Velikost trhu s dvojitým diskem a předpověď na 2031. Dvojitý mlýnek na disk

Zpráva o trhu s dvojitým diskem [86 stránek] nabízí statistické analýzy vyhlídek na růst trhu a hloubkové informace o předních výrobcích. Alex Machine Mouty, Daisho, Glebar, Monzesi Group, Thielenhaus Technologies, Melchiorre, GCH Machinery, C B strojní zařízení

  • Ikona tisku
  • Změna změny ikony

Zpravodajské oddělení Marketwatch se nezúčastnilo vytváření tohoto obsahu.

května 2023 (Expresswire).- Tato zpráva o trhu „s dvojitým diskem“ nabízí důkladnou analýzu průmyslu, včetně prognóz pro budoucí růst, segmentů trhu podle typu produktu (horizontální, vertikální) a aplikace (letecký průmysl, automobilový průmysl, lékařské, kovy, těžba, další), velikost trhu), trhu. sdílet, rychlost růstu a struktura výrobních nákladů. Studie trhu s dvojitým diskem Grinder poskytuje důkladné analýzy průmyslových trendů, vyhlídek na expanzi, jakož i rizika a výzvy, se kterými se společnosti setkávají s důrazem na pomoc s rozhodovacími pracovníky při navigaci v výzvách, které představuje světová ekonomika.

„Předpokládá se, že velikost trhu s dvojitým diskem dosáhne do roku 2031 multimilion USD ve srovnání s 2023 v neočekávaném CAGR během prognózovaného období 2023-2031.„Požádejte o ukázku

Procházejte podrobnou zprávu o trhu s dvojitým diskem Grinderem, která se rozprostírá na 86 stránkách se 130 tabulkami a čísly a grafy, které poskytují exkluzivní data, informace, životně důležité statistiky, trendy a detaily konkurenční krajiny v tomto specializovaném sektoru.

Zaměření klienta

Zvažuje tato zpráva dopad Covid-19 a Rusko-ukrajinské války na trhu s dvojitým diskem?

Ano. Vzhledem k tomu, že válka Covid-19 a Rusko-Ukraine hluboce ovlivňují vztah globálního dodavatelského řetězce a systém cen surovin, určitě jsme je vzali v průběhu výzkumu a v kapitolách jsme v plné délce zabývali dopadem dopadu Pandemic a válka s průmyslem s dvojitým diskem

Závěrečná zpráva přidá analýzu dopadu Ruska-ukrajinské války a Covid-19 na tento průmysl s dvojitým diskem.

Hodnocení trhu s dvojitým diskem poskytuje informace o hlavních obchodních trendech, které ovlivní růst trhu mezi 2023 a 2031. Poskytuje informace o základních obchodních strategiích používaných na tomto trhu. Analýza se zaměřuje na všechny potenciální výhody, jakož i výhody trhu, přitažlivosti spotřebitelů a šance na expanzi. Znalosti poskytovaly předpovědi pro potenciální budoucí růst na důležitých trzích a významné hráče na globálním trhu.

Trh s dvojitým grindem. Konkurenční a segmentační analýza:

2.Jak určíte seznam klíčových hráčů zahrnutých do zprávy?

S cílem jasně odhalit konkurenční situaci v tomto odvětví, konkrétně analyzujeme nejen přední podniky, které mají hlas v globálním měřítku, ale také regionální malé a střední společnosti, které hrají klíčové role a mají dostatek potenciálního růstu.

Kdo je největší výrobci dvojitého mlýnku na po celém světě?

Alex Machine Mouty Daisho Glebar Monzesi Group Thielenhaus Technologies Melchiorre Gch Machinery C a B Machinery

Krátký popis o trhu s dvojitým diskem:

Očekává se, že globální trh s dvojitým diskem se v průběhu prognózovaného období výrazně zvýší v letech 2022 až 2031. V roce 2021 trh roste stabilním tempem a s rostoucím přijetím strategií klíčovými hráči se očekává, že trh stoupá přes promítaný horizont.

Dvojitá mlýnka používá opačná broušení kola k broušení a odstranění stejného množství polotovaru z obou stran prázdného. Je to nesmírně účinný proces broušení

Analýza trhu a poznatky: Globální trh s dvojitým diskem

Vzhledem k pandemii Covid-19 se odhaduje, že velikost trhu s dvojitým diskem má v roce 2022 milion USD a do roku 2028 se předpokládá, že do roku 2028 je v prognózovaném období 2022-2028 upravená velikost USD. Plně s ohledem na ekonomickou změnu touto zdravotní krizí se předpokládá, že horizontální účetnictví procenta globálního trhu s dvojitým diskem v roce 2021 bude do roku 2028 ocenit milion USD, což vzrostlo na revidované procento CAGR od roku 2022 do 2028. Zatímco segment Aerospace během této prognózy mění na procento CAGR.

Trh s dvojitým diskem v Severní Americe se odhaduje na milion USD v roce 2021, zatímco se předpokládá, že Evropa dosáhne milionu USD do roku 2028. Podíl Severní Ameriky je v roce 2021 procento, zatímco procento Evropy je procento a předpokládá se, že podíl Evropy dosáhne procenta v roce 2028, což v průběhu analytického období 2022-2028 sleduje CAGR procent. Pokud jde o Asii, pozoruhodnými trhy jsou Japonsko a Jižní Korea, CAGR je procento a procento v příštích 6 letech.

Mezi globální hlavní výrobce dvojitého diskučlenného mlýna patří Alex Machine Mails, Daisho, Glebar, Monzesi Group, Thielenhaus Technologies, Melchiorre, GCH Machinery a C a B Apaginries, atd. Pokud jde o příjmy, mají globální 3 největší hráči v roce 2021 procentní podíl na trhu s dvojitým diskem v roce 2021.

Globální trh s dvojitým diskem: Řidiči a omezení

Výzkumná zpráva zahrnovala analýzu různých faktorů, které zvyšují růst trhu. Představuje trendy, omezení a řidiče, kteří transformují trh pozitivním nebo negativním způsobem. Tato část také poskytuje rozsah různých segmentů a aplikací, které mohou v budoucnu potenciálně ovlivnit trh. Podrobné informace jsou založeny na současných trendech a historických milnících. Tato část také poskytuje analýzu objemu výroby o globálním trhu a o každém typu od roku 2017 do roku 2028. Tato část zmiňuje objem výroby podle regionu od roku 2017 do roku 2028. Analýza cen je ve zprávě zahrnuta podle každého typu od roku 2017 do roku 2028, výrobce od roku 2017 do roku 2022, region od roku 2017 do roku 2022 a globální cena od roku 2017 do roku 2028.

Důkladné vyhodnocení omezení zahrnuté ve zprávě zobrazuje kontrast s řidiči a dává prostor pro strategické plánování. Faktory, které zastíní růst trhu, jsou klíčové, protože je lze chápat tak, aby vymyslely různé ohyby pro získání lukrativních příležitostí, které jsou přítomny na neustále rostoucím trhu. Navíc byly provedeny náhled na názory odborníka na trh, aby lépe porozuměli trhu.

Jaké jsou faktory, které řídí růst trhu s mlýnkem disků?

Rostoucí poptávka po aplikacích po celém světě měla přímý dopad na růst mlýnky s dvojitým diskem

Letecký automobilový průmysl lékařských kovů Těžby ostatní

Jaké jsou typy mlýnek na disk dostupné na trhu?

Na základě typů produktů je trh rozdělen do níže uvedených typů, které držely největší podíl na trhu s dvojitým diskem v roce 2022.

Horizontální vertikální

3.Jaké jsou vaše hlavní datsources?

Při kompilaci zprávy se používají primární i sekundární datsource.

Mezi primární zdroje patří rozsáhlé rozhovory s klíčovými vedoucími názorů a odborníků na průmysl (jako jsou zkušení personál front-line, ředitelé, generální ředitelé a marketingové vedoucí pracovníci), distributoři downstream a také koncoví uživatelé. Mezi sekundární zdroje patří výzkum ročních a finančních zpráv nejlepších společností, veřejných souborů, nových časopisů atd. Spolupracujeme také s některými databázemi třetích stran.

Které regiony vedou trh s mlýnkem disků?

Evropa (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Rusko a Turecko atd.)

Asie-Pacifik (Čína, Japonsko, Korea, Indie, Austrálie, Indonésie, Thajsko, Filipíny, Malajsie a Vietnam)

Jižní Amerika (Brazílie, Argentina, Columbia atd.)

Střední východ a Afrika (Saúdská Arábie, SAE, Egypt, Nigérie a Jižní Afrika)

Tato zpráva o průzkumu/analýze trhu s dvojitým diskem obsahuje odpovědi na vaše následující otázky

Jaké jsou globální trendy na trhu s mlýnem s dvojitým diskem? Byl by svědkem trhu zvýšení nebo poklesu poptávky v následujících letech?

Jaká je odhadovaná poptávka po různých typech produktů v Grinderu s dvojitým diskem? Jaké jsou nadcházející průmyslové aplikace a trendy pro trh s dvojitým diskem?

Co jsou projekce globálního průmyslu s dvojitým diskem zvažujícím kapacitu, produkční a produkční hodnotu? Jaký bude odhad nákladů a zisku? Jaký bude tržní podíl, nabídka a spotřeba? A co import a export?

Kde bude strategický vývoj vezme průmysl v polovině až dlouhodobě?

Jaké jsou faktory přispívající k konečné ceně mlýnky s dvojitým diskem? Jaké jsou suroviny používané pro výrobu dvojitého masa?

Jak velká je příležitost pro trh s dvojitým diskem? Jak bude zvyšovat přijetí mlýnky s dvojitým diskem pro těžbu?

Kolik stojí globální trh s dýsovým diskem? Jaká byla hodnota trhu v roce 2020?

Kteří jsou hlavními hráči pracujícími na trhu s mlýnem s dvojitým diskem? Které společnosti jsou předními běžci?

Což jsou nedávné průmyslové trendy, které lze implementovat za účelem generování dalších toků příjmů?

Co by měly být vstupní strategie, protiopatření k ekonomickému dopadu a marketingové kanály pro průmysl s dvojitým diskem?

Přizpůsobení zprávy

Mohu upravit rozsah zprávy a přizpůsobit jej tak, aby vyhovoval mým požadavkům?

Ano. Přizpůsobené požadavky na vícerozměrné, hluboké a vysoce kvalitní mohou našim zákazníkům pomoci přesně pochopit tržní příležitosti, bez námahy konfrontovat výzvy na trhu, řádně formulovat tržní strategie a jednat rychle, takže je vyhrát dostatečný čas a prostor pro konkurenci na trhu na trhu.

Zeptejte se více a sdílejte otázky, pokud nějaké před nákupem v této zprávě na.https: // www.360ResearchReports.com/dotaz/předobjednávka-enquiry/21447551

Podrobné TOC globálního trhu s globálním dvojitým diskem a předpovědi do roku 2031

1 Nahlásit přehled podnikání1.1 Studie Scope1.2 Analýza trhu podle typu1.2.1 Globální míra růstu trhu s dvojitým diskem podle typu, 2017 vs 2021 vs 20281.3 Trh pomocí aplikace1.3.1 Globální míra růstu trhu s globálním dvojitým diskem podle aplikace, 2017 vs 2021 vs 20281.4 cíle studie1.Zvažováno 5 let

2 Globální trendy růstu2.1 Perspektiva trhu s globálním globálním diskem (2017-2028) 2.2 Trends růstu s dvojitým diskem podle regionu2.2.1 Velikost trhu s dvojitým diskem podle regionu: 2017 vs 2021 vs 20282.2.2 Velikost trhu s dvojitým diskem Grinderem podle regionu (2017-2022) 2.2.3 Velikost trhu s dvojitou diskem podle regionu (2023-2028) 2.3 Dynamika trhu s dvojitým diskem2.3.1 Trends Trends s dvojitým diskem2.3.2 Ovladače trhu s dvojitým diskem2.3.3 Výzvy trhu s dvojitým diskem2.3.4 Omezení trhu s dvojitým diskem

3 Konkurenční prostředí klíčových hráčů3.1 Global Top TOP DOUBLE DISC GRINDER HORMERS podle příjmů3.1.1 Global Top Toust Discs Grinder Players by Revenue (2017-2022) 3.1.2 Globální podíl na trhu s dvojitým diskem GRINDS GLOBAL HORMA (2017-2022) 3.2 Globální podíl na trhu s dvojitým diskem podle typu společnosti (úroveň 1, úroveň 2 a úroveň 3) 3.Krytí 3 hráči: Hodnocení příjmů o dvojité disce3.4 Globální poměr tržní koncentrace s dvojitým diskem3.4.1 Globální poměr tržní koncentrace s dvojitým diskem (CR5 a HHI) 3.4.2 Global Top 10 a Top 5 společností s příjmy z dvojitého disků v roce 20213.5 Sídlo a oblast hráčů s dvojitým diskem Grinderem.6 klíčových hráčů dvojitý diskový mlýnek na produktový řešení a služba3.7 Datum vstupu do trhu s Grinderem dvojitého disku3.8 fúzí a akvizic, plány na rozšíření

4 Údaje o rozpadu s dvojitým diskem podle typu4.1 Globální velikost trhu s globálním diskem podle typu (2017-2022) 4.2 Globální předpovídaná velikost trhu s dvojitým diskem podle typu (2023-2028) 5 Data rozkladu dvojitého diskuse pomocí aplikace5.1 Global Global Dvojitá mlýnka na grindu Historická velikost trhu podle aplikace (2017-2022) 5.2 Globální předpovídaná velikost trhu s dvojitým diskem podle aplikace (2023-2028)

5 Globální segmentace trhu s dvojitým diskem podle geografie

5.1 Severní Amerika5.2 Evropa5.3 Asie-Pacific5.4 Latinská Amerika

5.5 Střední východ a Afrika

6 profilů konkurenčních zpravodajských společností

Pohledy/závěry analytiky analytika

8 Budoucí prognóza globálního trhu s dvojitým diskem v letech 2023-2031

8.1 Budoucí prognóza globálního trhu s dvojitým diskem v segmentu 2023-2031 podle regionu8.2 Globální prognóza výroby a rychlosti růstu s dvojitým diskem podle typu (2023-2031) 8.3 Globální spotřeba a prognóza rychlosti růstu s dvojitým diskem pomocí aplikace (2023-2031)

9 Dodatek9.1 Metodika výzkumu9.1.1 Metodika/přístup výzkumu9.1.2 DatSource9.2 Podrobnosti autora9.3 Zřeknutí se odpovědnosti

Гідравлічний роторний кущоріз SK-1200B

Kupte si tuto zprávu (cena 2900 USD za licenci pro jednoho uživatele).https: // www.360ResearchReports.com/nákup/21447551

360 výzkumných zpráv je důvěryhodným zdrojem pro získání tržních zpráv, které vám poskytnou vedení vašich firemních potřeb. Na 360 výzkumných zprávách je naším cílem poskytnutí platformy pro mnoho špičkových firem na průzkum trhu po celém světě, které zveřejňují své výzkumné zprávy a pomáhají tvůrcům rozhodnutí při hledání nejvhodnějších řešení pro průzkum trhu pod jednou střechou. Naším cílem je poskytnout nejlepší řešení, které odpovídá přesným požadavkům zákazníka. To nás nutí, abychom vám poskytli vlastní nebo syndikované výzkumné zprávy.

Pro související zprávy:-

Tisková zpráva distribuovaná expresním drátem

Chcete.li zobrazit původní verzi na expresního drátu, navštivte velikost trhu s dvojitým diskem a předpověď na 2031

Je problém s touto tiskovou zprávou? Kontaktujte poskytovatele zdroje ComTex na redakci@comtex.com. Můžete také kontaktovat zákaznický servis MarketWatch prostřednictvím našeho zákaznického centra.

Zpravodajské oddělení Marketwatch se nezúčastnilo vytváření tohoto obsahu.

Dvouhodivní brusné stroje

Oboustranné přesné lapování a mletí lze nainstalovat a přizpůsobit podle skutečných potřeb s pneumatickou regulací frekvence zvedání vybaveného chladicí filtrací.

Svislá série broušení kotouče Saturne

S broušením povrchu dvojitého kola Saturn dvě svislá broušení kola rozdrtí obrobek současně na jeho paralelních koncových plochách. S procesem broušení skrz krmení.

Broušení nástrojů AC 1250

Náš oboustranný přístavní stroj na sérii AC mikroline splňuje nejvyšší technologické standardy a požadavky na jemné broušení a honění. S osvědčenými stroji.

Broušení s dvojitým diskáváním PME 60

Síla: 4 kW

LSU-1437 Міксер Ручний 120 Ватт

Kompaktní hrubý broušený stroj pro řeznou rychlost 60 nebo 80 m/s. Dokonce i objemné pracovní kousky lze zpracovat kvůli vnějším broušením. Stroj je na.

povrchový broušený stroj bge/t

Arboga nabízí kompletní škálu broušení a leštících strojů s mnoha výhodami vysoce kvalitní s povrchovou úpravou SurperB a designem stálého broušení v důsledku vyváženého broušení.

povrchový broušený stroj A003/13A

Rychlost vřetena: 4 400 ot / min: 120 W

Broušení kapacity 3 ÷ 13 mm naklápěcí špička 95 ° ÷ 135 ° rychlosti 4400 ot / min jednofázového motoru 230 V 50 Hz 120 W celkové velikosti 320 x 180 x 190 mm Čistá hmotnost 9.0 kg hmotnost 9,5 kg ean kód 8012667341060

Oslovte své klienty na jednom místě, po celý rok

Vaše návrhy na zlepšení:

Filtry: Najděte správné produkty rychleji. Terminologie: Použijte nejběžnější termíny průmyslu. Značky: širší výběr. Produkty: Zlepšení relevance sbírky. jiný

Dostávejte aktualizace v této sekci každé dva týdny.

Podrobnosti o tom, jak zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

S DirectIndustry můžete: najít produkt, subdodavatel nebo poskytovatel služeb, který potřebujete | Najděte nedalekého distributora nebo prodejce | Kontaktujte výrobce a získejte nabídku nebo cenu | Prozkoumejte charakteristiky produktu a technické specifikace pro hlavní značky | Zobrazit katalogy PDF a další online dokumentaci

jsou před zdaněním. Vylučují poplatky za doručení a celní povinnosti a nezahrnují další poplatky za možnosti instalace nebo aktivace. jsou pouze indikativní a mohou se lišit podle země, se změnami nákladů na suroviny a směnné kurzy.

Broušení dvou disků na cestách

Proces broušení s dvojitým diskávkem konsoliduje svou pozici v automobilových aplikacích, ale přechází do jiných průmyslových odvětví. Dvojitý discrickové brusky se nyní snadněji ovládají a přidaly schopnosti pro kontrolu flexibility, přesnost řízení, rychlejší přechody a broušení netradičních materiálů.

Přečtěte si dále

Broušení s dvojitým diskávkem vždy nabídlo vysoce produktivní a přesné prostředky pro obrábění částí velikosti s plochými a paralelními stranami. V této metodě broušení se dva protichůdné abrazivní disky, z nichž každá namontovala na vlastním vřetenu, současně broušila naproti a paralelní plochy na obrobcích, které mezi nimi procházely některou z několika technik opravy/nosiče. Protože broušení s dvojitým diskem může odstranit až 1/8 palce zásob v jednom průchodu a více částí je na obou stranách současně zemí, je obecně o 100 procent větší než míry získané s povrchovým broušením.

Získané přesnosti jsou do značné míry závislé na aplikaci. Obvykle však může broušení dvojitého diskového držení tolerance velikosti až 0.0001 palec a rovinnost na 50 mikroinches, zatímco dosažení povrchu skončí tak jemné jako 5 rms s konvenčními abrazivními disky. (Leštící disky obvykle produkují povrchy 1 až 2 rms.) Schopnost dosáhnout těsných tolerancí často eliminuje potřebu lapování nebo leštění, jemné práce a sekundární inspekce. Snižuje také manipulaci s díly, šrot a přepracování.

Obsah

Broušení s Double-Disc má již dlouho domov v automobilovém průmyslu, kde specializované operace mohou plně využívat vysokou míru produktivity. Řada pokroků dnes umožňuje mlýnům s dvojitým diskávkem splňovat požadavky na zlepšení výkonu v těchto tradičních aplikacích a také otevírají cestu k produktivnímu použití v nových aplikacích. Schopnosti jsou nyní k dispozici pro snadnější provoz stroje, flexibilitu ovládání, kontrolu statistického procesu (SPC), rychlejší přechodu a nastavení a aplikace na rozšířeném rozsahu materiálů, včetně keramiky a grafitu.

Snadnější provoz

Úroveň technologie, která má být nalezena v nejnovější generaci dvoukozorových brusců, je v souladu s jinými typy nejmodernějších strojů. Stejně jako u dnešních obráběcích středisek a otočných středisek se pokročilá povaha brusců s dvojitým diskem se nejlépe odráží v ovládacích prvcích. Například nejnovější ovládací prvky zahrnují uživatelsky přívětivější rozhraní operátora, barevný monitor a pohyblivý přívěsek, který může být umístěn před strojem pro nastavení a vzadu, pokud je to nutné, pro pohodlí během provozu stroje.

Taková vylepšení se zabývají obavami automobilového průmyslu, zejména pokud se provozovatelé strojů často ocitají, že jednoho dne provozují soustruh a další mlýnek. Manažeři rostlin v tomto odvětví mají zřídka luxus odesílání svých provozovatelů do dvoutýdenní výcvikové školy, než přechod z jednoho stroje do druhého.

Kontrolní flexibilita

Stejná technologie, která zvyšuje přitažlivost grinderů s dvojitým diskávkou pro manažery v oblasti automobilu, také zvyšuje její přitažlivost pro uživatele mimo tuto tradiční pevnost. Nemělo by být překvapivé, že tvůrce strojů, který je pravděpodobně nejsilněji spojen s technologií broušení dvou disků v této zemi. Gardner Disc Groundders Abrasives (South Beloit, Illinois) byl průkopníkem v technologii broušení disků od doby svého založení v roce 1905 jako společnost Gardner Machine Company. Nyní divize Western Atlas, Inc., Společnost je lídrem v terénu a produkuje jak jedno- i dvoukovníky, a abrazivní kola, která jsou kombinována v procesních specifických vzorcích.

Pro přesunutí dvojitého diskového broušení do širší sféry bylo hlavním cílem pro tuto společnost zabudovat maximální flexibilitu do jejích strojových ovládacích prvků. Ovládací prvky jsou vyvíjeny v přístupu „Open Architecture“, který umožňuje modernizaci a rozšiřování nových aplikací, aniž by tyto nové uživatele vznikly nákladové tresty. Tyto otevřené ovládací prvky tedy musely být konkurenční náklady se standardními kontrolními balíčky, které mají pevné schopnosti.

Tyto ovládací prvky mlýnek na disku zahrnují průmyslový ztvrzený osobní počítač (PC) založený na IBM, který se používá ke komunikaci s modulem řízení pohybu. PC jsou kompatibilní jak s deskami založenými na IBM, tak se široce používaným softwarem softwaru, na kterém společnost plánuje standardizovat pro svou další generaci ovládacích prvků. Použitý řadič pohybu, který posílá příkazové signály do příslušenství/nosiče Servodrives k ovládání broušených os, je k dispozici ve verzích kompatibilních s jakoukoli počítačovou platformou. K přechodu z jedné platformy na druhou tedy nejsou zapotřebí žádné drastické změny programování.

Společnost také může dodávat schopnost ovládání vřetena s proměnnou rychlostí, kterou lze použít s vertikálními nebo vodorovnými stroji vřeten pro specializované dílčí aplikace, včetně těch v sekundárních automobilových a pracovních obchodech, kde bude stejný mlýnek na disk použity k běhu více než jedné části.

Přesnost řízení procesů

Podle Davea Forresta, Gardnerova manažera pro elektrotechniku ​​a shromáždění, je nejvýznamnějším vylepšením kontroly v posledních několika letech vývoj „adaptivního gaginga.„Vývoj je důležitý, protože broušení tolerance může být stejně těsné jako několik milionů palců. Aby je držel, musí být broušení neustále upraveno tak, aby kompenzovalo abrazivní opotřebení.

„S tradičním gagingem uzavření kontaktu,“ pane. Forrest vysvětluje: „Gage přečte část, aby určil, zda rozměrový nadměrná velikost v důsledku opotřebení kola dosáhla předem nastaveného limitu. Pokud ano, Gage signalizuje servosy a zvýšit pracovní snímky o předem stanovenou částku.“

Problém s tímto postupem, podle MR. Forrest, je to, že to vede k efektu kvality „pilasti“. První pevný přírůstek pro infice může být příliš velký a ve skutečnosti vede k tomu, že se dívky pod nimi nezbytnou znovu, dokud nebudou získány části tolerance. Časem bude další abrazivní opotřebení opět mít tendenci k nevyhovujícím dílům, což bude vyžadovat ještě další přizpůsobení. Tímto způsobem jsou zavedeny cykly dílčí velikosti, které jsou v rozporu s požadovanou konzistencí částečně.

Nový přístup zabírá analogový výstup z měřiče a dynamicky kompenzuje opotřebení kol, takže za běhu je potřebné nastavení kola “, než čekat na úpravu, dokud není dosaženo předem nastaveného limitu, a poté o pevnou částku.

Analogový signál používaný kontrolou pro výpočet pro kompenzaci kola komunikuje více než poslední část Gaged a měření měřidla. Poskytuje historická data, která se používají pro analýzu SPC a trendy.

Nové aplikace pro broušení disků

Tyto a další pokročilé schopnosti procesu vytvořily nové příležitosti k aplikaci v automobilovém průmyslu, kompresoru a dalších průmyslových odvětvích.

Jedno důležité úsilí je zaměřeno na silnější přítomnost v oblasti kotoučového rotoru brzdového rotoru. Přestože dvoukovníky broušení představuje velmi vysoké procento celkové výroby, jako hlavní konkurent se objevila alternativní technologie. Někteří dodavatelé automobilů jsou nyní schopni obrátit rotory na tolerance broušení, čímž se eliminuje krok broušení.

Očekává se, že použití kol CBN (Nitride BORON NITRIDE) CBN (krychlový bór) bude v této aplikaci učinit životaschopnou alternativu. Podle Rictor Lundy, manažera prodeje, strojních produktů, v Gardneru, „ve srovnání s otáčením, broušení disků s CBN nabízí lepší tolerance, plynulejší povrchové úpravy a efektivitu nákladů.„Z těchto výhod je vylepšená povrchová úprava obzvláště důležitá, protože určuje kvalitu výkonu rotoru.

Pokud jde o efektivitu nákladů s broušením disků CBN, tuhost brusného stroje a odolnosti abraziva CBN umožňuje odstranit více zásob při sníženém zatížení motoru a vřetena, což má za následek nižší náklady na energii a zlepšený výkon stroje a výkon stroje.

Dalším příznivým faktorem nákladů (a produktivity) je minimální přerušení výroby. Kolo CBN musí být podmíněno zřídka a měněno méně často než konvenční abraziva.

Pro všechny tyto výhody však stavitel uznává, že zákazníci o nich budou přesvědčeni pouze prostřednictvím srovnávacího testování na základě případu na případ od případu. V současné době probíhají testy s jedním hlavním dodavatelem dílů pro automobilové díly, který plánuje zřídit nízko objemovou linku s náhradními díly na kotoučových brzdových rotorech, aby mohla konkurovat stávajícím zdrojům, z nichž nyní dodávají rotory.

Dodavatel dílů stanovil kritérium pro použití doby přechodu v rozmezí v rozsahu 10 až 20 minut. Z pohledu Gardnera by to nemělo představovat žádné zvláštní problémy. „Myslíme si, že můžeme tento požadavek splnit s nástroji rychlé změny,“ říká MR. Lundy. „V zásadě to znamená pouze opravit a nástroje vřeteníku používané k upínání a uvolnění rotoru.“

Nová všestrannost pro rychlé změny se také odráží v horizontálním mlýnku na disku na podlaze u jiného hlavního dodavatele automobilových dílů. Tento stroj má dopravce, který je nakonfigurován tak, aby vyhovoval dvěma různým litinovým litinovým rockerovým ramenům vyrobeným pro výrobce dieselového motoru. Pro provedení přechodu musí být aktivován pouze sekundární program. Nejsou vyžadovány žádné mechanické úpravy nástrojů.

Produktivita a přesnost

Schopnost broušení s dvojitým diskávkem pro vysokou produktivitu s těsnými přesnostmi je prokázána v nové automobilové aplikaci nyní ve fázi prokazatele. Horizontální vřeteno, stroje s dvojitým diskem se používají k rozdrcení obou stran dvou částí současně metodou „park a grind“. Indexer „Parks“ dvě části najednou mezi paralelními broušenými koly a opačnými stranami částí jsou mleté. Servomotor se používá k řízení indexeru, který rychle zrychluje, aby zaparkoval díly, a po broušení je rychle zpomaluje při jejich odstraňování po broušení. Pro optimalizaci povrchové úpravy a získání nezbytné rovinnosti se používá technika „rotačního broušení“, pomocí které samotné části rotují mezi broušením kola.

V této aplikaci se používají další brusci s dvojitým diskávkem podobně pro rozdrcení komponenty páření součástí. Protože použitá metoda broušení a stroje mohou dosáhnout velmi těsných tolerance, zákazník automobilu věří, že je možné eliminovat tradiční praxi „klasifikace“ pozemních komponent a stále dosahuje požadavků na páření koncových uživatelů ve shromáždění. Při testování jsou získány paralelní a tolerance rovinnosti v rozmezí 25 až 40 milionů (0.000025 až 0.000040) palce. Tolerance velikosti dvou stran je uvnitř /-20 až 30 milionů ( /-0.000020 až 0.000030) palce. Spolu s těmito přesnostmi je míra výroby mezi 1000 až 1100 díly za hodinu.

Další nové aplikace

Mimo automobilové pole se na OEM pro obrábění hydraulických čerpadel používá svislý mlýnek na diskové. Společnost se také snaží rozšířit své aplikace vertikálních strojů při broušení kompresorových lopatků, které jsou tradičně zpracovány rotačním broušením horizontálními brusky disků. V současné době se pro jednu takovou aplikaci používá mlýnek svislého kotouče u hlavního výrobce malých motorů.

Další potenciální aplikací mimo automobilový pole je broušení vrtáků rýčů. V takové aplikaci proti broušení rotačního typu je nyní testována svislá mlýnka na disk. Doposud jedna prokázaná výhoda svislé mlýnek na disk je lepší v provozu. Rotační stroj může brousit více částí najednou, ale musí být zastaven pro manuální načítání a vykládku. Naproti tomu svislý mlýnek na disk nikdy nemusí být zastaven, i když je také ručně naložen a vyložen. Broušení je nepřetržité, s částmi vždy k dispozici v zóně grind.

Kříže broušení disků se nyní také používají pro broušení netradičních materiálů. Sklo a plasty jsou po celá léta. Grinder Disc je obráběcí grafitová komponenty pro výrobce v Texasu. Kromě toho se pro obrábění plochých povrchů keramických komponent v počítači, leteckém a dalším průmyslu stále častěji používají gripuje s dvojitým diskávkou.

Horizontální versus vertikální

Broušení s dvojitým diskáním lze konfigurovat svisle nebo vodorovně. Rozlišení spočívá v orientaci vřetena broušení. Na svislém stroji jsou vřetena uspořádána na vrcholu a jeden na dně. Obrobky se konají vodorovně v příslušenství, které se otáčí mezi horní a dolní broušení kola. Na vodorovném stroji se broušené vřeteny směřují k sobě, jeden na každé straně. V tomto případě jsou obrobky umístěny svisle do příslušenství.

Horizontální grusci s dvojitým diskávkem se obvykle používají pro střední velikosti dílů, zatímco vertikální konfigurace pojmou části od velmi malých po velmi největší. Například hlavy válců lze zpracovat pomocí buď konfigurace. Trend dnes je rozdrtit je na horizontální přenosové lince s dvojitým diskávkou, která pojme in-line automatizaci do jiných procesů, má silnější vřetenové motory a může pojmout průměru broušení z 23 palců na 42 palců v průměru.

Při výběru mezi vodorovným a vertikálním konfigurací je třeba zvážit řadu proměnných zpracování. Například horizontální přiměřená mlýnka může zpracovat typickou 6palcovou ojnice při produkci 1200 za hodinu, zatímco vertikální konfigurace bude omezena na přibližně 300. Na druhou stranu, svislé dvoukomorové brusky často vyžadují méně podlahového prostoru a obvykle nabízejí širší flexibilitu, pro přechod na jiný nosič.

Obě konfigurace jsou vysoce produktivní a stejně snadno udržovatelné, se stejnou úrovní kontrolní technologie a pokročilé funkce dostupné pro jejich příslušné aplikace.

Linka Viotto RV

Technologie elektrospindlů pro broušení kol a oblékacího systému. Navrženo výhradně Monzesi pro aplikace broušení kotoučů k udělení stabilních, přesných a vysoce spolehlivých operací během zpracování.

Všechny osy jsou aktivovány bezkartáčovými servomotory a přesné kuličky.

Nový design postele stroje, díky kterému jsou stroje ergonomičtější.

Univerzální oblékání přepracováno, aby splnil jakýkoli požadavek. Můžeme použít pevnou hlavu s diamanty, rotující vřeteno s elektroplatovaným kolem nebo s konvenčním abrazivem.

Značně zjednodušené nastavení stroje prostřednictvím nového intuitivního softwaru a CNC ovládaných průvodců.

Infactory

Velikost stroje a verze

RV. svislá čára
Průměr broušení 350/450 mm 500/610 mm 760/915 mm
Síla vřetena 22 22 KW 37 37 KW 53 53 KW
Celková síla 85 kW 115 KW 165 kW
Celkové rozměry 1250x3250x2300 mm 1550x3580x2350 mm 1830x3485x2665 mm
Hmotnost 8500 kg 10500 kg 15200 kg
RV. svislá čára
Průměr broušení 350/450 mm 500/610 mm 760/915 mm
Síla vřetena 22 KW 37 KW 53 kW
Celková síla 63 kW 78 KW 112 KW
Celkové rozměry 1250x3250x2300 mm 1550x3580x2350 mm 1830x3485x2665 mm
Hmotnost 7500 kg 9300 kg 13800 kg

Emo 2023

18-23/09/2023 Hannover Hall 11-Stand D26

Objevte naše sítě

Podporovat růst

Jsme k dispozici od pondělí do pátku 08.00 až 17.00 CET. Tým typicky odpovídá za pár minut.

Abychom vám nabídli lepší navigační zážitek a shromažďují statistiky o používání našich služeb, tento web využívá soubory cookie také od třetích stran. Uzavřením tohoto banneru nebo pokračující navigace posouváním stránky souhlasíte s používáním cookies. Pro více informací nebo upravit své preference o souborech cookies prosím přečtěte si naše politiky souborů cookie. Politika OKCOOKIE

| Denial of responsibility | Contacts |RSS