. Dokonce příliš rychle na to, aby se nástroj po oddělení kusu včas zastavil. Nevyhnutelná je blízká nehoda a zranění.

Proto se tento typ zařízení vyplatí používat pouze v případě, že je třeba řezat/řezat polypropylenové trubky velkého průměru a silné stěny.

Ráčnový nůž vám poskytne nejlepší možný řez a artritidu, protože na rukojeti nože je třeba neustále vyvíjet velkou sílu. Proto jsou pro jednotlivé řezy vhodné nůžky na trubky s ráčnou.

Co zbývá udělat? Přesně tak, řezačka trubek s rotujícími noži.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS