Řezání čtvercových trubek pod úhlem 45

Řezání trubek pod úhlem: výhody a nevýhody různých metod

Při instalačních a instalatérských pracích je často nutné řezat obrobky pod určitým úhlem. Změna směru řezu je nutná pro provádění následných spojů a svařování dalších trubek stejné konfigurace nebo pro montáž uzavíracích a regulačních ventilů.

Přesnost řezu v pravém úhlu je důležitá pro dosažení vysoké hustoty spoje mezi válcovaným výrobkem a trubkou. Potřebujete správné nářadí, kvalitní řezačku trubek a správné zkušenosti s prací s trubkami.

V tomto článku si ukážeme, jak řezat trubky pod různými úhly.

Jak správně řezat trubky z různých kovů pod úhlem 45 stupňů a 90 stupňů

Jak řezat trubku pod přesným úhlem? Přímé řezání již bylo zmíněno. Zvažte následující techniky dělení trubkových polotovarů z různých kovů pomocí šikmého řezáku kleští na kov. Kromě snadného řezání minimalizuje drátová pila množství pilin, což je důležité, pokud pracujete doma.

Truhlářská pila se skládá ze dvou částí:

 • Ruční pilka na železo s horním trubkovým vedením, které umožňuje držet nástroj přesně kolmo ke směru řezu;
 • Těleso příčníku, které má na obou stranách drážky umožňující obsluze provádět přesné úhlové řezy (obvykle 90° a 45°, ale také držáky nástrojů s úhloměrem, které lze použít pro úhlové řezy od 100 do 1150 úhlů).

Rozlišuje se mezi litými a lisovanými noži. První z nich jsou levnější, ale nefungují dobře v podmínkách přerušovaného ohybového namáhání.

Je důležité zvolit správnou konstrukci pily na železo. Pro provádění úhlových řezů jsou vhodné pouze vysoce přesné nástroje s horním vedením, které je navíc zajištěno proti ohnutí pružinovými dorazy.

Pro výběr velikosti přímočaré pily jsou rozhodující následující vlastnosti:

 • Šířka přípravku, která určuje maximální průměr obrobku.
 • Délka přímočaré pily, přičemž čím vyšší je přesnost řezu, tím vyšší je úhel.
 • K dispozici je úhloměr.
 • Hloubka a šířka řezů v bočních stěnách kanálu: čím jsou hlubší, tím je nástroj méně citlivý na změny řezných podmínek. Stav mazání, zvýšená teplota pilového listu a obrobku. Naopak při řezání trubek větších průměrů platí, že čím větší je šířka zářezu, tím horší je přesnost.
 • Materiál pouzdra: ocelová (litá nebo lisovaná) dláta by měla být rozhodně upřednostňována před plastovými dláty, i když jsou lehčí.

Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů? Při práci s truhlářskou pilou byste měli materiál nejprve opilovat a poté, po kontrole kolmosti stěny, postupně zvyšovat tlak na pilový list.

Provedení řezu pod úhlem 90 stupňů

Když však potřebujete provést řez o 90 stupňů, je to ještě snazší. V případě válcových prvků lze jako šablonu použít stejný list papíru, který se používá k obalení trubky.

Je důležité dbát na to, aby byl okraj plechu rovný a zarovnaný po celém obvodu. Po vyznačení řezaného kusu jej přidržte na místě a proveďte řez.

řezání, trubek, úhlem

Video ukazuje postup řezání trubky pod úhlem 90 stupňů.

Řezání pod úhlem 90 stupňů

Pro čistý řez kulatého potrubí nebo plechu s obdélníkovým profilem se používá kus obyčejného papíru. Obtočí se kolem obrobku tak, aby se okraje listu papíru překrývaly, a poté se k dílu připevní páskou nebo lepidlem. Pomocí úhlové brusky veďte jemnou ořezávací linku blízko okraje listu papíru a postupně ji zapracovávejte až do úplného vyříznutí.

Čtvercový řezný kus s velkým vnitřním průměrem lze řezat přes kovový profil nebo kulatou trubku pomocí šablony.

Střih límce plunge

Pro výrobu kovových trubkových odboček ve tvaru T se používá límcové děrování, které vyžaduje vyříznutí hrany kruhové trubky, která je v pravém úhlu zarovnána se stěnou jiné trubky. Metoda se provádí následujícím způsobem:

 • Oříznutí hran obrobku pod pravým úhlem pomocí výše uvedené metody.
 • Na čelní ploše kruhu vyznačte čtyři stejně vzdálené body v úhlu 90 a 180 stupňů od sebe.
 • Změřte obvod a získaný průměr vydělte 3. Vzdálenost se měří ze dvou diametrálně zarovnaných bodů a poté se spojí s dalšími dvěma body přímkovou značkou.
 • Úhlová bruska odřízne a oddělí půlkruhové segmenty od značek, poté je díl připraven ke svařování. V případě malých nepřesností při párování je lze utěsnit pomocí kladiva proti kruhovému povrchu druhého prvku.

Blok: 3/9 | Počet znaků: 1521

Jak řezat profilovanou trubku pod úhlem

Značení profilové trubky se liší od značení kulaté trubky. To může vést ke značným nepřesnostem, pokud se provádí ručně. Nejlepším způsobem, jak problém vyřešit, je vyrobit řeznou šablonu ze stejného profilu, ale s větším průměrem.

Je zapotřebí malý úsek profilové trubky. Pomocí úhloměru na něm vyznačte úhel 45 stupňů. Nyní pomocí úhlové brusky odřízněte část obrobku podél vyznačené čáry. Okraje řezu je třeba obrousit a opravit případné nedostatky. Zbývá jen vložit původní výrobek do šablony na řezání trubek pod úhlem. Poté vyznačte linii řezu většího dílu. A pak jej použijte k řezání samotné trubky.

Tento text vysvětluje, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. Po dokončení značení se doporučuje použít úhlovou brusku. Použijte jej k čistému řezu. Lze ji nahradit pilkou na kov. Výrobek můžete také řezat svařováním, ale potřebujete s tímto nástrojem zkušenosti, jinak bude nerovnoměrný. „Jak čistě řezat trubky. Nástroje a způsoby řezání“.

Speciální nástroje na řezání trubek jsou nyní k dostání v obchodech pro kutily. Je však jednodušší a levnější vytvořit si šablonu sám.

Jak řezat trubky pod úhlem. Možnosti značení pro kulaté a čtvercové trubky

Řezání pod úhlem 45 stupňů

Obvykle se k otočení trubky o 45 stupňů používají tvarovky, kolena s úhlem 45 stupňů, vyrobená ze stejného materiálu jako samotná trubka, pokud je trubka ocelová, pak jsou ohyby svařeny z oceli. Pro HDPE trubky existují svařované nebo lité 45 stupňové ohyby (všimněte si, že lisovací tvarovky s tímto úhlem v Rusku téměř nelze najít).

Pokud však přesto potřebujete řezat ocelovou nebo plastovou kruhovou trubku, budete potřebovat úhlovou řezací šablonu, jejíž tvar se vypočítá ručně nebo strojově. To se výrazně zjednoduší, když se kovové profily čtvercového tvaru řežou pod úhlem 45 stupňů.

Pro rychlé řezání můžete použít obyčejný kousek papíru přeložený šikmo, abyste si označili plochu pro další řez. Pomocí přeloženého papíru postupujte následovně:

 • Na rovné ploše profilu, v místě, kde má být proveden řez, veďte ořezávací linku přísně kolmo;
 • Přiložte šikmo přeložený list papíru k boční ploše ostrým koncem k čáře tak, aby horní okraj trojúhelníku papíru lícoval s horní stranou kovového profilu.
 • Nakreslete tužkou podél strany archu pod úhlem 45 stupňů ořezovou čáru, poté položte roh papíru na druhou stranu a obkreslete jej tužkou (lepší je použít tenkou fixu).

K odříznutí úhlovou bruskou s kovovým kotoučem nejprve veďte tenkou ořezávací čáru podél linie, pak ji postupně prohlubujte, dokud nebudou okraje zcela odděleny.

Při práci s úhlovou bruskou je třeba vzít v úvahu následující faktor. Při plném řezání hran může dojít k poškození kotouče o ostrý roh, což povede k jeho poruše a při absenci ochrany na úhlové brusce i ke zranění zaměstnance. Proto se doporučuje nezkracovat rohové hrany po celém obvodu, ale ponechat úzkou drážku a následně výstupek zbrousit.

Vytvoření šablony pro ořezávání profilů

Pokud je třeba vyříznout větší počet trubek, lze výše uvedenou metodou vyrobit šablonu z ocelového plechu o větším průměru. Úhel sklonu se kontroluje úhloměrem nebo konstrukčním úhloměrem. V tomto případě jsou obě řezané hrany šablony spojeny.

Při práci se obrobek, který má být řezán, opatří šablonou na správném místě a linie řezu se vyznačí pomocí rýsovacího pera s ostrou hranou při obkreslování obrysu šablony. Díl se řeže v několika krocích s postupným prohlubováním drážky.

řezání, trubek, úhlem

Řezák na trubky vlastníma rukama

Použití šablony není příliš pohodlné. Musíte provést řez v řadě a držet úhlovou brusku na váze, což vede k velkým chybám. Pokud máte svářečku, můžete si vyrobit jednoduchý přípravek. Vodítko pro kotouč úhlové brusky, které zabrání jeho pohybu do strany.

K tomu použijte předem vyrobenou šablonu, vyvrtejte do jejího boku otvor a přivařte matici. Při práci nasadíte podomácku vyrobenou skládačku na profil, zašroubujete šroub do matice a přitisknete zařízení k povrchu profilu. Úhlová bruska s kovovým kotoučem provede řez mírným přitlačením kotouče k boku přístroje. Je zřejmé, že během dlouhodobého provozu se hrany skládačky postupně opotřebovávají, a přestože tento proces probíhá na všech hranách současně, časem se objeví některé chyby. Proto je lepší vyrobit přístroj z tvrdého kovu odolného proti opotřebení, aby se prodloužila jeho životnost a získal se přesnější přístroj.

Jak správně řezat plynové potrubí

Práce s řezáním plynových trubek je nebezpečná a poměrně komplikovaná, proto ji raději přenechte profesionálům. Před zahájením práce vždy vypněte přívod plynu.

Dalším krokem je odstranění zbytků plynu z dutiny potrubí. Zapalte plynové hořáky na sporáku a počkejte, až zhasnou. Teprve po dokončení všech těchto operací můžete začít s označováním a řezáním kovu.

Správné řezání kovových trubek je složitý proces. Při dodržení bezpečnostních opatření a odborných rad však lze úhlovou bruskou řezat kovy jakékoli hustoty a tloušťky. Úhlová bruska s kotoučem je právem považována za univerzální nástroj v domácnosti. Hlavním pravidlem je pamatovat na bezpečnostní opatření při práci s nebezpečnými řeznými nástroji.

Jak svařovat pod libovolným úhlem, nejen pod úhlem 45 a 90 stupňů

Jak svařovat trubky pod různými úhly 45 a 90 stupňů Svařování trubek není snadná záležitost, a i když chcete mít jistotu, že během provozu netěsní. Ale i když to není nutné, je to často obtížné, pokud chcete jednu trubku přivařit k druhé pod určitým úhlem.

Pro nevyškoleného svářeče je to poměrně obtížné. K tomu je třeba trubku nejprve označit, pak ji rovnoměrně odříznout úhlovou bruskou a přivařit k jiné trubce. Jaké jsou triky, jak to udělat?? Jak rychle a správně řezat šikmou trubku?

Značení trubek pro svařování pod úhlem

Při provádění instalatérských prací je často nutné svařovat potrubí pod určitým úhlem. Trubku je třeba namontovat tak, aby seděla co nejpřesněji, což ve většině případů zajistí, že nedojde k úniku.

Nejjednodušší je svařit trubku pod úhlem 45 a 90 stupňů a označit ji pro svařování obyčejným listem papíru. Budete potřebovat čtvercový papír, který by měl být pro tento účel šikmo přeložený. Tímto způsobem lze vytvořit jednoduchou šablonu pro značení trubek pod úhlem.

K označení potrubí lze také použít malý kbelík s vodou, ale tato metoda je vhodná pouze pro označení potrubí malých průměrů. Jakmile na nádobě vytvoříte požadovaný úhel a nakloníte ji, můžete trubku spustit do vody. Poté je nutné trubku vyjmout a pečlivě sledovat značení. Ale o tom, jak svařovat kanály, si můžete přečíst na mmasvarka.Ru.

Použití úhelníku pro označení potrubí

Stejně jednoduchý způsob, jak označit trubky pro svařování, je použít k označení malý kovový úhelník. Trochu svařte pod požadovaným úhlem a pak přes něj obkreslete svařovanou trubku.

Skvělým způsobem, jak rychle vytyčit trubku v libovolném úhlu, je použití dlouhých špejlí s gumičkami. K tomuto účelu si můžete vzít elektrody, ale jsou příliš dlouhé, takže s nimi nebude snadné pracovat.

Aby bylo možné trubky tímto způsobem označit, je třeba svařovanou trubku přiložit k druhé trubce, nasadit na ni dvě gumičky a poté do ní vložit elektrody, jednu k druhé a velmi pevně. Po umístění trubky v požadovaném úhlu je nutné vytáhnout nebo odstranit elektrody, čímž se vytvoří požadovaný úhel, pod kterým se trubka řeže.

Když je značení přesně připraveno, stačí vzít tužku nebo kousek křídy s ostrými hranami a nakreslit na trubku na okraji elektrody čáru. Přesné oříznutí trubky podle značek zajistí správný úhel pro svařování.

Existují i jiné metody značení trubek pod úhlem pro svařování, např. Pomocí počítačových programů. V pracovních podmínkách, daleko od počítače a nejčastěji se však zpravidla musíte všelijak kroutit.

Vytvoření šablony

Chcete-li nakreslit čáru výstružníku, nakreslete na kus silného papíru přímku o délce πd a rozdělte ji na 6 částí. Nakreslete kolmice v bodech dělení a vyznačte hodnoty 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Získané body jsou spojeny hladkou křivkou. Snadno zjistíte, že linka pro výstružník je symetrická. Druhou polovinu získáme kolmým ohybem listu v bodě 6. Po zhotovení šablony ji přeneste na trubku a vyznačte linii řezu ořezávačem pomocí pískovače nebo křídy.

řezání, trubek, úhlem

Univerzální kompasy

 • 1. Stop;
 • 2. Úhloměr;
 • 3. Ořech;
 • 4. Osový stojan;
 • 5. Měřící pravítko;
 • 6. Jezdec;
 • 7. Tyč. Pravítko;
 • 8. Napínací zařízení.

K vyznačení otvorů pro vrtání potrubí pro instalatérské práce lze použít univerzální kompas (obr. 3.). Kružítka se upevní na trubku a obrys vyříznutého otvoru se obkreslí otáčením kružítka o 360°, které je nastaveno na určitou stupnici na pravítku. Řezání otvorů v trubkách a řezání trubek určených k ponornému řezání v malých dílnách a na místě instalace se provádí metodou řezání plamenem.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS