Jak provést nastavení kotoučové pily

Kotoučové pily. vlastnosti, vlastní montáž a přehled modelů

Moderní trh s dřevozpracujícími stroji nabízí následující typy pil:

První místo v tomto seznamu zaujímají kotoučové pily. je to z důvodu snadné obsluhy, vysoké produktivity a dlouhé životnosti. A jejich cena není příliš vysoká. Pásové pily a pily s vodicí lištou jsou však stejně dobré jako kotoučové pily, pouze s o něco nižší kapacitou. Konstrukce těchto pil je složitější, což je důvodem jejich vyšší ceny.

Technické informace pro kotoučové pily z nástrojové oceli

Kotoučová pila je rotační řezný nástroj ve tvaru kulatého kotouče s mnoha řeznými zuby po obvodu, který je určen k mechanickému řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva.

nastavení, kotoučové, pily

při upnutí v blízkosti upínacího otvoru se mění házení kotoučové pily, věnujte pozornost kvalitě upínacích přírub, které by měly být alespoň 5x√D průřezu pily.

Nejčastější chyby

Když se člověk pokouší naostřit kotoučovou pilu poprvé, může být obtížné sledovat všechny kroky a zapamatovat si podrobnosti procesu ostření. Nedodržení těchto pravidel však vede ke znatelnému snížení účinnosti pilového pásu, zvýšení namáhání pilového pásu, což vede k jeho předčasnému zlomení.

Odborníci takové chyby nedoporučují:

 • Při mechanickém broušení není brusný kámen správně zarovnán s profilem pily. Zuby jsou pak nerovnoměrně obroušeny;
 • Nadměrné kontaktní síly mezi pilou a brusným kotoučem. To způsobuje přehřívání kovu, tvorbu okují a předčasné opotřebení břitu;
 • na noži zůstávají otřepy. Po nabroušení je třeba odstranit všechny nerovnosti, jinak se na kovu při práci objeví mikroskopické praskliny;
 • Použití vlastních ostřících úhlů. Mnoho nezkušených řemeslníků si myslí, že u zubů pily záleží pouze na ostrosti, a proto bezostyšně porušují geometrii profilu břitu doporučenou výrobcem. Je důležité si uvědomit, že tvar zubu je léty prověřený a že je zbytečné experimentovat.

Na závěr je třeba poznamenat, že každý pilový pás má omezenou životnost, takže jej nelze brousit do nekonečna. Výrobci zaručují správnou funkci nástroje, dokud se celková šířka nože nezmenší na 65 % jeho původní velikosti.

Jak ohýbat hroty pilky na dřevo

tj. zuby jsou střídavě ohnuté v různých směrech (2/3 výšky základny). Šířka rozteče je normální, pokud je rovna polovině tloušťky čepele. Jiný přístup: Při řezání tvrdého dřeva jsou zuby nastaveny pod úhlem 0,25 stupně.0,5 mm, měkké dřevo 0,5-1 mm. Širší nastavení neusnadňuje ani nezlepšuje řezání. Nastavte pilu pomocí speciálního pilového kotouče nebo podomácku vyrobené kovové desky (obr. 1).3a) s 1,5 mm širokými a 5 mm hlubokými řezy. Tento řez se používá pro uchopení zubu pily upnutého ve svěráku mezi dvěma prkny (obr.3b), ohněte ji (obr.3в). Zuby jsou nejprve nastaveny na jednu stranu a poté na druhou. Po nastavení mohou být zuby různě ohnuté, některé více, jiné méně. Tyto zuby je třeba narovnat, jinak nebude řez pravidelný. Za tímto účelem stačí pilu několikrát vést mezi čelistmi svěráku s čelistmi otevřenými na 1,5 mm. Nebo zatlučte dva hřebíky do prkna nebo fošny pod určitým úhlem ve vzdálenosti požadované šířky, zasuňte je a několikrát mezi ně vražte pilku. V obou případech pohybujte pilou v opačném směru zubů.

Dbejte na to, aby špičky zubů pily byly ve stejné výšce, jinak bude pila při práci „skákat“ po dřevě. Vyrovnejte zuby pomocí pilníku s jemnými zuby, který je vložen do dřevěného špalíku (obr.3г). Pilníkem pilku opilujte a odpilujte silně vyčnívající špičky zubů. Po delší době práce a opakovaném broušení zubů pily postupujte vždy stejně. Chcete-li pilový kotouč nabrousit, upněte jej do svěráku (obr.3D). Podélné zuby pily jsou broušeny v pravém úhlu ke straně pilového kotouče (obr. 1).3ж). Zuby příčné kotoučové pily jsou naostřeny tak, aby tvořily bodový kotouč s hrotem směřujícím ven (obr.3e,i). Zkosení boku zubu pod úhlem 45-60 stupňů ke straně pilového kotouče, směřující skrz zub. nejprve na jedné straně po celé délce pily, poté na druhé straně. Nejprve se naostří jedna hrana a poté druhá, čímž se vytvoří přední (špička zubu) a boční břit. Očistěte desku pilníkem nebo pilníkem.

Přečtěte si také: Ruční stolní pila

Označenou desku položte na pracovní stůl nebo levým kolenem na stoličku a začněte řezat od horního okraje desky (obr.4). Na začátku držte nůž palcem levé ruky (výše od hrotů) opřeným o desku. Začněte krátkými a plynulými tahy od středu pily. Když čepel vjede do dřeva, uvolněte palec a pracujte plnou rychlostí, aby celá čepel klouzala po dřevě. Při prvním použití pily použijte malý dřevěný špalík, který pilu vede. Po dokončení řezání zrychlete řezný pohyb a současně přidržujte konec řezané desky, jinak se odštípne a řez bude nerovnoměrný.

Klasifikace

Ruční kotoučové pily se dodávají v různých konfiguracích. Z toho vyplývají různé modely. Existují tyto typy ručních pil:

 • klasický. Tento typ je základní a je k dispozici téměř pro každého muže. Tento pilový kotouč může mít různou délku a počet zubů. Nástroj má nejčastěji vyměnitelné čepele, které jsou součástí sady při nákupu
 • úzký. Říká se jí také okružní pila. Nazývá se tak proto, že pomáhá vyřezávat čáry různých tvarů, a to velmi přesně a jasně. Používá se také k výrobě kulatých a čtvercových otvorů. Pilový kotouč je poměrně úzký a má velký počet zubů, které mohou být na jedné pracovní rovině nebo na dvou. Při práci s tímto typem pily je třeba být velmi opatrný. zaváhání při pohybu může způsobit otočení čepele na druhou stranu, proto byste se při výběru pilky na železo s úzkou čepelí měli spokojit s kvalitní ocelí, která se při práci neohýbá
 • se stopkou. Taková pila má výztuhu (stopku), která zabraňuje ohýbání čepele při řezání. Nemůže tedy provádět řezy užší, než je šířka nože. Tento nástroj má pohodlnou rukojeť v úhlu 450 k čepeli. Práce s takovou pilou je snadná
 • paprsek. Třmenová pila je nepostradatelným pomocníkem při zpracování kovů. Je potřeba k řezání hrubých částí kmene, suků a k vyřezávání překližky a jiných materiálů na bázi dřeva. Lze jej použít i k podélnému a příčnému řezání dřeva. Škála použití pily Archer je tak široká, že může nahradit malý dřevoobráběcí stroj. Nezapomínejte však, že během řezání se může čepel z upevňovacího prvku uvolnit nebo roztrhnout
 • ocenění. Nárazníková pila vyžaduje od řemeslníka velkou sílu. Je podobný hoblíku. Má dvě rukojeti. Tato pila se používá k řezání drážek a čepů, navíc hloubka otvorů a drážek může být různě velká. Lze jej použít na všechny druhy tvrdého dřeva
 • skládací. Tuto mechanickou pilku na železo si můžete vzít s sebou na kempování nebo na dovolenou. Jeho hlavními výhodami jsou kompaktnost, lehkost, bezpečnost při skládání. Malé ozubení, krátká, špičatá čepel.

Jak přikrmovat papriky ve skleníku během kvetení a tvorby plodů

Chyby ostrosti

Vadné zubní dutiny pily.

Důvodem je nadměrný tlak kotouče na pilu při broušení. To vede k rychlému otupení nástroje.

Chyba 2. Nedokonalá sinusová geometrie a špatný úhel.

Tuto chybu může způsobit řada podmínek:

Nyní již víte, jak správně zdokonalit pásovou pilu a jaké příslušenství a nástroje jsou k tomu potřeba. Na internetu můžete najít také videa s tímto procesem.

Rozhodujícím faktorem úspěchu v pilařské výrobě je to, jaké pily se na pile používají. Důležitá je velikost pily, materiál, ze kterého je vyrobena, a technologie, která byla použita při její výrobě.

Ale ani použití optimálně dimenzovaných pil vyrobených podle nejnovějších norem vám nepřinese očekávaný zisk, pokud tyto pily nebudou správně nabroušené a temperované. Nesprávně nabroušené a obroušené pily vedou ke vzniku vadného řeziva, což znamená, že jejich hodnota se výrazně snižuje.

PŘEČTĚTE SI nástavec na sekání ledu pro řetězové pily STIHL

Při práci na pásové pile je obzvláště důležité správné broušení a oddělování pil. V praxi bohužel mnoho lidí dokonce zaměňuje pořadí těchto postupů: nejprve se pilka vyrobí a pak se brousí. V důsledku oddělování zubů pila „zůstává“ a musí se znovu zvednout, nebo, pokud se to neudělá, kvalita hotového výrobku bude velmi diskutabilní.

U strojů na broušení a řezání je každý detail opravdu důležitý. přispěla k vývoji vysoce kvalitních nastavitelných a brousicích strojů.

Nastavitelný stroj má správnou geometrii: když je pila nastavena v nastavitelném stroji, kořen zubu je mezi čelistmi, které upínají prach. U mnoha jiných strojů, včetně strojů řady známých výrobců, tato podmínka splněna není. V důsledku toho se při ohybu zubu vychýlí zub i tělo pily. Technicky správné dělení pylových listů znamená něco jiného: Tlačítko spočívá na 1/3 zubu a ohýbá pouze špičku. Nastavitelný stroj používá dvě upínací čelisti, které lehce přitlačí rukojeť a přitlačí zub k hlavě indikátoru. Tlačítko před dosažením špičky zubu ukazuje skutečnou mezeru mezi pásy. Pokud to nestačí, obsluha tlačí na zub, dokud se nezředí na požadovanou velikost. Domníváme se, že je velmi důležité věnovat pozornost jednomu bodu: zub pásové pily má stejnou vlastnost jako kovová paměť. Proto má zub vlivem setrvačnosti tendenci vracet se do původní polohy. Proto pro správné spojení nestačí jedno kliknutí na každý zub: zub musí být aktivován několikrát, aby si zapamatoval svou polohu. Pokud vám někdo řekne, že stačí jednou zatlačit na každý zub, vězte, že jste byli oklamáni.

Dvě upínací zarážky se silnými pružinami, které se ve stroji používají, ukazují skutečné ohnutí zubu, což je velmi pohodlné: není třeba donekonečna odšroubovávat a znovu připojovat, abyste viděli, jak je zub skutečně vytažen.

Další silnou stránkou nastavitelného stroje společnosti je snadnost a bezpečnost obsluhy: zub se neodstraňuje tím, že obsluha tlačí píst dopředu jako u některých analogických strojů, ale vlastní vahou obsluhy a použitím excentru. Díky tomu se obsluha necítí natažená. Kvalitní seřizovací a brousicí stroje proto bezpochyby patří do arzenálu každého majitele pily. Samy o sobě však nezaručují kvalitu řeziva, nedovolí, aby prach dlouho vydržel, pokud je výroba řezání s vážnými technickými závadami. Například pokud jsou válečky zúžené nebo se zúžily, protože je pila vyfoukla, i při správném naostření a nastavení začne pila hledat své místo v kmeni. To proto, že jsou válečky nakloněné. Pokud jsou kladky na pile oddělené a nejsou ve stejné rovině, pila zjevně není uprostřed, ale na boku, a tah se pak přenáší na okraj pásové pily. Zkracuje také životnost pily.

nastavení, kotoučové, pily

Správné řezání a broušení je tedy samozřejmě důležité, ale tyto faktory neurčují 90 % kvality řezu, jak se obecně soudí. Pila prostě nevidí dokonale rovnoměrně a dlouho nezklame, pokud je například na pilový kotouč vyvíjen vysoký tah.

Pokud s podnikáním teprve začínáte a ještě jste nezvládli základy, doporučujeme kontaktovat lidi, kteří podnikají déle než rok. Telefonní číslo centrály v Novosibirsku. Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem zařízení v závislosti na vašich potřebách a rozpočtu.

Jaké jsou známky dobrého naostření pily?

Diagram pilového zubu. Plochy: a. přední, b. zadní, c. dvě strany. Hrany pro řezání kovů: 1. hlavní, 2, 3. přídavné.

Kotoučové pily brousit pouze v případě potřeby. Když tento okamžik nastane, jsou dány dva jasné signály. Naléhavé ostření kotoučových pil na dřevo je nutné zejména v případě, že:

 • V oblasti elektromotoru dochází k velkému zahřívání ochranných krytů lopatek. Někdy je toto zvýšení teploty doprovázeno kouřem z pod krytu.
 • Pro dosažení dobrých výsledků je třeba na kotoučovou pilu tlačit silněji než předtím.
 • Tupé pilové kotouče na dřevo způsobují výskyt tmavých stop a zbytků uhlíku ve dřevě v místě řezu. Může být cítit charakteristický zápach hořícího dřeva.

Přečtěte si také: Schéma zapojení Deluxe 2

Typy řezných zubů

Pro lepší pochopení správného broušení kotoučových pil je nutné porozumět tvaru a vlastnostem části pilového kotouče, která řeže dřevo. Tato hlavní část jsou řezné zuby.

Všechny zuby jsou vyrobeny z tvrdého kovu. Každá z nich má 4 pracovní plochy: přední (a), zadní (b) a dvě boční (c). Hrají podpůrnou roli. Na průsečíku těchto pracovních rovin je vytvořena jedna hlavní (1) a dvě další (2 a 3) řezné hrany.

Všechny pilové kotouče se dělí podle konfigurace na následující druhy:

 • Rovné zuby. Většinou se používá pro zrychlené podélné řezy. Nejsou určeny pro dokonalé řezy.
 • Zkosené (zkosené) hroty. Charakteristický je šikmý řez na levé nebo pravé straně zadní roviny zubu. Někdy se zuby kotoučové pily s různými úhly zkosení střídají a v takovém případě se nazývají „střídavě zkosené“. Tyto prvky se používají nejen k řezání dřeva, ale také dřevotřísky a různých plastů. Velký úhel zkosení umožňuje vysoce kvalitní řezy bez třísek na okrajích záběru.
 • Trapézové zuby. mají lichoběžníkový profil řezu. Tato konfigurace zajišťuje, že se po dlouhou dobu neotupí. Často se střídají s rovnými zuby na čepeli. V tomto případě lichoběžníkové prvky provádějí hrubovací řez, zatímco přímé prvky dokončovací řez.
 • Kuželovité hroty. mají kuželovitý tvar. Obecně se používá pro pomocné funkce předřezu laminátů. Tyto zuby se používají na uvedené podlaze, aby se zabránilo třískám při řezání laminátových desek hlavní pilou.

Recenze

Existuje mnoho výrobců a modelů, takže zde jsou jen nejoblíbenější elektrické kotoučové pily. Abychom si ujasnili, o jakém zařízení mluvíme, uveďme nejprve jeho hlavní charakteristiky.

Recenze Makita 5008MG (Makita)

Dobrá pila. Lehké, tiché, spolehlivé, bez vibrací. Postavil jsem s ním svůj dům a upravil ho.

Pro desky o tloušťce maximálně 50 mm je ideální. Funguje již 2 roky. Vše vynikající, ale ucpaný otvor pro odstranění pilin.

Výrobek je dobrý, lehký, ovládání jednou rukou, montáž je dobrá, přiložený skvělý disk, tenký. Ale po roce lehkého používání jsem vyhořel, to znamená, že není určen pro profesionální použití.

Recenze Makita 5008MG

Funguje velmi dobře, ale pokud celý den. trochu těžké. Nelíbí se mi vůle v upevnění k plošině. aby přesně 90 ° je velmi obtížné, je to trochu „husa“. Tip: Nikdy nepoužívejte kotouče tenčí než 2 mm. Mám 1,8 m ohnutý v nekritickém zatížení. Pracuje však tiše a dobře řeže.

Dobře řeže i laminované dřevotřískové desky. Třísky jsou velmi malé, jdou snadno. U mého nože není čepel rovnoběžná s ostřím a není možné ji nastavit. Vzal jsem ji nainstalovat na stůl, takže se ohýbá pod vlastní vahou platformy, bude muset posílit.

Moje Makita je skvělý stroj. Postavil jsem z něj dvoupatrový rámový dům. Nic se neotřáslo ani nezlomilo a já jsem řezal padesáticentimetrová prkna podélně po celých 6 metrech. Jediná věc, kterou stále nechápu, proč světlo.

Recenze Interskol DP 190/1600 M

Používám ji již druhým rokem. Už postavil saunu, stodolu, hospodářskou budovu a přístavky, ale dům je jedna věc. Ten druhý. Zatím bez problémů. Ale výkon nestačí k tomu, aby správně fungoval, musíte ho řídit pomalu.

Dobrá pila. Řezal jsem s ním dřevěné desky, pak jsem je rozřezal na velikost a nařezal jsem spoustu pražců na palivové dřevo (řezal jsem z obou stran). Funguje dobře. Jsem rád.

Za tuto cenu je to dobrá kvalita. Pro chatu nebo dům, pro sezónní práce, i když se jedná o staveniště. skvělá volba. Tělo je robustní a dobře chráněné před prachem. Pouze jedna věc: platforma, i když tlustá, ale měkká. Při práci proto dbejte na to, abyste při vystupování z desky nože ničím nezachytili. Stalo se mi to a plošina se prohnula. Budu to muset narovnat, protože přesnost řezu se hodně snížila. Ale funguje to dobře. Čepel, která s ní přišla, není příliš dobrá, rychle jsem ji vyměnil, ale samotná pila je v pořádku.

nastavení, kotoučové, pily

Recenze Interskol DP 210/1900EM

Pracuji s takovou tři roky, zatím žádné selhání. Co se mi nelíbí. vůle v desce, takže je obtížné přesně řezat.

Postavil dům s tímto, ale nahradil kotvu v rámci záruky. Řeže dobře a má dostatečný výkon pro veškerou práci, ale vůle na čepeli je taková, že se musí držet rukou, místo aby se o ni opírala. Zkoušel jsem to na stole, takže průhyb disku byl 10°, musel jsem vymyslet další upevnění. Přes všechny své chyby se dobře řeže.

Používá se již jednu sezónu. Co není tak dobré, je rukojeť odlupuje, šrouby pro upevnění krytu byly volné, dotáhl jsem se. Také pokud ji nasadí nezkušená osoba, je praporek bezpečnostního strážce slabý. Ale za tu cenu je to skvělý nástroj.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS