Jak vyrobit vozík pro kotoučovou pilu vlastníma rukama

Hřídel a její typy

Stojí za to stručně popsat i další typy.

 • Drážkovaná hřídel se vyznačuje speciální dráhou pro kuličky pouzdra. Robustnější a odolnější proti opotřebení než běžná hřídel, vhodné pro aplikace, kde je žádoucí použití koncového vedení. V konstrukci strojů se používá zřídka kvůli vysokým nákladům.
 • Hřídel je podepřena lineárními válcovými kolejnicemi, které zabraňují průhybu při zatížení a vlastní hmotnosti. Je připevněn k základnímu rámu. Navzdory nevýhodám v podobě velké vůle pouzdra a krátké životnosti mají válcová vedení vysokou nosnost. Na rozdíl od lineárních ložisek reaguje vozík odlišně na stupeň zatížení. U malých CNC strojů s těžkým vřetenem může dojít ke snížení přesnosti.
 • Úkolem profilovaných vodicích drah je zajistit větší přesnost. Jsou také připevněny k lůžku. Díky speciálním oběžným drahám je zatížení vozíku rovnoměrně rozloženo po celé ploše a oblouk je kontaktním profilem kuličky na vodicí dráze. Výhodou je dobrá nosnost a odolnost proti opotřebení a minimální vůle. Složitost výroby těchto kolejnic má negativní dopad na ceny, jsou drahé. To platí zejména pro vodicí dráhy známých výrobců, jejichž stroje jsou numericky řízené.
 • Válečkové vodicí dráhy mají ploché oběžnice a kuličkové ložiskové jednotky s recirkulací montují místo kuliček válečky, čímž se zlepšují všechny aspekty vodicího systému. Používají se ve strojích na frézování železných kovů, oceli a kamene.
 • „Holubičí ocas se obvykle volí pro průmyslové obráběcí stroje, kde je vyžadována zvýšená tuhost. U tohoto typu vedení dochází k posuvnému pohybu rovinných ploch na maximální styčné ploše. Jsou navrženy jako monolitický monolit s lůžkem. Vzhledem ke složitosti a pracnosti procesu výroby a oprav nejsou tato vedení vhodná pro hobby obráběcí stroje.

Tutoriál: Přeprava kotoučovou pilou vlastníma rukama

Pro řezání dřeva na otop nebo výrobu podélných profilů pro obložení nebo konstrukci v domácí dílně. řemeslníkovi postačí jedna stacionární „okružní pila“. Pokud však potřebuje provést závažnější truhlářskou operaci a přesnější řez, ať už rovný, nebo s úhly, použije vozík.

Tento nástroj se pohybuje na speciálních „ližinách“, které se upínají pod dřevěné špalky nebo polotovary a které si s trochou rady může každý řemeslník snadno vyrobit sám.

AlfFisher. Moje práce: Pravítko pro kotoučové pily. Od jednoduchého

Od zveřejnění posledního článku jsem dostal dotaz na podomácku vyrobenou váhu.

Mnoho začátečníků v konstrukci obráběcích strojů se potýká s problémem, jak namontovat pravítko.

U nejjednodušších strojů je lineární stupnice často opatřena dvěma šrouby na začátku a na konci stolu. Šrouby zapadají do drážek.

Toto uspořádání je rozšířením myšlenky upínacího systému se 2 svorkami.

Největší nevýhodou tohoto upevnění je neustálá nutnost nastavovat rovnoběžnost pravítka s osou pilového kotouče při každém posunu pravítka.

Proto toto uspořádání nedoporučuji.

Nejvhodnějším uspořádáním je provedení s ostny.

V tomto případě má pravítko přídavnou hlavici upevněnou kolmo k ose pravítka.

Měřítko pravítka. Upínací držák.

Tato konstrukce umožňuje pohyb pravítka rovnoběžně s osou pilového kotouče.

Jednorázové nastavení paralelismu je dostačující.

Jedná se o nejjednodušší typ pravítka, který lze vylepšit prodloužením pravítka a přidáním svorky.

Ve videu jsem ukázal 2 z nich (šroub a excentrická svorka) pomocí spojky, která prochází celou délkou pravítka. Lepší způsob upevnění pravítka je pomocí průchozí svorky a zadní svorky.

Ve spodní části pravítka je vybrána drážka pro táhlo, které pohání zadní svorku.

Jako svorka slouží závitová tyč nebo tyč se závity M6 M8 vyříznutými na okrajích.

Přípravek je připevněn k pravítku na kloubu a má vratnou pružinu, která jej po uvolnění matice nebo excentrické matice odsune od stolu.

Který typ fixace použijete (excentrickou nebo maticovou), závisí na vašich schopnostech.

Upínací matice se snadno vyrábí. Řekl jsem vám o tom ve svém

Práce s excentrickou svorkou je rychlejší a pohodlnější.

vyrobit, vozík, kotoučovou, pilu

Excentrický zdvih cca 3 5 mm. Musí být zvolena tak, aby k plnému upnutí došlo při 1/4 1/5 otáčky kliky.

V krajním případě lze použít excentrickou sedlovou objímku na jízdní kolo, která však vyžaduje určitou úpravu.

Pokud použijete excentrickou matici kola, musíte napínák posunout výše (blíže k čepu závěsu), protože excentrická matice kola má malý zdvih, přibližně 1.5 2 mm.

Konstrukce vodicí lišty s průchozí svorkou je jednoduchá a snadno použitelná, má však několik nevýhod.

Jednou z nevýhod je, že přídavný zadní prodlužovací stůl nelze připevnit v jedné rovině se stolem pily, protože vodicí lišta se pohybuje podél zadní hrany stolu.

Druhá nevýhoda pravítko musí mít délku rovnou délce stolu.

U velkých strojů s dlouhým stolem se může dlouhé pravítko zkroutit, takže je potřeba větší hlava pily. Kromě toho má dlouhý nosník větší hmotnost.

Nyní několik slov o výhodách váhy:

Protože je pravítko připevněno k okraji stolu, nehrozí při upnutí žádné vybočení (opuštění rozměru, jak se to může stát u konzolových pravítek), takže pravítko může být vyrobeno z materiálů s malou tuhostí, např. z dřevotřísky nebo dřeva.

Making A Circular Saw Sliding Guide | Homemade Sliding Saw Very Easy

Funguje také hliníková trubka 20 x 40 mm.

Další vlastnost dlouhého pravítka:

Pokud váš stroj často řeže do desek pod napětím (způsobeným špatným sušením), může dlouhé pravítko způsobit zaklínění desky mezi pravítkem a pilou.

Tento problém lze vyřešit instalací dočasného distančního prvku na plot. Délka upínacího kusu je až do středu pilového kotouče, tloušťka 10-20 mm.

Je lepší vzít velikost bloku v násobcích 10 mm, aby bylo snazší odečíst velikost na stupnici pohybu pravítka.

Při práci se dřevem na stroji je nezbytný nůž, který zabraňuje zaseknutí zubů pily a vyhození dílu.

Další typ Konzolová pila Tato pila se od předchozího typu liší tím, že má před pilovým stolem vodicí lištu.

Vodicí tyč se nejčastěji vyrábí ze čtvercových (obdélníkových) nebo kulatých trubek.

Vodicí trubka je ke stolu připevněna na distančních držácích, které umožňují nastavení polohy trubky vzhledem k ose pilového kotouče.

Nejlepší je obdélníková trubka. protože je snazší použít rozměrové měřítko nebo přiložit pravítko.

Vodicí lišta je výhodnější, protože ji lze posouvat, což je užitečné, pokud jsou na vodicí lištu namontovány další překryvy.

Horní rovina vodicí trubky je několik milimetrů pod rovinou stolu.

Je třeba zajistit, aby roh pravítka (hlava vodicí lišty) byl pod rovinou stolu, aby nepřekážel při práci.

Vzhledem k tomu, že pravítko je konzolové, aby bylo dostatečně přesné, je žádoucí použít pro upevňovací mechanismus kov (železo) a samotné pravítko vyrobit ze železné nebo hliníkové trubky 40×40 nebo 40×60.

Strany pravítka by měly být zakryty další překližkou nebo dřevovláknitou deskou, aby se zuby pily při práci nepoškodily o kov pravítka.

Toto pravítko má také své výhody a nevýhody. Práce s ním je však jednodušší než s předchozím průchozím provedením.

V tomto krátkém článku je obtížné zacházet do podrobností, ale doufám, že jsem svým vyprávěním odpověděl na některé otázky začínajících obráběčů.

V příštím díle podrobněji vysvětlím, jak pravítko připevnit ke křížovému posuvníku a excentrický zajišťovací mechanismus pravítka.

Pokračování tématu: 2 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_6.html3 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_7.html4 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_9.html5 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/httpalffisher.html

Základní myšlenkou je vytvořit skluzavku pily vlastníma rukama

Nejčastěji se používají leštěné hřídele, které jsou levné. Nákup těchto prvků je snadný. Lze je namontovat a opracovat. Nejčastěji ze silné oceli.

Vrchní vrstvy jsou kaleny indukčním kalením, což má příznivý vliv na dobu používání a rychlost opotřebení. Ideální hladkost umožňuje velmi hladký chod vozíku v leštěné vrstvě. Na obou koncích lze hřídele bez problémů namontovat oběma rukama.

Na trhu je však také mnoho falešných prvků, které jsou vyrobeny z nekvalitního kovu, protože neexistuje možnost přesné kontroly na místě.

 • Základna není pevná. Hřídel lze podepřít pouze na základě dvou upevňovacích zařízení. Díky tomu je instalace vlastníma rukama velmi snadná. ale nezávislá na podpěře stolu. Tím se zvyšuje možnost vzniku závad při obrábění. Po určité době se vodicí lišty soustružnického vozíku odvalí a pokřiví.
 • V dlouhých mezerách dochází k prověšení. Hřídele delší než 100 cm nejsou kvůli prohýbání vhodné pro strojní zpracování. Důležitá je také tloušťka a délka povrchu válce. Nejlepší možnost je 0,05 nebo ještě lépe 0,06. 0,1.

Co je třeba zvážit při výběru vodicího kotouče pro kotoučovou pilu

Použití vodicí lišty pro kotoučovou pilu vyžaduje zohlednění speciálních vlastností:

 • parametry zpracovávaného dřeva;
 • technické možnosti pily;
 • četnost používání tohoto dodatečného nástroje.

Při výběru designu vodicí lišty je třeba posoudit, jak často ji budete používat, tj. jak často ji budete používat.

Jedním z důležitých aspektů při výběru vodicího nástroje je posouzení technických vlastností použité pily

V tomto případě je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím parametrům

 • Přípustná délka řezu;
 • Síla použitého nástroje;
 • šířka drážky, kterou je třeba získat;
 • vlastnosti použitých pil (průměr kotouče, velikost zubů atd.);
 • přípustný směr řezu (podélný, příčný, libovolný);
 • schopnost řezat husté výrobky (robustní dřevo, laminát, vrstvené dřevo);
 • jak používat dostupný bezpečnostní systém pro určitý typ kotoučové pily.

Sadu příslušenství lze doplnit vodicí lištou kotoučové pily. Zařízení umožní vysoce kvalitní obrábění dřevěných výrobků. Výsledkem kombinovaného použití kotoučové pily a vodicí lišty je rovná a kvalitní hrana připravená k dalšímu zpracování.

Jak vyrobit vozík pro kotoučovou pilu

Dobrý den, milí čtenáři a kutilové!Někteří z vás často pracují s kotoučovou pilou a někdy mají za úkol řezat velmi velké obrobky, například policové panely a jiné nábytkové konstrukce.

V tomto článku vám Kate Brown, autorka kanálu YouTube „Rag n Bone Brown“, poskytne podrobný návod na výrobu tak netradičního zařízení, jako jsou sáně na řezání panelů nebo vozík na řezání velkých panelů.

Tento projekt je velmi snadný a lze jej zopakovat během několika minut.

Materiály Listová deska-deska-dřevěné dřevo-dřevěné šrouby, podložky.

Jediné, co má řemeslník ve svém arzenálu pro řezání širokých desek, je tradiční úhlový doraz, který zejména k tomuto účelu používá zvláštním způsobem.

Podle názoru autora však pokosník není příliš přesný, protože nedosedá dostatečně přesně do drážky, a proto má určitou „vůli“ ze strany na stranu. V důsledku toho nejsou řezy vždy čisté a přesné.

Jak víte, úhlový plot lze během práce otáčet pod různými úhly. Taková pohyblivost má nevýhodu. abyste provedli řez v dokonale pravém úhlu, musíte použít triviální úhel.

Autor si tedy vezme desku z laminované dřevotřísky (dvířka ze staré kuchyňské linky), silný dubový trám (bude z vodítek) a kus nábytkové překližky pro podporu příčného řezu.

Děkuji autorovi za jednoduchý, ale užitečný nástavec pro kotoučovou pilu!Dobrou zábavu, hodně štěstí a zajímavých nápadů!

Přeprava kotoučové pily vlastníma rukama, jak vyrobit domácí zařízení pro řezání kotoučovou pilou?

Rotační část stacionárních domácích nebo výrobních nástrojů se nazývá vozík. V případě kotoučové pily pomáhá upevnit malý obrobek a získat rovný řez pod úhlem 90 stupňů nebo jiným úhlem. Vlastnoručně vyrobené kočáry se snadno vyrábějí. Dále zvážila, co potřebujete v práci a jak sled akcí, takže vůz pro kotoučovou pilu s rukama byla radost, a ne zasmuchutivat.

Pokud budete dělat vlastníma rukama kruhový kočár, pak je třeba zvolit velikost základny saní, jejich parametry by měly být rovny velikosti kruhového stolu. Na zadní a přední opěrky by se mělo použít rovné dřevo, například třešeň nebo javor.

Materiál musí být středně hustý. Je důležité dbát na to, aby zarážky měly kolmé hrany a aby jejich délka odpovídala šířce základny. Při výrobě vlastního vozíku pro kotoučovou pilu je důležité zajistit, aby zadní a přední doraz měl zvednutí v místě, kde pilový kotouč naráží.

Pásová pila umožňuje zaoblení boků zarážek pro větší pohodlí a snížení hmotnosti. Na vodicí lištu je nutné použít tvrdé dřevo, protože je poměrně husté. Lamelová deska musí mít stejné rozměry jako drážky kruhového stolu. Vzhledem k rozměrům kotoučové pily je nutné nasadit ochranný kryt kotouče a poté zaoblit blízký roh.

Vozík pro kotoučovou pilu

Jednoduše řečeno, dokonalý vozík na kotoučovou pilu je v dílně nutností. Posuv umožňuje bezpečné a rychlé přesné řezání obrobku a eliminuje možnost zpětného vrhu obrobku. (Poznámka: Pro přesné řezy musí být drážky na kruhovém stole rovnoběžné s kruhovým kotoučem.). Pokud je nutné provést seřízení, musí být provedeno před spuštěním pilového vozíku.)

Výhody přenosné pily

Existuje několik velmi důležitých technických vlastností, díky nimž je tento nástroj pro takové aplikace doporučován.

vyrobit, vozík, kotoučovou, pilu
 • Můžete instalovat pilový kotouč s vnějším průměrem 350 mm, který umožňuje řezat řezivo o tloušťce 70-85 mm. Tato hloubka se na stroji mírně zmenší a lze řezat desky o tloušťce 60-75 mm. To je dostatečně hluboká hloubka pro většinu řemeslných prací se dřevem. od složitého nábytku po jednoduché hračky.
 • Výkon motoru je minimálně 2 kW a je navržen tak, aby vydržel značné zatížení. Speciální účinný systém nuceného větrání rychle odvádí teplo, což umožňuje stroji pracovat při normálních provozních teplotách po delší dobu.
 • Otáčky hřídele pily odpovídají současným požadavkům na dřevoobráběcí stroje. Tím se dosáhne dobré kvality řezu a dodrží se bezpečnostní předpisy.
 • Ruční pilu lze upnout ke stolu tak, aby ji bylo možné v případě potřeby rychle vyjmout a použít jako obvykle. Všechny původní technické údaje jsou plně zachovány.

Vzhledem k těmto výhodám přenosných pil se nebudeme zabývat pochybnými možnostmi výroby stacionárních kotoučových pil, ale pouze těmito.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS