Ruční elektrické nářadí a zařízení Praktické práce

Co je třeba vědět při práci s elektrickým nářadím: Nebezpečí pro pracovníka

O čem je článek: Tento článek uvádí požadavky, které se vztahují na ruční elektrické nářadí (dále jen „ruční elektrické nářadí“). Elektrické nářadí) při práci.

Co je třeba vědět při práci s elektrickým nářadím. Nebezpečí, která na pracovníka číhají

Dokument: Usnesení Ministerstva práce a sociálního zabezpečení Běloruska ze dne 3. 3. 2003.06.2003 0 „O schválení mezioborových všeobecných pravidel bezpečnosti práce“ (ve znění mezioborových všeobecných pravidel bezpečnosti práce). z 30.09.2011).

Dokument: Usnesení Ministerstva práce a sociálního zabezpečení Běloruska ze dne 27. prosince 2011.12.2007 88 „O schválení meziodvětvového standardního pokynu k ochraně práce při práci s elektrifikovaným ručním nářadím.

Dokument: Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, Ministerstvo dopravy, Běloruská republika, 04.12.2008 80/128 „O schválení mezioborových bezpečnostních pravidel pro silniční a městskou elektrickou dopravu“.

Elektrický ruční stroj (elektrické nářadí) je stroj poháněný elektromotorem (nebo elektromagnetem), který s ním tvoří jeden celek a jehož hmotnost je zcela nebo zčásti nesena rukama obsluhy. Elektrický ruční stroj je určen k provádění mechanických prací. Nástroj je poháněn elektromotorem, zatímco posuv a řídicí jednotka se ovládají ručně.

Mezi nejběžnější typy ručních elektrických strojů patří vrtačky, brusky, závitořezy, závitovačky, odizolovací stroje, frézky, pily, hoblíky, pluhy, přímočaré pily, nůžky a nůžky na kov, kladiva, děrovačky, sbíječky, řezačky brázd, frézy na brázdy, tmelící stroje, postřikovače, stříkací stroje na barvy, prořezávače, brusky na trávu, stříhačky na hřebíky a sponky, strojky na stříhání zvířat atd.

Obecné požadavky na elektrické nářadí

Elektrické nářadí, které je napájeno z elektrické zásuvky, by mělo být vybaveno ohebným kabelem (šňůrou) se zástrčkou.

Zástrčky třídy III nesmějí být konstruovány tak, aby je bylo možné zapojit do zásuvek s napětím vyšším než 42 V.

Elektrické nářadí musí být nepoškozené, bez živých částí přístupných náhodnému dotyku, poškození těla a izolace, musí být používáno pouze k určenému účelu a musí splňovat pracovní podmínky a požadavky technických regulačních právních předpisů pro určitý typ nářadí.

Testování elektrického nářadí

Organizace vede evidenci vydaného a používaného elektrického nářadí a světel, pomocného vybavení při práci. Kontroly a zkoušky se provádějí v termínech a v rozsahu stanoveném v TNPA.

Provádění pravidelných zkoušek a revizí elektrického nářadí a pomocných zařízení se dokumentuje záznamem v deníku dílny nebo pracoviště v oddíle „Deník zajištění, kontroly a zkoušení nářadí a pomocných zařízení“.

Zkoušky může provádět odpovědný elektrikář se skupinou elektrické bezpečnosti III nebo vyšší, který byl jmenován příkazem vedoucího podniku.

Před nástupem do práce musí zaměstnanec:

Při práci s elektrickým nářadím a přenosnými svítidly musí být jejich kabely pokud možno zavěšeny.

Pozor! Žádné kabely (vodiče) elektrického nářadí nesmí přijít do přímého kontaktu s horkými, vlhkými, olejem nasáklými povrchy nebo předměty.

Pokud musí pracovník dbát zvýšené opatrnosti

Zaměstnanec zkontroluje, zda je kabel elektrického nářadí chráněn proti mechanickému poškození a proti kontaktu s horkými, vlhkými a mastnými povrchy. Kabel se nesmí tahat, kroutit ani ohýbat. Je zakázáno ji zatěžovat nebo nechat křížit s kabely, svářecími dráty, hadicemi pro svařování plynem a řezání kovů atd.

Důležité! Při zjištění jakýchkoli abnormalit musí být provoz elektrického ručního nářadí, přenosného elektrického nářadí a svítidel okamžitě zastaven.

Elektrické nářadí skladujte v suchém skladu se speciálními policemi, regály, bednami apod., které zajistí bezpečné uložení elektrického nářadí. Požadavky na skladování elektrického nářadí závisí na typu elektrického nářadí a jsou stanoveny ve státních normách a technických podmínkách, v návodu k obsluze výrobce elektrického nářadí.

Pozor! Neukládejte elektrické nářadí ve dvou nebo více rozbalených řadách.

Zajistěte, aby se elektrické nářadí během přepravy nepoškodilo. Nepřepravujte elektrické nářadí s kovovými částmi, nástroji apod.

Požadavky na ruční nářadí

Ruční nářadí (kladiva, svěráky, dláta atd.) se nesmí používat delší dobu.)

Délka dláta nesmí být menší než 150 mm a délka křížového frézy, dláta nebo děrovače nesmí být větší než 150 mm.

Pilníky a dláta by měly mít dřevěné nebo plastové rukojeti s kovovými kroužky.

Čepele kladiv a bouracích kladiv a jiných úderných nástrojů musí být vyrobeny ze suchého tvrdého dřeva (bříza, dub, javor, jasan, habr) bez suků a šikmých ploch nebo ze syntetických materiálů zajišťujících provozní pevnost a spolehlivost.

ruční, elektrické, nářadí, zařízení, práce

Nástroje potřebné pro elektrikáře

V následujícím textu vám také řekneme, jak a proč používat elektrikářské nářadí.

Následuje seznam nářadí, které elektrikář potřebuje k údržbě a opravám elektrických zařízení:

 • Elektrikářské rukavice;
 • Různé šroubováky;
 • šroubovák;
 • Kleště nebo kleště;
 • Diagonální řezačky;
 • Nylonové vazby;
 • Třmen;
 • Speciální nástroje k odlepování izolace z vodičů;
 • Svítidla pro připojení vodičů;
 • Ochrana konců vodičů;
 • imbusové klíče;
 • Šroubováky s indikátorem;
 • Vrtačka s příslušenstvím a vrtáky;
 • Zobrazení nízkého napětí;
 • Multimetr;
 • Sada vrtáků;
 • Zanořovací fréza.

Blok: 2/16 | Počet znaků: 658

Klasifikace elektrického nářadí a jeho konstrukce.

Státní speciální (nápravně výchovný) ústav pro žáky s vývojovými poruchami speciální (nápravně výchovná) škola (typ VIII) 6 „Rehabilitační a milosrdné centrum“ Kalina okr

Předmět: Technologie truhlářských prací

Téma lekce: Klasifikace ručního elektrického nářadí a jeho konstrukce.

Školení. naučit studenty pracovat s elektrickým nářadím a jeho obsluhou.

Vzdělávání. Rozvíjet u žáků svědomitou kázeň, bezchybné plnění povinností a dodržování norem chování v kolektivu.

Vývoj. Rozvíjet tvořivost žáků a jejich seriózní přístup k učebním činnostem a intenzivnímu vynaložení vůle.

Nápravné zařízení. Mentální korekce, korekce stability a pozornosti.

Elektrické ruční nářadí:

Uvítání učitele, kontrola docházky.

Kontrola připravenosti žáků na výuku.

Učitel: „Chlapci, připomeňme si, co jsme se naučili v předchozí hodině.

Ruční nářadí na hoblování rovných ploch. hoblík na dřevo, hoblík na železo, hoblík na plochu, hoblík, půlkulatý hoblík, hoblík na plochu, jemný hoblík.

Učitel: „Kluci, kdo mi vysvětlí, co je to za nástroj šerchebet??

Hoblík je hoblík pro primární (hrubé) hoblování, odstraňující velký přídavek na šev. Čepel má půlkruhový tvar. Po hoblování povrchovým hoblíkem je třeba povrch vyhladit hoblíkem.

Učitel: „Chlapci, vysvětlete nám rozdíl mezi kovovými a dřevěnými hoblíky.

Vyznačuje se přesným hoblováním. Hoblík na kov hobluje bez třísek v jakémkoli směru.

Učitel: „Kluci, řekněte nám, k čemu slouží truhlář.

Pluhy se používají k vyrovnávání dlouhých ploch. Délka 700 mm.

Učitel: „Kluci, řekněte nám, k čemu slouží hoblík.

Hoblík se používá k jemnému hoblování (vyrovnávání dlouhých ploch).

Učitel: „Kluci, řekněte nám, k čemu používáme hoblík.

Hoblík je hoblík se zářezy a drážkami na noži, které pomáhají zdrsnit povrch před lepením. Má kratší stopku.

Učitel: „V této lekci začneme tématem: Použití elektrického ručního nářadí v truhlářství. Dělníci používají různé elektrifikované ruční nástroje k hoblování dřeva, aby si usnadnili práci a zvýšili produktivitu.

Elektrické ruční nářadí se velmi pohodlně ovládá., Protože je elektrické nářadí lehčí, je obvykle napájeno napětím 220 V.

Vybavení truhlářských prací elektrifikovaným ručním nářadím se nazývá „lehká mechanizace“. Ruční elektrické nářadí se zpravidla skládá ze tří hlavních částí. elektromotoru, řezného nástroje a krytu. Řezné hrany ručního elektrického nářadí jsou upevněny na hřídeli motoru (např. kotoučové pily) nebo na sklíčidle v prodlouženém upínacím hřídeli (např. vrtačky). Otáčky elektrického nářadí lze regulovat pomocí převodovky. Existuje elektrické nářadí s převodovkou i bez převodovky.

Řezný nástroj ručních kotoučových pil je tenký ocelový kotouč, který se používá k podélnému a příčnému řezání řeziva. Pilový kotouč jako nejnebezpečnější část je zcela zapouzdřen.

Elektrické hoblíky jsou určeny k hoblování dřeva ve všech směrech. Elektroplannery se vyrábějí ve dvou typech: s rotujícím rotorem (hřídelí motoru) a pevnými řezacími noži nebo s rotujícím řezacím hřídelem připojeným řemenovým pohonem k motoru. Hoblovací nože by měly mít stejnou velikost a hmotnost, měly by být dokonale vybroušené a pevně připevněné k rotoru nebo hřídeli. Elektrický hoblík dokáže odstranit 1-2 mm dřeva.

Skládačka je jedním z nejoblíbenějších nástrojů mezi profesionály i amatéry. Je ceněna pro svou absolutní bezpečnost, všestrannost a snadné použití. Elektrická skládačka, známá také jako elektrická skládačka, je ruční nářadí poháněné elektřinou, s nízkou hmotností a malými rozměry. Přímočaré pily jsou určeny k provádění čtvercových, podélných a příčných řezů v různých typech deskových materiálů. Skládačku lze použít pro následující typy prací:

Rovné řezy do různých materiálů (plast, dřevo, plech, keramické obklady, sádrokarton)

řezání obdélníkových nebo kruhových otvorů různých průměrů.

Elektrická přímočará pila je ruční elektrické nářadí určené k vytváření otvorů vrtáním při truhlářských, stavebních a jiných pracích. V jádru elektrické vrtačky se nachází: elektromotor, reverzní převodovka, regulátor výkonu (otáček), startovací spínač. Moderní vrtačky mají funkci příklepového vrtání.

Při práci s ručním elektrickým nářadím dodržujte bezpečné pracovní podmínky a předpisy o elektrické bezpečnosti. S elektrickým nářadím je třeba zacházet opatrně.

Rozhovory s žáky na dané téma.

Název elektrifikovaného vrtacího nástroje.

Název elektrifikovaného hoblovacího nástroje

Jak se jmenuje řezný nástroj elektrického pluhu?

Jak se jmenuje nástroj pro řezání do oblouku?

Práce se slovníkem (opravné práce).

Žák přijde k číselníku, vybere si slovíčko, správně ho vysloví, přistoupí k elektrifikovanému nástroji a ukáže na vybranou součást nástroje

Práce s kartou úkolů (handout).

Úkol: do příslušného pole napište název elektrického nářadí a jeho účel.

Učitel rozdá každému žákovi kartičku s úkolem a po splnění úkolu je shromáždí a oznámkuje jejich práci.

Analýza provedené práce. Učitel a žáci analyzují lekci

Analýza chyb zjištěných v průběhu lekce. Učitel analyzuje a vysvětluje chyby, kterých se během hodiny dopustil.

Shrnutí lekce. Učitel shrne učivo pro každého žáka

Učitel zapisuje souhrnné hodnocení do třídní knihy a žákovských deníků.

Přehled učiva: „Použití elektrického ručního nářadí v truhlářství“, učebnice Truhlářství, P.М. Lebeděv, L.С. Sekovec. strana 67-70.

Prezentace na téma: „Ruční nářadí a přístroje

Slide 1

Strana 67-70

Je žádoucí mít pracovní stůl, ale protože jeho výroba je poměrně obtížná, lze pracoviště vybavit obyčejným stolem. Použijte silnou desku o šířce 200-250 mm položenou na stabilním podkladu. Za pracovním stolem by měl být umístěn druhý, tenčí, stejně široký stůl pro odkládání nářadí. K podepření obrobků při obrábění potřebujete různá zařízení. Pro přesné značení dílů potřebujete (minimálně) pravítko, metr, čtverec, kružítko. Při častém měření stejných rozměrů lze použít různé šablony.

č. snímku 3

Pro domácí použití, pro ty, kteří se profesionálně nezabývají zpracováním dřeva, a ne ve velkém množství, můžete použít ruční truhlářské nástroje. Tyto nástroje jsou za rozumnou cenu a doma se vždy hodí. Podívejme se, jaké typy ručního nářadí jsou k dispozici pro práci se dřevem:

Slide #4

Sekera, jeden z nejběžnějších a nejznámějších dřevoobráběcích nástrojů. Lze ji použít ke štípání, štípání a zkosení dřeva. Dodává se v různých modifikacích a velikostech v závislosti na typu práce.

č. snímku 5

Pila na železo. pomáhá při ručním řezání výrobku. Existují univerzální měřidla, která fungují ve všech směrech, ale pomalu. Existují také pily pro podélné a příčné řezání, podle toho, jakým směrem jsou orientována dřevní vlákna. Rozlišují se podle tvaru zubů.

Slide #6

Dláto. používá se k vrtání otvorů do dřeva.

# Slide 7

Dláto. používá se po dokončení dláta k ořezávání.

# Slide 8

Hřebíkovač. pomáhá zbavit se nehtů na nežádoucích místech. Kleště. používají se pro pomocné práce nebo při odstraňování malých hřebíků.

# slide 9

Ruční vrtačka. používá se k vrtání otvorů různých velikostí.

# slide 10

Svorky. pomáhají upevnit obrobek na místě, používají se také při lepení nebo vrtání.

# slide 11

Dláto. používá se při řezání obrobku pod úhlem nebo v pravém úhlu.

#slide 12

pracovní stůl. pevný a velký stůl, který usnadňuje práci se dřevem, protože je vybaven spojovacími prvky, které udrží práci na místě.

# Slide 13

Nástroj na hoblování dřeva v podobě dřevěného špalku se širokým ostřím.

č. snímku 14

Hoblování dřeva ve směru vláken poskytuje dobrou kvalitu povrchu. Stejně jako při řezání by se i při hoblování měly používat podpěry obrobku. Kontrola přesnosti hoblovaných obrobků pomocí přímočaré hrany, pravítka a párových tyčí přiložením jedné k druhé.

č. snímku 15

Prezentace: Ruční nářadí a přístroje

# slide 1

č. snímek 2

Pro práci je žádoucí mít pracovní stůl, ale protože jeho konstrukce je poměrně složitá, může být pracoviště vybaveno obyčejným stolem. Můžete použít silnou desku o šířce 200-250 mm položenou na stabilních podpěrách. Za ní by měl být umístěn druhý tenký, stejně široký, aby bylo místo pro nářadí. Pro podepření obrobků při obrábění musí být k dispozici různá zařízení. Pro přesné značení dílů potřebujete (minimálně) pravítko, metr, čtverec, kružítko. V případě častého měření stejných velikostí je možné použít různé šablony.

č. snímku 3

Pro domácí použití, pro ty, kteří nejsou profesionálními truhláři, a v malém množství můžete použít ruční truhlářské nářadí. Je za rozumnou cenu a vždy užitečná. Podívejme se, jaké typy ručního nářadí jsou k dispozici pro práci se dřevem:

č. snímku 4

Sekera, jeden z nejběžnějších a nejznámějších dřevoobráběcích nástrojů. Používá se k sekání, štípání, štípání dřeva. Dodává se v různých provedeních a velikostech v závislosti na použití.

# Slide 5

Pila na železo. pomáhá při ručním řezání výrobku. Existují univerzální, fungují ve všech směrech, ale pomalu. Existují také podélné a příčné pily, podle toho, jakým směrem jsou orientována vlákna dřeva. Rozlišují se podle tvaru zubů.

# Slide 6

Dláto. používá se k vrtání otvorů do dřeva.

# slide 7

Dláto. používá se po dokončení práce dlátem, k začištění.

# slide 8

Pistole na nehty. pomáhá zbavit se nehtů na nežádoucích místech. Kleště. používají se pro pomocné práce nebo při odstraňování malých hřebíků.

#slide 9

K vrtání otvorů různých velikostí se používá ruční vrtačka.

# Slide 10

Svorky. pomáhají upevnit obrobek na místě, používají se také při lepení nebo vrtání.

č. snímku 11

Dláto. používá se k řezání pod úhlem nebo v pravém úhlu.

#slide 12

pracovní stůl. robustní, velký stůl, který usnadňuje práci se dřevem, protože má úchyty, které drží obrobky na místě.

#slide 13

HÁK Truhlářský nástroj na hoblování dřeva v podobě dřevěného špalku se širokým ostřím.

# Slide 14

Hoblováním dřeva ve směru vláken získáte dobrou povrchovou úpravu. Při hoblování, stejně jako při řezání, je nutné používat podpěrné zařízení obrobku. Kontrola přesnosti hoblovaných obrobků pomocí pravítka, pravítka a dvojice dřev na sobě.

č. snímku 15

Nové otázky v oblasti bezpečnosti života

Jaké nebezpečí představuje krvelačný hmyz pro člověka?? Jak se chránit před útoky krvežíznivého hmyzu? Jak se chránit před včelími žihadly, vosami, sršni? Jaké nebezpečí pro lidi představují lesní roztoči? V jakém ročním období a na jakých místech ve vašem regionu se nejčastěji vyskytují kleštěnci? Naléhavé.

Najděte správné odpovědi. O tom, že průmyslový podnik byl nehodou Místní obyvatelé musí být varováni těmito způsoby: A sirénou sousedské obrany; B podnikovým poplachem; C vyrozuměním e-mailem; D veřejným rozhlasem a místními televizními kanály; E prostřednictvím osobních známých

Všechny děti ve třídě vědí, že Arturovi rodiče jsou bohatí. Artušův přítel Kosťa ho požádá o půjčku peněz. Arthur ví, že jeho kamarád má sklony k užívání drog (několikrát o tom prozradil tajemství), a pravděpodobně žádá o peníze na jejich koupi. Na otázku, proč potřebuje peníze, Kosťa uvedl bezvýznamný důvod. Arthur mu dá peníze. Udělal Artur správnou věc a proč?? Co má dělat? Můžete mi prosím poskytnout úplnou odpověď? Asi 10 návrhů

Zkouška bezpečnosti života 1.Mezi nejnebezpečnější teroristické útoky patří: a) únosy za účelem získání výkupného b) otrávení vodních zdrojů c) únosy letadel 2. Jaké jsou hlavní příznaky výbušného zařízení?? a) na vozidle nebo předmětu v domácnosti (tašce, kufříku, krabici atd.) jsou dráty, malá anténa, lepicí páska, izolepa atd.д.) b) Bezobslužné kufříky, kufry, tašky, bedny, krabice c) Přítomnost hluku uvnitř detekovaného objektu (tikání hodin, cvakání nebo jiný hluk). 3. Koho byste měli zavolat, pokud si všimnete opuštěného předmětu?? a) kolemjdoucím, sousedům b) policistovi nebo jinému úředníkovi c) známému pyrotechnika 4. 7. Při výbuchu je nutné: a) chránit si dýchací cesty mokrým kapesníkem, když je kouř. b) nepoužívat zápalky, zapalovače, svíčky. c) při odchodu z domova jít k příbuzným. d) událost ihned ohlásit orgánům činným v trestním řízení. 5. Co dělat pod sutinami? a) Vložit si do úst malý kousek látky, cucat ji a dýchat nosem. b) Přivolat pozornost lidí hlasem a klepáním. c) Orientovat se v uzavřeném prostoru, jsou-li tam sirky. 6. Čím rukojmí nejčastěji trpí?? a) z fyzického násilí b) z nedostatku pozornosti c) z těžkého psychického šoku 7. Co dělat, když letadlo, autobus nebo vlak unesou teroristé? a) vyhovět požadavkům teroristů, nevytvářet konfliktní situace; b) žádat o povolení ke všem akcím; c) ležet na zemi a nevstávat až do konce operace, kdy tým zaútočí na letadlo. 8. Kde je nejbezpečnější se zdržovat při nástupu do letadla? a) u stěny nebo průzoru b) v business třídě c) na toaletě 9. Kde se během požáru nezdržovat? a) u okna b) za betonovou zdí c) na podlaze d) za autem 10. Co byste dělali, kdyby do budovy vtrhlo komando?? a) pokusit se pomoci útočnému týmu; b) vyběhnout z budovy na místo, kde se nachází speciální jednotka, když začne útok; c) lehnout si na zem, zakrýt si hlavu rukama a zůstat tam až do konce operace; d) utéct do jiné místnosti.

Bezpečnostní opatření při práci s elektrickým nářadím.

Cíl: seznámení se základním elektrickým nářadím a spotřebiči. Naučit se pracovat s elektrickým nářadím. Naučte se bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí a spotřebiče“.

Naučte se nástroj používat v praxi.

K efektivnímu a rychlému pokládání elektrických rozvodů, instalaci elektrických rozvaděčů a zmrazování přívodů ve zdi potřebujete spolehlivé elektrické nářadí a související spotřební materiál. Dobré elektrické nářadí je pro profesionálního elektrikáře nepostradatelné. Zde je výběr našeho základního elektrického nářadí. Elektrikář potřebuje také ruční nářadí.

elektrický šroubovák. Existují dva typy: domácí a profesionální. Šroubováky se liší napájením baterií od 9 do 24 V. K dispozici jsou jedno- a dvourychlostní verze. Většina šroubováků má spínač, který omezuje maximální krouticí moment, aby nedošlo k ulomení hlavy šroubováku.

Tři režimy vrtání, sekání a vrtání s příklepem. Díky těmto vlastnostem je tento nástroj skutečně všestranný. Peorátor je něco mezi sbíječkou a vrtačkou. Profesionální peorátor je sice drahý, ale vyplatí se, když musíte dlouhé hodiny dlátem opracovávat beton. K vrtáku lze dokoupit adaptér s upínacími čelistmi pro běžné vrtáky do kovu a dřeva.

Podlahová pila může být vybavena dvěma paralelními diamantovými kotouči nebo frézou. Při vrtání vzniká velké množství prachu, proto jsou podlahové pily vybaveny vývodem pro vlnitou hadici připojenou k vysavači. ospravedlňuje se při práci s velkými objekty.

Úhlová bruska, běžně známá jako úhlová bruska. S úhlovou bruskou lze provádět mnoho různých prací. Výběr robustního hoblíku pro elektroinstalační práce. Proč? Elektrikáři si často nemohou dovolit drahou pilu na díry s vysavačem, a tak ji často prořezávají úhlovou bruskou. Omítku můžete sestavit pomocí malého předmletého stroje, ale na beton je potřeba těžký stroj.

Šestihranný bit. pracovní bit pro elektrický šroubovák pro použití se šestihrannými šrouby. Pro elektroinstalaci se často nepoužívá, ale na některých místech může být nutná.

Vrtáky do betonu jsou na první pohled podobné běžným vrtákům do kovu a dřeva, ale mají své specifické vlastnosti. Zadní část není upnuta jako vrták v čelistech vrtačky, ale je zasunuta do uložení hlavy a má dvě symetrické podélné drážky, které umožňují vnitřnímu příklepovému mechanismu rozkmitat vrták do kamene nebo betonu. Protože je stopka při práci maximálně namáhána a vystavena tření, maže se tukem.

Břit do betonu má po celém obvodu své pracovní části diamantové zuby zapuštěné do pevného materiálu, aby se vytvořila drážka pro budoucí zásuvku.

Břit pro keramické obklady a dlažby. Vrták do betonu může způsobit odštípnutí keramické dlažby, což u vrtáku do keramiky nehrozí. Po obvodu prstenu jsou diamantové odštěpky a uprostřed je diamantový vrták. Používá se všude tam, kde je třeba udržovat dlaždice v dobrém stavu.

Bity pro sádrokartonové desky. Po specialistech na sádrokarton následují elektrikáři, kteří pomocí kruhového řezáku s vroubkovanou kotoučovou pilou vrtají otvory pro zásuvky a vypínače.

Mixér. Není nutné mít elektrické nářadí, pokud máte vrtačku nebo rotační nářadí, můžete si pořídit míchačku. K přípravě malty pro zmrazování zásuvek, rozvodných krabic a omítkových lišt.

Nastavený bit. Bit do dřeva je zařízení používané k přišroubování spojovacích prvků. Bit pro zasunutí do sklíčidla vrtačky nebo elektrického šroubováku. Kvalitní bity vydrží mnohem déle a nenarušují pracovní proces.

Sada vrtáků do dřeva. Elektroinstalační práce se často provádějí v dřevěných budovách.

Kartáčová hlava, jinak známá jako náhradní kartáčová hlava s vačkovými svorkami. Používá se ve spojení s režimem vrtáku.

Kovové ořezávací kotouče jsou potřebné: k ořezávání kovových profilů, které se používají k vedení kabelů v průmyslovém prostředí, k ořezávání závěsných lišt, k řezání kovových překážek a k ostření nástrojů. Disky od spolehlivých výrobců, praktičtější a odolnější. Práce bez krytu není přípustná.

Kotouč s diamantovým povlakem. Takovým kotoučem je možné vytvořit zápustku v betonu, cihlách, kameni.

Pérové vrtáky jsou určeny k vrtání velkých průchozích otvorů do dřeva.

Spotřební materiál pro rotační kladiva: sekáče, rýče, hladítka. pro sekání a vyklepávání tvrdých materiálů.

Sada vrtáků na dlaždice. Vrtáky jsou určeny k vrtání otvorů do porcelánových dlaždic, mramoru, keramiky a obkladů. Nepoškozujte ani neodlamujte dlaždice.

Při elektromontážních pracích je nutné mít neustále po ruce vrtáky do kovu pro montáž kovových rozváděčů a další práce v přívodních, patrových a bytových rozváděčích.

Technický vysoušeč vlasů je vhodný pro smršťování smršťovací trubice.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS