Jak opravit hydraulický zvedák pro gazelu

Oprava hydraulického zvedáku vlastníma rukama

Hydraulický zvedák lze opravit vlastníma rukama, ale tento proces vyžaduje znalosti a předchozí školení. Potíž spočívá v tom, že kromě mechanické části existuje také část hydraulická. Nestlačitelnost kapaliny je základem výrobku. Jako kapalný prvek se používá olej, jehož hladina musí být neustále pod kontrolou. Pokud je snížená, doplňte ji do pevného bodu.

Olej je hnací silou zařízení a tlačí pístní tyč do správné polohy. Prakticky všechna břemena lze zvedat. Pokud je v zařízení nedostatečné množství oleje, mechanismus nefunguje. Mnoho začínajících opravářů tento bod přehlédne, což nakonec vede k problémům s provozem zvedáku. Pokyny pro výměnu oleje:

Příčiny poruch zvedáků

Konstrukce hydraulického zvedáku se může značně lišit. Mnoho profesionálních modelů má dlouhou životnost, ale některé příčiny mohou vést k závažné závadě.

Hydraulický zvedák lahví

Závady na hydraulickém zvedáku mohou být způsobeny následujícími problémy:

 • Nejčastějšími příčinami poruch jsou zrcadla pracovního válce a válce beranu. Taková závada způsobí, že pracovní část neudrží tlak, olej uniká z pracovní komory do prostoru hlavy pístu. S používáním zařízení je poměrně dost problémů.
 • Ve většině případů je poškození zrcadel způsobeno nedbalostí při provozu. Hydraulika v tomto případě nefunguje nebo má nízkou účinnost. Poškození povrchu způsobené přepravou zrcadel ve vodorovné poloze, pokud to výrobce nezajistil.
 • Příliš velké poškození povrchu zrcadla způsobí únik kapaliny, vniknutí vzduchu do dutiny a aktivní rozvoj koroze.
 • Koroze na povrchu způsobuje rychlé opotřebení různých těsnění a těsnicích kroužků. Při jejich výrobě se používá pryž, která je vystavena mechanickému nárazu. Deformace a silné opotřebení způsobují, že se do oleje dostává velké množství cizích látek, které ucpávají instalované ventily a kanály.
 • Mnoho problémů způsobují také mechanické nárazy, např. Při pádu jednotky z velké výšky. Nadměrná síla může způsobit vnitřní nebo povrchovou deformaci tělesa a zkreslení klíčových součástí.
 • Přetížení může způsobit poškození zvedáku. Častým problémem je deformace pístní tyče, která způsobuje únik oleje do komory při náklonu hlavního prvku. Každý model kladkostroje je určen pro určité zatížení, které je uvedeno v návodu k obsluze.
 • Nesprávné používání zvedáku způsobuje také základní škody. Hydraulický zvedák používejte pouze v souladu s doporučeními výrobce.

Mnoho poruch kladkostroje je důsledkem nesprávného používání kladkostroje. U některých hydraulických zvedáků je také nutné pravidelně měnit olej. Tyto a mnohé další body jsou zohledněny při revizi návodu k obsluze.

Rozsah použití

Ruční zvedák vyrobený vlastníma rukama výrazně zjednodušuje opravy, údržbu a seřizování vozidel a pomůže při stavbě a obnově trvalých konstrukcí. Díky kompaktnímu zvedáku nemusí majitel vozu navštěvovat servisní středisko nebo si kupovat zařízení z výroby. Zvedací síly mechanismu umožňují následující manipulaci s nákladem:

Uzamčení;

Pokud je nářadí vadné

Pokud se zvedací mechanismus porouchá, práce na opravě technického zařízení se zcela zastaví. Příčinou poruchy může být nesprávné použití, vniknutí cizích těles nebo vzduchu do hydraulického systému. Při ovládání páky se píst nemusí pohybovat dostatečně plynule, tlak oleje může klesnout.

V závislosti na tom, která komponenta nefunguje správně, se vypracuje posloupnost opatření k odstranění příčiny. Čištění mechanismů, doplňování kapaliny, výměna ventilu a čerpání pístového systému pomohou obnovit výkon zařízení. Příčinu poruchy lze zjistit sejmutím krytu skříně, pokud se zjistí mechanicky poškozené díly, je třeba starý zvedák vyměnit za nový.

Jak pumpovat hydraulický nebo lahvový zvedák

Mnoho motoristů si již desítky let klade otázku, jak napumpovat hydraulický zvedák. Aby bylo možné tuto operaci provést, je nutné se seznámit s technologií jejího výkonu, stejně jako zvážit důvody, pro které se snížila efektivní funkce zařízení.

Hydraulický zvedák je zařízení, které může plnit celou řadu funkcí.

opravit, hydraulický, zvedák

Aktivně se používá v autoservisech a dílnách pro zvedání vozidel do požadované výšky.

Z řady důvodů se účinnost zařízení po určité době snižuje. Proto by měl každý řidič vědět, jak hydraulický zvedák samostatně a správně napumpovat.

Příčiny sníženého výkonu zvedáku

Před odvzdušněním hydraulického systému je třeba zjistit příčinu poruchy. Častými příčinami poruch mechanismu jsou nečistoty a vzduchové hmoty v dutině zvedacího zařízení.

Koroze na povrchu pracovního válce může být důsledkem omezeného zvedacího výkonu.

Časté důvody, proč je třeba zvedák napumpovat

 • Vysoké zatížení, které způsobí ohnutí hydraulického ramena;
 • Tvorba vzduchových bublin;
 • Vnitřní koroze mechanismu;
 • Nekvalitní olej používaný ve zvedáku, který způsobuje rychlé poškození zvedáku.

Pro odstranění závad je třeba dodržovat několik specifických pravidel. Všechny upevňovací prvky je třeba opatrně vyšroubovat, poté je třeba vyjmout ventil pro vypouštění provozní kapaliny.

Pokud jde o primární píst, je třeba jej vyjmout a pečlivě zkontrolovat, zda není poškozen.

Ventilové koule a těsnění by měly být rovněž zkontrolovány, a pokud je jejich vzhled nevyhovující, měly by být vyměněny.

Aby se odstranily nečistoty a další cizí látky, měly by se díly také propláchnout. Po sestavení mechanismu se naplní olejem a přečerpá.

Aby byla konstrukce v dobrém stavu, doporučuje se používat pouze určité druhy olejů. V opačném případě bude obtížné dosáhnout plného výkonu při provozu výtahu.

Situace, kdy je třeba zvedák přepracovat

Pokud se objeví sebemenší známky poruchy, doporučuje se hydraulický systém přečerpat, aby se zajistil stabilní provoz.

Frekvence používání ovlivňuje, jak často je třeba zvedák doplňovat a čerpat a jak často je třeba zvedák.

Pokud je hydraulická konstrukce často používána, měl by být zvedák proplachován jednou za měsíc, nebo pokud je konstrukce používána zřídka, alespoň 3-4krát během roku.

Pro zajištění odolnosti a dlouhé životnosti stroje je nezbytné sledovat kvalitu oleje, ventilů a olejového těsnění.

Části hydraulického zvedáku Před prováděním jakýchkoli oprav konstrukce je nutné získat speciální proplachovací kapalinu a olej, stejně jako otázku, jak zvedák spustit.

Výhodou hydraulického zvedáku je vysoká spolehlivost, ale i toto zařízení je třeba pravidelně udržovat a servisovat. Oprava může být nutná v následujících situacích

 • Nečistoty a koroze ve vnitřním válci zvedáku
 • Velké množství vzduchových bublinek v oleji zvedáku;
 • Ztráta nosnosti a neprovedení primitivních operací;
 • Ztráta kapacity zvedáku.

Doporučuje se provádět preventivní údržbu zvedáku v souladu s plánem údržby, aby nedošlo k jeho poškození. Odstranění vzduchových bublin a systematické čerpání zajistí, že stroj bude opět pracovat na plný výkon.

Jak správně vyměnit kapalinu v hydraulickém systému

K propláchnutí zvedáku je třeba mít potřebné nářadí a materiál, například sadu šroubováků, klíče, speciální proplachovací kapalinu a kvalitní olej.

 • Nejprve je třeba odšroubovat plnicí zátku a vypustit starou pracovní kapalinu. Při proplachování zvedáku je třeba vyčistit hydraulický systém od nečistot, které se do něj dostaly (v některých případech je možné tento postup opakovat 2 až 3krát).
 • Před proplachováním je vhodné připravit nádobu, do které bude tekutina vypouštěna. Po propláchnutí mechanismu naplňte jednotku olejem. Při plnění mechanismu je velmi nízká, takže je dosaženo maximální úrovně naplnění. Zkušení motoristé doporučují mírně snížit zdvihací tyč přepnutím speciálního šroubu („hlavice“ zařízení) do polohy „vypouštění“.
 • Po naplnění funkční kapalinou by mělo být provedeno první zalití stroje, což může vyžadovat druhé zalití. Čerpání a doplňování oleje by se mělo provádět, dokud hladina oleje nedosáhne maximální hodnoty. Opravu zvládne vlastníma rukama i nezkušený řidič, protože se jedná o nenáročnou operaci.

Únik oleje

Abyste mohli hydraulický zvedák opravit vlastními silami, měli byste mít připravenou opravárenskou sadu. Před zahájením těchto prací je však důležité seznámit se s uspořádáním zařízení a jeho fungováním.

Nejčastější opravou vyžadovanou u tohoto typu zvedáku je oprava úniku oleje. Proč to funguje? Obvykle je způsobena mechanickým poškozením nebo opotřebením určitých částí zařízení.

Oprava zvedáku

Při zahájení opravy hydraulického zvedáku vlastníma rukama je třeba předem připravit nádobu, do které lze vypustit starý olej a připravit novou kapalinu, která se do zařízení nalije.

Nejprve se vyjmou písty a zkontroluje se, zda nejsou zkorodované. Takové znečištění je třeba stejně jako každé jiné důkladně odstranit. Pístní tyč by měla být také zkontrolována, zda není deformovaná. Pokud ano, je třeba díl vyměnit.

Dalším krokem je kontrola ventilu, z něhož uniká olej. Za tímto účelem je jednotka vyjmuta a zkontrolována, zda není deformovaná nebo znečištěná. Pokud z válce uniká olej, protože je ventil deformovaný, je nutné jej jednoduše vyměnit. Pokud kulička ventilu nedosedá zcela do sedla kvůli nečistotám, stačí ji vyčistit, aby se zabránilo úniku zvedací kapaliny.

Při této opravě se doporučuje starou kapalinu zcela vypustit a nahradit ji novou. Vypusťte olej přečerpáním systému.

Poté se všechny části zařízení důkladně omyjí parafínem, čímž se zbaví zbytků starého oleje a všech nečistot. Kromě toho je vhodné vyměnit těsnění a ucpávky.

Pravidla pro provoz 5 a 12tunového zvedáku.

Nesprávné používání zvedáku výrazně sníží počet poruch.

K tomu je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Nezvedejte větší než přípustné zatížení.
 • Práce by měla probíhat plynule, bez trhání.
 • Zvedák lze postavit pouze na rovný povrch.
 • Před použitím namažte všechny pohyblivé části.
 • Vizuálně zkontrolujte, zda stroj nemá praskliny nebo zda z něj neuniká olej.
 • Zkontrolujte hladinu oleje, kterou je třeba doplnit na standardní úroveň.

Pro udržení hydraulického zvedáku v dobrém provozním stavu je nutná měsíční údržba. Vzhledem k tomu, že výrobek je neustále velmi namáhán, je třeba všechny části mazat. Je důležité, abyste se vyhnuli nečistotám, které by mohly způsobit zaseknutí zvedáku. Přístroj je třeba uložit ve spuštěném stavu.

Jak opravit hydraulický zvedák vlastníma rukama?

Zvedák je speciální zařízení, které se používá ke zvedání a upevňování těžkých břemen v požadované výšce. Tento zvedák je nepostradatelný pro opravu vozu při výměně kola.

Hydraulický zvedák je považován za nejpohodlnější a nejefektivnější způsob provádění různých druhů prací.

Dosažení pracovní síly je možné díky pístu, který je poháněn tlakem hydraulického oleje. Zařízení však může během používání selhat.

Zvedák lze sestavit a opravit doma.

Jak zvedák funguje

Zvedák na auto je typ hydraulického nářadí.

Kryt jednotky je vyroben z pevných kovových dílů, ke kterým jsou připevněna kola pro přepravu a tlačení zvedáku.

Zvedací mechanismus a hydraulický válec jsou namontovány v otvoru na nástavbě, která při vysunutí zvedá plošinu do vodorovné polohy.

Hydraulický zvedák se uvádí do chodu otočením páky a spouští se otáčením šroubu ventilu. Při spouštění břemene se trubková rukojeť nasadí na horní část šroubu ventilu a poté se přepážka označí tak, aby zapadla do drážky.

Otáčení ramene kliky kolem své osy umožňuje přímé otáčení samotného šroubu. Tím se uvolní tlak v hydraulickém válci a náklad se spustí do požadované výšky.

Takto se vůz zvedá a spouští jednoduchým pohybem.

Tato zařízení jsou často vybavena nožními pedály, které umožňují předzvednutí. Tento typ zařízení se používá ve většině autoservisů a prodejců pneumatik.

Takové zařízení se používá pro zvedání břemen do 4 tun a umožňuje rychlejší provedení práce.

K dispozici jsou také zvedáky, které zvednou až 20 tun.

Nejenže jsou vybaveny pedálem před zvednutím, ale mají také speciální posuvný příčný nosník pro obsluhu těžkých strojů a speciálních zařízení.

Zvedák má řadu nevýhod, mimo jiné je objemný a nadměrný, takže se obtížně přepravuje ve vozidle. Tato jednotka vyžaduje rovný, vodorovný povrch, například asfalt nebo beton.

Oprava válcovacího hydraulického zvedáku: zvláštnosti procesu

Tento stroj je nezbytným pomocníkem při opravách:

Při používání zvedáku může dojít ke zlomení nástroje. Při poruše tohoto zařízení zpravidla začne unikat olej a nástroj se při zvedání do výšky nebo spouštění zasekne. Pokud je takové poškození zjištěno, musí být zvedák opraven.

Pokud je příčinou poruchy únik oleje, je třeba nejprve demontovat zvedák, vyjmout písty a zkontrolovat, zda nejsou zkorodované. Poté je třeba zcela odstranit všechny nečistoty a korozi. Pak je třeba zkontrolovat pístní tyč.

Při opravě ventilu, z něhož uniká olej, jej vyšroubujte a zkontrolujte, zda není znečištěný a deformovaný. Pokud jsou písty pokřivené, je třeba vyměnit ventil.

Pokud je páka mírně znečištěná, lze pozorovat únik pracovní kapaliny, protože kulička již nedosedá pevně. Chcete-li ji opravit, musíte nejprve vypustit starou provozní kapalinu (olej) do prázdné nádrže a celý systém přečerpat zvedáním a spouštěním páky.

Poté byste měli smýt všechny zanesené nečistoty a odstranit zbytky staré koupelové kapaliny. Je nezbytné vyměnit všechna těsnění a ucpávky. Pokud se na pracovní část dostanou nečistoty, je třeba je odstranit tak, že nejprve odšroubujete hlavu krytu.

Poté se do základny zvedáku nalije parafín a zařízení se přečerpá. Za tímto účelem vyšroubujte zajišťovací jehlu. Po každé manipulaci je třeba parafín odstranit a pracovní část zvedáku doplnit čistým olejem.

Stojí za zmínku, že pracovní účinnost zvedáku může být po čištění mírně snížena. Příčinou je nahromadění vzduchových bublin v pracovní části zvedáku v důsledku nedostatečného množství oleje.

Pokud k takové situaci dojde během provozu, měla by být oprava provedena podle následující zásady. Nejprve je třeba otevřít zátku na olejové nádrži a povolit obtokový ventil.

Poté rychlou rychlostí pumpujte čerpadlo na hydraulickém lisu, aby se vzduch dostal z pracovní části do nádoby, kde je olej. Poté uzavřete otvor na olejové nádrži a utáhněte obtokový ventil.

Vysvětlení postupu: jak opravit hydraulický zvedák auta sami

Kroky potřebné k vyšetření problému a odstranění různých závad jsou shrnuty takto.

Nejprve mechanismus rozeberte kus po kusu.

Pomocí klíče a šroubováků rozeberte přístroj na jednotlivé části a pečlivě je prohlédněte. Odložte upevňovací prvky (kolíky a čepy) stranou (aby se neztratily).

Opatrně vyjměte vypouštěcí ventil oleje a vnější píst ze systému.

Pokus o ruční opravu kuličky ve ventilu a obou těsnění. Pokud je systém ucpaný, je třeba jej vyčistit a důkladně propláchnout.

Pokud se zjistí, že je některý z komponentů vadný, musí být vyměněn za nový (jsou k dispozici v prodejní síti a v internetových obchodech). Pokud si všimnete otřepu, vezměte pilník nebo pilku (podle toho, kde jste si ho všimli) a pečlivě ho pilujte, dokud nezmizí.

Pokud se v hlavním válci objeví nějaké problémy, vyplatí se vyměnit celý starý olej za kvalitní olej. Ve výrobních podmínkách je dutina obvykle vyplněna levným mazivem pro vřetena. Nejlepší možností je nahradit jej dováženou směsí speciálně určenou pro hydromechanismy, např. „Total LHM“.

Toho lze dosáhnout vratnými pohyby zdvihací části stroje. Tlakovou pružinu je třeba nejprve vyjmout a odložit. Vraťte dříve vyjmutou kouli a kolík do ventilu.

Zašroubujte sestavu a proveďte řadu pohybů nahoru a dolů. Vymačkejte celou viskózní hmotu a zbylé množství zachyťte. Olej by měl vytékat standardními otvory. Stejným způsobem se dutina vyplní novou směsí.

Při jednání s, Jak opravit hydraulický zvedák, Nezapomeňte na zhoršení pružnosti těsnění. Proto je třeba současně obnovit pryžová těsnění.

Montáž mechanismu není nijak zvlášť obtížná: celý postup se provádí v opačném pořadí. Při použití mechanismu po opravě je třeba mírně vyšroubovat plnicí zátku. Pokud se do systému dostane vzduch, přebytečný olej se začne účinněji vytlačovat.

Opakováním sledu operací je tak možné naučit se eliminovat většinu poruch v tak jednoduchém, ale velmi důležitém provozu mechanismu vozu samostatně.

Jak vybrat zvedák pro váš vůz. Výhody hydraulického výtahu Základní kritéria pro výběr výtahu pro autoservisy Výrobci servisních zařízení nabízejí mnoho moderních řešení pro provádění různých úkonů při opravách a údržbě automobilů, ale zařízením prvořadého významu jsou již mnoho desetiletí v autoservisech výtahy.

10-04-2014, 21:28 0 Jak vybrat výtah pro váš vůz. Výhody hydraulického výtahu

Zvedání vozidla pomocí hydrauliky Mnoho problémů, se kterými se můžete setkat na cestách, můžete vyřešit sami. Například součásti zavěšení jsou však natolik nízko, že je v případě poruchy obtížné se k nim dostat. Speciální lešení, které umožňuje přístup do spodní části vozidla. Vzácné na našem

Kontrola stavu brzd automobilu, výměna brzdového mechanismu a pravidla fungování brzdového systému Brzdový systém je nejdůležitější součástí každého vozidla. Ignorovat ji znamená ignorovat bezpečnost. Pravidelná kontrola opotřebení destiček a kotoučů je úkolem pro každého majitele vozu. S vadným brzdovým systémem riskuje řidič nejen životy osob ve svém vozidle, ale i život ostatních řidičů

24-01-2014, 01:40 0 Kontrola stavu brzd vozidla, výměna brzdového mechanismu a provozní předpisy pro brzdový systém

Jak vyměnit prachovku homokinetického kloubu na vlastním voze VAZ 2109. Svíčky válců. Pohon předních kol, lidově nazývaný „granát“. Příčiny poškození mohou být různé, včetně stárnutí materiálu, nárazu do překážky a nedbalého používání vozidla.

Jak opravit motor Gazelle V současné době mnoho řidičů, kteří se zabývají takovými činnostmi, jako je přeprava nákladu, dává přednost Gazelle mezi všemi nákladními vozidly.

opravit, hydraulický, zvedák

Technologie opravy prvků brzdového systému vozu VAZ 2110. Hlavní a provozní brzdové válce Hlavní součásti moderního brzdového systému automobilu. Hydraulický pohon je základním typem konstrukce pro instalaci provozního brzdového systému

11-12-2013, 01:05 0 Technologie oprav prvků brzdového systému vozu VAZ 2110. Hlavní a provozní brzdové válce

Žádné komentáře k článku „Řešení problému: jak opravit hydraulický zvedák vlastníma rukama“ zatím nebyly přidány.

© MashinaPro.2020. Materiály webu jsou duševním vlastnictvím webu. Kopírování materiálů je zakázáno. Hyper-Press. Tvorba a propagace webových stránek

| Denial of responsibility | Contacts |RSS