Jednonápravový dieselový traktor se v chladných podmínkách nespustí

Spouštění benzinových a naftových agregátů

Jednonápravový traktor je multifunkční nástroj. Nepostradatelné pro zemědělství. Přídavné zařízení vám pomůže s obděláváním půdy, sekáním trávy, odklízením sněhu, převážením nákladů, sázením a sklizní.

Stroj je vybaven benzinovým nebo naftovým motorem. Vyžínače se vznětovým motorem a vyžínače se zážehovým motorem mají odlišné startovací podmínky. Proveďte analýzu příčin, proč se jednonápravový traktor nerozjede.

Před spuštěním jednonápravového traktoru proveďte nezbytné přípravy. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti na svém místě a správně upevněny.

Mechanismy po zimě často nefungují. Dlouhé prostoje způsobují poruchy vašeho elektrického kypřiče. Ponechání stroje v chladných a vlhkých podmínkách způsobuje následující poškození:

Před spuštěním nového elektrického nářadí zkontrolujte všechna připojení, spojkové lanko, zpětný chod a plyn. Kabely by měly běžet hladce a bez námahy. Nespouštějte stroj, pokud jsou v kabelovém svazku nějaké spony nebo záhyby.

Při prvním startování vždy zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni. Nedostatečné mazání poškozuje pístní skupinu. Klikový hřídel se otáčí při volnoběžných otáčkách až do 1400 ot/min. Několik sekund stačí k tomu, aby se na povrchu válce vytvořily rýhy.

Starý olej může způsobit poruchu motoru. Jednonápravový traktor kouří bílé výfukové plyny. Kompletně vyměňte olej.

je třeba vzít v úvahu, že jednonápravový traktor se nerozjede, pokud je objem oleje nedostatečný. Před nastartováním karburátorového nebo vznětového jednonápravového traktoru věnujte vždy pozornost tomuto parametru. Nízkoúrovňová ochrana u některých modelů. Snímač zastaví motor a stroj se zastaví.

Všimněte si, že každý typ motoru vyžaduje specifickou značku benzinu. Palivo pro dvoutaktní motor se připravuje zvlášť. Palivová směs se skládá z benzínu a oleje. Množství složek musí být v přesném poměru.

Benzín do elektrického nářadí vždy nakupujte u čerpací stanice. Životnost vašeho stroje závisí na kvalitě paliva. Nikdy nestartujte jednonápravový traktor na špatný benzín.

Důvody, proč nenastartuje jednonápravový traktor a jak problém odstranit

Důvodů, proč se vozidlo nepodaří nastartovat, je několik. Následují některé z dostupných možností:

 • poškození karburátoru (u traktorů se zážehovým motorem);
 • porucha zapalování/zapalovacích zařízení
 • špatné mazání.

Pokud se váš motorový kultivátor chová podivně a je nestabilní, je třeba nejprve zkontrolovat karburátor. Tento důležitý uzel vytváří směs vzduchu a paliva a přivádí ji do válců spalovacího motoru. Pokud se trysky ucpou, systém se zablokuje a karburátor ztratí schopnost nastartovat motor. Pro vyřešení problému opravte palivové potrubí: částečně rozeberte karburátor, propláchněte čerpadlo a vyfoukejte trysky přes palivovou trysku.

Někdy je příčinou toho, že jednonápravový traktor nenastartuje, vadná zapalovací svíčka (chybí jiskra), která hraje důležitou roli při startování karburátorového motoru, nebo žhavicí svíčky, které zajišťují start vznětového motoru. Pokud zapalovací zařízení v důsledku naplnění palivem zvlhnou, začnou ztrácet jiskru. Pokud se nevytvoří jiskra, nelze směs vzduchu a paliva zapálit a motor nelze nastartovat. Tento problém lze řešit různými způsoby:

Motorová technika se také nespustí, pokud dojde k poškození žhavicích svíček. Vznětový motor se vznítí, když se palivo dostane do kontaktu s horkým vzduchem, který se ve válci ohřívá stlačením pístu. K tomu dochází bez problémů, pokud je vznětový motor již zahřátý a stěny válců jsou udržovány na provozní teplotě. V chladném počasí, zejména v zimě, je však motor zahříván žhavicími svíčkami a při jejich poruše nelze jednonápravový traktor nastartovat.

Pokud prohlídka karburátorového nebo vznětového motoru neodhalí vadné zapalovací svíčky, ale problém přetrvává, a dokonce je doprovázen praskáním v tlumiči, měli byste zkontrolovat účinnost všech zařízení odpovědných za zapalování paliva. Porucha těchto snímačů může být také příčinou toho, že se jednonápravový traktor nerozjede. Diagnostiku je nejlépe provést v servisním středisku, kde odborníci zjistí příčinu závady a kvalifikovaně provedou opravu.

Motorová vozidla nenastartují, i když motor nemá dostatek mazacího oleje. Některé modely jsou vybaveny speciálními kontrolními čidly, která v případě nedostatku maziva zabrání nastartování motoru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm variantám strojů, které těmito snímači nedisponují. Hladina mazací směsi dříve nebo později dosáhne kritické hodnoty, a pokud není doplněna na normální hodnotu, vede to brzy k opotřebení dílů a následně ke kompletní opravě motoru.

Oprava palivového systému

Závadu v palivovém systému lze zjistit, pokud je motor vadný:

Chcete-li závadu odstranit, zkontrolujte nejprve stav všech filtrů, včetně vzduchového a olejového. Pokud jsou lehce zanesené, lze je vyfoukat stlačeným vzduchem nebo propláchnout; pokud jsou silně znečištěné, je třeba je vyměnit. Poté se karburátor demontuje, díly se omyjí speciálním čisticím prostředkem a palivový kohout, nádrž a pístní systém se vyčistí benzinem. Po zaschnutí je pečlivě sestavte.

Když je motor kompletně sestaven, otočte klikovou hřídelí rukou. je důležité, aby píst běžel volně a ventily fungovaly bezvadně. Poté přidejte čerstvé mazivo, nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh. Nezapomeňte zkontrolovat přívod paliva do válce. Po takové opravě může být příčina závady odstraněna a jednonápravový traktor může bez problémů pokračovat v provozu.

Příprava motoru k nastartování

Problémy se startováním nemají jen stroje z druhé ruky, ale také nově zakoupené motorové kypřiče nebo kultivátory. Proto byste si před prvním spuštěním jednonápravového traktoru, ať už se jedná o Kaskad, Neva, Mole, Zubr, Centaur, Hopper, Tarpan, Oka, Salyut, měli přečíst jeho návod k použití, poté pečlivě zkontrolovat všechna připojení a samozřejmě zkontrolovat hladinu oleje v motoru.

Zkontrolujte v příručce výrobce, zda je motor čtyřtaktní (jako Forte, Centaur, Lifan, Bison) nebo dvoutaktní. To je důležité vědět, protože modely s dvoutaktním motorem (jako je kombajn Krtek) potřebují speciální směs benzínu a oleje v určitém poměru. Kvůli špatnému palivu se stroj začne dusit a také může dojít k poškození zapalovacích svíček a palivového potrubí, což vede k poruše benzinového čerpadla. a to je přímá cesta k nákladné opravě v servisu. Vhodnost paliva pro vozidlo poznáte podle kouře. Pokud je benzín nekvalitní, bude mít bílou barvu, jako v případě, že stroj příliš nakloníte. Pokud máte v autě špatný benzín, vyměňte ho, aby se nerozbil.

U dieselového traktoru je důležitá také kvalita paliva. V zimě nenastartuje nebo sice nastartuje, ale krátce poté se zastaví, pokud je motor naplněn letním palivem. Při nižších teplotách začne houstnout a ucpávat palivové potrubí. V takových případech je zvýšené riziko poruchy. Za chladného počasí zvolte správné palivo.

Motor se musí startovat v určitém pořadí, a to jak v létě, tak v zimě. Například pro spuštění kultivátoru krtků se provede následující postup:

 • otevřete benzinový ventil;
 • Použití páčky sytiče v poloze „sytič“;
 • vypněte zapalování a několikrát nastartujte motor pomocí navíjecího startéru;
 • znovu nastartujte motor a přesuňte páčku do polohy „Run“.

Nezřídka se stává, že motor nastartuje bez zaváhání, ale po několika sekundách se zastaví. V takovém případě zkontrolujte, zda je odlučovač oleje otevřený. Může se stát, že je kohoutek ucpaný a vyčistěte ho benzínem.

Spuštění motoru se vznětovým motorem (např. Zubr, Cascade, Centaur, Neva) bude poněkud obtížnější než u Krtka. Spusťte vznětový motor odvzdušněním palivového potrubí, čímž jej zbavíte nahromaděného vzduchu. Za tímto účelem:

 • Otevřete palivový kohout;
 • Odšroubujte přípojky palivového potrubí, dokud se neobjeví palivo;
 • Šroubovací přípojky a vyfukovací trysky.

Zprovoznění motorového kultivátoru po zimě nebo po dlouhé době nečinnosti má také své nuance. Aby stroj fungoval, je třeba provést následující kroky

Před nastartováním motocyklu Centaur, Cascade, Neva, Patriot nebo Zubr zkontrolujte všechna spojení, včetně převodových uzlů, spojky, startovacích mechanismů a v případě potřeby proveďte jejich seřízení.

Přepínání oblíbených značek motorových kultivátorů

V závislosti na modelu se elektrické nářadí spouští jinak. Pokud není algoritmus proveden ve správném pořadí, může dojít k vážnému poškození stroje. Například u traktorů Agro, Neva a Salyut je motor čtyřtaktní, takže olej a benzín se musí plnit zvlášť. To platí i pro motorové kypřiče Kaskad, Luch a Khoper.

Při startování známého modelu Neva otočte páku zapalování do polohy „zapnuto“. V důsledku toho se otevře kohoutek s benzinem a uzavře se přívod vzduchu. S rukojetí plynu v poloze ¾ maximálního nastavení. Vytáhněte startér a otevřete sytič. Pokud se začíná v zimě, provádí se postupně.

Jednonápravový traktor Ural se startuje takto: řadicí páku nastavte do neutrální polohy. Palivová nádrž zůstává otevřená. Zavřete sytič a nastartujte motor.

Doplňte pouze moto-techniku Patriot 92. benzin, protože 95. benzin je na mnoha čerpacích stanicích nižší kvality než 92. benzin. Pro vzduchový filtr je k dispozici speciální olejová nádržka. Na nádrži je značka, nad kterou se nedoporučuje olej doplňovat. Jinak by došlo k úniku do karburátoru.

Chcete-li Patriot nastartovat, nastavte páčku plynu do nejvyšší polohy. Zapnutí paliva a zapalování. Pomalu táhněte za startovací lanko, dokud neucítíte odpor, a prudkým tahem motor nastartujte. Nastavte páčku plynu do střední polohy a studený startér do pravé polohy.

Motor nenastartuje

Karburátor, závady, seřízení

Algoritmus seřízení karburátoru na bloku motoru Neva s motorem S je uveden nížeubaru.

Na obrázku jsou znázorněny tři šrouby, které určují množství dodávaného paliva.

Pro seřízení karburátoru proveďte následující úkony:

 • Utáhněte šrouby 1 a 2 na maximum;
 • Poté je vyšroubujte asi o 1 otáčku;
 • Zapněte zapalování a zahřejte motor;
 • Poté pohybujte páčkou sytiče, dokud se motor nevypne (tj. dokud nejsou otáčky minimální);
 • Třetím šroubem nastavte minimální volnoběžné otáčky;
 • Druhým šroubem pak nastavte maximální volnoběžné otáčky;
 • V případě potřeby znovu upravte minimální otáčky nastavením polohy třetího šroubu;
 • Poslední dva body provádějte, dokud není motor stabilní;
 • Pokud dojde k závadě, utáhněte první šroub až na doraz a znovu jej o půldruhé otáčky vyšroubujte.

Možné příčiny

Jednonápravový traktor se rozjíždí a zastavuje? Proč se to děje?? Důvodů, proč se vozidlo nepodaří nastartovat, může být celá řada. Patří mezi ně:

Pokud se na stroji objeví neobvyklé nebo neobvyklé změny a jeho provoz se stane nestabilním, je třeba nejprve zkontrolovat karburátor. V této základní jednotce probíhá tvorba směsi vzduchu a paliva a dávkování směsi do válců spalovacího motoru. A pokud jsou trysky ucpané. dojde k ucpání palivového systému, takže karburátor ztratí schopnost zaručit nastartování motoru. Za účelem odstranění závady se provede oprava palivového potrubí, která zahrnuje částečnou analýzu karburátoru, propláchnutí čerpadla, profouknutí trysky pro palivo a opravu palivového potrubí.

Pokud jednonápravový traktor Neva nenastartuje, mohou být příčiny různé. Někdy se problém týká vadných zapalovacích svíček, které hrají důležitou roli při startování karburátorového motoru, nebo žhavicích svíček, které zajišťují start vznětového motoru. pokud se zapalovací zařízení zvlhčí, což se stane v důsledku naplnění palivem, začne v nich mizet jiskra. Pokud nedojde k vytvoření jiskry, směs paliva a vzduchu se nezapálí, a proto nelze motor nastartovat.

Takový problém lze řešit různými způsoby:

 • provést drobnou opravu a vyměnit vadné zapalovací svíčky za nové;
 • „Vypalte“ zaplavené zapalovací svíčky a plamenem vyčistěte všechny stopy paliva.

stroj nelze nastartovat kvůli závadě žhavicí svíčky. Ve vznětovém motoru dochází k zážehu kontaktem s horkým vzduchem, který se ohřívá ve válci při stlačování pístu. K tomu dochází bez komplikací, pokud je stroj již zahřátý a stěny válce jsou udržovány na provozní teplotě. V chladném počasí se však motor zahřívá žhavicími svíčkami, a pokud jsou poškozené, jednonápravový traktor nenastartuje.

Pokud kontrola karburátorového nebo vznětového motoru neodhalila vadné zapalovací svíčky, ale potíže přetrvávají, a to i za doprovodu praskajícího tlumiče výfuku, je třeba zkontrolovat funkčnost všech zařízení zodpovědných za zapalování paliva. Jejich závada může být také příčinou toho, že jednonápravový traktor nenastartuje. Diagnostiku byste měli provést v servisním středisku, kde odborníci zjistí příčinu poškození a odborně ji provedou.

Pokud nelze vozidlo nastartovat bez dostatečného množství mazací kapaliny v motoru. Některé modifikace jsou vybaveny speciálními kontrolními čidly, která nedovolí nastartovat motor v případě nedostatku maziva. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm verzím strojů, které takovými měřidly nedisponují. Dříve nebo později dosáhne stupeň mazací směsi mezní hodnoty, a pokud nebude kompenzován na normu, povede to brzy k opotřebení prvků a v důsledku toho k úplné opravě motoru.

Proč traktor běží nepravidelně?

Existuje celá řada dalších běžných závad vašeho elektrického kypřiče:

 • Motor jednotky je veden do vratného potrubí trimmeru. To ukazuje na použití nekvalitního paliva k plnění stroje. V takovém případě je třeba nejen vyměnit palivo, ale také pečlivě vyčistit palivové čerpadlo a palivové hadice;
 • Blok motoru je nepříjemný. důvodem je. nedostatečné zahřátí motoru. Vždy vypněte motor, počkejte, až zcela vychladne, a znovu jej spusťte, přičemž počkejte alespoň 10 minut, než se motor zcela zahřeje;
 • Blok motoru se znatelně nezatáhne, výkon motoru se sníží. je třeba zkontrolovat a případně vyčistit vzduchový a palivový filtr. Další příčinou této závady je opotřebení zapalovacího magnetu. Nejlepší je díl okamžitě vyměnit a nepokoušet se ho opravit.

Majitel bloku benzinového nebo naftového motoru se často potýká s těmito problémy. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte stroj používat a co nejdříve jej nechte opravit.

Hlavní příčiny poruch vašeho motorového kypřiče a jejich řešení

Po zimě, kdy je stroj delší dobu ve vlhké a chladné místnosti, může dojít k následujícím změnám, které brání jeho správné funkci, a to:

Proto je vhodné před uvedením stroje do provozu provést důkladnou kontrolu všech součástí a spojů. Zvláštní pozornost věnujte dráze lanka (musí být plynulá) a motoru. Než se však pustíte do řešení příčin nenastartování dieselového jednonápravového traktoru, je nezbytné, abyste se seznámili s obvody a návodem k obsluze vašeho stroje.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS