Jak vytvářet vzory pomocí frézy na dřevo

Správné frézování ruční frézou na dřevo

Ruční frézka je všestranný mechanický nástroj v domácí dílně. Pro správné použití je třeba mít základní znalosti o frézování dřeva. Na trhu je mnoho čínských routerů, které mají stejnou konstrukci a liší se pouze výkonem motoru. Odborníci doporučují zakoupit výkonnější nástroj, protože seznam prováděných prací se výrazně rozšíří. Řemeslník bude schopen vyřezat vzor, zhotovit čtvrcení, řezat čepy a provádět další operace související s výrobou nábytku.

Fréza je při práci se dřevem nepostradatelná. Lze ji použít k přeměně dřevěného obrobku v elegantní dekorativní výrobek. Toto zařízení nejčastěji používají profesionálové, ale zvládnou ho i amatéři se zkušenostmi. Používání strojů není snadné a před jejich použitím je třeba zajistit jejich pohodlí a bezpečnost. Organizace pracoviště je velmi důležitá. Řemeslník si musí být vědom toho, že při práci může poškodit nejen frézu nebo mechanické zařízení, ale také své zdraví.

Práce se dřevem není jen o tom, jak práci provést, ale také o přípravě pracoviště a plánování posloupnosti kroků. Než začnete frézovat, je důležité vybrat správný typ frézy pro danou práci. Podle tvaru a velikosti. Zvolte rychlost stroje a hloubku řezu a nezapomeňte, že obráběný materiál musí být pevně připevněn ke stolu.

V závislosti na konkrétním typu hoblíku se pravidla pro jeho použití v mnoha ohledech liší. Dnes se běžně používají vertikální frézky s vřeteny nad pracovním stolem. Osvědčily se jako ideální pro operace, jako je frézování dřeva na hranách polic a kulatých pracovních desek, drážkování a spojování dřevěných dílů. Speciální šrouby s ložiskovými deskami jsou nepostradatelným doplňkem při práci s kulatými obrobky a zajišťují přesné výsledky.

Při práci s routerem se musíte naučit ovládat router klidným, plynulým pohybem. Klíčem k úspěchu je správný a bezpečný přesun materiálu. Nepostupujte příliš pomalu, protože na dřevě se mohou objevit stopy po spálení a materiál se může poškodit.

Při frézování dřeva proti směru vláken vznikají třísky. Je nutné frézovat do hloubky 8 mm v jednom průchodu; některé modely lze nastavit s přesností 0,1 mm. Hluboké drážky a čtvrtky se frézují v několika průchodech.

Nastavení hloubky frézování

Průměrná hloubka frézování by měla být 4. 6 mm. Pro kontrolu správné hloubky se používá vzorový obrobek, který lze následně vyřadit a opravit tak chyby v nastavení. Pro nastavení hloubky se nástroj položí na rovný povrch se sníženou základní deskou, fréza se spustí na doraz a zajistí se na místě. Hloubkoměr musí být na nulové značce. Nastavte hloubkoměr otáčením šroubu. Poté se fréza opět spustí, dokud nedosáhne dorazu na šroubu hloubkového dorazu, a zajistí se v dané poloze.

Nejprve se naučte správně nastavit hloubku frézování. K tomu je třeba nastavit nulový bod. Nelze ji pevně nastavit, protože se mění s každou změnou frézy. Nulový bod. Je to poloha nástroje, kdy se konec frézy dotýká materiálu a je zajištěn speciálním zařízením zvaným upínač.

Všimněte si, že každá fréza má jinou polohu uzamčení. Hloubkový doraz s hrubou stupnicí slouží ke kontrole hloubky zanoření řezného nástroje do tělesa materiálu.

Při frézování čelní frézou působí protiběžná síla řezné síly, která posouvá frézu do strany. Aby k tomu nedošlo, je třeba použít paralelní zarážku. Proces směrování vypadá následovně. Umístěte frézu podél vyznačené čáry a zajistěte polohu dorazu pomocí dorazového šroubu. Nastavte hloubku frézování a zapněte stroj. Pokud je paralelní doraz nastaven na levé straně, přitáhněte směrovač k sobě, pokud je na pravé straně, odtáhněte jej od sebe.

Chcete-li na dřevě zvolit čtvrtinu, umístěte hranu frézy podél okraje dřeva, zajistěte ji, nastavte hloubku čtvrtiny, zapněte frézu a přitáhněte ji k sobě (pokud je doraz na levém okraji dřeva). Frézování povrchu úzkých obrobků má svá specifika. Problémem je, že je velmi obtížné držet frézu na úzké straně obrobku. Pokud se během řezání začne kývat, je drážka nepřesná.

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, upněte kvádr pomocí upínací svorky a paralelně k němu položte kvádr přesně stejné velikosti. Frézka pak bude mít dva opěrné body a nebude se kývat.

Ruční frézování může nahradit práci hoblíku. Ruční fréza vyžaduje několik úprav. Vypadá to následovně: frézka se namontuje na dvě stejně velké lišty a používá se jako hoblovka, kde je místo hřídele namontována fréza o velkém průměru.

Frézy pro ruční frézky

Fréza je řezný nástroj, který může mít složitě tvarované břity. Obecně platí, že všechny frézy jsou určeny pro rotační pohyby, takže mají válcový tvar. Stopka frézky, která je upnuta v kleštinovém pouzdře, má stejný tvar jako stopka frézky. Některé frézy jsou vybaveny přítlačným válečkem. Díky němu zůstává vzdálenost mezi řeznou plochou a obrobkem konstantní.

Frézy jsou vyrobeny pouze z kvalitních kovů a jejich slitin. Pokud frézujete měkké druhy dřeva, doporučujeme frézy HSS; pokud frézujete tvrdé dřevo, jsou vhodnější frézy HM.

Každý fréza má své vlastní technické vlastnosti, které zaručují kvalitu a dlouhou životnost. Hlavním faktorem jsou jeho maximální otáčky, které nesmí být nikdy překročeny, jinak dojde k jeho selhání. Pokud se nůž otupí, nepokoušejte se ho brousit sami. Broušení mlýnů se provádí na speciálním drahém zařízení. Nejenže musí být nůž nabroušen, ale musí být také zachován jeho tvar, což je stejně důležité jako jeho ostření. Pokud se tedy frézka z jakéhokoli důvodu otupí, je levnější koupit novou.

Nejběžnější frézovací bity

Některé nože se používají častěji než jiné. Například:

  Frézy na hrany. Používají se k opracování čelních ploch dřevěných obrobků. Kromě tvarovaných hran je lze použít k vytváření zářezů nebo zářezů pro spojování obrobků. Tyto frézy mohou mít na konci ložisko, které se opírá o obrobek a nastavuje vzdálenost obrábění.

Rozlišují se frézy hladké, plné frézy vyrobené z jednoho kusu kovu a frézy vyměnitelné. Přítlačné frézy se skládají ze stopky, která slouží jako základ pro sadu řezných prvků. Výběrem řezných rovin a jejich nasazením na stopku pomocí podložek různé tloušťky lze na povrchu obrobku vytvořit libovolný reliéf.

Sada fréz je sada řezných ploch a podložek, která umožňuje sestavit frézu do požadovaného tvaru.

Ve skutečnosti existuje tolik fréz, a to je jen malý zlomek toho, co se vyrábí. Všechny frézy se liší průměrem stopky, průměrem řezné plochy, výškou, umístěním nože atd.Д. Pokud jde o ruční frézovací zařízení, stačí mít sadu pěti nejběžnějších fréz. V případě potřeby je lze kdykoli doplnit.

DIY fréza na dřevo

Zpracování různých dřevěných polotovarů, zadlabávacích dveřních pantů a zámků, zhotovování technologických otvorů, řezání figurálních dřevořezeb. Všechny tyto práce lze provádět pomocí frézy. V tomto článku se podíváme, jak s ním pracovat.

vzory, pomocí, frézy, dřevo

Jak frézovat dřevo

Při práci se dřevem platí určitá pravidla, která jsou prospěšná pro vaše zdraví. Nejsou samy o sobě obtížné, uveďme si je níže.

 • Broušené obrobky musí být pevně upnuty k pracovnímu stolu bez vůle. Tím se zabrání vyklouznutí nebo vypadnutí obrobku ze sedla.
 • Pohyby nožů musí být vedeny rovnoběžně se dřevem. Pokud tak neučiníte, ovlivní to kvalitu okrajů řezu a jeho rovnoměrnost.
 • Pro frézování složitých tvarů, jako jsou kruhy, elipsy a další, se doporučují zaoblovací soubory s různými poloměry.

Jak frézovat dřevo

Pro frézování dřeva existují frézky, jako jsou tyto:

 • Zapichovací frézování. Vhodné pro otvory, drážky. Fréza se pohybuje ve svislém směru.
 • Lemování. Vhodné pouze pro hrany, zkosení. Mít vodicí ložisko.
 • Drážkování. Ideální pro zaoblené drážky.
 • Kolíkový typ. Vhodný pro kolíkové drážky, pro montáž na pero a drážku.

Co můžete dělat s frézou na dřevo

U dřeva je to zcela možné:

 • Řezání drážek a prohlubní všech tvarů, od jednoduchých obdélníkových až po oválné a složité křivky v polyliniích.
 • Zhotovení průchozích a slepých technologických otvorů.
 • Frézování hran a konců dřevěných obrobků.
 • Nanášení různých ornamentů a nápisů na povrch obrobku.
 • Zkopírujte všechny detaily osnovy pomocí tzv. Šablon.

Práce se směrovací tabulkou

S frézovacím stolem si můžete usnadnit mnoho operací. Kvalita frézovaných obrobků se vyrovná kvalitě profesionálních frézek. Zde se podíváme, co můžete udělat se směrovací tabulkou:

Na pracovním stole použijte následující nástroje:

 • Boční doraz. Slouží k omezení hloubky posuvu frézy. Čelisti bočního dorazu mohou být vybaveny hřebenem a zarážkami pro přidržení obrobku.
 • Polohovací zařízení. Dodává se kompletní s dorazem. Pomáhá přesně umístit doraz frézy vůči obrobku.
 • Rohová zarážka. Pomáhá profilovat konce a vytvořit spoj pero-drážka.

Frézu lze k pracovní desce připevnit dvěma způsoby:

 • Trvale připevněné k odnímatelné desce pro snadnější následné odstranění.
 • Možnost výškového nastavení pomocí pákového zvedáku se svislou osou. Existují také provedení s kotoučem nebo pákou na vodorovné ose.

Práce s frézou na dřevo

Výrobky vyrobené pomocí nástroje, jako je ruční frézka:

Můžete se ujmout renovace starého nábytku. Na frézce lze provádět práce související s restaurováním, jako je vkládání nových zámků, drážkování nových spojů nebo vytváření různých vzorů.

Hloubka řezu se nastavuje pomocí zvedacího mechanismu (pevná vzdálenost mezi čepem a podložkou), který spojuje elektrický pohon a základnu frézy. Pro stanovení vzdálenosti od okraje obrobku je k dispozici vodítko přímého okraje.

Někdy jsou součástí dodávky i kruhová vodítka, která se používají pro frézování kružnic s velkým poloměrem.

Pro frézování kruhů s malým průměrem postačují polohovací otvory pro vložení vyrovnávacího kolíku v definované vzdálenosti od frézy. Úhlový doraz je užitečný pro drážkování.

Jakým řezákem řezat překližku

Pro řezání překližky jsou vhodné přítlačné nebo rovné frézy, protože jsou jedinými stroji, které zaručují řez bez třísek. Pokud však jako obrobek používáte vrstvenou překližku, jsou vhodné i jiné geometrie fréz. Frézy s lamačem třísek jsou vhodné pro vysokorychlostní frézování.

Jak pracovat s frézou na dřevo. Video lekce

Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou šrouby, závitové díly a šrouby dobře upevněny. Odstraňte pojistnou matici a kleštinu, proveďte zkušební řez.

Otevřená drážka

Pokud má být drážka vytvořena v blízkosti hrany, musí být nástroj nastaven tak, aby byl řezný nůž nad hranou obrobku. Poté se nůž spustí do stanovené hloubky, koš se zajistí na místě. Po ukončení frézování hran je třeba frézu zvednout a uvolnit bezpečnostní pojistku.

Hluboká drážka

V tomto provedení je třeba po proříznutí obráběné plochy vypnutím frézy znovu nastavit hloubku ponoru frézy. Doporučená hloubka zanoření by neměla přesáhnout 5 mm, zejména u tvrdých obrobků.

Úzká drážka

K frézovacímu stolu je připevněna plochá základní deska. Na každé straně jsou vodicí tyče, které jsou nezbytné pro přímé frézování frézy.

Koncový obličej

Pro dosažení čistého ostří je třeba nejprve provést mělký řez vedením nástroje podél linie otáčení nože. Tímto způsobem se materiál vybere rovnoměrně a poté se čelní plocha očistí obvyklým způsobem. Fréza by měla být vedena v opačném směru, než je směr otáčení řezného prvku.

Naučte se řezbářské techniky s frézou

Řezbářství je dnes oblíbeným uměním, které lze provádět také pomocí nástroje. Existuje mnoho fréz, tj. Pracovních hlav, pro různé účely.

Pokročilí řemeslníci si dokonce vyrábějí vlastní frézy nebo komponenty. Hlavním úkolem ruční frézy je naučit se ji správně používat.

Pokud nástroj zvládnete, můžete vyřezat jakýkoli druh řezbářského designu.

Jak se naučit vyřezávat dřevo ruční frézou: tipy a nápady pro začátečníky

Chcete-li se sami naučit vyřezávat předem připravené dřevo frézou, můžete se přihlásit do tematických kurzů. Ne každý má však čas nebo chuť se účastnit. Pro ty, kteří si chtějí udělat představu o této dovednosti, je k dispozici spousta výukových videí.

Ještě před zhlédnutím videa je důležité, aby si začátečníci pečlivě přečetli návod k použití elektrického pomocníka.

Najdete zde mnoho dobrých rad, jak nástroj sestavit, jak nastavit hloubku řezu, k čemu slouží jednotlivé frézy, přečtete si o kompletnosti modelu frézy a zjistíte, jaké nástavce můžete dokoupit, abyste dosáhli přesně svých cílů. Nezapomeňte se podívat do sekce bezpečnostních a technických údajů.

Poté můžete začít s prvními malými krůčky v rozvíjení svých řezbářských dovedností. Tyto kroky školení jsou popsány níže.

Řezy nebo ponorné řezbářství.

Pro obecnou představu o procesu učení stačí říci, že většina řemeslníků začíná vystřihováním jednoduchých vzorů podle šablony. K tomu je třeba vzít kus dřeva a nakreslit na něj náčrtek. Velký výběr je k dispozici na internetu a v knihách o umění, kromě toho při pohledu na obrázky hotových prací s abstraktními vzory není obtížné tyto kresby kopírovat tužkou.

Po přípravě obrysového náčrtu na kmeni je třeba frézu nastavit tak, aby prováděla řezy. Začněte pracovat s vnějšími díly a až bude tvar hotový, prořízněte otvory a vytvořte ažurový vzor.

Pokud vyřezáváte pláty nebo jiné prvky fasády domu, měli byste použít nůž z tvrdého dřeva. Dobře by se dařilo i jehličnanům a dubům.

Pro menší, dekorativnější kusy je vhodnější použít měkčí lipové nebo březové dřevo.

Dobré lepidlo na sklo

Vyřezávání tvarů pomocí ruční frézy.

Po zvládnutí techniky průřezu můžete začít se složitějšími prvky. Například úpravou hloubky řezu, přidáním vzoru do hotového pláště pomocí fréz ve tvaru V nebo jiných fréz.

Pěkně vypadají nejen ploché tvary, ale také řezby nebo jiné ozdoby. Zkosení na rovných nebo zaoblených plochách s velkým průměrem.

Po zvládnutí těchto technik se můžete pustit do těch obtížnějších. S dobře nakonfigurovaným frézou není problém vyřezat první blok technikou s plochou texturou. Takové vzory vypadají úžasně krásně na nástěnných panelech, skříních a navíc fotografie nábytku s vyřezávanými prvky vás přimějí podívat se zblízka a zvážit celý vzor.

Zdokonalte své dovednosti ve frézování a vyřezávání

K dosažení mistrovství v jakémkoli řemesle je nezbytné neustále cvičit. I když se vám to napoprvé trochu nepovede, nebo se vám to dokonce vůbec nepovede, nevzdávejte to. Koneckonců, pokaždé bude řez hladší, jemnější a krásnější.

Řezbářství s frézou. Fotografie pro inspiraci.

Několik slov o základních věcech

Fréza je univerzální fréza, která se používá k frézování dřeva. Nezřídka ji při renovaci používají profesionálové. Například k vrtání otvorů, montáži dveřních zámků atd.Д. V řezbářství je nástroj určen k opracování hran, okrajů výrobků.

S ručním směrovačem není těžké pracovat. Stačí znát základy. Sada vždy obsahuje mnoho pracovních hlavic, z nichž každá plní určitou funkci.

Ne všichni mistři jsou dobří ve frézování fréz. Velmi často se ve školících knihách můžete setkat s citátem: „Naučte se pracovat se skládačkou, dláty. Zkuste práci provést ručně. Jakmile získáte zkušenosti, bude pro vás obsluha routeru snazší.“. Při výběru nářadí se vyplatí poradit se s odborníky, abyste nekoupili nekvalitní nářadí.

Chcete-li s nástrojem začít pracovat, můžete se přihlásit na školení. Bohužel mohou být drahé nebo se jich ne každý chce zúčastnit. V dnešní době je poměrně snadné najít školicí pomůcky. K dispozici jsou videonávody, které vám pomohou naučit se základy práce se směrovačem. Příklady některých z nich jsou uvedeny níže.

Doporučení pro vzory dřeva

Pokud se rozhodnete vyzdobit si vlastní dům nebo pergolu, můžete všechny výše uvedené způsoby řezby kombinovat. Pokud se však s takovým úkolem setkáváte poprvé, je lepší zůstat u nejjednodušších možností.

Nejprve je třeba zvážit řezbářské vzory pro začátečníky:

Základní náčrty řezbářských vzorů

Značení vzorů Název vzoru
А Žebřík
Б Kuliches
В Trojúhelníky
Г Twist
Д Snake
Е Vánoční stromek
Ж Rhombusy
З Řetěz
И Buňky
К Čtverce
Л Hvězdy
М Zářící
Н Střepy
О Váhy

Výběr dřeva

Příklady vhodných vzorů

Při výběru správného materiálu je třeba zohlednit následující faktory:

 • Funkce textury. Pokud tedy chcete vytvořit složitý ornament se smysluplným zatížením, je lepší vzít si tyč se slabě výrazným vzorem dřeva. A pokud chcete, aby vzor pouze zdůraznil přirozenou krásu dřeva, zvolte jasně definovanou strukturu.
 • Pokuste se umístit vzor podél vláken. To usnadní použití.
 • Pozor na poškození dřeva hnilobou nebo jinými chorobami. Tyto vzorky okamžitě zlikvidujte.
 • Vyplatí se také odstranit nedostatky, jako jsou suky a kapsy dřevní mízy.

Účel

Při zařizování domu si uvědomte základní funkci dřevěných vzorů:

 • Zdobení vzhledu. Toto je hlavní funkce. Je pozoruhodné, že ve starověku měly mnohé ozdoby specifický mystický význam a sloužily jako amulety.
 • Ochrana před přímým slunečním zářením. Průhledná řezba dobře rozptyluje světlo.
 • Oplocení nebezpečných oblastí. Balkonové nebo schodišťové zábradlí může být díky této povrchové úpravě mnohem atraktivnější.

Dřevořezby lze použít jako balkonové zábradlí, sluneční clony nebo ozdoby

Příprava

Jakmile si vyberete vhodný blok nebo prkno a rozhodnete se pro způsob vyřezávání, připravte si pracovní plochu. Můžete potřebovat svěrák nebo svorky, tužku, skládačku, dláto a frézku.

Vzory pro řezbářské práce s frézou

Pak si tužkou nakreslete návrh na kus dřeva. Bezpečně jej opravte a začněte pracovat. Při tvorbě vzoru buďte velmi opatrní, protože sebemenší chybný výpočet může celý kus zkazit.

Po dokončení řezbářský ornament nalakujte a umístěte na konečné místo. Výsledkem bude originální výrobek, který jste vyrobili vlastníma rukama. I když se vám dílo nepovede hned napoprvé, nezoufejte, stačí trocha cviku a vaše ruční práce se stane skutečnou ozdobou vašeho domova.

Prvky z ručně vyřezávaného dřeva

Doporučení pro řezbářské vzory

Pokud se rozhodnete vyzdobit vlastní dům nebo pergolu, můžete použít všechny výše uvedené způsoby vyřezávání vzorů dohromady. Pokud to však děláte poprvé, je lepší zůstat u nejjednodušších variant.

vzory, pomocí, frézy, dřevo

Nejprve je třeba zvážit řezbářské vzory pro začátečníky:

Základní náčrty vzorů pro řezbářství

Vzory Název vzoru
А Žebřík
Б Culiches
В Trojúhelníky
Г Viteika
Д Snake
Е Vánoční stromek
Ж Rhombusy
З Řetěz
И Honeycomb
К Čtverce
Л Hvězdy
М Zářící
Н Střepy
О Váhy

Výběr dřeva

Příklady vzorů vhodných ke zpracování

Při výběru vhodného materiálu je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • Funkce textury. Pokud tedy chcete vytvořit složitý ornament se sémantickým významem, je lepší vzít tyč se slabě výrazným vzorem dřeva. A pokud chcete vzorem zdůraznit přirozenou krásu dřeva, zvolte jasně definované textury.
 • Snažte se umístit vzor podél vláken. To usnadňuje jeho použití.
 • Pozor na poškození dřeva hnilobou nebo jinými chorobami. Takové exempláře okamžitě zlikvidujte.
 • Vyplatí se také vyřadit výrobky s vadami, jako jsou suky a kapsy dřevní šťávy.

Cílová destinace

V případě bytových dekorací mějte na paměti hlavní funkce, které plní dřevěné vzory:

 • Výzdoba exteriéru. To je hlavní účel. Je pozoruhodné, že ve starověku měly mnohé ozdoby specifický mystický význam a sloužily jako amulety.
 • Ochrana před přímým slunečním zářením. Průchozí vyřezávaná stříška skvěle rozptyluje světlo.
 • Oplocení nebezpečných oblastí. Balkonové nebo schodišťové zábradlí může být díky této povrchové úpravě mnohem atraktivnější.

Dřevěné vzory slouží jako balkonové zábradlí, slunečníky a ozdoby

Příprava

Jakmile si vyberete vhodný blok nebo prkno a rozhodnete se pro způsob vyřezávání, připravte si místo pro práci. Můžete potřebovat svěrák nebo svorky, tužku, skládačku, dláto a frézku.

Vytváření vzorů pro řezbářství pomocí frézy

Poté si tužkou nakreslete návrh na kus dřeva. Bezpečně jej opravte a začněte pracovat. Při vyřezávání vzoru buďte obzvlášť opatrní, protože sebemenší chyba ve výpočtu může zničit celý kus.

Po dokončení ozdobu nalakujte a vraťte ji na místo, kam patří. Výsledkem je originální, ručně vyrobené dílo. I když se vám dílo nepodaří hned napoprvé, nezoufejte; s trochou cviku se váš výtvor stane skutečnou ozdobou vašeho domova.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS