Jak vyříznout rovný kruh v plechu

Jak vyrobit kruh z kovu. Jak řezat plech. Řezání kruhu v silném kovu

Jakákoli konstrukce, ať už v domácnosti nebo v továrně, zahrnuje práci s kovem.

Při práci s tímto materiálem může často vyvstat otázka: jak vyříznout kruh v kovu??

Zaslouží si pozornost, protože výběr správných nástrojů a technologií přímo závisí na složitosti procesu realizace díla a kvalitě jeho výsledku.

Jak vyříznout kruh z tenkého kovu

Kov může být buď tenký, nebo silný a tvrdý, takže k řezání jsou k dispozici různé nástroje.

volba materiálu a techniky řezání závisí také na tom, jak velký je kruh a jak hladký má být.

Použití skládačky

Pokud chcete mít dokonale rovný kruh, můžete jej vyříznout elektrickou skládačkou.

 • Nejprve určete tloušťku kovu a vyberte vhodný elektrický pilový kotouč.
 • Před vyřezáním kruhu v kovu přímočarou pilou se na pracovní rovině vyznačí obrys vyřezávaného kruhu.
 • Pomocí vrtáku a vrtáku (o průměru osm až deset milimetrů) si vyznačte otvor, kde bude práce začínat.
 • Umístěte pilový list přímočaré pily do mezery a pokračujte v řezání podle nákresu.

Řezání s tímto nástrojem není náročné a zdlouhavé. Pomocí skládačky lze také vytvořit kotoučovou pilu s dokonalými hranami. Tento nástroj je však vhodný pouze pro kovy o minimální až střední tloušťce (např. 2. 3 mm).

Použití úhlové brusky

úhlová bruska se používá při práci s tenkým kovem. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit kulatý otvor podle následujících tipů:

 • Před řezáním kruhu do kovu úhlovou bruskou je nutné obrobek označit tak, aby byly obrysy jasně viditelné.
 • Po celé délce obrysového výkresu se kotoučem úhlové brusky odříznou krátké úseky, které se nakonec spojí.
 • Vznikne tak mnohoúhelník, nikoli kruh. Proto se po dokončení řezu obrobek brousí a odhrotovává, dokud nejsou hrany dostatečně rovné a hladké. Lze použít také úhlovou brusku. Pokud má kruh široký průměr, lze obrysy brousit hrubým kotoučem.

Při vytváření řezného kruhu úhlovou bruskou je třeba dbát na to, aby byl kotouč v otvoru a zároveň ve stejné rovině jako pracovní list.

Řezání kruhů v silném kovu

K vytyčení přesných obrysů tvaru, který bude vyřezán z kovu, použijte pravítko, kružítko a fix.

Nejprve pomocí pravítka nastavte požadovanou šířku roztečné kružnice tak, aby odpovídala požadovanému průměru kružnice.

Střed kružnice se pak vyznačí na kovové rovině.

Obrysy se z něj vykreslují pomocí kružítka.

Aby byly při práci dobře viditelné, je třeba je zakreslit fixem.

Použití řezacího hořáku

Středně silný kruh lze do kovu vyříznout plynovým hořákem. Práce probíhají v několika fázích:

 • Vyznačte obrys kružnice.
 • Zapalte svítilnu nástroje.
 • Spalovací plamen je nastaven.
 • Pečlivě a pomalu obkreslete obrysy pomocí hořáku.

Touto metodou je možné vyříznout do kovu otvor o šířce asi čtyři až pět milimetrů.

Použití svářečky

Pokud nemáte v domácím arzenálu hořák, můžete použít svářečku.

Musí být nastaven na nejvyšší úroveň proudu.

Hořící oblouk se pak přivede k oblouku a drží se, dokud se nevytvoří otvor.

Pak ji pomalu veďte kolem obrysu, dokud nevytvoří rovnoměrný kruh.

Nejdůležitější je však správné nastavení výkonu nástroje.

Pokud je například použita tloušťka kovu kolem čtyř milimetrů, je zapotřebí stroj s výkonem kolem 150 ampérů. Pokud je kov silnější, je výkon nástroje větší.

vyříznout, rovný, kruh, plechu

Pro urychlení procesu je lepší použít tenčí elektrody. Rychle se však vypalují a je třeba je vyměnit. To vyžaduje časté zahřívání kovu, protože elektroda musí před výměnou vychladnout.

Postup vyřezávání rovného kruhu z kovu pomocí frézy naleznete v části

Tipy pro řezání kovových trubek

Řezání trubek z různých kovů je nezbytnou součástí každé opravy potrubí a stavebních prací. Odřezávání výrobků je nutné při instalaci kanalizace a topení, vodovodního potrubí. V tomto směru úhlová bruska dobře zvládá různé úkoly. kotouče se vybírají podle materiálu trubek.

Použití úhlové brusky umožňuje také

 • Úhlové trubky lze řezat pod různými úhly, např. 45 a 90 stupňů;
 • Řezání obrobků s velkými průměry;
 • rovnoměrný řez čtvercových a obdélníkových trubek;
 • Podélné řezání trubkových polotovarů;
 • Pilové litinové trubky;
 • Řezání tenkostěnných trubek.

Pokud je třeba řezat velké průměry potrubí, lze práci provést bez větších finančních nákladů pomocí úhlové brusky. Produktivita je však nízká a rizika jsou značná. Při podepření dlouhých trubek je třeba odřezat pouze přečnívající části. Při řezání uprostřed se hrany řezu skřípnou do čtvercového řezu, což může způsobit zaseknutí nástroje a případné zranění.

Specialisté nejenže řežou trubky z různých materiálů pod správným úhlem, ale také do nich vytvářejí otvory požadovaných tvarů. Práce na kulatých a hranatých polenech probíhají podobně, ale vždy s ohledem na bezpečnostní předpisy.

Řezání trubek pod různými úhly

Řezání pod úhlem 45 a 90 stupňů pro kruhové a profilované trubky je nezbytné při pokládání různých inženýrských sítí. Ve všech případech je třeba provést přímý řez tak, aby spojované prvky byly co nejblíže u sebe.

Válcové trubky se řežou pod úhlem 45 stupňů takto

 • Vezměte si obyčejný čtvercový list papíru;
 • přeložte ji přesně po úhlopříčce;
 • Trubku omotáte kolem této šablony;
 • Pomocí křídy nebo jiného značkovacího zařízení nakreslete budoucí linii řezu trimmerem;
 • Odstranění šablony;
 • Obrobek upněte do svěráku;
 • odřízněte označenou část trubky.

Při použití šablony musí být jedna ze dvou kratších stran tohoto trojúhelníku rovnoběžná se střední osou trubky.

Pokud potřebujete provést řez o 90 stupňů, jednoduše trubku po obvodu (válcovou) nebo po obvodu (profilovanou) omotejte listem papíru. Poté označte linii řezu pro zastřihovač. Profilovou trubku můžete také velmi jednoduše vyznačit pomocí standardního čtverce.

Pokud je nutné řezat pod úhlem 45 a 90 stupňů značné množství profilových trubek, vyrobte z daného materiálu odpovídající šablony, pouze většího průřezu. To umožňuje provést požadovaná měření pouze jednou. Pro počáteční označení použijte čtverec nebo úhloměr. Po zhotovení šablony se do ní vloží obrobky určené k řezání a vyznačí se linie řezu. Poté se provede řezání.

Šablony se vyrábějí i pro jiné úhly. Tato metoda zvyšuje efektivitu práce.

Zvláštnosti řezání litinových a tenkostěnných trubek

Litina je křehký materiál. Při řezání litinových trubek úhlovou bruskou postupujte takto

 • označte čáru pro řez ořezávače;
 • Pod trubku umístěte dřevěný špalek, který ji podepře;
 • proveďte řez podél obrysu o hloubce několika milimetrů;
 • Do vytvořeného výřezu zasuňte dláto;
 • Vyrobí se šablona a vnitřek se tvrdě a ostře zatluče kladivem.

Po nárazu se trubka podél linie řezu rozdělí. Jeho okraje budou dostatečně rovné. V případě potřeby jsou dodatečně ošetřeny.

Pro provedení podélného řezu trubky je rovněž důležité její přesné označení. K tomu se používají různá zařízení, například stavební provázek (dláto). Celý proces řezání je třeba provádět pečlivě a nespěchat, abyste se neodchýlili od vyznačené linie.

Tenkostěnné trubky jsou jedním z druhů výrobků. Často jsou vyrobeny z neželezných kovů. mědi nebo hliníku. Jejich řezání je složitý úkol. Měly by se používat brusné kotouče vhodné pro materiál obrobku.

Řezání tenkostěnných trubek vyžaduje mimořádnou opatrnost, protože se mohou snadno deformovat i při malém zatížení.

Aby se snížilo riziko ohnutí obrobku, jsou uvnitř obrobku umístěny různé výplně, např. běžný očištěný písek.

Proces výroby gramofonu

Existuje také druhý způsob, jak čistě vyříznout kruh. K tomu se používá předem vyrobený stojan a musí se vyrobit také otočný stůl.

Autor nejprve odřízne kus kulaté silnostěnné trubky, do které se zalisují a přivaří dvě ložiska.

Poté se ke čtvercové desce přivaří kus trubky s ložisky. Do desky vyvrtejte čtyři upevňovací otvory.

Autor přišroubuje základnu otočného stolu k pracovnímu stolu.

Dále autor rozebere druhý kruhový magnet. Ke kovové desce přivařte kus kruhové tyče o průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru ložisek v trubce.

Poté je třeba magnet přilepit zpět na desku (autor používá rychleschnoucí lepidlo).

Autor vystřihne z plechu kruh. Umístěte magnet s kovovou tyčí doprostřed. Poté musí být ke kruhu přivařeny čtyři části profilové trubky.

Do každého dílu profilu vyvrtejte jeden otvor a poté přivařte matice.

Šrouby jsou zašroubovány do matic autorem. Poté se k hlavám šroubů přivaří kusy kulaté tyče (lze použít i kusy čtvercové). Vložte kusy profilu s menším průměrem a upevněte je na místo.

Proces výroby gramofonu

Existuje také druhý způsob, jak kruh rovně rozříznout. K tomu použijte dříve vyrobený stojan a vyrobte otočný stůl.

Nejprve autor odřízne silnostěnnou kulatou trubku, do které je třeba zalisovat a přivařit dvě ložiska.

Poté bude třeba ke čtvercovému plechu přivařit kus trubky s ložisky. Vyvrtejte do desky čtyři upevňovací otvory.

Autor připevní základnu otočného stolu k pracovnímu stolu pomocí šroubů.

Dále autor rozebírá druhý kulatý magnet. Ke kovové desce musí být přivařen kus kulaté oceli, jejíž průměr se rovná vnitřnímu průměru ložisek v trubce.

Poté magnet přilepte zpět na desku (autor používá rychleschnoucí lepidlo).

Z kovové desky vystřihněte kruh. Uprostřed je umístěn magnet s kovovou tyčí. Poté musí být ke kruhu přivařeny čtyři části profilové trubky.

Do každé části vyvrtejte otvor a poté přivařte matice.

Autor zašroubuje šrouby do matic. Poté se k plochým tyčím přivaří kusy kulaté tyče (můžete použít i tyče čtvercové). Vložte kusy profilu s menším průměrem a upevněte je na místo.

Odstraňte, co nepotřebujete

Po proříznutí celé linie trimru je třeba oddělit hlavní zrcadlo a odříznutý kus. Chcete-li odstranit dostatečně velký kus, postupujte podle následujících pokynů:

 • Zrcadlo je posunuto k okraji stolu (stoličky, pracovního stolu. ať už jste s ním pracovali jakkoli). čára řezu ořezávače by měla mírně přesahovat okraj;
 • Jednou rukou zrcadlo jemně přitiskněte ke stolu a druhou rukou přitlačte odříznutý kus dolů;
 • Pokud se tříska neoddělí, poklepeme na celou šňůru gumovou paličkou zespodu a postup opakujeme, dokud nezískáme to, co chceme;
 • Drobné střepy se často odstraňují improvizovanými nástroji: kleštěmi s gumovými distančními podložkami; samotným řezačem skla (má k tomu účelu speciálně vyrobená očka); zubatým ostřím. Někteří řemeslníci odlamují kousky rukama. To však není nejlepší nápad: můžete si poranit ruce, nebo pokud není zářez dostatečně hluboký, odlomit přebytečné části zrcadla;
 • Když je zrcadlo rozděleno, můžete jej ihned vložit do rámu. pokud je rám k dispozici. Pokud není řez zakrytý rámečkem, je lepší jej obrousit jemným smirkovým papírem. Tím získáte harmoničtější vzhled a budete mít jistotu, že se náhodně nepřeřeříznete.

Jedním slovem, není nutné zapojovat do procesu odborníky nebo vůbec vyhledávat dílnu, protože zrcadlo si můžete snadno vyřezat pomocí řezačky skla i doma. Zejména pokud zamýšlené tvary nejsou příliš složité.

Zvláštnost otvorů o velkém průměru

Tento postup je složitější než hluboké vrtání. Řezání se provádí pomocí vrtáku nebo kuželového vrtáku. Kovové korunky jsou podobné výrobkům pro beton a sádrokarton. Jediným rozdílem je materiál použitý k vytvoření břitu.

Vrtání lze provádět i se standardními výrobky v několika fázích. První metodou je použití bitu s malým průměrem. Pak je vybrán větší nástroj.

Nejvhodnější je použít kuželový vrták. Umožňují vrtání velkých otvorů najednou. Při tom se nástroj jednoduše vtlačí do materiálu.

Nástroj na řezání kruhů s úhlovou bruskou

Nástroj na řezání kruhů pro úhlové brusky

Dobrý den všem, kteří často pracují s úhlovou bruskou. Dnes bych vám rád představil velmi šikovné zařízení, které vám pomůže vyříznout dokonale rovný kruh pomocí nástroje, jako je úhlová bruska.

Zvláště užitečné pro svářeče, pro svařování konců trubek apod. д. Obecně platí, že nebudu dlouho mluvit a řeknu všechno popořádku.

Materiály a nástroje pro výrobu

K výrobě přípravku, který vám pomůže vyříznout kruh úhlovou bruskou, budeme potřebovat:

 • Několik dlouhých matic (10 a 12 mm);
 • Závitové tyče;
 • Jedno zařízení pro suchou výstavbu (krab);
 • Velký kulatý magnet;
 • ložisko.

Z nástrojů na výrobu kruhového řezáku se bez nich neobejdete:

 • Vrtací stroj;
 • svařovací stroj. V podstatě lze použít jakoukoli svářečku, ale lepší by byl invertor. Svařovací invertor nepropaluje tenký kov a kvalita svaru při stejnosměrném proudu je lepší. Svařovací webové stránky mmasvarka.V minulosti jsem vás informoval o tom, jaký svařovací invertor zvolit. Pokud máte zájem, můžete si přečíst.
 • úhlová bruska s kovovým kotoučem;
 • Drobné nářadí, jako je kladivo, kleště atd. д.

Dovolte mi, abych vám poskytl podrobné informace o tom, jak sestavit praktické zařízení uvedené v tomto článku.

Nejprve je třeba našroubovat matici a podložku na čep a poté zajistit ložisko. Druhá strana ložiska je rovněž zajištěna širokou podložkou a maticí. Poté se podlouhlá matice našroubuje na čep přibližně do poloviny.

Poté přesně uprostřed čepu vyznačte v desce otvor pro ložisko, které je do desky přivařeno. Na druhou stranu desky, směrem od čepu, se přilepí magnet, který bude držet upevnění na kusu kovu.

Abyste mohli úhlovou brusku připevnit ke svislému čepu na desce, musíte přivařit dvě podlouhlé matice, jak je znázorněno na obrázcích. Matice většího průměru se našroubuje na čep s deskou a do druhé matice menšího průměru je nutné našroubovat čep pro upevnění úhlové brusky.

Jak vyrobit montážní držák pro úhlové brusky

Nyní zbývá rozhodnout, jak úhlovou brusku připevnit k čepu.

Za tímto účelem vezmeme kovový úhelník a svaříme jej do tvaru písmene U. K zajištění čepu musí být na horní části přivařena matice.

S tímto nástrojem se velmi snadno řeže. Nejdříve je třeba jej umístit magnetem do středu kusu kovu a poté provést řez.

Doporučuje se provést několik kol úhlovou bruskou, abyste dosáhli dokonale rovného a čistého kotouče.

vyříznout, rovný, kruh, plechu

Bezpečnostní opatření při práci s úhlovou bruskou

To je nejdůležitější otázka. Pokud porušíte pravidla provozu úhlové brusky, můžete si způsobit vážná, někdy i život ohrožující zranění. Podívejme se na ty hlavní, které je třeba dodržovat.

 • Velikost disku. Mnozí se domnívají, že když na malou úhlovou brusku nasadíte velký kotouč a odstraníte bezpečnostní kryt, nic se nestane. Můžete namítnout, že větší úhlová bruska je výkonnější. Tato mylná představa je životu nebezpečná. Otáčky malé úhlové brusky jsou totiž výrazně vyšší, což znamená, že potřebujete jiný druh kotouče. Při instalaci velkého disku uživatel pravděpodobně nestihne začít. disk při zapnutí stroje odletí a bez ochranného krytu bude výsledek politováníhodný.
 • Směr otáčení. Někteří „řemeslníci“ nejsou spokojeni s jiskrami, které jim při práci létají pod nohama. Rozloží ochranný kryt, přemístí rukojeť a začnou pracovat. To je příčinou častého odlétnutí čepele při zachycení o ostrou hranu. Úhlová bruska se musí otáčet směrem k vám, nikoli naopak.
 • Osobní ochranné prostředky. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a noste rukavice, masku nebo respirátor. Tím se zabrání popáleninám, poranění očí, které bohužel nejsou při tomto druhu práce neobvyklé.

Shrnuto a podtrženo

Není sporu o tom, že úhlová bruska je pro řezání kovů velmi užitečná. Musíte však vědět, jak s ním pracovat, a pečlivě dodržovat všechna bezpečnostní opatření a předpisy. Je třeba si uvědomit, že byly vytvořeny právě proto, aby zachránily život a zdraví řemeslníků pracujících s tak nebezpečným nástrojem, jako je úhlová bruska.

Doufáme, že vše, co jsme vám dnes řekli, bude užitečné i pro ty, kteří nemají s úhlovými bruskami žádné zkušenosti. Pokud vám něco není jasné, napište to do komentářů pod článkem. Redakce HouseChief vám ráda zodpoví všechny dotazy co nejrychleji a nejúplněji. Máte zkušenosti s tímto druhem práce nebo znáte jiné způsoby řezání? Pak o tom prosím napište do diskuse. Informace, jako je tato, budou pro mnoho lidí velkým přínosem. A na závěr vám podle dobré tradice doporučujeme zhlédnout krátké, ale poměrně poutavé video k dnešnímu tématu.

vyříznout, rovný, kruh, plechu
| Denial of responsibility | Contacts |RSS