Jak ruční kotoučovou pilou rozřezat desku na hranolky?

Řezání kmenů na desky motorovou pilou: co k tomu potřebujete

Někteří lidé mají možnost vzít si konkrétní místo těžby v lese a klády rozřezat, ale jak rozřezat kládu na desky motorovou pilou, když jste s ní nikdy neměli tu čest?? Ti, kteří se těžbě dřeva věnují již dlouho, to zvládnou bez jakýchkoli přístrojů. Stačí na kmeni zatlouct podélnou ořezávací čáru a pomocí ní nařezat trám nebo prkno.

Ale pokud jste to nikdy neudělali, budete potřebovat určitá zařízení, která nyní řekneme a také ukážeme tematické video v tomto článku.

Řezání kmenů na prkna motorovou pilou na dřevařské dílně

Čím řezat dřevovláknité desky?

V závislosti na tloušťce OSB plechu je třeba zvolit také nástroj pro řezání. Je samozřejmě lepší koupit si speciální stroj, který si poradí s materiálem jakékoli tloušťky. Ale pro jedno řešení, například pokud potřebujete opravit pár zásuvek v nábytkové skříni, nikdo nedostane drahé vybavení. Proto je pro tyto práce prováděné příležitostně vlastníma rukama vhodný následující nástroj:

Ruční kotoučová pila s pravítkem nebo jak řezat rovně.

Velmi přesné řezání je možné s elektrickou skládačkou, pokud má laserové směrové světlo. Dokonalé rovinnosti lze dosáhnout také pomocí kotoučové pily. Je třeba říci, že elektrická skládačka a kotoučová pila. Poměrně populární nástroje v domácnosti, takže tyto způsoby jsou docela relevantní a dostupné pro domácí kutily.

Pokud tloušťka dřevotřísky nepřesahuje 3 mm, můžete několik kusů nařezat běžným ostrým nožem. V garáži se nezřídka nachází frézka, takže frézování je užitečné i pro výrobu malých kousků z organolitu. U rovných, nekomplikovaných obrobků lze řezání dřevovláknitých desek provádět úhlovou bruskou.

Ve zvláštních případech si můžete pronajmout správný nástroj, který je levný, nebo se obrátit na specializované firmy.

Jak řezat desky kotoučovou pilou

Kotoučová pila pomáhá ušetřit při nákupu hotového řeziva. Lze jej použít k výrobě vzpěr a latí různých šířek řezáním podél standardních desek 150 x 50 a 200 x 50. Kotoučová pila provádí podélné řezy rychle a přesně. A poskytuje perfektní výsledek, pokud jsou splněny následující jednoduché podmínky.

Pro podélné řezání desek je vhodné použít jakoukoli ruční kotoučovou pilu o výkonu 1100-1800 W vybavenou pilovým kotoučem o průměru 180-200 mm. Kvalita řezu závisí na ostrosti a počtu zubů. Čím více řezných prvků, tím čistší řez. Vedle pily potřebujete pracovní stůl s dřevěnými podpěrami. Alternativou k ručnímu nářadí je stolní pila s pracovním stolem a držáky obrobků.

Hloubku řezu nastavte na 50 mm, pokud se má řezat dřevo z prken o tloušťce 50 mm. Za těchto podmínek můžete řezivo položit na jakýkoli pracovní stůl.

Při řezání se spodní ochranný kryt automaticky otevře, pokud okraj desky mírně přesahuje okraj stolu. Abyste zabránili sevření pilového kotouče a zabránili zpětnému rázu, použijte nůž na rivingy.

Doplňte nástroj paralelním dorazem, abyste dosáhli hladkého řezu. Jak připevnit desku k pracovnímu stolu Při provádění řezu je důležité desku pevně připevnit. V opačném případě se řezivo „rozjede“ ve směru pohybu kotoučové pily nebo se vychýlí do strany. K upevnění lze použít dřevěnou lať (100-150 mm dlouhou) a zarážku, jejíž tloušťka by neměla přesahovat tloušťku desky (ideálně 20-30 mm). Dlouhá lať zabraňuje posunu desky do strany a krátký doraz zabraňuje posunu pily dopředu. Přišroubujte doraz a vodicí lištu na zadní straně pracovního stolu. Svorky nesmí bránit dráze nářadí nebo kabelu. Tip: Pokud nemáte zkušenosti s podélným řezáním, použijte k dodatečnému zajištění obrobků šrouby. Je lepší přišroubovat prkna v úsecích, které budete později řezat. Přesný podélný řez Pomocí pravítka a úhelníku vyznačte celou délku obrobku. Přesný řez pomocí 90stupňového zářezu. Kotoučová pila se nastaví se zářezem na značení a podél celé linie se vyorává dopředu. Pro zvýšení přesnosti se používá vodicí zarážka s pravítkem, která se opírá o okraj desky. Někteří výrobci pil opatřují patku kotoučové pily přídavným dorazem pomocí vodicí lišty, která je k desce připevněna svorkami. Kotoučovou pilu ovládejte opatrně, bez nadměrného tlaku. Po každých dvou až třech řezech si udělejte krátkou přestávku. Po dokončení řezu zvedněte kotouč směrem nahoru a držte jej směrem od sebe (dokud se kotouč zcela nezastaví).

Domácí nástavce

Řemeslníci se už dávno naučili dělat mnoho věcí rukama. Na internetu je k dispozici velké množství různých konstrukcí rámů, které umožňují řezání kmenů motorovou pilou na prkna. Existují jednoduché ruční verze; existují větší komplexy, které se skládají z rámu, vodicích lišt pro pohyb nástroje nebo zvedání/spouštění kmene. Jeden z nich je na videu níže:

Všimněte si, že konstrukce je vyrobena z kovových profilů, díky čemuž je robustní a pevná. Stroj (jiný název pro něj neexistuje) je vybaven mechanickými převodovkami, které zjednodušují pohyb lišty a řetězové pily. Žádná ruční práce, jen otočení kličky převodovky. Tloušťka prken se nastavuje zvedáním kmene, nikoliv pomocí benzínového nástroje.

Další možností je nástavec, který vám pomůže provést řez svisle místo vodorovně. Konstrukce je jednoduchá, ale práce s ní je obtížnější, protože musíte vynaložit úsilí, abyste pilu udrželi. Kromě upevnění je třeba připravit kovové prkno nebo desku, která se připevní ke kmeni v podélném směru. Na tomto místě se při řezání opírá rám vřeteníku.

Tato možnost je navíc nebezpečnější, protože řezanou desku není čím přidržet. Při pádu může zakopnout o nohu. Proces je tedy třeba provádět pečlivě. Níže uvedené video dobře ilustruje, jak to funguje.

Další instalace, kterou výrobce nazývá vozík. Za tímto účelem jsme vyrobili rámovou konstrukci z profilové trubky a několika koleček, která zařízení zajistí určitou mobilitu z hlediska pohybu podél kmene obrobku. Jsou to také jakési zarážky, které neumožňují pohyb řetězové pily ze strany na stranu.

Vůz na řezání polen na desky

Kromě vozíku slouží jako vodicí prvek běžný hliníkový žebřík. Ke kmeni se připevňuje svorkami na hřebíky nebo samořeznými šrouby.

Připevnění hliníkového žebříku

Upozorňujeme, že šířka žebříku musí odpovídat vzdálenosti mezi koly vozíku, která jsou umístěna na různých koncích žebříku. Žebřík musí být vodorovně vyrovnán pomocí vodováhy. Vyhlazení se provádí tak, že se pod desky umístí kusy desek různé tloušťky.

Připravená řetězová pila s pilovým vozíkem je namontována na žebříku. Zapněte motor, zatlačte na kládu a odřízněte její horní část.

Zahájení řezání

ruční, kotoučovou, pilou, rozřezat

Lepší výhled z boku. Zde vidíte vozík pily s koly, žebřík, kmen ležící pod ním a způsob řezání.

Konstrukce tohoto typu svítidla je poměrně složitá. Z mnoha podomácku vyrobených variant ručního typu je však nejlepší, nejpohodlnější a nejspolehlivější. Nastavte výšku sečení ve vodorovné poloze tak, že žebřík předem nastavíte do vodorovné polohy.

Jak rozřezat desku kotoučovou pilou

Kotoučová pila pomáhá ušetřit za nákup hotového řeziva. Lze ji použít k výrobě vzpěr a latí různých šířek řezáním podél standardních desek 150 x 50 a 200 x 50. Kotoučová pila provádí podélné řezy rychle a přesně a poskytuje dokonalý výsledek za několika jednoduchých podmínek.

Pro podélné řezání desek je vhodná jakákoli ruční kotoučová pila o výkonu 1100-1800 W, vybavená kotoučem o průměru 180-200 mm. Kvalita řezu závisí na ostrosti a počtu zubů. Čím více řezných prvků, tím čistší řez. Kromě pily budete potřebovat také pracovní stůl s podpěrami pro řezivo. Jako alternativu k ručnímu nářadí lze použít stolní kotoučovou pilu, která je vybavena pracovním stolem s držáky obrobků.

Nastavte hloubku řezu 50 mm, pokud jsou obrobky vyrobeny z 50mm desek. Za těchto podmínek můžete řezivo položit na jakýkoli pracovní stůl.

Při řezání se spodní ochranný kryt sám otevře, pokud okraj prkna mírně vyčnívá nad okraj stolu. Aby se zabránilo sevření pilového kotouče a zpětnému rázu, použijte nůž na drážkování.

Doplňte nástroj paralelním dorazem, abyste dosáhli hladkého řezu. Jak připevnit desku k podomácku vyrobenému pracovnímu stolu Při provádění řezu je důležité desku pevně připevnit. V opačném případě se deska „rozjede“ ve směru pohybu kotoučové pily nebo se bude pohybovat do stran. Můžete použít dřevěnou lať (100-150 mm dlouhou) a zarážku, jejíž tloušťka by neměla přesahovat tloušťku desky (ideálně 20-30 mm). Dlouhá lať zabraňuje posunu prkna do strany a krátký doraz zabraňuje posunu řeziva dopředu. Zašroubujte dorazové šrouby a šrouby do latí z druhé strany pracovního stolu. Svorky nesmí zasahovat do nástroje a šňůry. Tip: Pokud nemáte zkušenosti s řezáním, použijte k upevnění desek šrouby. Je lepší přišroubovat desky v místě odřezávaného materiálu. Vyznačte si celou délku obrobku pomocí pravítka a čtverce. Přesnost řezu je zajištěna zářezem pro řezání pod úhlem 90 stupňů. Kotoučová pila se nastaví se zářezem na značení a vyklopí se dopředu podél celé linie. Pro zvýšení přesnosti se používá vodicí zarážka s pravítkem, která se opírá o okraj desky. Někteří řemeslníci opatřují patku kotoučové pily přídavným dorazem pomocí vodicí lišty, která je k desce připevněna šroubovými svorkami. Kotoučovou pilu pohánějte opatrně, bez velkého tlaku. Po každých dvou až třech řezech si udělejte krátkou přestávku. Po dokončení řezu zvedněte kotoučovou pilu nahoru a držte stroj kotoučem směrem od sebe (dokud se pilový kotouč zcela nezastaví).

ruční, kotoučovou, pilou, rozřezat

Druhy řezání dřeva

Řezání kulatiny na desky se provádí dvěma základními způsoby:

Možné jsou i další metody:

Kotoučové řezání. Jedná se o typ řezání, při kterém osa řezu prochází jádrem kmene a vytváří v příčném řezu desky roční kruhy pod úhlem 76°. 900 Řezivo vyrobené tímto řezem má jednotnou barvu a strukturu. Řezivo se při smršťování téměř nedeformuje a vlhkostí nenabobtnává, protože rozměry dřeva se mění hlavně podél úkosové linie úkosových kroužků (napříč vlákny). U radiálně řezaných prken jsou roční letokruhy uspořádány v tloušťce. Tyto materiály se vyznačují vysokou produktivitou ve srovnání s jinými druhy řeziva.

Tangenciální řezání se provádí tangenciálním řezáním letokruhů v malé vzdálenosti od jádra řeziva. Vrstvy desek se vyznačují výraznou strukturou a zřetelně zvlněným vzorem letokruhů. Takové řezivo se vyznačuje vyššími koeficienty smrštění a absorpce vlhkosti než radiální řezivo. V důsledku toho se při vystavení vlhkosti silně deformují. Tyto desky jsou žádané pro použití v suchých podmínkách.

Rustikální (poloradiální) a smíšené typy mají vlastnosti dvou základních typů řezání současně: radiálního a tangenciálního. Vykazují proto průměrnou míru smršťování a bobtnání. Venkovské tabule se vyznačují přímými liniemi letokruhů, které jsou uspořádány pod úhlem 46°. 75 stupňů. K vrstvám. Smíšené řezivo se vyznačuje tím, že řezná linie ořezávače se mění z rovné na okrajích (šířce) desky na obloukovou směrem ke středu.

Středový řez se provádí přímo uprostřed kmene a obsahuje jádro. Vzhledem k tomu, že jádro kmene. Řezivo s nízkými hodnotami pevnosti, řezivo řezané uprostřed se vyznačuje strukturou, která nemá vysokou pevnost.

Zuby a jejich tvar

Schopnost pilového kotouče závisí na jeho tvaru a velikosti zubů. Větší počet zubů na určité délce čepele znamená jemný řez, ale pomalý postup. Malý počet zubů vede k hrubému řezu.

Dřevo se skládá z vláken, která se při řezání oddělují. Vznikají tak třísky, které je třeba odstranit. Čím jemnější jsou zuby, tím rychleji se prořez a řezná hrana pily ucpávají jemnými pilinami nebo pilinami. Zuby již nedokážou uchopit dřevo v plné výšce. Řezání se stává stále únavnějším a zejména málo produktivním. Větší pilové zuby se naopak téměř nikdy neucpou, protože mají od sebe vzdálenější hroty.

Téměř u všech pil jsou zuby střídavě ohnuté doleva a doprava. Čím větší je úhel, tím širší je prořez, což vede k menšímu zanášení pilinami a menší tendenci k vázání pily.

Zuby pily se časem otupí a je třeba je přebrousit. V tomto případě je třeba obnovit chybné nastavení. To není snadný úkol ani pro odborníka. Proto doporučujeme koupit pilu s kalenými zuby. Neotupují se tak rychle a brousí se snadněji než běžné pilové zuby.

ruční, kotoučovou, pilou, rozřezat

Jednoduše položte pilový kotouč na stůl a pomocí brusného kamene dvakrát podřízněte řeznou hranu od konce k rukojeti, poté otočte kotouč vzhůru nohama. Naostřeno, můžete vyrazit.

Strmé zuby pro podélnou pilu

Téměř všechny ruční pily, včetně pil na železo a zpětných pil, mají takto nastavené zuby.

Řezná hrana hrotů je svislá. Vhodné pro podélné řezy.

Při podélném řezání by měl obrobek dostatečně vyčnívat nad pracovní stůl, aby se řezání usnadnilo.

Značka pod vůlí označuje, kam je pila nakloněna.

Oběhový stůl

Nejdůležitější pro stůl kotoučové pily je zvolit správný materiál. Pro řezání v domácnosti lze postavit konstrukci ze silných prken nebo překližky a umístit ji v garáži. Pokud musíte pracovat s velkým množstvím materiálů, je lepší použít rám z kovového profilu.

Veškeré materiály použité v konstrukci musí splňovat následující požadavky, musí být pevné, robustní, odolné proti vibracím. A také:

U stolu musí být zajištěno uzemnění. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, může se kotoučová pila kdykoli zastavit z důvodu poškozeného pohonu nebo zaseknutého kotouče. V důsledku třísek, zničených dílů a dokonce zranění obsluhy. Pilový kotouč umístěný ve stole nesmí vyčnívat více než o třetinu svého průměru.

Pro nejjednodušší verzi konstrukce stolu vezměte list překližky a vyřízněte obdélník, na kterém vytvořte dlouhý prořez. V tomto místě bude vedena pokosová pila. Na stůl přišroubujte 2 lišty v šířce pracovní roviny kotoučové pily. Mohou být vyrobeny z hliníkových výlisků. K překližce jsou zespodu přišroubovány dvě podpěry. Jejich výška musí být stejná jako hloubka řezu stávajícího modelu pily. Na tomto průvodci bude chodit nástroj. Díky způsobu upevnění vodítka je možné provést přesný řez pod libovolným úhlem. Jednoduchá tabulka je připravena.

ruční, kotoučovou, pilou, rozřezat

Profesionálové používají kotoučové pily k řezání dílů všech tvarů a úhlů. Aby nedošlo k poškození materiálu a zranění, je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla. Pokud poslechnete rady zkušených řemeslníků, správně nastavíte nástroj a umístíte řezané obrobky, získáte téměř hotový stavební materiál s požadovanými parametry.

Komentář 15

Chytrost je dobrá! Já však tento přístup nesdílím. Není to bezpečné. Stejný vlastnoručně vyrobený rám jsme použili na stavbu skateparku. Nakonec se cirkulárka dostala ven a začala divoce poskakovat po podlaze. Ještě že nikomu neuřízli nohy. A mohli jsme ho vypnout pouze ze sítě, protože spoušť musela být opravena.

Takové myšlenky jsou samozřejmě dobré, ale považuji za svou povinnost varovat lidi.

Díky. To je další důvod, proč chránič neodstraňuji!. I když to z nějakého důvodu vypadne (i když si nedokážu představit, jak to může udělat v tomto provedení). Kapota se okamžitě otočí a zakryje čepel Také drát, aby nevisel, jsem zaháknul dno. I když pila vypadne. Bude viset na drátu Obecně chci zavěsit zásuvku s vypínačem dole. Nebude to vytáhnout zástrčku mnohokrát ze zásuvky

Rám byl vyroben svépomocí, protože je obtížné řezat rovné obdélníkové lamely „ručně“ kotoučovou pilou

Sundejte z pily kryt nože, bude méně zanesený, není vidět nůž, doufám, že jste ho nesundali? Mám podobně zavěšenou pilu Makita, ale koupil jsem si kus pracovní desky a pilu přišrouboval k železnému plechu

Ne, nůž není odstraněnPouzdro nezasahuje do instalace nebo hloubky jednoduše se odstraní a nevšiml si, že se ucpal. Proudění vzduchu z pohonu jej dobře čistí (MakiTovsky pohon navíc s drážkami pro chlazení. Dále zvyšují tok) Ano, a musel jsem jednou pilovat několik sponek. Dělám podlahy, v drážkách mezi deskami, aby se vložily

Chápu, moje pila je vzhůru nohama, sundám kryt, který zakrývá nůž, jsou tam 3 šrouby, a v obráceném stavu se ucpe a začne vrzat, když se nůž zastaví.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS