Jak správně sestavit jednonápravový traktor

Montáž pístních kroužků u jednonápravového traktoru

Dříve nebo později se motor opotřebuje a bude potřeba vyměnit buď pístní kroužky, nebo píst jako celek.

Zdá se, že výměna pístních kroužků je běžná činnost, kterou zvládne každý, kdo je více či méně obeznámen s konstrukcí a principem fungování primitivního čtyřdobého motoru. Ale bohužel se lidé bojí věnovat 15 minut svého neuvěřitelně drahocenného času čtení literatury a cpou do motoru všechno z principu (a tak to bylo. Pravděpodobně bude fungovat). No, vlajka v rukou a jít do služby co nejdříve.

Vezmeme tedy píst a uvidíme 3 drážky pístního kroužku. U čtyřtaktních motorů neexistují žádné koncové spínače jako u dvoutaktních motorů.

U čtyřtaktních motorů existují dva typy pístních kroužků. První dva, které jsou umístěny v horních dvou otvorech, jsou kompresní. Lopatky jsou organizátorem komprese v motoru, což je předpokladem pro stlačování paliva ve spalovacím prostoru během spalovacího procesu.

Další tři kroužky jsou mazací kroužky. I zde je jejich účel okamžitě jasný. Ty jsou zodpovědné za odstraňování oleje, který pokrývá stěny válce, když se píst vrací dolů. Pokud tyto kroužky netěsní, olej zůstává na stěnách válců, což s sebou nese riziko, že motor začne žrát olej a samozřejmě se z něj bude kouřit.

Jak nainstalovat primární? Ano, v zásadě je to stejné jako v továrně, ve stejném pořadí, ale abychom se vyhnuli chybám, ukážeme si znovu.

Nejprve nasaďte hlavní odsávací kroužek: ten se zvlněnou strukturou. Nejsnadněji se nasazuje, protože je ze všech nejpružnější.

Poté nasadíme horní a spodní vložky SOFT. Tyhle jsou o něco těžší, ale ani s nimi by neměl být problém.

Nyní namontujte kompresní kroužky pístu: ty silnější a „tvrdší“. Nejprve namontujte spodní nůž a poté horní nůž. Je to trochu obtížnější, protože jsou méně pružné a hůře se polohují. Je nepravděpodobné, že byste je zlomili, ale pokud máte velmi špatné ruce, mohly by se snadno ohnout.

Jde o to, že kroužky musí být stále správně umístěny na pístu, aby se zámky kroužků (místo zářezu) navzájem nepřekrývaly. Zjednodušeně řečeno, prořez spodního kroužku nesmí být přímo nad prořezem horního kroužku.

Spodní pojistný kroužek umístěný uprostřed nad ventilovou dutinou, např. Sací ventil (lze i nad výfukovým, bez rozdílu).

Horní kroužkový zámek je umístěn zcela opačně než spodní kroužek. Zatímco spodní kruhový zámek je nad dutinou vstupního ventilu, horní kruhový zámek je nad dutinou výstupního ventilu.

Nyní přejděme k základním kroužkům. Tyto kroužky musí být umístěny přesně tak, aby ani jeden ze zámků nebyl v jedné rovině. Proto umístěte horní kroužek nad otvor pro pístní čep na pravé straně.

Druhý (spodní) je umístěn na opačné straně, rovněž kolem středu otvoru pro pístní čep.

Poslední zvlněný kroužek umístíme do některého ze čtyř vzniklých úseků mezi otvor pro kolík a dutinu pod ventilem.

A teď k vaší otázce: co je to za nesmysl, který nám tu autor říká?? A proč musíme pečlivě zarovnávat všech 5 kroužků??

Vysvětlení. To vše jsme provedli tak, aby po nasazení jednoho zámku na druhý přes tyto zámky neproudily žádné plyny (v případě pístních kroužků) a na stěnách nezůstával žádný olej (v případě kroužků s linchpinem).

Vezmeme-li v úvahu pístní kroužky, znamená to ztrátu komprese a horké pracovní plyny procházející až ke kroužkům, které nejsou konstruovány na tak náhle se vyskytující vysoké provozní teploty. Výsledkem je, že kroužky mohou po určité době vyhořet

Pokud naopak dojde k poškození olejových kroužků a vyrovnání zámků na nich, olej nebude zcela odstraněn: dostane se k pístním kroužkům, což povede ke koksování drážek kroužků a v důsledku toho se zaseknou a následně vyhoří.

Výsledkem jsou spálené kroužky a opotřebované písty.

Pointa: nastavení kroužků před montáží. Je to otázka 2 minut a tato operace může prodloužit životnost motoru o desítky hodin.

Hlavní příčiny závad na vašem motorovém kultivátoru

Motor je hlavní součástí každého stroje, takže většina poruch je způsobena motorem (obrázek 3). V některých případech může být špatný výkon motoru způsoben nekvalitním palivem nebo znečištěným vzduchovým filtrem. Někdy také motor neběží správně z důvodu nedostatečného zahřátí, poruchy zapalování, karburátoru nebo pístů.

Hlavní části motoru

Zde jsou nejčastější chyby, které můžete napravit rukama. Pokud si však nejste jisti svými vlastními schopnostmi nebo se obáváte, že problém sami neodstraníte, je nejlepší povolat odborníka.

Problémy se zásobováním palivem

Pokud motor nenastartuje, může být problém v motoru nebo ve startovacím systému.

Chcete-li odstranit závady na přívodu paliva, postupujte takto

  • Zkontrolujte zapalovací svíčky: pokud jsou suché, motor nedostává palivo do válců. K takové závadě může dojít, pokud je ucpané víko palivové nádrže, nečistoty v palivovém systému, uzavřený palivový kohout nebo banální nedostatek benzinu.
  • Naplňte nádrž palivem a zkuste znovu nastartovat motor.
  • Zkontrolujte palivový kohout: pokud je zavřený, změňte jeho polohu a otevřete jej.
  • Vyčistěte vypouštěcí otvor palivové nádrže.
  • Vypusťte benzinovou nádrž, vyjměte palivový kohout a propláchněte ji čistým benzinem.
  • Odstraňte připojovací hadici u karburátoru a vyfoukejte ji (spolu s tryskami).

Zkontrolujte zapalovací svíčky: pokud jsou suché, není ve válcích motoru palivo

A očistěte všechny díly a součásti, které se mají smontovat. Promažte válec motoru, tlačné tyče, píst a ojnici motorovým olejem. Čepy klikového hřídele.

Do provozní polohy. Vložení klikového hřídele do ložiska bloku válců.

správně, jednonápravový, traktor

Píst a ojnici ve válci pomocí pásky a kleští.

Nasaďte konec tyče na čep klikového hřídele, nasaďte víčko konce tyče, vložte olejničku. Pojistnou podložku a utáhněte. Ohněte tesařské metličky pojistné podložky.

Hřídel tak, aby zářez na pastorku klikového hřídele směřoval k zářezu na pastorku vačkového hřídele.

Hřídele, přičemž dbejte na to, aby se olejový rozstřikovač nedotýkal stěny bloku válců a aby se.

Vačkové ústrojí se závažím na ose hlavy válce.

A hlava válců. Mírně pootočte klikovým hřídelem tak, aby pastorek a ložiskové nákružky zapadly do pastorku vačkového hřídele.

Šrouby víka hlavy válců Umístěte kužel

Vložte klíč do klikového hřídele a nasaďte setrvačník a podložku

Vnitřní dutinu skříně spojky namažte tenkou vrstvou přípravku LITOL-24.

Olejem, vložte jej do spojkové skříně, nasaďte kryt a ochranný kryt.

Nasaďte hlavu válců na blok válců

S těsněním. Obrazovka a držák palivové nádrže.

Nastavení vůle mezi statorem a magnetickou botkou.

Vzduchový filtr karburátoru. Instalace palivové nádrže a palivové hadice.

Jak vyměnit kroužky na motoru kultivátoru?

Poruchy, které se mohou vyskytnout u motorového kultivátoru Cascade, lze rozdělit do několika hlavních kategorií, z nichž některé jsou:

Pokud máte jednonápravový traktor Cascade, mohou se při používání tohoto zařízení po určitou dobu vyskytnout problémy s motorem. Příručka pro opravy jednonápravových traktorů Cascade poskytuje majiteli tohoto stroje vynikající příležitost co nejrychleji a nejsprávněji opravit vzniklé poruchy s přihlédnutím ke všem dostupným doporučením výrobce.

Nezapomeňte udržovat stroj v dobrém stavu

Výhody čínských motorů

Čínské motory pro motorové kypřiče si získaly velkou oblibu díky svým výhodám. V závislosti na použití jsou stroje vybaveny dalším zařízením (převody, startovací motory atd.).). Při výrobě motorů se používají pouze nejmodernější zařízení. Váš motor je připraven k provozu ihned po vybalení z krabice bez dalšího školení. Perfektně se hodí pro všechny typy traktorových bloků, dokonce i pro domácí traktory.

Výměna pístních kroužků

Po demontáži pístů a ojnic lze odstranit staré kroužky. Můžete to udělat pomocí speciálního nástroje nebo je jednoduše jemně zlomit, aby nedošlo k poškození pístu. K odstranění karbonových usazenin a sedimentů z kanálků sedla lze použít kroužkové třísky. V opačném případě se může stát, že nové kroužky nebudou pasovat.

Nákup nových kroužků by měl být prováděn se zvláštní opatrností. Sady kroužků běžné kvality by měly být doporučeny společností, pečlivě zabaleny a opatřeny krátkým návodem k označení a montáži. Pokud jsou zakoupené kroužky jednoduše srolovány do listu papíru, nelze očekávat kvalitu těchto dílů.

Poté lze namontovat nové kroužky. Je velmi důležité dodržet pořadí instalace. Vždy nejprve nasaďte kroužek škrabky na olej a poté. Kompresní kroužky. Důležité je také sledovat polohu kroužku ve vztahu nahoru-dolů. Pokud jsou drážky pístu opatřeny speciálními úchyty, měly by být zámky rovnoměrně rozmístěny po obvodu.

, u pístu se třemi kompresními kroužky musí být vzdálenost mezi bloky 100 20. Veškeré správné pořadí a návod výrobce je uveden v označení kroužků.

Správnou geometrii kroužku lze často nastavit i bez použití zařízení. To znamená, že při působení velmi velkých sil se kroužek zakulatí. Současně ztrácí vlastnosti těsného přilnutí k vložce válce. Výsledkem takové opravy by mohla být ztráta času.

Montáž bloku válců motoru K4M

Po přípravě součástí a dílů pro montáž bloku válců přejděte k montáži. Sestava ojnice a pístu. Viz článek. „Sestava pístu“. Vadná sestava a klikový hřídel, o kterých pojednává tento článek. „Příprava bloku a klikového hřídele“.

Instalace chladicích trysek pístu

Nové vstřikovače je třeba pečlivě zalisovat do otvorů v bloku válců, tuto operaci komplikuje skutečnost, že vstřikovače jsou malé a přístup k usazovacím otvorům je obtížný, proto doporučujeme použít přípravky.

Nasaďte desku (2) zařízení Mot.1494 bez utažení dvou upevňovacích šroubů (1) (viz bod 10.3). Obr. 1 и 2).

Pokud jsou namontovány trysky válců 2 a 4, je pravý otvor (obrázek 2). Zbytek proveďte podobným způsobem.

Vložte vodič (3) do desky (2). Pro vyrovnání desky musí hrot vodiče zapadnout do otvoru trysky.

Poznámka. Dávejte pozor na směr instalace trysky, špička trysky by měla směřovat do středu válce (viz obr. Ve směru šipky na obr. 4).

Zkontrolujte, zda jsou trysky pro chlazení základny pístu správně orientovány. Značka „A“ odpovídá tryskám na válcích 2 a 4 a značka „B“ odpovídá tryskám na válcích 1 a 3 (viz obrázek 2). Obrázek. 5).

  • Pláště ložisek klikového hřídele
  • Nedoporučuje se opakovaně používat pouzdra ložisek klikového hřídele.
  • V těchto ložiskách se do měkké vrstvy pláště dostávají tvrdé částice, které urychlují opotřebení čepů klikového hřídele.
  • Výběr pláště hlavního ložiska

Motor je vybaven ložiskovými pouzdry (viz „Montáž hlavních ložisek“). Obrázek. 6) bez opotřebitelných podložek (bez vodicí lišty).

Skořepiny se nasazují pomocí Mot. 1493-01.

Rozměry pláště hlavního ložiska

Ve výrobním závodě se k polohování hlavních ložiskových těles používá vodicí přípravek (viz obr. 5). Obr.8). Umístěte skořepinu na přípravek a otáčejte s ní, dokud se náběžná hrana skořepiny nedotkne ramene přípravku.

Montáž motoru

Když jsou všechny kroužky na svém místě, můžete pokračovat v montáži pístního systému a ostatních částí motoru. Zásadní pro správnou výměnu a montáž pístních kroužků při montáži je postup smršťování pístů ve vložkách válců.

K přitlačení kroužků k drážce se používá speciální zařízení a píst se zatluče do drážky. V tomto případě je třeba dávat velký pozor, aby nedošlo ke zlomení okraje pouzdra.

Je také nutné dbát na správnou polohu pístu a ojnice na klikovém hřídeli. Veškerá následná montáž stroje a přídavného zařízení probíhá v opačném pořadí než demontáž.

Správná montáž pístních kroužků

Dříve nebo později se motor opotřebuje a bude vyžadovat výměnu pístních kroužků nebo celé sestavy pístu.

správně, jednonápravový, traktor

Stejně jako výměna pístních kroužků. Je to běžný úkol, dostupný každému, kdo je jen málo obeznámen s konstrukcí a principem fungování primitivního čtyřtaktního motoru. Lidé se ale bohužel bojí věnovat 15 minut svého nesmírně drahocenného času na přečtení literatury a všechno zásadně strkají do motoru (a tak to bylo. Bude pravděpodobně fungovat). Vlajku na zápěstí a co nejdříve se dostavte do servisu.

Pro ty, kterým záleží na tom, jak bude jejich motor po přestavbě fungovat, byste si měli přečíst tento článek.

Vezmeme tedy píst a uvidíme 3 otvory pro instalaci pístních kroužků. U čtyřtaktních motorů neexistují žádné omezovače jako například u dvoutaktních motorů.

U čtyřtaktních motorů existují dva typy pístních kroužků. První dva, které se instalují do dvou horních otvorů, jsou přítlačné kroužky. Už z názvu je zřejmé, že jsou zodpovědné za přítomnost komprese v motoru a měly by zadržovat plyny vznikající v okamžiku záblesku na úkor spalování paliva ve spalovací komoře.

Další tři kroužky jsou stírací kroužky oleje. Jejich účel je také okamžitě jasný. Ty jsou zodpovědné za odstraňování oleje, který pokrývá stěny válce, když se píst vrací dolů. Pokud kroužky netěsní, olej zůstává na stěnách válců a motor začne žrát olej a přirozeně se objeví kouř.

Jak se vejde primární? Ano, v podstatě stejné, jako byly ve výrobě, ve stejném pořadí, ale abychom se vyhnuli chybám, ukážeme si je znovu.

Nejprve nainstalujte hlavní vložku: tu s vlnitým tvarem. Nejsnadněji se nasazuje, protože je ze všech nejpružnější.

Poté nasaďte horní a spodní vložky SOFT. Tyto jsou o něco těžší, ale i ty by měly být snadno nasaditelné.

Nyní nainstalujte kompresní kroužky pístu: ty, které jsou silnější a „tvrdší“. Nejprve nainstalujte spodní a poté horní díl. Jejich nasazování je trochu obtížnější, protože jsou méně pružné a tvrdší. Je nepravděpodobné, že je zlomíte, ale pokud máte velmi špatné ruce, budou se velmi dobře ohýbat.

Jde o to, že kroužky musí být na pístu stále správně umístěny, aby se vzájemně nezasekávaly (místo zářezu). Jednoduše řečeno, ujistěte se, že prořez spodního kroužku není přímo nad prořezem horního kroužku.

Umístěte spodní kroužkový kolík do poloviny dutiny ventilu, např. U sacích ventilů (platí i pro výfukové ventily, bez rozdílu).

Horní kroužkové oko by naopak mělo být umístěno naproti spodnímu kroužku. Pokud je tedy spodní kroužkový zámek nad dutinou vstupního ventilu, je horní kroužkový zámek nad dutinou výstupního ventilu.

Nyní přejděte k prstýnkům flinger. Tyto kroužky musí být umístěny přesně tak, aby žádný zámek nebyl v jedné rovině. Proto je horní kroužek umístěn nad otvorem pro pístní čep na pravé straně.

Umístěte druhý kroužek (spodní) na opačnou stranu, rovněž přibližně v polovině otvoru pro pístní čep.

Poslední vlnitý kroužek se vkládá do některé ze čtyř částí mezi otvor pístního čepu a dutinu ventilu.

A nyní k vaší otázce: o čem autor blábolí?? A proč tak pečlivě zarovnávat všech 5 kroužků??

Vysvětlete. To vše jsme dělali tak, aby po nasazení jednoho zámku na druhý zámky neproudily žádné plyny (v případě pístních kroužků) a na stěnách nezůstával žádný olej (v případě olejových kroužků).

Pokud bychom vzali v úvahu pístní kroužky, znamenalo by to ztrátu komprese a únik horkých pracovních plynů do kroužků, které nejsou konstruovány na tak náhle se vyskytující vysoké provozní teploty. V důsledku toho mohou kroužky po určité době vyhořet.

Pokud se obrátit na klíče kroužky a přizpůsobení zámků na nich, nebudeme mít olej zcela odstraněn: to se dostane až na pístní kroužky, které povedou k zakosovaniyu drážky kroužků, a v důsledku toho budou ležet, a pak se spálí.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS