Stojan pro úhlovou brusku s rozměry

nejlepších výkresů z úhlové brusky vlastníma rukama: nejlepší návrhy s popisem sestavy

6 nejlepších plánů pro stavbu řezacího stroje z úhlové brusky vlastníma rukama bez chyb a dodatečných nákladů. Nejčastější dotazy, tipy.

Lze z úhlové brusky vyrobit podomácku sestrojenou pokosovou brusku: cvičný test s odpověďmi na základě poskytnutých materiálů

 • Správná volba je b). Nožní spínače jsou pohodlnější, protože je lze rychle ovládat.
 • Teoreticky. dostatečný výkon ve všech třech variantách. Použití v praxi a). elektrické a pneumatické modely. U stacionárního stroje není potřeba baterie. Pro pneumatický pohon je třeba zakoupit kompresor s požadovaným výkonem.
 • 900 W nebo více. Korekce při obrábění obrobků z relativně měkkých materiálů nebo při vysokých rychlostech.
 • Obojí je správně. Výkonná úhlová bruska je vhodná pro různé domácí a poloprofesionální stroje.
 • Jsou možné dvě varianty upevnění. Odborníci dávají přednost té horní.

elektrická úhlová bruska zvládne spoustu různých prací. Aby se snížily náklady na pracovní sílu a zároveň zvýšila přesnost, používá se jako základ pro stroj.

„úhlová bruska“. běžný název pro úhlovou brusku (úhlovou brusku). Výměnou kotouče lze tento univerzální přístroj upravit pro řezání a další pracovní operace.

Typy spojovacích prvků. stručně

Zde je výběr možností montáže z nabídky odborníků:

 • S držáky se závitem a ovládací rukojetí.
 • Úplné uzamčení mechanismu v kovovém pouzdře.
 • Úhlová bruska je upnuta k základnímu rámu. Vhodné pro modely s malým kotoučem (max. 15 cm).
 • úhlové brusky a úhlové brusky s průměrem kotouče nad 20 cm musí být upevněny na místě pomocí osy otáčení, pružiny, základny a vodicích držáků. Tím je zajištěna maximální spolehlivost.

Model velkého disku

Obdélníkový profilový rám

Profil je sám o sobě velmi pevný obrobek, takže základní rám z něj vyrobený se při práci nedeformuje. Na základní rám položte rovinu: buď plech, nebo překližku (vhodná je i dřevotříska). Dřevěné prvky je třeba obrousit.

Závěsný nosič s vozíkem

Nejedná se o jednoduchý stojan úhlové brusky, ale o řezací stroj s pohyblivým vozíkem v mechanismu, který lze vyrobit z kulatých trubek a páru tlumičů vlastníma rukama.

Vezměte prosím na vědomí! Trubky se používají k upevnění vodicích lišt k vozu, aniž by došlo k poškození tlumičů, které jsou velmi choulostivé.

Při horizontálním pohybu umožňuje řezat materiál na podélné desky. Tlumiče lze nahradit složitější konstrukcí kolejnic s ložisky.

Kočár je důležitým konstrukčním prvkem

Prvky ze dřeva nebo překližky

Pokud však kov nestačí, lze místo něj použít dřevo nebo jakýkoli dřevotřískový materiál. I páka, nosič a další hlavní části mohou být vyrobeny ze dřeva. například z levné břízy nebo modřínu.

Pro základnu a podstavec výrobku je nejlepší použít překližku, aby byl rám z pevného materiálu, který zabrání jeho deformování. Tloušťka materiálu hraje klíčovou roli v pevnosti konstrukce: čím je materiál silnější, tím je odolnější.

Potřebné pro řezací stroj

Nasaďte je na obdélníkovou desku. Vzdálenost mezi nimi je o něco větší než tloušťka šířky profilu.

Aby byl stojan těžší a stabilnější, položili jsme ho na obdélník dřevotřísky. Samozřejmě jsme místo toho mohli použít silnější ocelový plech.

Ocelový podstavec přišroubujte na několika místech k dřevěnému podstavci, přičemž předtím udělejte otvory do ocelové desky.

Pro připevnění rukojeti je třeba vyvrtat průchozí otvor ve všech třech částech. Viz

Vyvrtejte dva otvory a připevněte pružinu. Pokud je zvedací síla nedostatečná. vstup do dalšího jara.

Nyní, jak zavěsit úhlovou brusku, je nutné vytvořit otvor v rukojeti z profilu. Vyzkoušejte úhlovou brusku na místě instalace předem.

Nástroj lze kdykoli vyjmout a používat jako obvykle.Takový stojan se bude určitě hodit. Usnadní vám to práci, když potřebujete například provést mnoho svislých řezů.Užitečný nástroj, minimum času a peněz. účinek je zřejmý.Také na úpravě nebude zbytečné udělat omezovač pohybu směrem dolů. Děkujeme vám za pozornost!

Výhody kyvadlové pily

 • úhlová bruska;
 • Elektrická skládačka;
 • Vrtačka nebo stolní vrtačka;
 • Epoxidové lepidlo;
 • Svařovací stroj;
 • Klíč, kleště;
 • Měřicí pásmo, tužka.

Výroba základních sestav

Popišme si postup montáže rámu krok za krokem:

Hlavním problémem je otočné rameno, které musí úhlovou brusku spolehlivě držet a umožnit její otočení o 90°. K tomu lze použít kovové úhelníky nebo profilové trubky se šrouby přišroubovanými ve dvou rovinách, které nástroj upnou.

Ke konstrukci otočného bodu lze použít tři ojnice ze starých automobilů a otočný čep. Toto zařízení bude bez vůle a zpětného rázu a osa otáčení bude probíhat rovnoběžně s rovinou stolu, což zajistí přesný řez. Ačkoli otočné rameno lze sestavit i z běžných kloubů.

Otočné rameno sestavené z ojnic a otočného čepu

Staré pružiny správné velikosti pro plynulý pohyb otočného ramene a návrat úhlové brusky do původní polohy.

Chcete-li zajistit, aby kyvné rameno sedělo dokonale v pravém úhlu, nasaďte na stávající konstrukci zajišťovací úhelník a pomocí páčidla mírně ohněte klikové rameno.

Pomocí zámečnického úhelníku vyrovnejte otočné rameno přesně do pravého úhlu

Aby byl zajištěn volný pohyb nástroje ve stole, vytvořte výřez požadované velikosti pomocí řezného kotouče o co největší tloušťce. V případě potřeby se úhel zvětší a prodlouží pomocí malé úhlové brusky.

stojan, úhlovou, brusku

Přesného řezání dílů pod úhlem 45° a 90° lze dosáhnout přišroubováním ocelového úhelníku k pracovní ploše. Za tímto účelem vložte kotouč do drážky zrcadlové desky a označte polohu otvorů pro upevnění. Změnou polohy takového zařízení vůči disku bude možné otáčet díly pod různými úhly. Chcete-li dosáhnout úhlu zrcadla 45°, připravte si otvor, který je 135° od kotouče.

Otvory 45°, 90° a 135° pro upevnění ohybu

K našemu rámu lze také připojit pohyblivé pravítko se zarážkou. Tím se zajistí co nejpřesnější řezání výrobků.

Pro usnadnění práce musí být na svislý stojan připevněna také rukojeť, která úhlovou brusku upíná na opačné straně kotouče. K tomuto účelu lze použít dlouhý šroub s pevně připevněnou plastovou trubkou.

Pro kontrolu seřízení vložte úhlovou brusku do stroje a několikrát ručně otočte kotoučem. Pokud nevibruje, zapněte jej při nízkých otáčkách a zkuste řezat dřevěný obrobek. Pokud nářadí začne vibrovat. najděte a odstraňte příčinu.

Zapínání a vypínání zařízení by se mělo provádět na dálku, protože obsluha má stále plné ruce práce. V tomto případě použijte magnetický startér připojený k nožnímu pedálu.

Bezpečnostní opatření

Vždy pamatujte na to, že stojan musí být pevně připevněn k lůžku. Abyste předešli zranění nebo nehodám, dodržujte základní bezpečnostní opatření:

 • Napájecí kabel je vhodné zajistit plastovými stahovacími páskami, aby se nemohl zamotat pod nohama a aby při intenzivním používání náhodou nespadl pod řezací nástroj.
 • Kabel od úhlové brusky musí být pevně připevněn k posuvné části stojanu.
 • Při práci je vhodné používat speciální ochranné brýle, aby se do očí nedostaly mikroskopické částice kovu.
 • Před spuštěním stroje je třeba pečlivě zkontrolovat řezný kotouč úhlové brusky, zda není odštípnutý a poškozený.

Dnes existuje mnoho ochranných prvků, které lze vyrobit i doma. Pokud jde o optimální velikost stativu, je lepší dát přednost modelům, které odpovídají průměru používaného disku. Všechny části rámu musí být vhodné pro použitou značku úhlové brusky.

Odborníci uvádějí, že je dobré pracovat za kyvadlovým stojanem, který zjednodušuje proces řezání kovových obrobků. Kromě toho je kyvadlový systém navržen tak, aby bylo možné rychle a efektivně provádět úlohy jakékoli složitosti. Takové zařízení si můžete snadno vyrobit doma. Potřebujete: kvalitní kovový profil, pružinu, svářečku, kyvadlo a úhelníky.

Zvláštní pozornost si zaslouží železný stůl, na který řemeslníci nejčastěji umisťují vytvořené konstrukce. Je třeba zkontrolovat jeho stabilitu, pevnost a kývání. Kromě toho při výrobě i těch nejmenších komponentů nezapomeňte na bezpečnostní opatření.

Návod na výrobu domácího stojanu pro úhlovou brusku:

Nařežte profil na míru a svařte jej do rámu o přibližné velikosti 350-500 mm. Toto bude základna našeho stánku.

sestavte držák pro upevnění úhlové brusky. Označte a vyvrtejte otvory o průměru 10 mm. v profilu a pak jej rozřízněte na velikost. Připevněte tyto části profilů k úhlové brusce a profily svařte dohromady.

Dalším krokem je vyřezání dvou profilů, ze kterých bude sestaven samotný stojan pro úhlovou brusku. Délka profilu přibližně 30 cm. Uprostřed profilu vyvrtejte otvor, abyste do něj mohli instalovat závěs.

Závěs sestavíme ze šroubu M10 o délce 150 mm a nainstalujeme jej do předvrtaných profilů, přičemž zajistíme volné otáčení podlouhlých matic.

stojan, úhlovou, brusku

Svařte podlouhlé matice k sobě a zkontrolujte jejich volné otáčení na šroubu.

Odřízněte další dva kusy profilu, jejich délka se nastavuje individuálně podle velikosti úhlové brusky. Budou pákou.

Na vyříznutých částech profilu vyznačíme obrysy podlouhlých matic a pečlivě vyřízneme obrysy na koncích profilu pro spolehlivější svaření profilu.

Tyto profily přivařte na prodloužené matice. Zajistěte profily svorkou tak, aby byly rovnoběžné a přesně umístěné.

Přivařte podpěru s pákou na závěsu k našemu podstavci.

Připojte pákový stojan s držákem připevněným k úhlové brusce se speciálně připraveným úhelníkem s podélně vyřezanými otvory, který vychýlí kotouč úhlové brusky v rovině pro nastavení přesného úhlu řezu.

Poté vyjměte standardní šroub z rukojeti úhlové brusky a vložte dlouhý šroub, který projde naší konzolou a bezpečně připevní konzolu k úhlové brusce.

Dva rovnoběžné s rovinou kruhu úhlové brusky jsou přivařeny k základně rámu a podpírají řezané díly.

Vyrovnejte úhlovou brusku s kotoučem a základní deskou přes úhlovou brusku a pevně zašroubujte všechny šroubové spoje.

Do základny rámu přivařte další dva kusy profilu, které budou sloužit jako vodítka pro šroub úhlové brusky.

K základně rámu přidejte další dva kusy profilu, které budou podpírat upevňovací šroub otočného úhlu.

Vyřízněte podélný otvor v ohýbacím úhelníku, který vám umožní posunout úhelník podél vodicích lišt a upevnit jej na správném místě pomocí šroubu.

Přivařte k rámu šrouby se zaoblenými hlavami, aby mohly rám vodorovně vyrovnat.

Vyvrtejte otvory do držáku připevněného k úhlové brusce a do horní části sloupku. Připevněte ocelové háčky.

Odměříme požadovanou délku pružiny a po předchozím naříznutí ji připevníme na háky tak, aby vracela úhlovou brusku do horní polohy.

Proveďte zkušební řez. Po odříznutí obrobku zkontrolujte, zda je úhel správný.

Váš kompletně sestavený stojan úhlové brusky je nyní kompletní. Nyní již nemáte problém s odřezáváním obrobků pod jakýmkoli úhlem.

Poznámka: Všechny svary a ostré rohy na všech částech přípravku by měly být odjehleny a zaobleny. Připravte stojan na lakování a natřete jej libovolnou barvou.

Řezací jednotka na porcelánovou kameninu

Při naklápění přípravku můžete snadno zkontrolovat materiál. Použití speciálních strojů pro přesné nastavení pohybu přípravku. Požadovaný mechanismus je možné vyrobit ze staré úhlové brusky.

Takové stroje vyžadují instalaci několika vodicích prvků na plošině, které se pak pohybují po plánované trajektorii. Také podomácku vyrobené zařízení změní úhel řezu a hloubku řezu. Pro stavbu stroje na porcelánovou kameninu budete potřebovat ověřené výkresy a zkušenosti.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS