7 nejlepší dlaždice čepele pro úhel mlýnek. Dlaždice kužele mlýnek

Keramická dlaždice

Stěna a podlahová dlaždice používaná pro interiérovou a exteriérovou dekoraci patří do třídy keramiky známé jako Whitewares. Produkce dlaždic se datuje do starověku a národů, včetně Egypťanů, Babylonců a Asýřů. Například krok pyramidy pro Djoser Pharoah, postavený ve starověkém Egyptě kolem 2600 b.C obsahoval barevné prosklené dlaždice. Později byla keramická dlaždice vyrobena prakticky v každé hlavní evropské zemi a ve Spojených státech. Začátkem dvacátého století byla dlaždice vyrobena v průmyslovém měřítku. Vynález tunelové pece kolem roku 1910 zvýšil automatizaci výroby dlaždic. Dnes je výroba dlaždic vysoce automatizovaná.

Americký národní standardní institut odděluje dlaždice do několika klasifikací. Ceramická mozaiková dlaždice může být porcelán nebo přirozené složení jílu o velikosti menší než 39 cm2 (6 palců.2). Dekorativní nástěnná dlaždice je prosklená dlaždice s tenkým tělem používaným pro interiérovou dekoraci obytných stěn. Dlaždice dlaždice je prosklená nebo neglazovaný porcelán nebo přírodní jílovou dlaždici velikosti 39 cm2 (6 palců.2) nebo více. Porcelánová dlaždice je keramická mozaiková dlaždice nebo dlaždice dlaždice, která je vyrobena určitou metodou zvanou suché lisování. Quarry dlaždice je prosklená nebo neglazovaná dlaždice stejné velikosti jako dlaždice dlaždice, ale vyrobená jinou metodou formování.

Evropa, Latinská Amerika a Dálný východ jsou největšími producenty dlaždic, s Itálií vůdcem v 16 letech.6 milionů ft.2/den od roku 1989. Po Itálii (ve 24.6 procent světového trhu) je Španělsko (12.6 procent), Brazílie a Německo (oba v 11.2 procenta) a Spojené státy (4.5 procent). Celkový trh s dlaždicí podlahy a na zeď v roce 1990 podle jednoho odhadu byl 2.4 miliardy.

Spojené státy mají přibližně 100 rostlin, které vyrábějí keramickou dlaždici, která dodávala asi 507 milionů ft.2 v roce 1990 podle U.S. obchodní oddělení. U.S. Dovoz, podle objemu, představoval v roce 1990 přibližně 60 procent spotřeby, v hodnotě přibližně 500 milionů. Itálie představuje téměř polovinu všech dovozů, přičemž Mexiko a Španělsko sleduje. U.S. Vývoz zaznamenal určitý růst, z 12 milionů v roce 1988 na přibližně 20 milionů v roce 1990.

Protože průmysl dlaždic je relativně vyspělým trhem a závislý na stavebním průmyslu, bude růst pomalý. Ministerstvo obchodu Spojených států odhaduje v příštích pěti letech zvýšení spotřeby dlaždic o tři až čtyři procenta. Další ekonomická analýza předpovídá, že 494 milionů ft.2 bude odesláno v roce 1992, což je nárůst asi 4 procenta z předchozího roku. Někteří výrobci dlaždic jsou trochu optimističtější; Průzkum americké keramické společnosti ukázal v příštích pěti letech průměrný růst přibližně o 36 procent na výrobce.

Suroviny

Suroviny použité k vytvoření dlaždice se skládají z hliněných minerálů těžených ze zemské kůry, přírodních minerálů, jako je živec, které se používají ke snížení teploty střelby, a chemické přísady potřebné pro proces tvarování. Minerály jsou často rafinované nebo prospěšné poblíž dolu před odesláním do keramické rostliny.

Suroviny musí být rozdrceny a klasifikovány podle velikosti částic. Primární drtiče se používají ke snížení velkých kusů materiálu. Používá se buď drtič čelisti nebo gyratorní drtič, který pracuje pomocí horizontálního

Počáteční krok ve výrobě keramických dlaždic zahrnuje smíchání složek. Někdy se poté přidá voda a ingredience jsou mokré nebo mleté ​​v kuličkovém mlýně. Pokud se použije mokrý mletí, přebytečná voda se odstraní pomocí lisování filtru, po kterém následuje sušení spreje. Výsledný prášek je poté vtlačen do požadovaného tvaru těla dlaždic.

Sekundární drcení snižuje menší hrudky na částice. Často se používají kladivem nebo mullerové mlýny. Muller Mill používá ocelová kola v mělké rotující pánvi, zatímco kladivový mlýn používá rychle se pohybující ocelové kladiva k rozdrcení materiálu. Mohou být také použity drtiče typu válce nebo kužele.

Může být nutný třetí krok zmenšení velikosti částic. Temblingové typy mlýnů se používají v kombinaci s broušením médií. Jedním z nejběžnějších typů takových mlýnů je kuličkový mlýn, který se skládá z velkých rotujících válců částečně naplněných sférickým mletí.

Obrazovky se používají k oddělení částic v určitém rozsahu velikosti. Pracují v šikmé poloze a jsou vibrační mechanicky nebo elektromechanicky, aby zlepšili tok materiálu. Obrazovky jsou klasifikovány podle čísla sítě, což je počet otvorů na lineal palce na obrazovce. Čím vyšší je číslo sítě, tím menší je velikost otvoru.

Glazura je skleněný materiál navržený tak, aby se roztavil na povrch dlaždice během střelby a který pak při chlazení drží na povrchu dlaždic. Glazury se používají k zajištění odolnosti a dekorace vlhkosti, protože mohou být zbarveny nebo mohou produkovat speciální textury.

Výrobní proces

Jakmile jsou suroviny zpracovány, proběhne řada kroků k získání hotového produktu. Mezi tyto kroky patří dávkování, míchání a broušení, sušení spreje, formování, sušení, zasklení a palba. Mnoho z těchto kroků je nyní provedeno pomocí automatizovaného zařízení.

Dávkování

 • 1 Pro mnoho keramických produktů, včetně dlaždic, je složení těla určeno množstvím a typem surovin. Suroviny také určují barvu těla dlaždice, která může být červená nebo bílá barva, v závislosti na množství použitých surovin obsahujících železo. Proto je důležité smíchat správné množství dohromady, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. Vyžadují se tedy výpočty šarží, které musí vzít v úvahu jak fyzikální vlastnosti, tak chemické složení surovin. Jakmile je stanovena příslušná hmotnost každé suroviny, musí být suroviny smíchány dohromady.

Míchání a broušení

 • 2 Jakmile jsou ingredience zváženy, jsou přidány dohromady do mixéru skořápky, mixáru pásů nebo intenzivního mixéru. Mixér skořápky se skládá ze dvou válců spojených do V, který se otáčí, aby se zhromadil a smíchal materiál. Stuťový mixér používá helikální lopatky a intenzivní mixér používá rychle se otočné pluhy. Tento krok dále rozdrví ingredience, což má za následek jemnější velikost částic, která zlepšuje následující proces formování (viz krok č. 4 níže). Někdy je nutné přidat vodu pro zlepšení míchání dávky s více složkami a také k dosažení jemného broušení. Tento proces se nazývá mokrý frézování a často se provádí pomocí kulového mlýna. Výsledná směs naplněná vodou se nazývá kaše nebo sklouznutí. Voda je poté odstraněna z kaše pomocí filtru (což odstraní 40-50 procent vlhkosti), následuje suchý mletí.

Sušení na stříkání

 • 3 Pokud se poprvé použije mokrý frézování, přebytečná voda se obvykle odstraní rozprašovacím sušením. To zahrnuje čerpání kaše do atomizéru sestávající z rychle rotujícího disku nebo trysky. Kapičky skluzu jsou sušeny, protože jsou zahřívány rostoucím sloupcem horkého vzduchu a vytvářejí malé, volně tekoucí granule, které mají za následek prášek vhodný pro formování. Tělesa dlaždic mohou být také připravena suchým broušením. Granulace používá stroj, ve kterém je směs dříve suchého mletého materiálu smíchána s vodou, aby se vytvořily částice do granulí, které opět tvoří prášek připravený k vytvoření.

Formování

 • 4 Většina dlaždic je tvořena suchým lisováním. V této metodě volně tekoucí prášek. obsahující organické pojivo nebo nízké procento vlhkosti. potoku z násypky do formovací matrice. Materiál je stlačen v ocelové dutině ocelovými plungers a poté je vyhozen spodním písem. Automatizované lisy se používají s provozními tlaky až 2 500 tun. Používá se také několik dalších metod, kde je tělo dlaždic ve vlhčí a formovanější formě. Extrusion plus děrování se používá k výrobě nepravidelně tvarovaných dlaždic a tenčí dlaždice rychleji a ekonomičtější. To zahrnuje zhušťování plastové hmoty ve vysokotlakém válci a nucení materiálu, aby vytékal z válce do krátkých slimáků. Tyto slimáky jsou poté děrovány do jedné nebo více dlaždic pomocí hydraulických nebo pneumatických děrovacích lisů. Lisování RAM se často používá pro silně profilované dlaždice. Touto metodou jsou extrudované slimáky těla dlaždice lisovány mezi dvě poloviny tvrdé nebo porézní formy namontované v hydraulickém lisu. Vytvořená část je odstraněna nejprve nanesením vakua na horní polovinu formy, aby uvolnila část ze spodní poloviny, následovanou prosazováním vzduchu přes horní polovinu, aby se uvolnila horní část. Přebytečný materiál musí být odstraněn z této části a může být zapotřebí další dokončení. Nedávno byl vyvinut další proces, nazvaný tlakové zasklení. Tento proces kombinuje zasklení a tvarování současně stisknutím glazury (ve formě prášku na spreje) přímo do pomlčky naplněné práškem na tělo dlaždice. Mezi výhody patří eliminace zasklení a také zasklení odpadního materiálu (nazývaného kalu), který je produkován konvenční metodou.

Sušení

 • 5 keramické dlaždice musí být po vytvoření obvykle sušena (při vysoké relativní vlhkosti), zejména pokud je použita mokré metody. Sušení, které může trvat několik dní, odstraňuje vodu dostatečně pomalu, aby se zabránilo smršťovacím trhlinám. Používají se kontinuální nebo tunelové sušičky, které se zahřívají pomocí plynu nebo oleje, infračervených lamp nebo mikrovlnné energie. Infračervené sušení je vhodnější pro tenkou dlaždici, zatímco mikrovlnné sušení funguje lépe pro silnější dlaždici. Další metoda, sušení impulsů, používá pulzy horkého vzduchu tekoucí v příčném směru místo nepřetržitě ve směru toku materiálu.

Zasklení

 • 6 K přípravě glazury se podobné metody používají jako pro tělo dlaždic. Po vypočtení dávkové formulace jsou suroviny zváženy, smíšené a suché nebo mokré mleté. Frézované glazury se poté aplikují pomocí jedné z mnoha dostupných metod. Při odstředivém zasklení nebo discingu je glazura přiváděna rotujícím diskem, který vrhá nebo hází glazuru na dlaždici. V metodě zvonu/vodopádu padá na dlaždici proud glazury, když prochází na dopravníku. Někdy je glazura jednoduše nastříkána. Pro více glazurních aplikací se používá tisk obrazovky, pod nebo mezi dlaždicemi, které byly mokrý zasklení. V tomto procesu je glazura přinucena přes obrazovku gumovou mašlou nebo jiným zařízením. Používá se také suché zasklení. To zahrnuje aplikaci prášků, rozdrcené frity (Skleněné materiály) a granulované glazury na mokrým sklouznutým povrchem dlaždic. Po odpálení se částice glazury roztaví do sebe, aby vytvořily povrch jako žula.

Palba

 • 7 Po zasklení musí být dlaždice intenzivně zahřívána, aby ji posílila a poskytla jí požadovanou porozitu. Dva typy pecí nebo

Po vytvoření se soubor vysuší pomalu (několik dní) a při vysoké vlhkosti, aby se zabránilo praskání a smršťování. Dále se použije glazura a potom je dlaždice vypálena v peci nebo peci. Ačkoli některé druhy dlaždic vyžadují dvoustupňový odpalovací proces, mokré mleté ​​dlaždice je vypálena pouze jednou, při teplotách 2 000 stupňů Fahrenheita nebo více. Po odpálení je dlaždice zabalena a odeslána.

Vedlejší produkty

Během různých výrobních kroků se generuje řada znečišťujících látek; Tyto emise musí být kontrolovány tak, aby splňovaly standardy kontroly vzduchu. Mezi znečišťujícími látkami produkovanými při výrobě dlaždic patří fluor a olověné sloučeniny, které se vyrábějí během střelby a zasklení. Sloučeniny olova byly významně sníženy s nedávným vývojem bezvídacích nebo nízkoobjektivních glazur. Emise fluoru mohou být ovládány pračky, zařízeními, která v podstatě stříkají plyny vodou, aby odstranily škodlivé znečišťující látky. Mohou být také ovládány suchými procesy, jako jsou tkaninové filtry potažené vápnem. Toto vápno lze pak recyklovat jako surovina pro budoucí dlaždici.

Průmysl dlaždic také vyvíjí procesy pro recyklaci odpadních vod a kalů produkovaných během frézování, zasklení a rozprašování. Již některé rostliny recyklují přebytečný prášek generovaný během suchého lisování a také přepadení produkovaný během zasklení. Odpadní glazura a odmítnutá dlaždice se také vrátí do procesu přípravy těla pro opětovné použití.

Kontrola kvality

Většina výrobců dlaždic nyní používá pro každý krok výrobního procesu statistické řízení procesů (SPC). Mnozí také úzce spolupracují se svými dodavateli surovin, aby zajistili, že budou splněny specifikace před použitím materiálu. Statistická kontrola procesu se skládá z grafů, které se používají ke sledování různých parametrů zpracování, jako je velikost částic, doba frézování, teplota a čas sušení, tlak zhutnění, rozměry po stisknutí, hustotu, teplotu a čas a podobně. Tyto grafy identifikují problémy se zařízením, mimo podmínky specifikace a pomáhají zlepšit výnosy před dokončením konečného produktu.

Konečný produkt musí splňovat určité specifikace týkající se fyzikálních a chemických vlastností. Tyto vlastnosti jsou určovány standardními testy stanovenými Americkou společností pro testování a materiály (ASTM). Mezi měřené vlastnosti patří mechanická pevnost, odolnost proti otěru, chemická odolnost, absorpce vody, rozměrová stabilita, odolnost proti mrazu a lineární koeficient tepelné roztažnosti. Nedávno se odolnost proti skluzu, který lze určit měřením koeficientu tření, se stal problémem. Dosud však nebyl stanoven žádný standard, protože jiné faktory (například správný návrh a péče o podlahu) mohou výsledky bezvýznamné.

Budoucnost

Za účelem udržení růstu trhu se výrobci dlaždic soustředí na vývoj a propagaci nových dlaždic, včetně modulárních nebo obkladových dlaždic, větších dlaždic, dlaždic rezistentních na skluzu a otěru a dlaždice s leštěným, žulovým nebo mramorovým povrchem. Toho se provádí vývojem různých přípravků těla, nových glazur a aplikací glazury a novými a vylepšenými zpracovatelskými zařízeními a technikami a technikami. Automatizace bude i nadále hrát důležitou roli ve snaze zvýšit výrobu, nižší náklady a zlepšit kvalitu. Kromě toho budou pokračovat změny ve výrobní technologii v důsledku environmentálních a energetických zdrojů.

Kde se učit

Knihy

Bender, w. a f. Zvládněte, eds. Vytváření cihel a dlaždic: Postupy a provozní postupy v těžkých jílových průmyslových odvětvích. Bauverlag GmbH, 1982.

Jones, J. T. a m. F. Berard. Keramika: průmyslové zpracování a testování. Iowa State University Press, 1972.

Pellacani, g. a t. Manfredini. Příručka pro vytvoření materiálů. ASM International, 1991, str. 925-929.

Periodika

Burzacchini. „Technický vývoj v glazurách keramických dlaždic a souvisejících aplikací,“ Bulletin americké keramické společnosti. Březen 1991, str. 394-403.

Fugmann, K. „Rychlé změny v technologii dlaždic,“ Tile Brick International. Březen 1991, str. 165-166.

Gehringer, George. „Glosář dlaždic: Průvodce technikami a designem povrchu,“ Bulletin americké keramické společnosti. Prosinec 1990, str. 1950-1952.

Geiger, Greg. „Vývoj v průmyslu dlaždic,“ Bulletin americké keramické společnosti. Prosinec 1991, str. 1879-1885.

Nejlepší dlaždická čepel pro úhel mlýnku

Čepel dlaždic pro úhlový mlýnek je nástroj používaný k proříznutí keramických dlaždic. Tento typ čepele je speciálně navržen s extrémně jemným diamantovým částice. Čepele přicházejí v různých velikostech a jsou obvykle připojeny k úhlové brusky, kterou lze poté upravit tak, aby bylo možné dosáhnout správné hloubky a úhlu řezání.

Čepele dlaždic by se měly používat pouze na keramických dlaždicích, protože jiné materiály mohou způsobit poškození kvůli jejich tvrdosti. Někteří výrobci také poskytují specifické pokyny pro použití, takže je důležité si je přečíst před použitím jakéhokoli typu čepele na vašem projektu. Úhlové brusky jsou neuvěřitelně užitečné nástroje pro každého kutilství nebo dodavatele, který má ve svém arzenálu. Mohou být použity k proříznutí různých materiálů, včetně kovu a dlaždic. Chcete.li získat nejlepší výsledky při řezání dlaždic, je nezbytné používat speciální čepel navrženou speciálně pro brusky úhlu. jako je dlaždice pro mlýnek na úhel.

Tento typ čepele se vyrábí z vysoce kvalitních diamantových částic, které poskytují vynikající výkon a účinný čistý řez na tvrdých površích, jako jsou keramické dlaždice, porcelánové dlaždice, mramor, břidlice a další. Je také vybaven přesné chladicí otvory, které pomáhají minimalizovat nahromadění tepla pro prodlouženou životnost nástroje.

Jak ručně řezat porcelánové dlaždice. Testování diamantových čepelí 4 obklady

Kredit: www.eBay.com

Nejlepší úhel brusky pro řezání dlaždic

Pokud jde o řezání dlaždic, nejlepší úhel mlýčí čepel pro tuto práci je čepel s diamantovým hrotem. Diamantové čepele jsou speciálně navrženy tak, aby snadno prořízly tvrdé materiály, jako jsou dlaždice a kámen. Mají také tendenci vydržet mnohem déle než jiné typy čepelí, takže je nemusíte nahrazovat tak často.

Při používání diamantové čepele se ujistěte, že používáte bezpečnostní vybavení a starejte se při manipulaci s ostrými hranami, protože mohou být nebezpečné, pokud jsou zacházeny nesprávně.

Čepel úhlové brusky pro keramickou dlaždici

Čepel úhlové brusky pro keramickou dlaždici je skvělým nástrojem, pokud chcete rychle a efektivně proříznout keramickou dlaždicí. Tento typ čepele je speciálně navržen s diamantovými zuby, které mohou snadno prokrájet tvrdým povrchem dlaždice a zanechat hladký povrch. Je důležité se ujistit, že si pro svůj konkrétní projekt vyberete vhodnou velikost. větší čepele jsou vhodnější pro větší dlaždice, zatímco menší čepele jsou vhodnější pro menší projekty.

Porcelánová dlaždice úhlové brusky

Čepel dlaždice úhlové brusky je neocenitelným nástrojem pro kutilství i profesionály. Tento typ čepele je speciálně navržen tak, aby rychle a efektivně prořízl porcelánové dlaždice, takže je ideální pro různé úkoly, jako jsou oříznutí okrajů nebo řezné tvary do materiálu. Díky silnému motorovému a ostrému lopatku s diamantovým hrotem může tento nástroj rychle pracovat s jakýmkoli projektem obkladu.

Nejlepší úhel brusky pro řezání porcelánových dlaždic

Pokud jde o řezání dlaždice porcelánu, nejlepší úhel mlýnek pro tuto práci je čepel s diamantem. Tyto čepele používají diamantové částice zabudované do jejich ocelové konstrukce, aby poskytovaly vynikající trvanlivost a výkon při krájení tvrdým povrchem porcelánových dlaždic. Tyto čepele navíc přicházejí v různých velikostech a krupicích, které vám umožňují vybrat si ten, který je nejvhodnější pro váš konkrétní projekt.

S kolmovou nože s diamantovým úhlem můžete provést přesné řezy s minimálním úsilím nebo nepořádkem-z tohoto ideálního nástroje pro jakýkoli kutilský nebo profesionální obkladač!

Kužele dlaždice

Kužely mlýnek na dlaždice jsou typem broušení používaného k broušení a utváření okrajů dlaždic. Mají abrazivní povrch, který, když se otáčí proti okraji dlaždice, může pomoci vyhladit jakékoli nesrovnalosti nebo drsná místa. Kužely dlaždic Grinder přicházejí v různých velikostech a tvarech, takže je důležité vybrat si jeden vhodný pro konkrétní projekt, na kterém pracujete.

Tento typ nástroje je obzvláště užitečný pro vytváření hran i dalších složitých návrhů v keramické dlaždici.

.5 palcová porcelánová dlaždice

4.5 palcová lopatka porcelánové dlaždice je vynikající volbou pro kutilství, které chtějí dokončit své projekty dlaždic s přesností a lehkostí. Tato čepel je navržena tak, aby prořízla porcelánové dlaždice bez štípání nebo praskání, takže je ideální pro vnitřní i venkovní aplikace. Je vybaven diamantovým okrajem, která zajišťuje hladké řezy, zatímco jeho jedinečný design snižuje vibrace a hladinu hluku během používání.

Se 4.5 palcový porcelánový dlaždice, budete moci rychle a snadno udělat přesné, čisté řezy!

Závěr

Celkově je pro jakýkoli projekt pro zlepšení domova zahrnujícího keramické nebo porcelánové dlaždice nezbytná čepel na úhlu. Je to nezbytný nástroj, který vám může pomoci snížit a utvářet dlaždice s přesností a přesností. S jeho vynikajícím výkonem může ušetřit čas a úsilí a zároveň zajistit výsledky nejvyšší kvality.

Investice do dlaždice pro vaši úhlu mlýnku bude určitě stát za to!

Následuj nás

Fakta o wolframových karbidech otřepech a jak je používat

K řezání, tvarování a broušení a pro odstranění ostrých okrajů, otřepů a nadbytku (odsuzování) se používají rotační otřepy karbidu, často označované jako rotační soubory nebo bity na mlýnek.

Užitečné poznámky: Pro vrtání otvorů v tvrdých kovech byste museli použít karbidové mikro vrtáky nebo karbid rovné vrtáky. Pro řezání slotů, směrování, profilování, kontury, protiopatření a vystružování byste použili koncový mlýn karbidu, vrtačku karbidu nebo router karbidu. Pro řezání a tvarování kamene nebo skla byste použili diamantový otřes.

Karbidové otřepy lze použít na mnoha materiálech

Bity Grinder Bits lze použít na množství materiálů: kovy včetně oceli, hliníku a litiny, všech typů dřeva, akrylů, skleněných vláken a plastů. Karbidové otřepy jsou také ideální pro práci na měkčích kovech, jako je zlato, platina a stříbro.

Některé typy kamene nebo fosílie, jako je Whitby Jet, mohou také těžit z používání kousků wolframového karbidu, ale to jsou výjimkou a pravidlo by obvykle bylo z jeho kamene, použijte diamantové otřepy.

Různé škrty wolframových karbidových Burs jsou nejvhodnější pro určité materiály, viz další bod níže, abyste se dozvěděli o různých řezech.

V čem používáte karbidové otřepy (bity mlýnek)?

Ano, vodítko je v názvu. V ideálním případě se ve vzduchových nástrojích používají pevné otřepy.E. Zemřít brusky, pneumatické rotační nástroje a vysokorychlostní rytci. Mikro motory, přívěsky, flexibilní šachty a hobby rotační nástroje, jako je dremel.

Užitečná poznámka: Vždy používejte násada, která běží pravdivě (bez kolísání)

Kdo používá karbidové otřepy?

Karbidové otřepy se široce používají pro kovové práce, výrobu nástrojů, inženýrství, modelové inženýrství, řezbu dřeva, výrobu šperků, svařování, zkosení, lití, odhazování, broušení, přenosu hlavy válců a sochařství.

Používají se v leteckém, automobilovém, zubním, kovovém sochařství a Metal Smith Industries; abychom jmenovali jen několik.

Karbidové otřepy obvykle přicházejí ve dvou řezech; Jednoduše řezané a dvojitý řez

Jediný řez (Jedna flétna) Karbidové otřepy mají pravák (nahoru řezaný) spirálovou flétnu. Ty mají tendenci se používat s nerezovou ocelí, tvrzenou ocelí, mědí, litinou a železnou kovy a rychle odstraní materiál. Používejte pro odstranění, frézování, odhazování a čištění těžkých zásob.

 • Silné odstranění materiálu
 • Frézování
 • Deburring
 • Čištění
 • Vytváří dlouhé žetony

Dvojitý řez (2 flétny proříznuty přes druhého) Karbidové otřepy mají tendenci se používat na železných a neželezných kovech, hliníku, měkké oceli a také pro všechny nekovové materiály, jako jsou plasty a tvrdé dřevo. Mají více řezných hran a odstraní materiál rychleji, takže plynulejší povrch než jeden řez kvůli výrobě menších žetonů, když odříznou materiál. To vám poskytne odstranění středně lehkých zásob.Jedná se o nejoblíbenější řez a uvidí vás ve většině aplikací.

Dvojité řezané otřepy pro použití na neželezných materiálech a plastech mají tendenci mít široký prostor čipu a často se označují jako řez hliníku.

Podobně jako dvojitý řez jsou otřepy karbidu s diamantovým řezem, které mají více řezacích ploch, často nalezených na koncových mlýnech routeru.

 • Odstranění materiálu středního světla
 • Deburring
 • Jemné dokončení
 • Čištění
 • Hladký povrch
 • Vytváří malé čipy

Níže uvedený obrázek označuje dvojitý řez, jeden řez a znovu, dvojitý řez nebo diamantový řez.

K dispozici je také řezačka známá jako levá ruka řezaná karbidová otřes, kterou byste použili, pokud byste potřebovali zvrátit rotaci otřesu kvůli například dvojím úhlu.

Velikost průměru stopky vašeho karbidového otřesu:

Hříčka je držák nebo vřetena vašeho otřesu, která se hodí do vašeho rotačního nástroje, mlýnek na zem, stroje CNC, mikro motor atd.; Aby to bylo jasné, je to opačný konec pracovní části nástroje. Budou označeny v palcích nebo milimetrech, i.E. Shank 1/4 palce („) nebo 6 milimetrů stopky (mm) se obvykle vyskytují v následující velikosti stopky:

Rovněž lze nalézt dlouhé otřesy karbidu, a ty jsou skvělé pro podrobné řezby v těžko přístupných oblastech vaší práce.

Velikost průměru hlavy:

Obvykle řezačky karbidů přicházejí ve standardní velikosti hlavy průměru, jako jsou tyto:

Různé tvary karbidových otřepů a jak je používat

Rozhodování o tom, jaký tvar použít, bude záviset na profilu nebo řezu, kterého chcete dosáhnout.

Tyto různé tvary se dostanou do mnoha koutku a lebky a vytvoří několik zajímavých profilů.

Karbidové koule

K vytvoření konkávních řezů ve vašem materiálu vytvořte konkávní řezy nebo tvarování a vyloučení oblasti použijte kouli nebo sféricky ve tvaru sféricky. Malé karbidové koule z odběru od 0.Průměr 5 mm je ideální pro složité řezbářské projekty. Mnoho řezbářů, řezbářů z kamenů a rytkáři kovových řezbářů používají tyto řezbářské otřepy v koníčcích, mikro motoru nebo vysokorychlostní násada. Jak jsme již zmínili, ujistěte se, že použijte rotační násada, která běží pravdivě. i.e bez kolísání.

Karbidové stromové otřepy

Používejte pro zaoblení okrajů a vytváření konkávních řezů. Použijte špičatý konec pro řezání v těžko přístupných oblastech a akutně nakloněných obrysech.

Karbidové invertované kuželové otřepy

Použijte invertovaný kužel ve tvaru wolframových karbidových otřepů pro výrobu V-řezáků a zkosení zadní strany.

Karbid nasměroval kužel karbid kulatý nos nebo kuličkový nos otřepy

Dobré pro zaoblené okraje a povrchové úpravy v obtížně přístupných oblastech nebo těsných a úzkých úhlech a obrysech. Kulatý kužel nosu nebo kuličkový kužel je často označován jako tvar zúžení.

Válcové otřepy. Kulatý nos/kuličkový nos/koncový řez

Vyberte si z koncového válce (s špičkou na konci) pro dokončení obrysu. Válec bez koncového řezu (plochý na konci a bez řezné hrany) pro konturu a rohy s pravým úhlem nebo kulatý tvar nosu nebo kulička, což je otřepen karbidu ve tvaru válce, ale se zaoblenou hlavou.

Plamenové burry

Obojová sféroid

Unikátní otřer ve tvaru kola s hladkým vrcholem, kulatými okraji a rýhovanými stranami. Skvělé pro práci a tvarování kanálů.

Countersink Burrs

Vyberte si z 60 stupňů nebo 90 stupňů úhlu Countersink Burs, někdy označované jako karbidové kuželové otřepy. Tyto nástrojové kousky jsou ideální pro zkosení, protihodnotu, zkosení a pro vstup do akutních úhlových oblastí vaší práce. Úžasné pro odstranění materiálu a tvrdší kovy.

Sada karbidové burr

Malé řezbářské projekty se složitými detaily často vyžadují více otřepů různých tvarů, to je, když se sada karbidů hodí.

„Miluji menší verzi a rozsah bodů v sadách karbidu burr. Pracuji na Whitby Jet, což je 3-4 na stupnici Hardness MOH. Materiál je přirozená organická fosilie a má občasné zahrnutí jiných minerálů do něj. Mohou to být zrna kalcitu (nazývaná Spar) nebo skvrny pyritů, které jsou mnohem těžší než tryskové. To je místo, kde výhody ostrosti řezu a krásnou rozmanitost bodů v těchto karbidových otřepech dobře fungují „. Hal Redvers-Jones. Centrum dědictví Whitby Jet.

Jakou rychlost nebo otáčky byste měli použít otřepy karbidu?

Rychlost, při které používáte otřer karbidu v rotačním nástroji nebo mlýnku na zem, bude záviset na materiálu, na kterém jej používáte, a na vytvoření obrysu, ale lze říci, že nemusíte překročit rychlosti 35 000 ot / min. Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné rychlosti.

Užitečná poznámka: Pokud se Burs snadno štěpí, mohlo by to být způsobeno příliš pomalou rychlostí. Je však ideální začít řezat pomalu a zvyšovat rychlost, když jdete. Vyšší rychlosti zabrání ucpáváním ve flétny vašich otřepů.

Průměr burru RPM
1.6 mm nebo 1/16 „ 25 000. 35 000
2.35 mm nebo 3/32 „ 17 000. 26 000
3 mm nebo 1/8 „ 17 000. 26 000
6 mm nebo 1/4 „ 11 000. 16 500
12 mm nebo 1/2 „ 8 000. 12 000
16 mm nebo 5/8 „ 7 650. 11 500

Nevyvolávejte příliš velký tlak

Stejně jako u všech kousků a otřepů, nechte Burr dělat práci a vyvinout jen malý tlak, jinak se řezací hrany flét odtuhnou nebo se příliš rychle zvednou, což zmenší životnost vaší otřepy.

Karbidové otřepy jsou těžší než otřepy HSS

Kvalitní otřepy karbidu jsou strojovým zemí ze speciálně zvoleného stupně karbidu. Vzhledem k extrémní tvrdosti karbidu wolframu mohou být použity na mnohem náročnějších úlohách než HSS (vysokorychlostní ocel).

Karbidové otřepy také fungují lépe při vyšších teplotách než vysokorychlostní řezačky oceli, takže je můžete spustit teplejší, déle.

Burry HSS začnou změkčit při vyšších teplotách, takže karbid je vždy lepší volbou pro dlouhodobý výkon.

Jaké jsou výhody otřepů karbidu wolframu?

 • Dlouhý život
 • Použití pro dlouhé výrobní běhy
 • Vysoká míra odstraňování zásob
 • Ideální pro použití na mnoha tvrdých materiálech
 • Ideální pro deburing, dokončení, řezbářství, tvarování a vyhlazování svarů, plísní, zemře a fardy

Udržujte karbidovou burr v pohybu

Při používání bit mlýnek na mlýnek se snažte nedržet to příliš dlouho, protože to zabrání kopání otřesu a prasknutí do vašeho materiálu, což způsobuje nevzhledné známky a drsnost.

Končí na „upstroke pro hladší povrch vaší práce.

Užitečná poznámka: Použití karbidové otřesy na měkké litině je skvělý způsob, jak je deblogovat.

nejlepší, dlaždice, čepele, úhel, mlýnek

Doufám, že se nyní budete cítit lépe informováni o tom, jak byste měli používat své karbidové otřepy, různé řezy karbidových otřepů, proč byste je měli používat a na čem byste je měli použít.

Užitečná poznámka: Carving Stone

Pro vyřezávání do kamene budete muset použít diamantové otřepy.

Nákup karbidových otřepů

Věčné nástroje mají dobrý výběr otřepů Carbide Premium Quality, které si můžete koupit z jejich online obchodu. Pro větší množství nebo neobvyklé tvary je kontaktujte.

Nejlepší úhel mlýnky pro řezání dlaždice 2023

Úhlové brusky jsou šikovné elektrické nářadí, které mohou být skvělé pro několik různých domů nebo obchodních projektů, od řezání dřeva po řezání dlaždic pro vaši podlahu. Vysoce kvalitní mlýnek na úhel je fantastickým doplňkem vašich kusů napájecího zařízení pro kutily a domácí projekty. Existuje však široká škála úhlových brusky pro vás, z nichž si můžete vybrat, a matoucí některé lidi, kteří jsou v domácích projektech noví.

Nejlepší úhel mlýnky pro řezání dlaždice

Úhlové brusky jsou šikovné elektrické nářadí, které mohou být skvělé pro několik různých domů nebo obchodních projektů, od řezání dřeva po řezání dlaždic pro vaši podlahu. Vysoce kvalitní mlýnek na úhel je fantastickým doplňkem vašich kusů napájecího zařízení pro kutily a domácí projekty. Existuje však široká škála úhlových brusky pro vás, z nichž si můžete vybrat, a matoucí některé lidi, kteří jsou v domácích projektech noví. Úhlové brusky však mohou udělat mnohem víc, než jen řezané dlaždice. Mohou pomoci připravit povrchy, které mají být natřeny, polské exteriéry, řezané trubky nebo naostřené čepele a další! Toto je skvělý energetický nástroj k investování. Některé faktory, které byste měli mít na paměti, jsou následující.

 • Napájení: Pro standardní mlýnek na úhlu používaný k řezání dlaždic pro váš domov byste měli hledat nástroj s asi 6 ampéry, což je šťastné médium mezi vysoce výkonným, profesionálním mlýnkem úhlu a menším, méně užitečným nástrojem.
 • Velikost: Obvykle budete chtít pro své domácí projekty menší a střední mlýnek. Mohou se pohybovat od 4 do 6 palců. Za 6 palců je nástroj významnější velikosti a používá se pro úkoly, které vyžadují mnohem více energie.

Pokud se rozhodnete investovat do úhlové brusky pro váš domov nebo firmu, mohlo by být dobré investovat do bezdrátové možnosti, která má asi 5 palců, s ampéry kolem 6. Najdete cenově dostupné verze této úhlové brusky, abyste získali nejlepší hodnotu za to, co zaplatíte (bez rozbití banky). Pamatujte, že úhel mlýnek není jen pro řezání dlaždic. Jsou velmi užitečné, aby měli pro všechny druhy domácích projektů, jako je řezací nebo brusné materiály. Je to skvělý nápad hledat úhlové brusky, které mají vysoké recenze, jsou lehké a jsou silné použít pro mnoho různých domácích projektů, jako je řezání dlaždic.

1. Nástroj Grinder Angle Dewalt, pásový přepínač, 4-1/2-palcový, 11-amp (DWE402)

Dewalt DWE402 4-1/2 ″ 11-Amp Poldle Switch Angle Grinder je vybaven novou generací 11 amp ac/dc 11 000 ot/min, což poskytuje nejlepší dostupný poměr hmotnosti/velikosti (1.8HP). Jedná se o systém vyhazování prachu poskytuje trvanlivost vysuzováním škodlivého prachu a částic úlomků, které vstupují do nástroje. Nadměrné štětce poskytují 2x životnost štětce před předchozím modelem (D28402) a velké spirálové zkosení poskytuje dlouhou životnost přenosu. Tato mlýnka nabízí strážce jednoho dotyku, který umožňuje rotaci stráže o 360 stupňů jedinou akcí.

Opravdu pěkná mlýnka pro ty těžké práce. Místo toho to bude kopat nebo skočit. Pokud děláte nějaké nepřetržité mletí pracovní.

2. Metabo HPT. G12SR4M úhlový mlýn | 4-1/2 ″

4-1.2 In Disc Grinder. G12SR4 provádí vylepšení na předchozích modelech s menším průměrem přilnavosti, což přispívá k snadnějšímu řízení a menší únavě s nepřetržitým používáním, zvýšený výkon s vyšším vstupem do výkonu 6.2 AMP a vyšší přetížení trvanlivosti. Mocný 6.2 AMP Motor poskytuje skvělý výkon na tvrdých úlohách. Nový design motoru vytváří lepší účinnost chlazení a zajišťuje vysokou trvanlivost motoru. G12SR4 má také zámek vřetena pro snadné změny kola a zahrnuje pět broušení disk. Tento nástroj je připraven pracovat z krabice.

Během celé své kariéry jsem použil téměř každou značku z brusky. Zjistil jsem, že elektrické vrtáky, brusky, brusky, brusky. atd. byly nejlepší v průmyslu. Přežili jakoukoli brusku, kterou jsem použil. Drsné, kompaktní a zvládnout hodně zneužívání. Je to v pěkném pouzdře a zahrnuje: pět broušení kol, namontovaný bezpečnostní stráž, jednu rukojeť, dvě utahovací ořechy a klíč. Za 50, je to sakra dohody a vydrží vám to dlouho.

Bosch 4-1/2-palcový úhel mlýnek 1375a

Bosch 1375a 4-1/2 in. Angle Grinder má výkonný 6.0-amp motor, který generuje celodenní výkon. Tento kompaktní, ale výkonný nástroj byl vytvořen pro kovové pracovníky, výrobce vozidel, instalatéry a další profesionály, kteří denně používají brusky. S dobře navrženou přilnavostí, přepínačem zamykacímu posuvu, dvoupolohovým bočním rukojetem a 11 000 otáčkami bez zatížení může tento pracovní kůň dokončit.

Bosch 1375a 4-1/2-palcový úhel mlýnek Toto je zdaleka nejlepší mlýnek na úhlu, jakou jsem kdy vlastnil. Jako amatérský kovový pracovník jsem prošel svým spravedlivým podílem na úhlové brusky a zdá se, že žádný konkuruje drsnosti a trvanlivosti této brusky! Během projektu budování nožech jsem měl brusku běh přes hodinu přímo bez problémů nebo nepohodlí. V vaší ruce se cítí skvěle a další boční rukojeť opravdu zmírňuje stres a namáhání paží a těla. Určitě položka A!

Nástroj GlackDecker Angle Grinder Tool, 4-1/2-palcový, 6 AMP (BDEG400)

Black Decker BDEG400 4-1/2 ″ 6 AMP úhlu amp je ideální pro ostření, řezání, broušení, odstranění rzi a přípravy povrchu. Tato mlýnka obsahuje kovové zařízení pro odolnost a delší životnost. Nabízí třídní popisovač 3 polohy, která poskytuje přidané pohodlí a ovládání pro použití s ​​různými materiály a úhly. Má také zámek vřetena pro snadné změny příslušenství. Pracuje na 10 000 ot/min, s rozsahem vřetena 5/8 ″. 11 “

Skvělý produkt za skvělou cenu. Použil jsem 25 brusek a 100 brusek ve velmi tvrdých prostředích a zjistil jsem. Má zámek vřetena tak snadné výměnu disků

Bosch GWS13-50 vysoce výkonný úhel mlýnky, 5 ″

GWS13-50 5-palcový úhel mlýnek přináší více energie než modely předchozí generace s nástrojem stejné velikosti-13 amps a 11 500 ot / min. Nasměroval tok vzduchu, který odvrátí prach od vitálních komponent a má přímé motorické chlazení, což mu dává vyšší možnosti přetížení. Pro pohodlí a ovládání operátora sportuje rukojeť ovládání vibrací pro dvě polohy, takže je méně vyčerpávající běh. Pro zabezpečení uživatele je to integrovaný senzor zrychlení, který omezuje neúmyslný zpětný ráz a restartuje ochranu, aby chránil před nezamýšleným spuštěním.

Používám důl ke spuštění graffového řezbářského disku (3 zuby karbidu). Tato mlýnka je velmi silná a je to jen bažina, když jsem náhodou nechal disk kopat dovnitř. Jsem velice ohromen. Moje jediná stížnost je, že průměr motorové oblasti je příliš velký na to, aby se svou pravou rukou podařilo uchopit. Musím to držet u gumového ochránce, kde do něj jde napájecí kabel.

Nejlepší mokrý lesk / mlýnek na keramiku a sochu

Na trhu je celá řada mokrých leštíků/brusky, ale modely z Flex, Makita a Metabo jsou jasné vedoucí trhu. Jedná se o dlouhotrvající nástroje profesionálního stupně, které se budou držet pod těžkým využitím pro všechny vaše broušení a leštění. Existují i ​​jiné možnosti, ale první tři tipy jsou zjevně lepší než různé generiky a modely mimo značku. Tyto nástroje jsou většinou navrženy pro leštění a směrování mramoru a kamene, ale skvěle fungují s keramickou, glazurou, betonem a dalšími materiály.

Kompletní recenze a průvodce mokrým lesk je níže, ale nejprve:

Top Pick: Flex LE 12-3 100 Variabilní rychlost mokrý lesk / mlýnek

Nejlepší výběr (a model, který používám ve studiu) je flex le 12-3 100 variabilní rychlost mokrý lesk / mlýnek.

Přepichování (pikýrování) kedlubnů

Flex Polisher má 9.3 AMP motor s rychlostmi v rozmezí od 1200 do 3700 ot / min, může pojmout až 5 palcové podložky, váží 5.5 liber (2.4kg) a je vyroben z vysoce kvalitních gumových hadic a šňůr, které obstojí v testu času. Jeden distributor hlásí, že ze všech modelů mokrých brusek se to přinejmenším vrátí a mluví k jeho kvalitě. Flex variabilní rychlost mokrý lesk obvykle prodává za přibližně 320-340.

nejlepší, dlaždice, čepele, úhel, mlýnek

Stejně jako většina elektrických nářadí musíte platit za kvalitu s mokrými leštičkami. Tři nejlepší modely z Flex, Makita a Metabo patří mezi nejdražší modely, obvykle stojí 300 až 350 plus navíc pro podložku a broušení disků. Ale pro elektrický nástroj používaný v tak těsné blízkosti vody určitě chcete nástroj, kterému můžete věřit.

Přísavky VTKIT na mokré vrtání obkladů, dlažby,kamene

Je to nezbytný nástroj pro všechny? S největší pravděpodobností ne. Mokrý leštič/mlýnek je specializovaný kus vybavení. Ale jakmile ji máte, najdete spoustu využití od čištění a leštění až po otevření nových dekorativních možností keramickými glazury. A vždy je skvělé mít operaci broušení založené na vodě, aby se ve vašem studiu udržel prach.

Bezpečnostní poznámka

Mokré leštiče / brusky mají elektrické motory a krmení vody. Použijte správné bezpečnostní vybavení včetně ochrany očí, gumových rukavic a možná gumové zástěry. Tyto stroje vrhají vodu v mnoha směrech, takže vytvořte chráněnou oblast a snažte se udržet vodu mimo motorické a elektrické šňůry. Pokud cítíte „brnění“ elektřiny, přestaňte používat a posoudit, co problém způsobuje. Všechny tyto nástroje přicházejí s vestavěným přerušením pozemních zlomových obvodů (GFCI) a pokud je to možné, měli byste je zapojit do zásuvky, která má také GFCI. Pokud GFCI na jednotce nefunguje, nepoužívejte nástroj.

Top Pick: Flex LE 12-3 100 Variabilní rychlost mokrý lesk a mlýnek

Flex Le 12-3 100 je nejlepší výběr kvůli mnoha vysoce kvalitním prvkům, včetně proměnlivé rychlosti, schopnosti pojmout až 5 ”podložky, kvalita konstrukce včetně gumové hadice, která nedostane zalomení, a trvanlivost. Je to blízký závod s modely Makita a Metabo, ale tento německý stroj vyniká pro celkovou kvalitu a snadné použití. Jsem rád, že mohu oznámit, že se jedná o stroj, který jsem používal ve svém studiu, a držel to méně než 6 let častého používání. Kdybych dnes nakupoval, podíval bych se na tento model a metabo.

Flex je dodáván s 1letou zárukou a má 9.3 AMP motor s rychlostmi v rozmezí od 1200 do 3700 ot / min. Nepřijde s adaptérem pro hadici s rychlým uvolňováním, takže budete muset najít něco, co funguje pro vaše studio. K rychlému uvolnění konektoru používám jednoduchou zahradní hadici a také jsem našel přílohy, aby se konektor hadice namontoval na faucetu.

Flex také dělá model s jednou rychlostí, který stojí asi o 20 méně, ale myslím, že variabilní rychlost mokrý lesk je způsob, jak jít. Obvykle používám rychlosti v rozmezí od 2 do 4, nebo 1700 až 2400 rpms. Seřizovač rychlosti je číselník na zadní straně nástroje (viz obrázky níže).

Pokud si přečtete online recenze, jediným nevýhodou, které uživatelé hlásí, je obtížné najít ten správný konektor hadice (zjistil jsem, že je snadné najít) a některé zprávy GFCI. Při používání mokrého leštiče jsem velmi opatrný a mohu říci, že jsem z tohoto stroje nikdy necítil jedno brnění nebo šok.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS