Jak řezat trubku pod úhlem 90 stupňů

Jak řezat profilové trubky podélně nebo příčně: značení a způsoby řezání

Práce pro instalaci a sanitární zařízení je často nutné řezat pod určitým úhlem. Změna směru řezu je nutná pro pozdější spojování a svařování s jinými trubkami stejného tvaru nebo pro instalaci uzavíracích a regulačních ventilů.

Je třeba mít na paměti, že pro dosažení vysoké těsnosti spojení mezi válcovaným výrobkem a trubkou je nutné přesné řezání pod pravým úhlem. K tomu potřebujete správné nástroje, kvalitní frézu na trubky a správné zkušenosti s obráběním trubek.

V tomto článku popisujeme, jak řezat trubky pod různými úhly.

Jak řezat trubky pod úhlem 45 stupňů

Řezání trubkových polotovarů pod úhlem 45° je většinou vyžadováno u topných, kanalizačních a plynových zařízení. K tomuto účelu se používají trubky z nerezové oceli a železných kovů válcového průřezu, malého a středního průměru. 20-500 mm.

Jedním z hlavních problémů při řezání trubek pod úhlem 45 stupňů je změření správného úhlu a přesné řezání trubek tak, aby se spoje při svařování vyrovnaly na milimetry. To platí zejména pro tenkostěnné trubky. I nejmenší chybné řezání způsobí, že se stěny trubky nespojí ve správné konfiguraci

Proto je třeba při řezání dbát velké opatrnosti

Pokud nemáte výrobní šablonu, můžete použít formu ze čtvercového listu papíru. Následující kroky slouží k vytyčení potrubí:

Přeložte čtvercový list přísně diagonálně a zarovnejte protilehlé rohy. Délka úhlopříčky by měla být rovna obvodu trubky. Složený list se ovíjí kolem trubky

Je důležité, aby strana šablony byla blízko konce dílu kolmo ke středové ose. V budoucím bodě řezu je nakreslena přerušovaná čára. Poté trubku rozřízněte.

Značení čtvercových a obdélníkových trubek

Pro výrobu šablony pro značení profilů je lepší použít podobný polotovar, ale s větším průřezem. Jednou si dílec označte pomocí technického pravítka nebo úhloměru. Profil se vloží do připravené šablony, označí se a poté se vyřízne.

Označení potrubí 90 stupňů

Označení čáry o 90 stupňů je snadné. V případě potřeby použijte list papíru, omotejte jej kolem trubky, upevněte jej na místě a označte

Je důležité zajistit, aby okraje plechu byly po celém obvodu zarovnané a řez byl rovný

Jak řezat profilovou trubku pod úhlem 90 stupňů?

Pro řezání čtvercových nebo obdélníkových trubek se upřednostňuje metoda trojúhelníku. Tento nástroj se používá k postupnému označování každé strany profilu značkou. Po vyznačení přerušované čáry se úsek trubky rozřízne.

Značení trubek pod jinými úhly

Ostatní úhly vyžadují šablonu s odpovídajícími rozměry. Šablonu lze připravit pomocí aplikace Excel nebo jiného počítačového programu zadáním průměru potrubí, požadovaného úhlu atd.Д.

Všechny průměry a úhly potrubí lze vypočítat pomocí výpočtových programů. Častěji se však tato metoda používá k vytvoření šablony pro řezání malých nebo středně velkých trubek. Pro větší průměry a větší množství se upřednostňují programovatelné stroje na řezání trubek.

Jak řezat trubky metodou „límec“?

V instalacích pro zásobování vodou se často vyžadují trubkové polena s trojúhelníkovým řezem na konci. Tato konfigurace trubek je nutná pro připojení další kruhové trubky v pravém úhlu.

Pro provedení límcového řezu postupujte následovně

řezat, trubku, úhlem, stupňů
 • Změřte obvod trubky.
 • Trubka se řeže pod úhlem 90 stupňů.
 • Na konci trubky vyznačte stejně vzdálené body v úhlech 90 a 180 stupňů.
 • Výpočet: Průměr potrubí se vydělí třemi.
 • Od dvou diametrálně zarovnaných bodů se odečte výsledná hodnota a označí se.
 • Tyto body jsou spojeny s jinými body hladkými oblouky.
 • Po řezání se úseky trubek oddělí pomocí nástroje na řezání trubek.

Péče o nástroj

Životnost nářadí závisí nejen na dodržování základních pravidel, ale také na vhodné péči. Pokud budete dodržovat následující pokyny, výrazně tím prodloužíte životnost spotřebiče a zajistíte dobré výsledky řezání trubek pomocí spotřebiče.

Poprvé začněte pracovat až po důkladném přečtení návodu k obsluze

Při neopatrné manipulaci může dojít k poškození výrobku, obrobku a dokonce ke zranění. Po delší době odstávky je třeba stroj zkontrolovat z hlediska vnějších znaků a správné funkce (lepší by byla zkumavka). Důkladné mazání všech pohyblivých částí je nezbytností. Chránit je třeba zejména podávací šnek a řezné válce. Spotřebič pravidelně čistěte ihned po použití

Použijte drátěný kartáč s čisticím prostředkem.

Pravidelné kontroly všech částí nástroje a spojů, zejména ostrosti válečků, přesnosti drážkování v trubce. Nezapomeňte nástroj skladovat na teplém a suchém místě (obvykle doma). Neizolovaný balkon nebo garáž nejsou v tomto případě vhodné, protože extrémní teploty, přímé sluneční světlo a vysoká vlhkost mohou špatně ovlivnit komponenty pro řezání trubek.

Řezání pod úhlem 90 stupňů

A když je potřeba provést řez pod úhlem 90 stupňů, je to ještě jednodušší. V případě válcových prvků lze stejný list papíru stále použít jako šablonu pro obtočení trubky.

Je důležité dbát na to, aby okraj plechu byl rovný a shodný po celém obvodu. Jakmile je řezný list označen, řezaný prvek se upne na místo a poté se provede řez.

Video ukazuje postup řezání trubky pod úhlem 90 stupňů.

Jak označovat a řezat kovové trubky

Použití [kovových trubek] při výrobě a konstrukci ocelových konstrukcí zahrnuje příčné, podélné a úhlové řezání. A ne vždy je možné mít po ruce speciální vybavení. V tomto článku popíšeme, jak čistě rozříznout trubku pomocí improvizovaných prostředků.

Metody řezání kovových trubek pod úhlem

Trubku můžete rozřezat na části několika způsoby. Z dostupných nástrojů je nejvhodnější úhlová bruska.

Největší výzvou však zůstává nutnost správně označit linie řezu. Mohou se lišit, ale nejčastěji je nutné dodržet pravý úhel k ose trubky nebo 45 stupňů.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Techniky se mírně liší v závislosti na tom, jaké výrobky je třeba řezat:

 • Trubky pro vodovodní, plynové a topné potrubí;
 • Profily pro montáž bran, přístřešků a dalších ocelových konstrukcí;
 • Potrubí velkého průměru. V domácnostech, kde jsou nejširší otvory pouze v kanalizačním systému, je to potřeba jen zřídka;
 • Ocelové trubky, litina, tenkostěnné neželezné kovy a měkké slitiny.

Oba úkoly lze snadno provést i bez speciální šablony pro rohy trubek.

DŮLEŽITÉ: Ocelové vodovodní a plynové potrubí

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Řezání trubky pod úhlem 90 stupňů

K označení [vodovodního a plynového potrubí] řezaného v pravém úhlu lze použít papír formátu A4, kus široké elektrikářské pásky nebo stavební lepicí pásku. Pokud trubku obtočíte dostatečně širokým materiálem tak, aby byly jeho okraje při překrytí přesně zarovnané, získáte dokonalou linii pro střihací strojek. Pokud je páska nebo páska pevně přilepená ke kovu, můžete přejít rovnou přes okraj.

Je důležité vědět, jak brusku správně používat, jak ji pevně držet a jak ji bezpečně používat. Výše popsaný postup je nejjednodušší a lze jej použít i pro řezání trubek velkého průměru.

Řez do trubky pod úhlem 45 stupňů

To se nejčastěji provádí při instalaci vodovodních a topných zařízení a montáži rámových konstrukcí. Úhlovou bruskou můžete trubku seříznout pod úhlem 45 stupňů tak, že si uděláte značky na listu papíru A4, nebo můžete použít běžnou školní (rýsovací) úhlovou brusku.

Použijte list papíru nebo lepenky

Abyste dosáhli správného úhlu, budete muset s plechem trochu pracovat. Pokud se nechcete do záhybů zamotat, udělejte čtverec a přeložte ho šikmo. Získáte správný úhel.

Totéž můžete provést s libovolným listem, pokud jsou jeho strany navzájem stejné.

Metoda je výhodná v tom, že ji lze použít jak na trubky velkého průměru, tak na trubky [čtvercového a obdélníkového profilu].

DŮLEŽITÉ: Vlnité trubky z nerezové oceli

Označte ji čtverečkem

Pokud máte po ruce úhelník, musíte nejprve určit přesnou linii pro ořezávací konec trubky, včetně profilu. Přiložením nástroje a jeho plynulým posunem po povrchu získáme 45stupňovou ořezávací čáru. Stejný postup se používá s úhlovou bruskou 30 stupňů.

Jak správně řezat smíšené kovové trubky

Přesné řezání a ořezávání trubek závisí nejen na dobrém značení. Důležitý je materiál. Různé tloušťky a tvrdosti kovů lze řezat různou silou a s různými vedlejšími účinky.

Pro správné řezání litinových trubek by se neměly řezat celé.

Litina je křehký kov, takže se obvykle udělá několik zářezů, do kterých pak odborník udeří přesným dlátem a kus odbije.

Při práci s tenkostěnnými trubkami je třeba přesně kontrolovat polohu úhlové brusky. Řemeslník přitom musí zvolit správné [kotouče pro řezání kovu úhlovou bruskou]. V průmyslovém prostředí lze pro stejné úkoly použít speciální řezačky trubek, řezačky plynu a svářečky.

DŮLEŽITÉ: Pozinkované vodovodní a plynové potrubí

Bezpečnost při řezání plynového potrubí

Při práci s plynovým potrubím napojeným na plynovodní síť je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Nejprve zavřete plynový kohoutek a pak se ujistěte, že v potrubí nic není. Stačí otevřít hořáky na sporáku a zapálit plyn. Když plyn dojde, plamen zhasne.

Použití nádoby s vodou

Co dělat, když se jedná o trubku malého průměru a trubka musí být někde u okraje řezána pod úhlem?? Pomůže vám hluboká nádoba naplněná vodou. Před zahájením prací vypočítejte úhel sklonu a vyznačte jej na nádrži. Pak už stačí jen opatrně spustit okraj trubky do vody a naklonit ji směrem ke značce na nádrži. Vytáhněte trubku, označte styčnou čáru zastřihovače vodou a bezpečně řežte podél čáry. Tato metoda je vhodná pro značení velkého počtu trubek. Připravená šablona z kbelíku naplněného vodou nám urychlí práci.

Kruhové trubky různých průměrů se při změně směru řezu trubky řežou pod úhlem a je třeba vzít v úvahu, že přímý řez pod pravým úhlem na rozdíl od obdélníkového průřezu nezpůsobí těsné spojení okrajů. Z tohoto důvodu se používají speciální šablony, u nichž je vyznačená hrana zakřivená, aby se dosáhlo vysoké těsnosti spoje.

Papírová šablona pro potrubí

Jedním z běžných způsobů, jak vytvořit šablonu pro trubky s kruhovým povrchem, je metoda, která vyžaduje list papíru s ryskami, pravítko a tužku. Chcete-li získat papírovou šablonu, postupujte takto:

 • Nakreslete na papír kruh o průměru řezané trubky a rozdělte jej na 16 stejných výsečí, přičemž větší výseč vždy rozdělte na dvě stejné výseče.
 • Obvod kruhu se měří vynásobením průměru číslem pí, které se rovná 3,14.Po každé úsečce vyznačíte tento rozměr po obou stranách osy obvodu stejnými úsečkami, z nichž každá je rozdělena na 8 stejně velkých částí.
 • Z úseček nakreslete svislé čáry směrem nahoru a z bodů na kružnici vodorovné čáry.
 • Jejich průsečíky se spojí hladkou čarou a výsledkem je papírová šablona, která se vystřihne a přilepí na ořezávanou plochu. Pro řezání je lepší použít úhlovou brusku s kotoučem o malém průměru. Povrch bude zakřivený a použití velkého kotouče zvyšuje chybu.

Blok: 4/9 | Počet znaků: 1506

Pokud je trubka profilovaná

Úhlový řez trubky čtvercového průřezu podle značení

Zde však máme profilovou trubku, nikoliv kulatou. Ruční značení profilové trubky může vést k velké chybě. Nejlepším řešením této situace by bylo vyrobit šablonu ze stejného profilu o větším průměru. Vezmeme malou část trubky čtvercového průřezu a úhloměrem vyznačíme úhel 45 stupňů. Řezte podél značení úhlovou bruskou a zbruste hrany, aby nedošlo k poranění otřepy. Dále už jen stačí do šablony vložit profil menšího průměru a po vyznačení jej vyříznout.

Řezání profilové trubky pod úhlem v podomácku vyrobeném zařízení

V tomto článku jsme si ukázali, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. Jedním z výše uvedených způsobů označte šablonu a proveďte řez. Pro rovnější řez je lepší použít úhlovou brusku. Svařování vyžaduje zkušenosti, jinak budou řezy nerovnoměrné. V případě nouze můžete použít také pilku na kov. V současné době je k dispozici mnoho různých úhlových řezacích hlavic, ale jejich nákup je příliš nákladný. Je jednodušší a levnější vytvořit šablonu jednou a použít ji v případě potřeby.

Rukojeť

Rukojeť určuje rotační pohyb stroje. Mnoho strojů na řezání trubek má systém sklápění rukojeti, který se aktivuje stisknutím tlačítka, a šroubový nástavec pro změnu polohy rukojeti.

Existují modely bez tlačítkového systému. Lze je skládat a přeskládat pomocí šroubovacího mechanismu.

Za tímto účelem povolte šroub, nastavte rukojeť do správné polohy a znovu šroub utáhněte, čímž tuto polohu zajistíte.

Chcete-li změnit polohu rukojeti, vyjměte šroub, vyjměte rukojeť, umístěte ji na opačnou stranu těla navijáku a zašroubujte ji do otvoru tak daleko, jak to půjde.

Rychlostní navijáky jsou vybaveny dvojitou kličkou. Mohou mít také jednu rukojeť, ale doplněnou kompenzátorem, který zabraňuje vibracím způsobeným nevyváženou rukojetí.

Jak úhlovou bruskou rovně řezat trubky

Aby byl řez z úhlové brusky rovný, je vhodné použít speciální přípravky k zajištění kovového obrobku. K tomu jsou vhodné prefabrikované šablony, přípravky nebo svěráky.

Velmi přesně označte oblast řezu, aby řez nebyl jednostranný. Pro řezání trubek v průmyslových aplikacích se pro větší obrobky používají speciální zařízení v podobě soustruhů nebo pásových pil.

V kovovém profilu lze provádět svislé a vodorovné řezy a řezat pod libovolným úhlem.

Jak řezat litinové potrubí

Litina jako materiál má své zvláštní vlastnosti a od ocelových slitin se liší řadou fyzikálních a mechanických vlastností. Litina je velmi pevná, ale velmi křehká.

Litinová trubka se značí úplně stejně jako ocelová trubka. Než začnete, podepřete trubku dřevěným špalíkem. Úhlovou bruskou a řezným kotoučem proveďte mělký řez po celém obvodu. Poté je třeba na dláto vložené do zářezu udeřit velkou silou. Obrobek je rovnoměrně rozdělen podél zářezu.

Pokud nemáte k dispozici úhlovou brusku, budete muset vytvořit kruhový zářez pilkou na kov.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS