Jak smíchat olej a benzín do sekačky na trávu

Jak fungují mazací systémy

Oba typy motorů mají velké množství pohyblivých částí. Pro prodloužení provozní životnosti vyžadují přívod maziva. Mazání u dvoutaktních a čtyřtaktních motorů probíhá odlišně a má vliv na čerpání paliva a servisní postupy.

U dvoutaktního motoru je mazivo přiváděno směsí vzduchu a paliva. olej rozpuštěný v palivu se v karburátoru rozprašuje společně s benzinem a vzniklá mlha se dostává do klikové komory. Kanálky jsou uspořádány tak, aby dráha nastříkaného maziva byla co nejdelší a aby proudila přes hlavní pohyblivé části. díky zvláštním vlastnostem oleje se většina oleje usazuje na kovových částech a vyčištěné palivo proudí do pracovního prostoru válce. Právě těmito vlastnostmi se dvoutaktní olej zásadně liší od ostatních typů motorů.

U čtyřdobého motoru je olej v izolované klikové skříni vždy. Jeho hladina je regulována tak, aby se čepy klikového hřídele pravidelně ponořovaly do olejové lázně. Odstředivá síla vahadla při otáčení rozstřikuje olej dovnitř. mazivo se tak dostává do dutiny pístu a na pístní čep a stěny, kde se účinně chladí. Aby se zabránilo úniku oleje do spalovacího prostoru, je na pístu namontován přídavný lisovací kroužek, který při pohybu ojnice dolů udržuje zbytky oleje mimo stěny válce.

Čtyřtaktní motory jsou obecně konstruovány s přísnějšími tolerancemi, takže míchání oleje s palivem může způsobit jejich slepení a přehřátí. Pokud do paliva dvoutaktního stroje přidáváte pouze olej, je vše v pořádku.

Přebytečný olej může způsobit výpary, netěsnost tlumiče výfuku a někdy i ztrátu výkonu. I když to není ideální, tyto problémy lze vyřešit jednoduchou výměnou paliva v nádrži za správně namíchané palivo. Provoz dvoutaktního motoru s nedostatečným množstvím oleje však může stroj skutečně vyřadit z provozu.

olej, benzín, sekačky, trávu

Palivová směs pro vyžínače trávy

Každý majitel venkova se někdy musel vypořádat se sečením. Sekačka na trávu je potřeba mnohem častěji než motorová pila nebo jednoosý traktor, protože tráva roste rychleji než stromy a keře. Otázkou tedy je, jakou palivovou směs byste měli používat ve vaší sekačce na trávu? Pro dosažení nejlepšího výkonu motoru je třeba namíchat správnou směs benzínu a oleje ve správném poměru. Zde jsou uvedeny některé možné důsledky příliš velkého nebo malého množství benzinu ve vaší strunové sekačce. Nejdříve je třeba vědět, jaký význam má dvoutaktní olej, který je nejčastěji používán v dvoutaktních motorech sekaček na trávu.

Návod k záběhu a obsluze čtyřtaktního motoru

Vzduchem chlazené čtyřtaktní benzínové motory se hojně používají v zahradnictví a při údržbě krajiny. Bloky motorů, rotační kultivátory, sekačky na trávu, sněhové frézy, čerpadla poháněná motorem, minitraktory, stavební stroje a silniční stroje. benzínové generátory, vibrační desky, vibrační pěchy.

Než nastartujete motor, musíte se řídit návodem k obsluze. Mnoho kupujících bohužel nemá. Proto se objevují nejzákladnější otázky týkající se používání motoru.

TIP: PŘEČTĚTE SI PŘÍRUČKU K MOTORU.

Za prvé: Jaký benzín by se měl používat?

Doporučujeme používat čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem A92. Vzduchem chlazené motory nejsou určeny pro provoz s palivem AI95 a AI98. Benzín 95 a 98 obsahuje aditiva, která poškozují pístový systém motoru, což vede k jeho přehřívání a poruchám.

Nemíchejte benzín a olej. To může vést k závadám motoru, na které se nevztahuje záruka.

POUŽÍVEJTE ČERSTVÝ BENZÍN AI-92 S TRVANLIVOSTÍ MAX. 30 DNÍ.

Za druhé: Jakým olejem naplnit klikovou skříň?

Mnozí považují známou značku automobilového oleje za nejlepší olej, který lze použít v elektrickém nářadí (kultivátor, sněžný skútr, generátor, motorové čerpadlo atd.).д.). To je naprostá nepravda. Automobilový olej je určen pro použití ve vodou chlazených motorech, nikoliv ve vzduchem chlazených motorech. Teplota varu automobilových olejů je nižší než teplota varu olejů obsahujících speciální přísady pro vzduchem chlazené motory.

Používejte olej s jakostní třídou SF, SG, SH, SJ, CD nebo vyšší. Nepoužívejte aditiva do oleje. Viskozitu oleje zvolte podle okolní teploty.

SAE 30 (5C a více) se doporučuje při teplotách nad 5C. Při použití pod 5C může způsobit potíže se startováním.

10W-30 (-18 až 38C) je doporučen pro všechny teploty. Tento olej umožňuje startování studeného motoru, ale při teplotách nad 27 °C může způsobit zvýšenou spotřebu oleje.

Při vyšších okolních teplotách kontrolujte hladinu oleje častěji.

Syntetický 5W-30 (-30 až 40C). Motorový olej je syntetický a pracuje v širokém rozsahu teplot, zajišťuje snadné startování a nízkou spotřebu oleje.

Pro zimní podmínky se doporučuje 5W-30 (5C a méně).

DOPLŇUJTE POUZE OLEJ UVEDENÝ V PŘÍRUČCE K MOTORU.

Vždy sledujte hladinu oleje. Při vodorovné poloze motoru musí být hladina na posledním závitu plnicího hrdla (podle obrázku). Plnicí a vypouštěcí zátky oleje jsou umístěny na přední a zadní straně motoru.

U sekaček na trávu věnujte pozornost měrce oleje. Značky na měrce jsou vyznačeny na svislé hřídeli motoru.

Různé motory mají různý objem klikové skříně. Pokud má váš motor 4, 5,5, 6,5 nebo 7 l.c byste měli doplnit 600 ml. olej. U motorů 7,5 litru.с. naplníte 900 ml. V motorech o objemu 8, 9, 11, 13 a 15 litrů.с. resp. 1,1 l.

Za třetí: Nastartujte motor.

Při prvním spuštění motoru nebo při studeném motoru je pístní systém vystaven vysokému zatížení. Vysoké otáčky motoru mohou být pro motor škodlivé. Proto motor spouštějte v 1/3 polohy plynu. Rozjezd při středních otáčkách.

Za čtvrté: Jak je motor zaběhnutý.

Vzduchem chlazené motory nemají rády volnoběžné otáčky. Spusťte motor, zahřívejte ho 1-2 minuty. a záběh v provozu. Během rozběhové fáze se snažte udržovat zátěž přibližně 50-75 % a dbejte na to, abyste si udělali přestávku v délce přibližně 20-25 minut. Po přestávce, když motor vychladne (15-20 minut).), je možné restartovat. V tomto stavu provozujte motor prvních 4-5 hodin, poté je třeba olej vždy vyměnit. Období rozběhu skončilo.

Hlavní příčiny poškození motoru jsou

REMEMBER. Většina poruch motoru je způsobena nesprávným používáním.

První příčina závady: neuzavřený palivový kohout.

Když motor neběží a palivový kohout je otevřený, karburátor přetéká a zapalovací svíčka se „zaplavuje“. Benzín se dostává i do klikové skříně motoru. To způsobuje nadměrný tlak při chodu motoru a vytlačování těsnění. pak tato směs benzínu a oleje vstupuje do spalovacího prostoru a přes výfukový ventil do tlumiče výfuku. Tlumič výfuku se postupně zanáší zbytky oleje a motor ztrácí trakci.

PO PRÁCI VŽDY ZAVŘETE PALIVOVÝ KOHOUT.

Druhá příčina závady: Motor byl během přepravy nebo skladování převrácen.

Vzhledem k tomu, že motor je čtyřtaktní. benzin jde do nádrže, olej do klikové skříně. nesmí se míchat. Tyto složky se po otáčce obvykle smíchají v karburátoru. Poté je třeba motor rozebrat a vyčistit.

NEOTÁČEJTE MOTOR, KDYŽ JE NAPLNĚNÝ.

A třetí příčina poruchy: nesprávné startování motoru navíjecím startérem.

Mnoho uživatelů čtyřtaktních motorů se domnívá, že čím silněji zatáhnete za rukojeť startéru, tím lépe motor nastartuje. Není tomu tak. Zatáhněte za rukojeť startéru, dokud vačky nezapadnou, a pak jemně, ale s velkou amplitudou zatáhněte nahoru. A motor (pokud je samozřejmě v dobrém stavu) určitě nastartuje.

NAUČTE SE SPRÁVNĚ STARTOVAT MOTOR.

Zavolejte na číslo 7(963)723-00-43. Rádi zodpovíme dotazy týkající se provozu vzduchem chlazených motorů Honda, BriggsStratton, Mitsubishi, Subaru-Robin, Lifan, Carver, Loncin, Champion.

Jak naplnit benzínový vyžínač?

Pokud jste si koupili strunovou sekačku na trávu a návod je pouze v angličtině, nezoufejte. V tomto článku najdete odpověď na palčivou otázku. jak správně naplnit křovinořez benzínem. Nejprve se seznámíme s motorem strunové sekačky na trávu. Motory zahradních strojů jsou zpravidla dvoutaktní. To znamená, že stroj rychleji reaguje na vstupy plynu. Dvoutaktní motor je jednodušší na konstrukci a při tankování se musí benzín míchat s olejem. Benzín a olej se u čtyřtaktního motoru plní odděleně. Vyžínače trávy se čtyřtaktním motorem jsou vzácné. nejčastěji se používají profesionální křovinořezy.

Jak naplnit benzinový systém dvoutaktního motoru?

Servis sekačky na trávu. příprava sekačky na sezónu

1) vyžínač je poháněn čistým benzínem (min. AI-92) a vysoce kvalitním olejem. Olej musí mít speciální složení pro vzduchem chlazené dvoutaktní motory. Neměl by být zaměňován s olejem pro vodou chlazené motory, protože použití druhého typu oleje může způsobit nedostatečné chlazení sekačky a její poruchu. Olej pro strunové sekačky musí být schválen organizací JASO nebo API.

2) je nutné naplnit nádrž vyžínače plevele čerstvou směsí benzínu a oleje. Směs by se neměla skladovat déle než 3 měsíce. Míchací poměr: 1 díl oleje, 40 dílů benzínu. Nemíchejte kapaliny přímo v palivové nádrži nebo na oko. Proveďte to v odstupňované nádobě. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k nestabilitě motoru a jeho selhání.

3) Proces míchání: část oleje se nalije do odměrky, poté se přidá 20 dílů benzínu a důkladně se promíchá. Poté se do směsi přidá dalších 20 dílů benzinu a znovu se promíchá.

V motoru je málo oleje, může dojít k poškození pístů, vývrtu válce a pístní skupiny. Přidání příliš velkého množství oleje může způsobit korkovou zátku motoru (usazeniny uvnitř motoru).

4) Naplňte palivovou nádrž. Za tímto účelem zavřete nádrž dnem vzhůru a naplňte ji až po okraj. Uzávěr pevně zašroubujte. motor je připraven k provozu. Při startování se ujistěte, že palivová směs naplnila víčko pro zálivku.

Jak naplnit čtyřtaktní benzínovou strunovou sekačku?

1) Používejte stejný benzín, ne nižší než Ai-92, čistý a čerstvý (nebyl skladován déle než 60 dní mimo čerpací stanici). Pro čtyřtaktní motor byste měli zvolit speciální olej, který splňuje klasifikaci SAE30 a API. V žádném případě nemíchejte olej a benzín!

2) Naplňte klikovou skříň motoru olejem. Obvykle ne více než 90 ml při prvním plnění. Když benzín dojde, může být olej stále přítomen. Pokud ho zbývá méně než polovina, doplňte olej do vany.

3) naplňte nádrž benzínem víčkem nahoru. Nádrž nesmí být přeplněna, jinak by mohla přetéct do sacího potrubí a způsobit poškození motoru nebo vznícení benzinu. Našroubujte víčko palivové nádrže. Motor je připraven k použití!

olej, benzín, sekačky, trávu

Několik posledních tipů. Motorový olej můžete nejprve koupit ve velkých supermarketech nebo na čerpacích stanicích. Za druhé, při plnění motoru křovinořezů benzínem musíte dodržovat bezpečnostní opatření: nerozlévejte benzín a v případě rozlití jej ihned setřete; benzínovou rukojeť zapínejte pouze tehdy, když jste ve vzdálenosti nejméně 10 m od benzinové nádrže nebo palivové směsi. Za třetí, pokud nemáte v úmyslu vyžínač delší dobu používat, je třeba vypustit zbývající benzín.

Jaký benzín do čtyřtaktní sekačky na trávu??

Nyní zjistíme, jaký druh benzinu se dává do sekačky se čtyřtaktním motorem, jehož hlavním rozdílem je vana. Obsahuje olej pro mazání motoru, takže pro správnou funkci stroje stačí pouze doplnit benzín. Existují však zvláštní hlediska. Stroj nemá olejový filtr, a proto není filtrován, takže by měl být vyměněn po každých 50 hodinách provozu.

Pokud jde o benzín do sekačky, nesmí být vyšší třídy, než doporučuje výrobce. Čím vyšší oktanové číslo, tím déle palivo hoří. To může vést k závažným problémům a předčasnému selhání nástroje.

Je dobře známo, že benzín je vysoce hořlavý a jeho páry jsou vysoce výbušné. S ohledem na to je vždy vhodné dodržovat několik jednoduchých pravidel, která zajistí bezpečnost každého uživatele:

 • Před doplněním paliva nechte motor vychladnout.
 • Do nádrže tankujte pouze benzin třídy 92 nebo vyšší;
 • Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a nekuřte.
 • Aby nedošlo k intoxikaci výfukovými plyny, mělo by se tankování a startování provádět venku nebo uvnitř a mělo by se dobře větrat.
 • Nedoporučuje se nádrž zcela naplnit, ale je nutné ponechat určitý prostor pro rozpínání benzinu, ke kterému dochází vždy, když se zahřeje.
 • Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo na oblečení a boty.

Údržba benzinových motorů sekaček na trávu je obecně následující. Jedná se o poměrně jednoduchou záležitost, která nevyžaduje žádné zvláštní znalosti ani dovednosti. U strojů s dvoutaktními motory je třeba naučit se správně připravovat palivovou směs a včas čistit vzduchový filtr. U čtyřtaktních strojů stačí každý rok vyměnit olej a vyčistit vzduchový filtr, abyste získali dlouholetou spolehlivou službu.

Jak vybrat motorový olej 2T

Jak používat. 2T oleje se prodávají koncentrované a připravené k použití. Mazivo připravené k použití je již naředěné a nalije se přímo do kanystru s palivem a důkladně se promíchá. Koncentrované směsi se předem ředí přesně podle pokynů výrobce.

Typ základny. Při výběru maziv pro motory 2T je nutné dodržovat doporučení výrobce. Pokud je pro určitý stroj doporučen syntetický olej, nesmí být použit minerální olej a naopak. Zvažte také počet najetých kilometrů motoru. V použitých motorech se často používá minerální olej kvůli vysokému znečištění, zatímco v moderních novějších motorech s dávkovacími nebo vstřikovacími systémy se používá syntetický olej.

Účel. Používejte pouze oleje určené speciálně pro dvoutaktní motory. Maziva pro vznětové a čtyřtaktní benzinové motory nejsou povolena. Tyto oleje obsahují vysoké množství aditiv, která mohou rychle opotřebovat váš stroj.

Zahradní technika, nářadí, motocykly atd. jsou provozovány v různých klimatických podmínkách. Kvalita maziva má přímý vliv na životnost a spolehlivost motorů v náročných podmínkách. Dobrý 2T olej by měl mít následující vlastnosti

 • úplné spalování bez tvorby koksu, popela nebo usazenin;
 • zachování vlastností při styku s jinými ropnými produkty;
 • dobré rozpouštění a míchání s palivem;
 • proti opotřebení, proti korozi, mazací vlastnosti při vysokých teplotách
 • snadný průtok a čerpatelnost (vlastnost, která je důležitá pro vozidla s odděleným olejovým systémem: mopedy, skútry, přívěsné motory, sekačky na trávu atd.). д.);
 • bezpečnost životního prostředí;
 • Soulad s normami 2T a TC-W

Použití automobilových olejů ve dvoutaktních motorech je přísně zakázáno. Vysoký podíl aditiv v palivové směsi vytváří při spalování saze a popel, které způsobují zvýšené opotřebení motoru. Dvoutaktní motor může dosáhnout konce své životnosti pouze s motorovým olejem 2T.

Benzín do elektrického nářadí vybírejte podle doporučení výrobce. Pokud je nedodržíte, motor se brzy porouchá. Palivová nádrž sekačky na trávu se často plní bezolovnatým palivem s oktanovým číslem 92 nebo 95.

Benzín pro palivovou směs

Plnění vyžínače benzínem AI-80 může způsobit poškození přístroje kvůli jeho nízkým technickým vlastnostem. Uvědomte si, že palivo nesmí být skladováno déle než 60 dní od nákupu a je lepší tuto dobu zkrátit.

Nepoužívejte ke skladování plastové kanystry. к. Šroub je zajištěn dvojitou maticí a bronzovou maticí. Náhodná jiskra by mohla způsobit výbuch. Ačkoli existují speciální plastové kanystry s označením „flame.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS