Jaký kypřič použít pro ponorné řezání?

Hmoždíř pro zadlabávací zámky a závěsy vnitřních dveří: Jak vybrat správný nástroj, frézy a šablony a bez problémů instalovat dveře?

Před instalací zámku nebo západky rozhodněte o výšce, ve které budou kliky umístěny. Doporučená výška 90-110 cm. Zde se obvykle nachází zámek nebo západka. Při zadlabávání zámku do dveří vyrobených z dřevovláknitých desek byste však neměli zámek zadlabávat výše než jeden metr. Důvodem je to, že u levných modelů má dřevěný špalek, do kterého se zámek vkládá, výšku 1 m. Nad ním zůstane jen prázdné místo a vy budete muset otvor znovu vyvrtat a vymyslet, jak vzniklý otvor uzavřít. Jakmile se rozhodnete pro výšku, můžete začít nastavovat.

Často se používá k instalaci bezklíčových zámků na interiérové dveře

Zápustka pro zámkovou část

Před zasunutím zámku do vnitřních dveří označte na dveřích zvolenou výšku. To se nejlépe provádí pomocí svinovacího metru. Vyznačte ji na čelní straně a přeneste ji na obě strany dveřního křídla pomocí čtverce nebo vodováhy.

 • Vezměte zámek/zámek a umístěte jej na čelní stranu dveří tak, aby střed zámku byl v jedné linii s linií trimru. Označte šířku kovové části zámku a úroveň, na které končí obložení.
 • Vezměte 16mm vrták s perem a přiložte jej na část zámku, která bude zasunuta do dveřního křídla. Pomocí fixu nebo maskovací pásky, kousku lepicí pásky, udělejte na vrtáku značku. Tato značka by měla být o něco dále než zámek. Použijte ji jako vodítko pro určení hloubky otvorů. To je důležité zejména v případě, že je zámek instalován před skleněnou tabulí. Jinak byste mohli vrtat příliš hluboko a poškodit sklo.

Na pérový vrták umístěte značku, podle které se bude řídit hloubka vrtání

Pokud nejsou okraje rovné, odstraňte vyčnívající vlákna dlátem

Jak namontovat zámek do vnitřních dveří: Dokončení výklenku

Hloubka drážky pro zámkovou část závisí na tloušťce obložení. Obvykle se snažíme, aby lišta byla na stejné úrovni s okrajem dveří, ale může také trochu vyčnívat. Během práce ji postupně sundávejte. Je snazší ji předělávat než se pokoušet o opravu.

Polohovací knoflíky

Pro dokončení zasunutí zámku do vnitřních dveří se zhotoví otvory pro kliky. Práce je mnohem méně než ta, která již byla vykonána, ale přesnost je zásadní. Chyby nejsou příliš kritické, ale raději se jich snažte vyvarovat.

Součástí rukojetí jsou samořezné šrouby pro dřevěné dveře a tažné šrouby pro kovové dveře. Šrouby, které jsou součástí dodávky, je lepší vyměnit. Obvykle jsou vyrobeny z měkkého kovu. Pokud jste si nekoupili značkový zahraniční zámek s kalenými samořeznými šrouby. Jinak si kupte kvalitní samořezné šrouby o průměru 1,5-2 mm a délce asi 1 cm.

 • Vezměte zámek a umístěte jej na stranu dveří, přičemž zarovnejte jeho výšku.
 • Pomocí tužky, fixy nebo šídla vyznačte otvory pro nastavení úchytů.

Označte značky na obou stranách dveří

Některé modely mají ozdobné desky. Jejich vyrovnání se upravuje pomocí čtverce.

Instalace západky

Vnitřní dveřní zámky mají obvykle na jedné straně otočnou západku, která dveře zamyká, a na druhé straně je pouze krycí deska s drážkou. Dveře nelze otevřít jen tak zvenčí, potřebujete speciální klíč. Instalace této části zámku trvá jen několik minut.

  Vezměte střední část, kterou vložíte do zámku. Zasuňte stranu bez rukojeti do krycí desky a zasuňte tuto konstrukci do spodního otvoru na vnější straně.

Jak zabudovat zámek do vnitřních dveří: vložení závory do zámku

Nyní je zadlabávací zámek téměř usazen a je možné zkontrolovat práci.

Vložení protikusu

Aby nedocházelo k posunování a obtížnému zavírání dveří, je třeba správně umístit spojovací díl. Proto si ji co nejpřesněji označíme a vezmeme si ostrou tužku.

 • Poté dveře zavřete tak, aby jazýček západky zapadl do zárubně. Tužkou označte polohu západky (nahoře a dole).
 • Pomocí trojúhelníků nakreslíme na značky vodorovné čáry.
 • Přesně změřte vzdálenost od okraje dveřního křídla ke středu zámku. Středem zámku je střed jazyka nebo střed montážního otvoru.

Vyrovnejte otvor podle značek a dolaďte jej dlátem

Nyní víte, jak vložit zámek do vnitřních dveří. Popis zabírá hodně místa, samotný proces trvá 25-30 minut, pokud jej provádíte poprvé. Při použití dláta namísto vrtačky je potřeba více času. Celková doba by však neměla být delší než jedna hodina.

Řezání otvorů

Pro vyřezávání otvorů v obrobku lze použít přímou frézu. Pokud je otvor složitý, vyřízne jej frézka na předem připravené šabloně pomocí kopírovacího kroužku. Ten je připevněn k patce frézy a nastavuje pohyb nástroje v požadovaném směru, když je stroj v provozu.

Chcete-li vyříznout otvor do dřevěného obrobku, postupujte takto:

 • Upevněte přímou drážkovací frézu do kleštiny stroje;
 • Na patku frézy nasaďte kopírovací pouzdro;
 • Položte obrobek, do kterého chcete udělat otvor, na pracovní stůl;
 • Umístěte pod obrobek malé kousky dřevotřísky, abyste jej mírně nadzvedli nad stůl (to proto, aby nástroj mohl při pronikání do obrobku vyjet);
 • Umístěte šablonu s již připraveným otvorem na obrobek a upněte oba díly na stůl;
 • Nastavte minimální vyložení frézy (cca 3 mm) vůči základní desce stroje;
 • Zapněte frézu a opatrně ji spusťte na šablonu tak, aby fréza jemně pronikla do materiálu;
 • Frézujte po obvodu šablony;
 • Snižte nůž o další 3 mm a opakujte výše uvedenou operaci;
 • Pokračujte v přidávání hloubky 3 mm, dokud fréza nepronikne do obrobku.

Stejným postupem vyřízněte kruhový otvor pomocí šablony. Pro vyřezání kruhu v obrobku však existuje mnohem jednodušší způsob. Většina modelů fréz se již dodává s kotoučovou frézou. Skládá se z tyče s nastavitelným (špičatým) šroubem na jedné straně.

Tyč se připevní k základně stroje a do otvoru uprostřed budoucího kruhu se vloží šroub se špičkou. Poté se poloměr přizpůsobí průměru frézy. Následující obrázek ukazuje, jak vypočítat správný poloměr otvoru.

Frézování provádějte obvyklým způsobem, v několika krocích, vždy s posunem nástroje o 3 mm.

Pomocí frézy lze také vrtat otvory, např. Pro montáž nábytkových závěsů. Postupujte takto.

 • Do kleštiny stroje upněte Forstnerův bit s požadovaným průměrem.
 • Nastavte otáčky vřetena na minimum.
 • Položte frézovací stůl na rovný povrch.
 • Spusťte frézu tak, aby hrot v jejím středu nedosahoval 2-3 mm k povrchu stolu, a připevněte pohon k vodítkům.
 • Poté spusťte hloubkový doraz na libovolný stupeň revolveru a zajistěte jej pomocí upevňovacího šroubu. Hloubkový doraz zabraňuje ponoření frézy pod požadovanou úroveň.
 • Odjistěte pohonnou jednotku tak, aby se mohla volně posouvat nahoru a dolů po vodicí liště.
 • Vyznačte si střed budoucího otvoru na obrobku.
 • Položte frézovací stůl na obrobek a spouštějte jej dolů, dokud se hrot uprostřed stolu nedotkne přesného místa na obrobku.
 • Zvedněte frézu mírně nahoru nad obrobek, zapněte přístroj a po dosažení plných otáček začněte plynule zanořovat do materiálu až k hloubkovému dorazu. Tím je vrtání ukončeno.

Před vrtáním do obrobku je třeba stejnou operaci provést na kusu nežádoucího dřeva nebo laminované dřevotřísky podobné tloušťky.

Pokud se má vrtat průchozí otvor, není nutné použít hloubkový doraz. Pro „čistý“ výstup frézy na zadní straně obrobku je třeba vrtat ve 2 fázích. V prvním kroku se kalichový vrták ponoří do obrobku, dokud se na rubové straně hrotu nevytvoří malý otvor. Poté se obrobek otočí, do otvoru se vloží hrot vrtáku a pokračuje se ve vrtání. Tím je zajištěno, že okraj otvoru je na obou stranách obrobku rovný a bez zkosení.

jaký, použít, řezání

Jak vyříznout závěsy do dveří pomocí frézy: pokyny

Jak bylo uvedeno výše, je lepší svěřit práci odborníkovi, ale pokud jste rozhodnuti vyrobit závěsy ve dveřích sami, budou tyto pokyny relevantní. Nejprve je třeba určit, která strana dveří bude přední a na které straně budou umístěny závěsy. Dveře je vhodné označit, abyste později nezjistili, že jsou přišroubovány na špatné straně.

Rozhodněte se pro místo:

Ta je nutná, aby nedošlo k prasklinám a poškození dvířek, ke kterým může dojít při otáčení frézy. Nejdůležitější je nastavit hloubku ponoru a paralelní doraz na fréze. Dlouhá hrana musí být frézována shora dolů. Horní a dolní okraj obrysové lišty ořízněte s přesností na několik milimetrů a poté odštípněte dlátem. Je to nutné, aby nedošlo k poškození dveří.

Vzdálenost od horního a dolního okraje dveří k závěsům by měla být 17 až 22 cm.

Poté nasaďte závěs a přišroubujte jej. Umístěte dřevo ve tvaru L, upravte prostor mezi dveřmi a rámem a změřte umístění závěsů. Přistupte k frézování rámu dveří. Ponechte na fréze perorální doraz, zadejte hloubku ponoru frézy a postupujte přesně stejně jako u dveří. Poté přišroubujte závěsy s dveřmi k rámu dveří.

Vložení závěsů může trvat několik hodin. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi a nevíte, jak používat ruční frézu, je lepší zavolat odborníka nebo v krajním případě pozvat kamaráda, který vám se zadlabáním pantů pomůže.

Jak demontovat kulatou vnitřní kliku dveří

Způsob demontáže kulaté kliky interiérových dveří se může lišit v závislosti na konstrukčních vlastnostech kování. Nejvhodnější jsou komponenty se dvěma upevňovacími šrouby. V tomto případě je demontáž nejjednodušší provést vlastními silami. K tomu je třeba odšroubovat upevňovací prvky a vyjmout mechanismus.

Existují však situace, které vyžadují větší úsilí. Složitější mechanismy lze odstranit v několika fázích. Na moderních interiérových dveřích se běžně vyskytují kulaté díly vybavené tlačítkem a různými ozdobnými prvky. Úkolem těchto krytů je zakrýt upevňovací šrouby. Jak v tomto případě odstranit kliku z vnitřních dveří?

Chcete-li demontovat kulatou rukojeť, musíte nejprve odstranit vnější část jednotky

Chcete-li demontovat rukojeť s knoflíkem a ozdobami, musíte nejprve odstranit vnější část mechanismu, která je připevněna speciálním knoflíkem. Dále je nutné odstranit překryvy, které zakrývají uzamykací prvky.

Pokud je rukojeť vadná, lze ji opravit. Jak opravit vnitřní kliku dveří? Nejprve je třeba zjistit povahu poškození. Na základě těchto informací jsou vybrány správné pokyny a mechanismus je rehabilitován. Před demontáží staré kliky je vhodné určit typ kliky a seznámit se s její konstrukcí. Pro odstranění mechanismu kulaté rukojeti odborníci doporučují přečíst si podrobnější pokyny.

Nástroje potřebné pro ponorný řez

Je dobré mít s sebou několik dalších nástrojů, které mohou být při práci potřeba. Mohou to být pilníky, sada vrtáků, závitník na řezání závitu.

K montáži dveřního zámku je třeba připravit všechny potřebné materiály a součásti. Patří mezi ně:

 • Dvě rukojeti. Lze upřednostnit jakýkoli tvar (kulatý, ve tvaru písmene G atd.).
 • Upevňovací prvky (šrouby pro připojení válcových mechanismů).
 • Válcový mechanismus doplněný pružinou.
 • Waler.
 • Dvě zásuvky pro skrytí jednotky válce.
 • Měřicí nástroj (např. Metr).
 • Pero, fix nebo tužka pro značení.
 • Vrták.
 • Stolní nůž.
 • Odizolovací páska.
 • Dláto (velikost 0,1 a 0,2 cm).
 • Vrtáky (pérová hmoždinka 2,3 cm, běžný vrták 0,2 cm).
 • Korunka (rozměry závisí na tloušťce dveřního křídla). Nejčastěji se používá 5 nebo 5,4 centimetru.
 • Kladivo.

Pro větší pohodlí můžete použít také speciální nástroje pro zadlabávací zámky.

Tento seznam nástrojů je nezbytný pro kvalitní práci se zadlabávacím otvorem. Pokud některé komponenty nemáte, možná si je budete muset koupit nebo na nějakou dobu vypůjčit.

Pro pohodlnou práci a bez nutnosti neustálého zastavování a přidržování dveří je nejlepší zajistit čepel dveří.

Jak s tímto přístrojem provést zasunutí dveřních závěsů.

Dveřní křídlo postavte vodorovně na okraj.

Aby dveře nespadly, umístil jsem je do podomácku vyrobené podpěry, kterou jsem předem vyrobil z odřezků dřevovláknitého rámu a kousků OSB desek.

Připevněte šablonu ke dveřím pomocí dvou šroubových svorek.

Poradenství. Abyste zabránili poškrábání dveří, vložte mezi svorku a dveřní křídlo gumové nebo dřevovláknité podložky.

Mezi hranici šablony a dveře nezapomeňte vložit kus dřevovláknité desky (2-2,5 mm) nebo kus pravítka.

jaký, použít, řezání

Tato mezera nám v budoucnu vytvoří mezeru mezi dveřmi a horním/spodním příčným rámem dveří.

Při přesunu šablony na sloupek žaluzie se odstraní těsnění (pozorně sledujte na konci videa)!

, Pohyb šablony omezím dvěma lamelami. Palcát 50×20×580 mm. Horní závěs s ním Palcát 30×10×1500 mm. Spodní závěs s ním.

Tato lišta je k první liště připevněna dvěma šrouby 25 × 3,5 mm.

Abych nemusela pokaždé znovu tvarovat, nejprve jsem vystřihla všechny horní a pak všechny dolní díly. Je to rychlejší.

V zásadě lze panty vyříznout jednodušším způsobem. Tuto šablonu použijte pouze pro řezání ve dveřích a krabici jednoduše přeneste na značky a vyřízněte v krabici pomocí frézy s použitím dorazu, který je součástí dodávky.

Dělám to také, když musím sestavit například dva balíčky dveří, ale pokud je jich víc, tak jen pomocí šablony.

Poradenství. Abych přesně nastavil hloubku frézování, vložil jsem mezi frézovací stůl a dřevěnou základnu polovinu (kartu) přesahu.

Po frézování získáte vybrání pro závěs. K čištění rohů používám dláto.

V této práci se na první pohled zdá, že hodně práce, ale věřte mé malé zkušenosti, že tomu tak není. Za týden jsem s tímto přístrojem bez problémů nainstaloval 25 závěsů

Dveřní prvky. Tímto tématem končím a připravuji se na napsání dalšího, takže se přihlaste k odběru nových článků. Plánů je spousta, zbývá jen najít čas na jejich realizaci.

Montáž dveřního křídla spočívá v upevnění závěsů, které jsou držáky dveří. Aby bylo možné práci provést a dveře nepoškodit, doporučují odborníci používat speciální šablony. Kromě toho jsou každé dveře dodávány se zámkem, jehož instalace může nezkušeným řemeslníkům způsobit problémy. Instalaci může výrazně usnadnit zamykací šablona. Co je to za zařízení a jak si ho můžete vyrobit sami,

Základní parametry

Pokud jste se rozhodli, jaký typ řezačky budete používat, není zbytečné rozhodnout se také pro konkrétní model. Každý z nich má řadu důležitých faktorů.

Jedním z nich je síla. Je to docela jednoduché. Čím vyšší je výkon, tím více materiálu je fréza schopna odstranit najednou. Proto si šikovní profesionálové pořizují výkonné směrovače, aby mohli rychleji zvládnout větší zakázky. Pro domácí kutily je však správnou volbou středně výkonná verze. Za výkon se platí. Takové modely jsou mnohem dražší a váží více. Není neobvyklé, že se začátečníci potýkají s výkonným routerem a nakonec skončí u pouhého poškrábání povrchu. Proto se nesnažte o vysoký výkon.

jaký, použít, řezání

Možná byste také měli zvážit možnost variabilní rychlosti. I zde je lepší nešetřit a vybrat si model s touto funkcí. Tímto způsobem získáte optimální rychlost pro jakoukoli práci. Pro hrubování zvolte vysoké otáčky a pro dokončování pomalejší otáčky. Pak bude výsledek úhlednější.

Některé modely mají osvětlenou funkci. Vůbec to nejsou vyhozené peníze. Pokud pracujete na tmavém místě, může být obtížné, aby byla práce opravdu rovná. Rozhodně se tedy vyplatí investovat do nástroje s touto funkcí.

Frézka s osvětlením je často vyžadována za zhoršených světelných podmínek

Ostatní funkce (pokud nejste profesionál, který si vybírá univerzální nástroj) lze považovat za zbytečné, zvyšující náklady a složitost routeru.

Nakonec by se vyplatilo frézu vzít do ruky, zvážit ji, odhadnout, jak ergonomické jsou její rukojeti a zda se s ní bude pohodlně pracovat. Ujistěte se, že jste si vybrali model, který pro vás není příliš těžký. V opačném případě byste se mohli méně soustředit na práci než na to, jak router při používání neupustit.

Fréza s frézou

Pro dobré a rychlé zapuštění potřebujeme následující nástroje: frézu s frézami (fc116u), elektrickou vrtačku, dvě dláta a trochu trpělivosti.

Na začátku je třeba dveře upevnit ve vzpřímené poloze tak, aby se o ně během celého procesu neopíraly.

Poté je třeba označit místo, kde bude zámek upevněn, ve vzdálenosti 70. 100 cm od spodní části dveří.

Přiložte zámek ke dveřím tak, aby ořezová čára popisovací pásky vedla přesně do středu jazyka, a nakreslením rovných čar na konci vyznačte spodní a horní část pouzdra zámku a lišty. Zvažte použití maskovací pásky jako zarážky, aby nástroj na dlabání neodřízl příliš velkou část.

Pro tak náročný úkol, jako jsou zadlabávací zámky ve dveřích. Nástroj na dlabání je nepostradatelný. K vytvoření vybrání pro zámek je třeba použít frézu odpovídající velikosti zámku a upravit hloubku (tak, aby odpovídala tloušťce desky).

Oblast použití

Jak bylo uvedeno výše, k instalaci pantů a zámků můžete použít obyčejné kladivo a dláto, ale připravte se na to, že jejich použití zabere hodně času a námahy.

Tento přístroj je nepostradatelným nástrojem pro ty, kteří profesionálně a každodenně instalují dveře.

Aby bylo možné provést všechny požadované kroky, musí být panel zajištěn ve svislé poloze pomocí rámu.

Je nutné, aby montážní firma přesně označila místo, kam má být zámek nebo závěsy namontovány. Dalším krokem je kontrola: díl je třeba přiložit k vyznačené ploše, aby se zjistilo, zda je značení dokonalé. Části panelu, které jsou mimo označení, by měly být zakryty maskovací páskou, aby byly chráněny před poškozením.

K provedení potřebných úkonů je třeba použít drážkovací frézu.

V každém případě se vám nástroj, jako je fréza na zadlabávací zámky a panty všeho druhu, bude hodit v každém bytě nebo soukromém domě. Nutnost montáže dveří se nevyskytuje často, ale nutnost výměny závěsů nebo vyrovnání dveřního křídla vůči rámu se může vyskytnout často. Pokud je třeba ji provést profesionálně, je to právě router, který umožňuje rychle a pohodlně provést celou přední náplň.

Přestože je zařízení uživatelsky přívětivé, vyžaduje určité zkušenosti a znalosti, a proto si router nekoupí každý.

V tomto článku se budeme zabývat rychlejším způsobem zapuštění zámku do vnitřních dveří ve srovnání s metodou. Tato metoda výrazně urychluje práci, a pokud potřebujete instalovat zámek do několika dveří, je to to, co potřebujete.

Začněte označením dveřního křídla. Zámek jsem umístil na vnitřní dveře tak, aby klika byla 900 mm od spodní části dveří. Nastavení tohoto rozměru na dveřním křídle.

Umístěte zámek na dveře a zarovnejte otvor pro kliku se značkou a označte okraje zámku.

Najděte střed tloušťky dveřního křídla a vložte ořezávací linku.

Změřím tloušťku části zámku, která má být skryta ve dveřích, v mém případě je to 12 mm. Vezmu 1-2 mm větší vrták a vrtám od značky po značku na čepeli. Snažte se, aby otvory na sebe navazovaly.

Poté stejným vrtákem vyvrtejte drážku.

Dlátem vyhlaďte drážku pro zámek. Neměl jsem vrták ø 13-14 mm, takže jsem musel na konci frézovat, abych získal dostatečnou šířku drážky pro zámek. Pokud by však vrták měl správný průměr, nemuseli byste nic ořezávat, získali byste přibližně takovou drážku, jen s nerovným okrajem.

Umístěte zámek a zkontrolujte, zda dobře sedí.

Pokud je vše v pořádku, označte visací zámek na křídle dveří nožem.

Když zámek nasadíte, měl by těsně přiléhat.

Označím otvory pro kliku a západku. Zámek přiložím na stranu dveří, zarovnám ho s okrajem dveří a ujistím se, že jsou okraje zarovnány s vyfrézovanými okraji drážek.

Vyvrtejte otvory pro kliku a západku. Používám objímky Fostner o průměru 20 mm.Předchozí příspěvek: Jak nainstalovat závěsy na vnitřní dveře. Fréza na závěsy.

V závislosti na uspořádání dveřního křídla, způsobu otevírání dveří a celkovém počtu aktivních křídel lze dveře třídit podle následujících typů. Mnoho lidí je zvyklých na vnější otevírání hlavních dveří, ale existují také vnitřní dveře.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS