Na čem závisí délka rukojeti kladiva?

Požadavky na kladiva a bourací kladiva

1.Ruční nářadí používané při práci musí splňovat požadavky státních norem a návodů výrobců, musí být používáno pouze pro technologické operace, pro které je určeno.

2 Použité ruční nářadí musí splňovat následující požadavky:

Rukojeti úderového nářadí. Kladiva, bourací kladiva. Musí být vyrobeny ze suchého, tvrdého a tvárného dřeva, hladce opracované a bezpečně upevněné;

Rukojeti kladiv a bouracích kladiv musí mít rovný a oválný průřez. Na volném konci rukojeti (s výjimkou bouracích kladiv) musí být rukojeť mírně zesílena, aby při máchání nebo úderu nářadím nevyklouzla z ruky. Kladiva mají na volném konci mírně zúženou rukojeť. Osa rukojeti musí být kolmá k podélné ose nástroje;

Aby bylo zajištěno bezpečné uchycení kladiva a kladivové čepele, musí být rukojeť na čelní straně zaklíněna kovovými a hrubými klíny. Klíny použité k vyztužení nástroje na rukojeti musí být z měkké oceli;

Kladiva a bourací kladiva musí mít hladký, mírně vypouklý povrch bez rýh, odštěpků, výmolů, prasklin a otřepů.

Ruční úderné nástroje (dláta, sbíječky, drážkovací nástroje, kladiva) musí mít

Rukojeti dlouhé nejméně 150 mm, zaklíněné kovovými podložkami;

Boční hrany bez otřepů a ostrých žeber;

Pracovní konce bez poškození (výmoly, třísky);

4.Dláta nesmí být kratší než 150 mm, délka vytažené části nesmí být kratší než 60-70 mm. Hrot dláta musí být naostřen pod úhlem 65-70°, břit musí být rovný nebo mírně vypouklý pro ořezávací linii a boční hrany musí být bez ostrých hran v místech, kde jsou uchopeny rukou. Při práci s dláty nebo jinými ručními nástroji na řezání kovu je nutné používat ochranu očí a bavlněné rukavice.

Používejte pouze šroubováky správné velikosti.

Klíče musí být označeny a odpovídat velikosti matic a hlav šroubů. Čelisti klíče musí být vzájemně rovnoběžné. Klíče musí být bez třísek a rukojeti bez otřepů. Klíče se nesmí prodlužovat připojením druhého klíče nebo trubky.

Ruční kleště a montážní nářadí musí být před použitím zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že vadné nářadí lze vyjmout a opravit.

Nářadí s izolačními rukojeťmi (kleště, štípací kleště, boční a koncové štípací kleště, šroubováky atd.). П.) musí:

Být včas zkontrolovány, mít dielektrický kryt nebo povlak bez poškození (oddělování, puchýře, praskliny) a těsně přiléhat k rukojetím;

závisí, délka, rukojeti, kladiva

Skladovat v interiéru, mimo dosah topných baterií a chránit před slunečním zářením, vlhkostí, korozivními látkami.

Zkoušky nářadí s izolačními rukojeťmi se provádějí podle požadavků předpisů pro používání a zkoušení ochranných zařízení používaných v elektrických zařízeních, technických požadavků na.

Nářadí a přístroje musí být na pracovišti umístěny tak, aby se nemohly kutálet nebo spadnout.

Při přenášení nebo přepravě nástrojů a přístrojů musí být jejich ostré části zakryty plášti nebo jinými prostředky, aby se zabránilo možnosti poranění pracovníka. Rukojeti souborů, škrabky atd., Nástroje a zařízení musí být na svých špičatých koncích opatřeny obvazovými kroužky.

Otázky, které je třeba zahrnout do požární instruktáže na pracovišti.

Školení o požární bezpečnosti se koná s cílem informovat zaměstnance o hlavních požadavcích požární bezpečnosti a opatřeních, která je třeba přijmout v případě požáru.

Školení o požární ochraně provádí správa (vlastník) organizace podle zvláštních programů školení o požární ochraně zaměstnanců organizace (dále jen zvláštní programy) a postupem stanoveným správou (vlastníkem) organizace (dále jen vedoucím organizace).

Při organizování cvičení požární bezpečnosti je třeba zohlednit specifika činnosti organizace.

Požární bezpečnostní instruktáž zahrnuje seznámení zaměstnanců organizací s těmito informacemi

-Pravidla údržby území, budov (staveb) a prostor, včetně evakuačních cest, vnějších a vnitřních vodovodů, systémů varování před požárem a řízení evakuace;

-požadavky na požární bezpečnost na základě specifických požárních rizik technologických procesů, výroby a zařízení;

-předpisy o požární bezpečnosti při provozu budov (staveb), zařízení, provádění požárně nebezpečných prací

-předpisy o používání otevřeného ohně a horké práce

-povinnosti a činnost zaměstnanců v případě požáru, pravidla pro přivolání hasičského sboru, pravidla pro používání hasicích přístrojů a požárního vybavení.

Podle povahy a časového rozvržení se požární příprava dělí na: úvodní, vstupní na pracovišti, opakovací, neplánovanou a cílenou.

Poskytnutí první pomoci zraněné osobě s podchlazením a omrzlinami.

V případě zimnice a svalového třesu poskytněte další přikrývku, nabídněte teplý sladký nápoj nebo jídlo s velkým množstvím cukru. Pokud je to možné, podejte 50 ml alkoholu a do 1 hodiny odneste do teplé místnosti nebo úkrytu. V teplé místnosti jim ihned svlékněte oblečení a vložte je do vany s vodou o teplotě 35-40 °C (potřenou v oblasti loktů) nebo je zabalte do velkého množství teplé vody;

Po zahřívací koupeli se nezapomeňte přikrýt teplou dekou nebo si oblečte teplé a suché oblečení. Pokračujte v podávání teplých sladkých nápojů až do příjezdu zdravotnického personálu.

Oběť co nejdříve odneste do teplé místnosti;

Z omrzlých končetin sundejte oblečení a obuv;

Poraněné končetiny okamžitě přikryjte před vnějším teplem izolačním obvazem s velkým množstvím vaty nebo přikrývky a teplým oblečením;

Hlavní rozdíl mezi těmito nástroji je v síle úderu a hmotnosti. Obecně se za bourací kladivo považuje nástroj o hmotnosti vyšší než 4 kg.

Zednické kladivo.

Toto kladivo se často nachází na staveništi nebo v zednické garáži. Čep tohoto kladiva je plochý a ostře nabroušený. Díky tomu je možné rozbít cihlu co nejplošeji, například o 1/3. Lze je také použít k odlupování zbytků cihel, omítek a obecně k sekání tvrdých předmětů.

Jak nasadit kladivo na rukojeť

Zdá se, že kladivo. Je základní nástroj, který se skládá pouze ze dvou částí. Pokud však nejsou obě části správně spojeny, je práce s kladivem nejen obtížná, ale také nebezpečná. V tomto článku vám mistr instalatér poradí, jak nasadit kladivo na rukojeť, aby při intenzivní práci neuletělo.

O složitostech nasazování kladiva na dřevěnou násadu

V současné době jsou na stavebním trhu kladiva s rukojetí z kovu nebo syntetických materiálů, a proto není nutné je nasazovat na rukojeť. Vedle moderních nástrojů se však nezřídka používají i tradiční kladiva s dřevěnou rukojetí.

Obliba dřevěných rukojetí není dána pouze jejich nevýrazností. Dřevo je lehký materiál a pro kladiva je to velmi důležitý parametr. Rukojeť by měla být lehká a hlava těžká. To je nezbytné pro zvýšení nárazové síly. Při použití podomácku vyrobených dřevěných rukojetí má člověk možnost přizpůsobit si nástroj svým antropometrickým vlastnostem s ohledem na tloušťku rukojeti, její délku a další rozměry.

Nářadí musí být udržováno v bezvadném stavu, aby správně fungovalo. To je nutné zejména v případě, že nástroj používáte často. Pro zatlučení několika hřebíků párkrát do roka lze použít kladivo se špatnou, prasklou rukojetí. Pokud je však kladivo nejdůležitějším nástrojem pro práci, je třeba ho udržovat v perfektním stavu. Pokud není nářadí v řádném stavu, riskujete nejen zranění sebe, ale také zranění ostatních, pokud se část kladiva uvolní.

Je důležité si uvědomit, že u visících nástrojů k tomu často dochází nejen proto, že se materiál opotřebovává, ale také proto, že úderník není správně usazen na nosiči. Kromě toho má zvláštní význam dřevo použité jako rukojeť.

Jaký druh dřeva se používá na rukojeť kladiva?

Především vyloučit dřevo, které se snadno štěpí a praská. Patří mezi ně smrk, borovice, osika, olše atd. Současně by se jako násada pro kovová kladiva měl používat habr, javor, jeřáb, dřín, jasan, dub, buk nebo bříza.

Nejběžnějším materiálem pro rukojeti kladiv je březové dřevo. Pokud jste si rukojeť utrhli sami ze silné březové větve, musíte ji sušit na teplém, stinném a dobře větraném místě.

Dřevo nesušte pomocí umělých zdrojů tepla, jako jsou elektrické krby, radiátory nebo topná tělesa. Při sušení dřevo nevyhnutelně praská a ztrácí pevnost.

Pokud není rukojeť dřevěné paličky dostatečně vysušena, časem se smrští a ztratí na objemu a hlava bude mít tendenci viset a hrozí, že odletí z rukojeti.

Je třeba připravit pažbu pro uchopení hlavice. Přiložte stranu s menším průřezem k otvoru v hlavě pomocí truhlářského nože, pilníku na dřevo nebo smirkového kotouče.

Rukojeť by měla těsně a volně zapadat do otvoru v hlavě a její délka by měla odpovídat otvoru v hlavě.

Pokud kladivo není dokonale rovné, ale má zakřivení, je třeba v dřevěné rukojeti provést vhodné technické ohyby, aby se zvýšila těsnost nástroje.

Když je hlava kladiva pevně usazena a v úderové části rukojeti již není žádný pohyb, je třeba vrtákem do dřeva udělat do rukojeti dva otvory, jeden pro šroub a jeden pro matici válce. Změřte hloubku a vyberte vhodný vrták. Vyvrtejte pevnou rukou otvor a upevněte rukojeť.

Charakteristika, typy nástrojů a použití

Kladiva se rozlišují podle tvaru, hmotnosti a materiálu. Souhrn úprav nástrojů je uveden v následující tabulce:

Název Rozměry Střední hmotnost Použití
Kladivo Výška kladiva v mm závisí na hmotnosti nosníku a pohybuje se mezi 1830 mm a 3500 mm 0,5 kg až 9 kg, 40 až 100 kg ve velkých kovárnách, až 50 tun v ocelárnách a železárnách Pro ražbu kamene, kování kovů
Zámečnické kladivo Standardní konstrukce 300-500 g. Pro použití v domácnosti, masivnější 2 kg Obrábění kovů, zatloukání sekacích nástrojů nebo jádrových vrtáků
Tesařské kladivo Délka rukojeti. 20-30 cm 250-450g K zatloukání nebo odstraňování hřebíků v truhlářství nebo tesařství
Palička (dřevěná palička) 130 × 90 × 60 mm 300 g Montáž, demontáž, tvarování materiálů a konstrukcí
Sledgehammer Objemový nástroj Od 3 do 15 kg Demontážní a montážní práce (bourání zdí, zatloukání sloupků a trubek do země)
Fizdel kladivo Konec kladiva s ocelovou kuličkou Ø17,5 mm 250g Kontrola pevnosti betonu
Kaškarovo kladivo 253 × 40 × 53 mm 1,5 kg Zkoušení pevnosti betonu v tlaku rázovou metodou
Kamenné kladivo 290 mm 600 gr Pro horolezectví, horolezectví, speleologii, k vyplňování a odstraňování skalních háků, lemování skalních převisů, vytváření otvorů po sekerách
Kladivo Průměrná velikost dříku Ø 24 mm, délka 70 mm Od 3 do 30 kg vysekávání otvorů a výklenků ve zdech, bourání cihlových a betonových konstrukcí, rozrušování zmrzlé nebo těžké půdy, odstraňování starých vozovek
Střešní kladiva 300 × 120 × 50 mm 0,6. 0,75 kg Pro zastřešení, vyrovnání a utěsnění

Kladiva. Typy a použití

Ve stavebnictví se používají různé nástroje, které urychlují a usnadňují pracovní procesy. Kladivo. Jeden z nejoblíbenějších nástrojů používaných již od dob našich předků. Používá se k zatloukání a odstraňování hřebíků, rovnání plechů, čištění vyschlých stavebních směsí a k dalším účelům. V tomto článku vám mistr instalatér vysvětlí, jaké jsou typy kladiv, jejich účel a konstrukci.

Při zatloukání hřebíku si neuvědomujeme velmi složité fyzikální přeměny v systému kladivo-hřebík-pevné těleso. Účinnost kladiva (poměr mezi vykonanou prací a energií vynaloženou na uvedení kladiva do pohybu) se pohybuje mezi 70 a 97 %. To je pro většinu moderních strojů a mechanismů nedosažitelná hranice.

Většina energie se ztratí při zpětném rázu úderníku v důsledku pružných sil, které vznikají při výstřelu. Rozsah úderu kladiva závisí na materiálu hlavy kladiva a vlastnostech materiálu. U ocelových nástrojů činí ztráta energie přibližně 30 %, u titanových nástrojů se pohybuje mezi 3 a 5 %. Tyto hodnoty jsou však závislé i na dalších parametrech:

 • Typ a tvar nápadné části;
 • Materiál a délka rukojeti;
 • Hmotnost nástroje;
 • Úhel kontaktu;
 • Vhodnost tvaru kladiva pro dané použití.

Poslední bod seznamu je velmi důležitý. Ve strojírenství, kamenictví, stavebnictví se používají různé typy kladiv s různou mírou univerzálnosti. K dispozici je široký výběr nástrojů pro všechny příležitosti, pro domácí i poloprofesionální použití a vysoce specializované nástroje „nabroušené“ pro jednu nebo dvě operace, ale s nejvyšší účinností.

Dvě základní součásti kladiva, rukojeť a hlava kladiva, jsou plně propojeny.

Síly působící na masivní hlavu při pohybu jsou poměrně velké. Pokud při nárazu sklouzne z násady, kinetická energie hlavy jí umožní letět několik desítek metrů. Při sebemenším viklání nebo praskání rukojeti se kladivo nesmí používat. Stává se nebezpečným pro obsluhu i ostatní.

 • Špička. Zadní strana téměř všech kladiv má klínovitý tvar. Klínové údery se používají k rozbíjení tvrdých materiálů, k sekání a prorážení. V některých případech je ponožka netradiční, zaoblená nebo s holubičími zářezy;
 • Oběžné kolo je nápadná část. Plochý tvar s relativně velkou plochou, velmi pevný a odolný vůči velkému počtu úderů. Průřez boku může být čtvercový, trojúhelníkový, obdélníkový nebo kruhový;
 • Nos je otvor pro rukojeť, buď kulatý, nebo oválný. Nos se od středu směrem nahoru zvětšuje. To zabraňuje sklouznutí. Některé nástroje mají kolem úderníku kovovou objímku;
 • Lícní část je plochá, nepracovní část kladiva.

Hlava je vyrobena z tvrdé oceli odléváním, kováním, frézováním.

závisí, délka, rukojeti, kladiva

Černé ocelové výrobky jsou chráněny proti korozi vrstvou zinku nebo plastové barvy. Modely z titanu nebo mědi nepotřebují žádnou ochranu, stejně jako kladiva ze dřeva.

Ocelová hlava je indukčně kalená a hlava kladiva je kalená. Míra zpevnění se liší. Špička je tedy kalená na 36-42 Rockwellových bodů, dřík pouze na 24-30 a úderník je kalený na 52 bodů.

Rukojeť je nejčastěji vyrobena z tvrdého dřeva. Dubu, buku, habru. Existují však i modely s plastovými rukojeťmi, pogumovanými rukojeťmi nebo dokonce s ocelovými rukojeťmi, jako je svářecí kladivo.

Tyto parametry jsou určeny typem prováděné práce.Rozměry zahrnují:

 • Délka rukojeti. Závisí na hmotnosti nástroje. Průměrná délka je 250-325 mm. Délka rukojeti těžkých kladiv je 380-450 mm, zatímco délka malých kladiv je 200-260 mm;
 • Délka úderníku kladiva. Lehká kladiva dosahují 85-90 mm, střední kladiva 115 mm, těžká kladiva až 135 mm;
 • Průřez čepele. Také podle hmotnosti. U lehkých kladiv je to 1515 mm, u středních kladiv 2525 mm, u velkých kladiv 33 33 mm.

Hmotnost nářadí se značně liší: nářadí pro obrábění váží 200 až 300 g a zámečnické nářadí 400-500 g. Při opravách jsou potřeba těžké modely. 600-800 g. Výrobky s hmotností od 1 do 16 kg se nazývají kladiva a používají se k rozbíjení zdí.Mnoho výrobců vyrábí úderové nářadí podle vlastních specifikací, které zohledňují většinu požadavků uvedených v národních normách (GOST 11042-90 a 2310-77, které popisují téměř všechny typy kladiv a jejich účel). Změny zahrnují nové slitiny, délku a tvar rukojetí, vylepšenou ergonomii, počítačové modelování a přesnější povrchovou úpravu.

Kladiva se dělí na několik typů v závislosti na jejich použití a funkci.

Postup nasazování rukojeti na kladivo

Hlavy kladiv jsou často na horním a dolním vstupu o něco širší než uprostřed. Rozměry polotovaru pro rukojeť v tenké koncové části tedy musí odpovídat rozměrům otvorů ve středu úderové části nástroje. Je nutné se ujistit, že je otvor pro uchopení na úderníku nástroje vytvořen správně. Na fotografii vidíte, jak se vyrábí.

Představuje staré kladivo, které je třeba předem ošetřit. Bez této práce nebude možné provést upevnění rukojeti. Při pohledu na obrázek vidíme, že odlitek šlehače byl proveden poměrně nekvalitně, je zde velké množství kovových přesahů a nerovností, každý vstup do otvorů na obou stranách je o 6-8 mm jiný než uprostřed šlehače.

Pro odstranění případných nedokonalostí a nerovností je třeba opilovat vnitřní i vnější stranu hlavy kladiva. Poté se tenký konec rukojeti vloží do spodního otvoru kladiva, aby se správně nastavily všechny rozměry. Špička rukojeti musí být v jedné rovině s opačnou stranou úderníku.

Pokud je tloušťka rukojeti větší než příslušné otvory, je třeba ji obrousit smirkovým papírem, aby bylo možné prvek vložit do otvoru kladiva s určitým odstupem.

Protože jsme na konci rukojeti dosáhli dutého kužele, bude hlava kladiva při ponoření hlouběji do hlavy kladiva pevněji přitažena. Stojí za zmínku, že při tomto procesu je důležité zajistit, aby úderník na rukojeti nebyl zkroucený a byl umístěn v pravém úhlu.

Pro zatlučení rukojeti do otvoru pro úderník je nutné udeřit zadní stranou o kovadlinu, desku pracovního stolu apod. Ve svislé poloze.

Úderná část hlavy kladiva se vlivem své hmotnosti pomalu nabaluje na rozšiřující se kužel rukojeti. Rozhodně se však nedoporučuje bušit kladivy nebo tvrdými předměty do zadní části rukojeti, protože by to způsobilo její rozštípnutí. Tento způsob by se měl používat pouze při montáži nekovové úderné části (dřevěné nebo plastové), např. U paličky.

Jakmile je hlava paličky pevně usazena a v úderové části již není patrný žádný pohyb rukojeti, odřízněte vyčnívající část pilkou na železo, přičemž předtím ponechte půl centimetru nad úderovou hlavou. Proto by se měl používat delší obrobek.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS