Jak řezat kov na těžko přístupných místech

Řezání kovů

Dělení kovů je metoda zpracování plechových, litých a profilových obrobků, která spočívá v jejich dělení na části pomocí speciálních nástrojů.

Obrobky lze obrábět za studena i za tepla.

 • První metoda používá mechanické řezné nástroje. různé pily, nůžky atd. д.
 • Při řezání za tepla se materiál taví v místě, kde je nástroj přiložen. Kapky jsou odstraňovány proudem plynu. Tento způsob zpracování vyžaduje sofistikovanější zařízení: autogenerátory, stroje na řezání plazmou, kyslíkem, laserem atd. п.

Funkce řezání plechů

Základem vlnitého plechu je ocelový plech o tloušťce 0,3-1,2 mm. Aby se zabránilo korozi a zajistila se dlouhá životnost materiálu, je z obou stran potažen tenkou vrstvou slitiny zinku. Na dekorativní část se nanáší speciální základní nátěr a prášková barva, které rovněž prodlužují životnost plechů.

Při montáži se profilovaný plech rozřezává. Výsledkem je zničení ochranného povlaku. Z tohoto důvodu se používají nejvhodnější řezné nástroje a hrany se ošetřují prostředky na ochranu proti korozi.

Ochrana hran proti korozi

existují speciální plechovky s barvou ve spreji, které se stříkají na pracovní plochu. Jsou k dispozici ve stejných barvách jako profilované plechy. Jinak známý jako antikorozní tmel. V každém případě byste si měli přečíst návod a zjistit, zda je to nutné a jaký druh základního nátěru by měl být na poškozený okraj před dokončením nanesen.

Řezy za studena v kovu

Mechanické řezání kovů je složitý proces, protože kovové výrobky jsou velmi pevné a tvrdé. Mezi typy řezání kovů za studena patří:

Řezání gilotinou.

Při tomto typu řezání se používají speciální mechanické nástroje. nůžky a nože na kov. Obrobek se položí na pracovní stůl a zajistí se upínacím nosníkem. Poté se pomocí speciálního nože provede řez. Výsledkem je dokonale rovná hrana bez dalších hran, otřepů a vrypů. Řeže materiál po celé šířce listu najednou, takže nedochází k zakřivení řezu.

řezat, těžko, přístupných

K řezání kovů se v současné době používají následující gilotiny:

V principu se neliší, ale poslední tři jsou vybaveny elektronikou, která zajišťuje přesnost a bezpečnost řezu. Existují také stroje, které mohou řezat kov nejen příčně, ale i podélně. Gilotinový typ se nejčastěji používá pro práci s polotovary.

Tato metoda má své nevýhody:

 • Nelze použít pro všechny kovy a je omezena tloušťkou obrobku. Například hydraulické stroje jsou určeny pro kovy o tloušťce až 6 mm.
 • Výsledné řezané obrobky často neodpovídají požadovaným rozměrům, protože přesnost opracování závisí na zručnosti obsluhy.
 • Tvarové řezání není možné.
 • Řezání mědi laserem: výhody a nevýhody této technologie
 • Druhy řezání kovů: průmyslové aplikace
 • Obrábění kovů z výkresů: pohodlné a výhodné

Řezání na pásové pile.

Tento typ řezání kovů je v současné době velmi oblíbený díky nízkým nákladům na zařízení, dobré produktivitě a snadné údržbě. Řezným nástrojem je pásová pila napnutá na řemenicích.

Moderní pásové pily (BFS) jsou doplněny různým vybavením a elektronikou, díky čemuž lze jednotku snadno integrovat do konkrétní výrobní linky pro ořezávače. Řezné rychlosti tohoto stroje se pohybují v průměru kolem 100 mm/min nebo více.

Způsob řezání na pilovém pásu umožňuje přesnou shodu se zadanými parametry a řez nepodléhá dalšímu zpracování. Vhodné pro vysoce přesné a hladké díly. Vhodné pro všechny kovy a šířka řezu pouze 1,5 mm.

Při řezání kovu tímto způsobem je důležité dodržet několik podmínek:

 • Přesná volba rozteče zubů kotouče podle průřezu řezaného profilu pomocí speciálních tabulek;
 • rychlost podávání;
 • rychlost řezání.

LPS umožňuje řezat kovový obrobek pod úhlem, což je oproti gilotině velká výhoda.

Mezi nevýhody tohoto typu řezání kovů patří nemožnost provádět zakřivené řezy a omezená velikost obrobků v závislosti na možnostech stroje.

Řezání kovů kotoučovou pilou a úhlovou bruskou.

Přesné a kvalitní řezy se provádějí pomocí kotoučové pily. Tento nástroj umožňuje ovládat úhel řezu.

Mezi nevýhody tohoto typu řezání patří vysoká míra odpadu, nízká rychlost a malá hloubka řezu.

K řezání válcovaného plechu lze použít úhlovou brusku. Žádné zbytky strusky nebo oxidu v místě řezu, málo odpadu.

Nízká produktivita tohoto typu řezání kovů je však jeho hlavní nevýhodou ve srovnání s jinými metodami.

Jak rozbít zábradlí kladivem?

Vrtáky, frézy, brusné kotouče a nože jsou základními nástroji pro řezání kovů. Tato technika dává obrobku požadovaný tvar, odstraňuje přebytečný materiál, leští povrch a upravuje jej na požadovanou velikost.

Jak řezat kovové trubky?

Úhlová bruska je dnes pravděpodobně nejproduktivnějším nástrojem pro neprofesionální řezání kovů. Poměrně snadno s ním lze řezat trubky, tyče, úhelníky a (s trochou cviku) i plechy.

Výkon a spolehlivost rozřezávací pily. V podstatě se jedná o elektrickou pístovou pilu na železo. Umožňuje řezat dřevo, kov, plast, cihly a dostat se do těžko přístupných míst.

Jak řezat kov kyslíkovým hořákem

Řezání kovů je nezbytné pro demontáž ocelových konstrukcí, řezání jakéhokoli druhu válcovaného kovu před obráběním nebo svařováním. A pokud lze plech nebo profil o malé tloušťce řezat mechanickým nástrojem (ručním, elektrickým nebo hydraulickým). Pro práci s kovovými polotovary o velké tloušťce potřebujete plynovou frézu nebo v profesionálním slangu autogenní letlampu. V tomto článku mistr instalatér vysvětluje, jak řezat kov kyslíkovým hořákem na propan.

Bez ohledu na velikost autogenního řezacího hořáku nebo typ použité plynné směsi se řezání provádí spalováním kovu v proudu čistého kyslíku vháněného tryskou řezací hlavy do pracovního prostoru.

Vezměte prosím na vědomí! Základní a základní podmínkou řezání plynem je, že teplota hoření musí být nižší než teplota tání. V opačném případě se kov roztaví a odkape dříve, než začne hořet. Tuto podmínku splňují nízkouhlíkové oceli; neželezné kovy a litina ji nesplňují

Většina legovaných ocelí je odolná i vůči řezání plynem. maximální přípustné dávky legujících prvků, uhlíku a nečistot jsou omezené, při překročení této hranice se hoření kovu v kyslíku stává nestabilním nebo se dokonce přeruší.Samotný proces řezání lze rozdělit do dvou fází:

 • Zahřátí omezené oblasti obrobku na teplotu, při které začne kov hořet. Aby vznikl plamen, který se zahřívá, mísí se určitý podíl procesního kyslíku s hnacím plynem.
 • Spalování (oxidace) zahřátého kovu v proudu kyslíku a odstraňování zplodin hoření z řezné zóny.

Pokud klasifikujeme pouze ruční svítilny, jsou důležité tyto vlastnosti

 • Typ paliva, výkon a způsob dodávání plynné směsi pro topný plamen;
 • Rozdělení podle typu hořlavého plynu: acetylen, propan-butan, metan, univerzální, MAF;

Vezměte prosím na vědomí! Parafínové a benzínové řezačky, ačkoli mají stejný účel, patří mezi hořáky na olej

 • kapacita: malá (tloušťka řezaného kovu od 3 do 100 mm). značka P1, střední (do 200 mm). P2, vysoká (do 300 mm). P3. Existují příklady se zvýšenou tloušťkou řezu až 500 mm.
 • Podle způsobu odběru spalin: Injekční a neinjekční.

Zatímco první charakteristika ovlivňuje pouze teplotu ohřívacího plamene a výkon závisí na mezní tloušťce kovu, třetí charakteristika je dána konstrukcí hořáku.

Vstřikovací nebo dvoutrubkový plynový hořák. jedná se o nejběžnější typ konstrukce. Procesní kyslík v hořáku se dělí na dva proudy.

část proudu se pohybuje horní trubicí do hlavy koncovky a vysokou rychlostí vystupuje středovou tryskou vnitřní trysky. Tato část konstrukce je zodpovědná za fázi řezání. Regulační ventil nebo pákový ventil umístěný mimo těleso.

Druhá část proudí do vstřikovače. Princip spočívá v tom, že vstřikovaný plyn (kyslík) vystupující do směšovací komory pod vysokým tlakem a vysokou rychlostí zde vytváří zónu řídnutí a nasává hořlavý (vyvržený) plyn obvodovými otvory. V důsledku míchání dochází k vyrovnávání rychlostí a na výstupu z komory vzniká směs plynů s rychlostí nižší než rychlost vstřikovaného kyslíku, ale vyšší než rychlost vytlačovaného hořlavého plynu.Směs plynů pak proudí spodní trubicí do hlavy trysky, vystupuje tryskami mezi vnitřním a vnějším náustkem a vytváří ohnivý plamenný šňůru. Každý kanál má na tělese vlastní ventil, který reguluje průtok kyslíku a hořlavého plynu do vstřikovače.

Bezjiskrový nebo třítrubkový hořák je složitější. kyslík i plyn proudí do hlavy hořáku samostatnými trubkami.

Jak řezat profilované plechy. abyste materiál nepoškodili

Palubky jsou stavebním materiálem používaným na střechy, fasády, ploty atd. п. jeho hlavní výhodou je jednoduchá léčba. Protože je profilovaný plech lehký a tenký, montáž se provádí na místě. Pro řezání profilovaných plechů stačí zvolit jednoduchý ruční nástroj a znát zvláštnosti této technologie. V tomto článku vám mistr instalatér řekne, jak správně provést řez profilovaným plechem, jaké nástroje se k tomu používají a čím řez zpracovat, aby nekorodoval.

Trapézový plech je plech se specifickým profilem. Zvláštnosti procesu řezání jsou způsobeny speciálním povlakem, který se nesmí při řezání poškodit.

Ochranný polymerový povlak vlnité lepenky není tepelně odolný, což znamená, že neodolává vysokým teplotám, a proto dává přednost metodám řezání za studena. Je zakázáno používat vysokoteplotní metody řezání (řezání plynem), protože povlak plechu se okamžitě znehodnotí, a to i přes původní tovární způsoby ochrany.

Mezi běžné nástroje vhodné pro tuto operaci patří:

 • úhlová bruska, úhlová bruska;
 • Elektrická pila na kov;
 • Elektrický šroubovák nebo vrtací nástavec;
 • Kovové nůžky a elektrické nůžky;
 • Skládačková pila. ruční nebo elektrická;
 • Elektrická kotoučová pila.

Elektrická úhlová bruska se často používá ve stavebnictví, protože dokáže co nejrychleji zpracovat nebo rozřezat jakýkoli kov. Zařízení se také poměrně snadno používá a jeho hlavní výhodou je rychlost povrchové úpravy.

Stojí však za zmínku, že při řezání profilů úhlovou bruskou odborníci upozorňují na mnoho nevýhod používání tohoto nástroje.

 • Během procesu zahřáté kovové částice poškozují povlak a spalují ho. Pokud není materiál po řezání ošetřen ochranným nátěrem, dochází v těchto oblastech ke korozi.
 • Po zpracování profilovaných plechů zůstávají nerovné hrany, takže je třeba z povrchu odstranit otřepy.

Abyste se vyhnuli těmto potížím, je třeba zvolit speciální kolečka pro řezání vlnité lepenky a včas je natřít ochrannými barvami na velikost listu.

Pro správné řezání profilovaných plechů je třeba zvolit kotouč, který nejlépe zachová ochranné vlastnosti nátěru a nenaruší celkový vzhled stavebního materiálu.

Jak již bylo zmíněno, úhlovou brusku s běžným brusivem a extrémně hrubým kotoučem nelze použít k řezání profilovaných plechů, protože se při ní silně poškodí povlak jiskrami, které při tomto procesu vznikají, což jistě vede ke korozi.

Proto lze tento nástroj použít, pokud si zakoupíte speciálně upravený kotouč na palubky. Pracovní kolo je velmi tenké (tloušťka menší než 1,6 mm). Zuby by měly být vyrobeny z karbidu.

Vezměte prosím na vědomí! Po nařezání materiálu je nutné palubu natřít speciálním ochranným nátěrem, aby se zabránilo korozi

Někteří domácí mistři, aby ušetřili čas, raději rozřežou celý svazek vlnité lepenky, na nástroj nasadí diamantový kotouč. Odborníci však nedoporučují provádět takovéto úkony, protože hrozí nebezpečí poškození kovu při sebemenším posunu plechů.

 • Nemůžete se vyhnout vzniku zubatých okrajů (budete potřebovat dodatečné zarovnání nebo uzavření „neupravené strany“ vlnité lepenky dalším listem).
 • Silný hluk úhlové brusky.
 • I při použití správného řezného kotouče dojde k poškození ochranného povrchu jiskrami.

Odborná doporučení pro určité typy prací

Zde najdete návod, jak pracovat s úhlovou bruskou na různých kovových výrobcích.

Broušení řetězu řetězové pily

Obrázek 2: broušení řetězu řetězové pily úhlovou bruskou

Řetěz se brousí na rameni řetězové pily. K práci se používá 2,5 mm silný brusný kotouč. Označte první broušený zub. Při správné praxi lze řetěz nabrousit 4-7krát, než se definitivně zničí.

Řezání trubek

Silný kov je lepší začít řezat úhlovou bruskou od okrajů. Pokud začnete uprostřed, může se pilový kotouč zaseknout a ohnout. Při ostření působte silou na spodní část nože, což zajišťuje účinnost řezu.

Řezání výlisků

Obrázek 4: Řezání úhlů pod úhlem pomocí úhlové brusky

K řezání kovových rohů můžete použít opotřebované kotouče nebo nástroje s malým průměrem. Je důležité si uvědomit, že práce probíhá postupně: nejprve se vyřízne jedna část výlisku, pak druhá.

Broušení kotoučů kotoučových pil

Obrázek 5: broušení pilového kotouče úhlovou bruskou

Začněte tím, že úhlovou brusku upevníte svorkami a zajistíte přístup k rotující části nástroje. Poté pilový list přiblížíte k brusnému kameni, ale netlačíte na něj. Pilový kotouč musí být veden tangenciálně podél obrobku. Zajistěte, aby byl břit dokonale rovný.

Leštění je kompletní dokončovací operace na obrobku. Lze ji použít k opravě drobných defektů, jako jsou oděrky, odštípnutí a škrábance. Jejich povrch má vysoký lesk a hotový výrobek má prodejní vzhled.

Frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami jsou složené nástroje pro řezání kovů s vyměnitelnými obrobky, které jsou drženy na místě tělesem nástroje. Výrobky se používají pro drážkování, naklápění a tvarování ramen. Používá se k přípravě otvorů, vytváření složitých technologických výřezů.

Frézování drážek a ramen zahrnuje kompletní obrábění několika ploch najednou. K tomu se používají profilové frézy, které připravují drážky a otvory pro následné spojování dílů.

Opotřebení frézy je komplexní jev, který je výsledkem používání nástroje. Opotřebení způsobuje snížení ostrosti řezných hran, změny hmotnosti, geometrie a mechanické stability výrobku.

Režimy řezání jsou vypočteny pro mechanizované i ruční zpracování kovů. Na základě výsledků těchto výpočtů se určí nejlepší způsob aplikace a výrobní náklady.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS