Jak vyměnit kameru na motorovém rumpálu

Jak rozebrat kolo elektrického rumpálu?

Sněhové frézy a sněhové frézy jsou při prodeji vybaveny tzv. Transportními koly. Jedná se o trubková kola s „traktorovým“ běhounem. Samočisticí drážky. Konstrukce tohoto kola je velmi podobná automobilovému kolu, s tím rozdílem, že ráfek se skládá z polovin spojených dohromady (pro snadnou demontáž).

Tato kola se nejčastěji používají k různým činnostem, jako je orba, frézování, hloubení a nejen k přepravě kypřiče po silnici.

Gumová kolečka jsou velmi praktická a úsporná (není třeba kupovat kovové obutí).

Kola by měla být monitorována a nastavena na normální tlak v komorách pro dlouhodobý provoz. Při nízkém tlaku se pneumatika kola při zatížení deformuje na boku kola, což způsobuje praskání a opotřebení pryže. Nejdůležitější je však otáčení trubky s pneumatikou vzhledem k ráfku kola.

K tomu dochází při nízkém tlaku, protože vnitřní duše je těsněji přitlačena k pneumatice než k disku. Otáčení vnitřní trubky a poškození vsuvky ventilu. Prasklou duši lze samozřejmě opravit, ale většinou k tomu dojde v nejhorší možnou chvíli a je to časově náročné a ne vždy bez dobrého výsledku. A výměna duše vždy znamená demontáž kola a odstávku.

Abyste zabránili rozbití fotoaparátu, pravidelně kontrolujte tlak v kolečkách a snižte jej na jmenovitou hodnotu. Zvláště důležité je zkontrolovat tlak před orbou, protože tehdy je pneumatika plně zatížena.

Železná kola pro jednoosé traktory vlastníma rukama

Jedná se v podstatě o kovová kola s přivařenými hroty, která zpracovávají vrstvu půdy a zajišťují trakci. Nejprve je třeba určit průměr a velikost klínů a nakreslit kola, se kterými chcete pracovat. Je také nutné určit hmotnost kol: musí být velká pro trakci, ale u kypřiče nemusí být dostatečná.

Domácí zvedací háky

Jako základ lze použít kola automobilů. K nim je přivařena poloosa, na kterou jsou namontována ložiska. Na kotouče jsou přivařeny kovové desky čtvercového tvaru. Musí se dotýkat okrajů ráfku. Desky se pak přišroubují k ráfku. Poté se vyrobí hroty. Háčky, které se zapíchnou do půdy. Mohou být vyrobeny z úhlů. Jsou přivařeny k ráfku kola ve vzdálenosti asi 15 cm od sebe.

Jak to udělat správně?

Montáž kol Zhigul na jednonápravový traktor zvládne i neodborník. Otvory na obou konstrukcích, které mají být zarovnány, nejsou zarovnány. Při provádění prací to vždy berte v úvahu. Ve všech případech byste měli používat svahy stejné velikosti. Jejich hmotnost by měla být pokud možno stejná.

Pokud jsou namontovány různé pneumatiky, může se náročnost stoupání značně lišit. V důsledku toho je obtížné řídit motorový rumpál, říká se, že se nějakým způsobem „rozbíhá“. Udržet volant rovně se stává výzvou. Pro vyřešení problému existuje jediná možnost: vrátit se k předělávce a udělat rampy zcela identické. Je však možné upravit staré, „otlučené“ a dokonce i povrchově zrezivělé disky. Protože jednonápravový traktor se používá k čistě užitkovým účelům.

Blok: 3/5 | Počet znaků: 1893

Dodávka nového vybavení

Při dodávce nového vybavení dodavatelé nejprve připraví traktory k přepravě. Předprodejní testování zahrnuje zkušební provoz stroje, při kterém se nalévají provozní kapaliny.

Po kontrole zboží uložte na paletu a přikryjte jej speciálním balicím materiálem. Pokud si zákazník přeje, může si objednat dřevěnou bednu.

„Přesuny“ při cestě přes distribuční centra do místa určení probíhají při dodržení technických předpisů bez poškození multifunkčního zemědělského zařízení.

Na obalu továrního výrobku je povinné vyznačit podmínku „top“.

Zákazník má dva týdny po obdržení zboží na ověření úplnosti objednané sady a na zaslání reklamace dodavateli v případě „neúplné sady“.

Jak vyměnit duši pneumatiky dětského kočárku? Jak a čím utěsnit trubku na kole kočárku?

U jednoho kola je třeba vyměnit duši a druhé kolo je třeba zalepit.

Nafukovací kolo na dětském kočárku, jak to udělat správně?

Ano, existují kočárky s nafukovacími koly s trubkou.

Výměna vačky a oprava vačky se liší, i když se počáteční kroky provádějí ve stejném pořadí a ve stejném sledu.

Dále vám doporučuji pečlivě ji umýt a osušit.

vyměnit, kameru, motorovém, rumpálu

Poté stiskněte nipl a pneumatiku a nakonec pneumatiku vypusťte (vypusťte všechen vzduch).

K vyjmutí vnitřní trubky (pro opravu nebo výměnu) není třeba žádné speciální nářadí.

vyměnit, kameru, motorovém, rumpálu

Stačí pár lžic (s plochou rukojetí), stačí i obyčejné lžičky.

Vložte tupý konec lžíce mezi pneumatiku a ráfek kola a druhou lžíci položte vedle ní.

Poté obejděte kolo (podél jeho průměru) a lžící uvolněte okraj pneumatiky.

To je vše, nemusíte uvolňovat 2 okraje pneumatiky.

Stiskněte vsuvku, zatlačte ji do ráfku a vyjměte starou hadičku, nejprve u vsuvky a pak po celém obvodu.

Pokud pouze vyměníte trubku za novou, namontujte ji v opačném pořadí.

Na začátku nasadíme nipl do kola, sundáme pneumatiku na stranu a rovnoměrně obepneme ráfek kola.

Dále nasaďte pneumatiku (pracujte se stejnými 2 lžícemi a rukama, kolo není kolo auta, pneumatika je měkká).

Pokud je třeba fotoaparát utěsnit, vyjměte jej stejným způsobem (viz kapitola „Těsnění“). Výše).

Následně vnitřní trubici nafoukneme a ponoříme do vody, lokalizujeme a označíme místo propíchnutí.

Opravované místo přebruste jemným smirkovým papírem a odmastěte.

Naneste lepidlo na opravované místo a na záplatu.

Lepidlo nechte zaschnout asi 10-30 minut.

Zbývá nainstalovat kazetu a naplnit pneumatiku.

Pokud je vše v pořádku, namontujeme kolo na kočárek.

Oprava a výměna duše u kočárku se provádí podobně jako u jízdního kola, ale práce je o něco jednodušší a průměr kola je menší.

Zvláštnosti postupu

Prvním krokem je důkladná kontrola každého spojovacího prvku, každého šroubu. Nádrž naplňte ze 100 % benzínem nebo jiným potřebným palivem a motorovým olejem. Je také třeba dbát na to, aby bylo k dispozici potřebné množství chladicí kapaliny. Záběh neznamená jen „přiklopení“ dílů motoru k sobě, jejich vzájemné „opracování“. Zkontrolujte také brzdy a řízení.

Není-li řízení správné, není možné jednonápravový traktor správně provozovat. Po době záběhu okamžitě zkontrolujte každý díl. Zabere to čas, proto se vyplatí práci pečlivě naplánovat, aby nic nebránilo procesu. Technická kontrola zahrnuje:

Zkontrolujte stav každé vývodky a ložiska;

Okamžitě vyměňte poškozené a deformované díly;

Kontrola pružin vidlice a ovládacích prvků.

Karburátor, poruchy, seřízení

Následuje algoritmus seřízení karburátoru na motocyklu Neva s motorem Subaru.

Na obrázku jsou znázorněny tři šrouby, kterými se ovládá množství paliva.

Na karburátoru je třeba provést následující úpravy:

 • Utáhněte šrouby 1 a 2 až na doraz;
 • Poté je vyšroubujte asi o 1 otáčku;
 • Zapněte zapalování a zahřejte motor;
 • Poté nastavte páčku sytiče, dokud se motor nezastaví (tj. Dokud nejsou otáčky minimální);
 • Třetím šroubem nastavte volnoběžné otáčky na minimum;
 • Druhým šroubem nastavte volnoběžné otáčky na maximum;
 • V případě potřeby znovu upravte minimální otáčky nastavením polohy třetího šroubu;
 • Poslední dva body provádějte tak dlouho, dokud motor nepracuje stabilně;
 • V případě poruchy utáhněte první šroub až na doraz a vyšroubujte jej o půldruhé otáčky.
vyměnit, kameru, motorovém, rumpálu

Jak seřídit karburátor motorového kultivátoru?

Na co si dát pozor při poruše motoru? Při poruše karburátoru nejprve zkontrolujte, zda je palivová nádrž plná a zda je správná hladina oleje. Pokud je v motoru dostatek paliva a oleje, zkontrolujte zapalovací svíčku. Za tímto účelem jej vyšroubujte a pomocí zapalování zkontrolujte jiskru. Poté vyzkoušejte průtok benzinu do karburátoru. Za tímto účelem odpojte hadici od trysky a zkontrolujte přívod paliva. Pokud se palivo neobjeví, je pravděpodobné, že je třeba vyčistit filtrační sítko. Odšroubujte palivový kohout a všechny díly omyjte benzínem. Totéž proveďte s tryskou karburátoru.

Při čištění karburátoru postupujte takto. Chcete-li karburátor vyčistit, nejprve jej vyjměte. Chcete-li karburátor bez potíží vyjmout, pečlivě prohlédněte kryt a odšroubujte všechny díly, které jej drží na místě.

Vyjměte tedy karburátor a vylijte z něj benzín. Pečlivě oddělte všechny části jednotky (tryska, plovák) pro další čištění a proplachování. Pro tuto operaci použijte speciální čisticí prostředek.

V případě silného znečištění můžete použít kompresor.

Po vyčištění pečlivě osušte všechny díly a bezpečně je znovu sestavte. Po montáži seřiďte karburátor pro motorovou rukojeť.

Nasaďte vyčištěný karburátor, použijte standardní těsnění a upevněte jej maticemi. Nezapomeňte na vzduchový filtr, regulátor otáček a palivovou hadici.

Seřízení karburátoru vašeho motorového kultivátoru spočívá v jeho seřízení. Chcete-li seřídit karburátor sami, proveďte následující kroky:

 • Našroubujte spoušť plynu a plný plyn na doraz.
 • Vypněte škrtící klapku a plný plyn o otáčku a půl (přesuňte sytič do vhodné mezery mezi základnou škrtící klapky a vzduchovou trubkou).
 • Nastartujte motor a počkejte, až se zahřeje.
 • Při běžícím motoru nastavte ovládací páku na minimální otáčky.
 • Zajistěte plynulý chod motoru. Za tímto účelem nastavte volnoběžné otáčky pomocí šroubu škrticí klapky na minimum.
 • Nastavte volnoběžné otáčky na maximum pomocí šroubu škrticí klapky.
 • Šroubem škrticí klapky nastavte volnoběžné otáčky na minimum.
 • Opakujte kroky 6 a 7, dokud motor nepracuje nepřetržitě.
 • Páka motoru na plynu.
 • Pokud dojde k přerušení, otočte šroubem, který reguluje kvalitu směsi, nejvýše o 2,5 otáčky.
vyměnit, kameru, motorovém, rumpálu

Chtěl bych poznamenat, že seřízení karburátoru u motorového kultivátoru Neva se provádí přesně podle výše uvedeného návodu. Jednotka namontovaná na motorovém kypřiči Neva K-45 je jednokomorová a horizontální. Plováková komora je umístěna ve střední části. Škrticí klapka. Plochá.

Motor používaný na kypřiči Neva je DM-1K, který vyrábí továrna Krasnyj Oktjabr Neva. Výrobce kategoricky nepoužívá motory z Číny. To platí i pro výrobu motorových kypřičů.

Zapínání motorových bloků oblíbených značek

Postup uvedení do provozu se může lišit v závislosti na modelu. Pokud není algoritmus proveden ve správném pořadí, může dojít k vážnému poškození zařízení. Například u motorových kypřičů Agro, Neva a Salyut je motor čtyřtaktní, takže olej a benzín se musí plnit zvlášť. To platí i pro motorové kypřiče Cascade, Luch a Hopper.

Při startování známého modelu Neva se páčka zapalování nastaví do polohy „zapnuto“. Tím se otevře benzinový kohout a uzavře přívod vzduchu. Rukojeť plynu ve ¾ maximální polohy. Vytáhněte startér a otevřete sytič. Pokud má být stroj spuštěn v zimě, mělo by se tak stát postupně.

Jednonápravový traktor Ural se zapíná takto: řadicí páku nastavte do neutrální polohy. Palivová nádrž zůstává otevřená. Uzávěrka sytiče je zavřená a motor je nastartovaný.

Upozornění!Před nastartováním motoru zkontrolujte zapalovací svíčku. U modelu Ural dochází velmi často k úniku oleje do válce motoru.

Do svého vozu Patriot tankujte pouze benzin třídy 92, protože 95 je na mnoha čerpacích stanicích horší kvality než 92. Model má speciální olejovou nádržku pro vzduchový filtr. Na nádrži je značka, nad kterou se nedoporučuje olej plnit. V opačném případě dojde k úniku do karburátoru.

Chcete-li Patriot nastartovat, nastavte páčku plynu do maximální polohy. Zapněte palivo a zapalování. Pomalu táhněte za startovací lanko, dokud neucítíte odpor, pak prudce zatáhněte a motor nastartuje. Přesuňte páčku plynu do střední polohy a studený start do pravé polohy.

Spuštění různých modelů není obtížné, pokud znáte a dodržujete některé detaily jejich konstrukce. Dodržování pravidel a doporučení uvedených v příručce by zabránilo poškození motoru a prodloužilo jeho životnost

Je důležité provádět pravidelné kontroly jako preventivní opatření. To umožňuje včas odhalit a opravit drobné závady

| Denial of responsibility | Contacts |RSS