Jak řezat trubku pod úhlem 90 stupňů

Triky při vytváření přímého řezu (90 stupňů) úhlovou bruskou pro profilové a kulaté trubky | Postav si sám | Yandex Zen

Kov je materiál, pro který byla úhlová bruska (úhlová bruska) původně navržena. Nyní s jeho pomocí můžete řezat armovací tyče, různé plechy, trubky různých průměrů, cihly, beton, kámen, dlaždice a další stavební materiály. Jak rovnoměrně řezat potrubí pod různými typy potrubí pro řezání litinového potrubí

úhlová bruska. Díky širokému příslušenství lze úhlovou brusku použít také k leštění, nikoli k broušení. Řezání kovu úhlovou bruskou je jednou z nejzákladnějších a nejčastějších prací. Aby se snížila pravděpodobnost zranění, musí být vždy prováděna správně, v souladu s obecnými bezpečnostními opatřeními, která se netýkají osob.

Typický kolmý řez 90º

Někteří se domnívají, že není nutné provádět žádné značení, zejména pokud máte v ruce velkou úhlovou brusku s velkým řezným kotoučem. Při následném vyrovnávání trubek řezaných bez označení však mohou nastat problémy. Abyste se jim vyhnuli, můžete kolem potrubí použít jednoduchou elektrikářskou nebo maskovací pásku. Přitom musí být jeho hrany v počátečním a koncovém bodě dokonale zarovnané. Pokud je vše provedeno správně, obě trubky do sebe po rozřezání zapadnou a vytvoří dokonale rovnou trubku bez mezer.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Jak vyříznout čtvercový řez na profilové trubce

Profilové trubky lze řezat podobným způsobem, ale je snazší použít čtverec. Přiložte přípravek postupně na každou stranu, což bude vyžadovat otočení řezaného prvku, a označte mezeru. Poté je třeba potrubí upevnit na místě a práce mohou začít. K řezání lze použít jakýkoli vhodný nástroj. Pokud však musíte řezat velké množství trubek, je vhodné si vyrobit plné šablony z odřezků. V tomto případě stačí měřit a měřit pouze jednou.

Při řezání trubek velkého průměru lze použít řadu specializovaných nástrojů a přístrojů. To může být nezbytné například v případě, že je třeba opravit potrubí.

 • úhlová bruska. Úhlová bruska je odůvodněna dostupností nástroje a relativní levností práce. V tomto případě však neočekávejte vyšší výkon, navíc práce tímto způsobem není bez rizika.
 • Válečková bruska. Taková zařízení se často označují také jako brusky na potrubí. V podstatě se jedná o úhlovou brusku, která je však vhodnější pro tento typ práce. Součástí stroje je speciální základna, na kterou se upevňuje řezaný prvek, a klec s namontovanými řezacími válci, které vykonávají vlastní práci. Je důležité si uvědomit, že každý stroj musí být zakoupen pro konkrétní účel, tj. velikost potrubí.
 • Řezání plynu. Tato možnost se nejčastěji používá pro větší průměry. Řez se provádí vysoce intenzivním plamenem a odřezky se odfouknou tlakovým plynem. Tuto metodu lze považovat za nejpraktičtější a nejefektivnější.

Plynové řezání je nejrychlejší metodou řezání

Podívejte se na plynovou řezačku na AliExpress →

Existují i další aplikace, jako je řezání plazmou, vodním paprskem nebo laserem, ale v soukromé praxi se téměř nepoužívají.

Jak řezat litinové potrubí

Pokud je potrubí vyrobeno z litiny, potřebujete k jeho správnému řezání určité znalosti. Jde o to, že tento materiál se vyznačuje vysokou křehkostí, což znamená, že před řezáním takové trubky je třeba určit algoritmus činností.

 • Označování stejným způsobem jako u ocelových trubek.
 • V místě řezu umístěte dřevěný špalík jako podpěru.
 • Poté proveďte několikamilimetrový řez po celém obvodu.
 • Do drážky se pak vloží dláto a je třeba do ní silně a rychle udeřit kladivem.

Tím se vytvoří dostatečně rovná linie řezu, kterou lze v případě potřeby zdrsnit.

Prohlédněte si frézu na ocelové trubky na AliExpress →

Použití nádoby s vodou

Co dělat, když se jedná o trubku malého průměru a trubka musí být řezána pod úhlem blízko okraje?? Pomůže vám hluboká pánev naplněná vodou. Než začnete, musíte vypočítat úhel sklonu a vyznačit jej na nádobě. Pak jen opatrně spusťte okraj trubky do vody a ohněte ji směrem ke značce na nádobě. Vytáhněte trubku, vyznačte linii pro zastřihovač v kontaktu s vodou a bezpečně ji odřízněte podle značení. Tato metoda je vhodná pro značení velkého počtu trubek. Předpřipravená šablona z nádoby s vodou nám urychlí práci.

Kruhové trubky různých průměrů se při změně směru řezu trubky řežou pod úhlem a je třeba vzít v úvahu, že přímý řez pod pravým úhlem, na rozdíl od obdélníkového průřezu, nezpůsobí těsný spoj. Z tohoto důvodu se používají speciální šablony, na kterých mají označované hrany zakřivený tvar, aby se dosáhlo vysoké těsnosti spoje.

Papírová šablona pro potrubí

Jednou z běžných metod výroby šablony pro trubky s kulatým povrchem je použití hrubého listu papíru, pravítka a tužky. K získání papírové šablony se používá následující metoda:

 • Nakreslete na papír kruh o průměru řezané trubky, rozdělte kruh na 16 stejných výsečí, přičemž větší výseče rozdělte vždy na dvě stejné výseče.
 • Změřte obvod kruhu vynásobením jeho průměru číslem pí, které se rovná 3,14.Tento rozměr je vynesen po obou stranách osy kruhu stejnými délkami, z nichž každá je rozdělena na 8 stejně velkých částí.
 • Nakreslete svislé čáry od úseček směrem nahoru a vodorovné čáry od bodů na kružnici.
 • Vystřihněte a nalepte průsečíky s hladkou čarou, abyste vytvořili papírovou šablonu, která se poté vystřihne a nalepí na oříznutý povrch. Pro ořezávání je nejlepší použít úhlovou brusku s kotoučem o malém průměru. s velkým kotoučem bude povrch křivý a chyba se zvýší.

Blok: 4/9 | Počet znaků: 1506

Použití počítačového programu

Tato metoda řezání trubek vyžaduje počítač se speciálním softwarem. Nejprve by měl být vytvořen výkres příčného řezu, na kterém jsou uvedeny rozměry příčného řezu výrobku a plánovaný úhel řezu. Musíte si pořídit virtuální šablonu.

Přečtěte si také: Jak změřit hustotu acb

Vytiskněte ji na tiskárně. Měli byste si uvědomit, že čím větší je průměr trubky, tím více archů potřebujete k tisku. Poté pečlivě vystřihněte části výkresu ze všech stran a slepte je k sobě, nejlépe pomocí lepicí pásky. Zbývá jen připevnit šablonu k trubce a vyznačit ji.

Tento způsob řešení se vyznačuje vysokou přesností. Veškerý potřebný software lze stáhnout z internetu, je zdarma ke stažení a používání. Najdete zde také šablonu pro řezání trubek pod úhlem. Zbývá ji jen vytisknout a vystřihnout. Šablonu jednoduše obtočte kolem trubky, abyste vytvořili výkres.

Jak řezat kulaté trubky pro svařování pod úhlem 45 stupňů

Chcete-li přivařit jednu kruhovou trubku k druhé pod úhlem 45 stupňů, je třeba ji pokaždé oříznout, aby lépe přiléhala.

V této recenzi autor ukazuje, jak vytvořit jednoduchou šablonu, která je méně časově náročná při montáži kulatých trubek.

Nejprve je třeba vytvořit vzorek, ze kterého lze vytvořit šablonu.

Za tímto účelem autor odřízne trubku požadovaného průměru pod úhlem 45 stupňů.

Doporučujeme také přečíst si: Jak vyrobit mini sedlový ořezávač konců trubek.

Poté upravte polotovar tak, aby co nejlépe přiléhal k trubce.

Základní kroky

Dalším krokem je nastříhání listu papíru a jeho ovinutí kolem obrobku.

Řez pevně přitlačte a uhlaďte prsty, abyste místo řezu „vyrazili“. Konce fólie zabalte dovnitř trubky.

Poté vyjměte list papíru z trubky, rozložte jej a obkreslete obrys tužkou. Vystřihněte ji nůžkami.

 • Výsledkem je opakovaně použitelná šablona, kterou lze použít k vytváření značek na jiných materiálech.
 • Jak se montují čtvercové trubky pro úhlové svařování.
 • Stejnou technikou můžete vytvořit papírovou šablonu pro řezání kulatých trubek pro svařování pod úhlem 90 stupňů.

Více informací o tom, jak tyto jednoduché šablony vytvořit a jak je používat, najdete v následujícím videu.

Jak vyznačit řez 45º na profilové trubce

Někteří „odborníci“ tvrdí, že při čtvercovém průřezu profilové trubky je možné provést řez pod úhlem 45° pomocí standardního metru. Redakce HouseChief nedoporučuje čtenářům používat takovou metodu, pokud se neplánuje zkazit materiál. Skutečnost, že při měření pomocí metru je velmi obtížné provést takovou práci dokonale. Školní pravítko ve tvaru rovnostranného trojúhelníku je dobrý nápad.

nejen pro školu, ale také pro práci s kovem, na jedné z hran se nakreslí přímka kolmá na stranu trubky. Dále se výrobek otočí a na sousední hranu prvního pásu se nanese šikmé značení pod úhlem 45º. Zde není nutné nic měřit, vše již provedl výrobce trojúhelníkového pravítka. Poté se profilová trubka opět otočí a postaví se kolmo ke kmeni. Nyní zbývá spojit začátek a konec čáry na čtvrté hraně diagonálně. To je vše, můžete bezpečně pracovat s úhlovou bruskou. takové řezy jsou dokonale spojeny v pravém úhlu 90º. Pro usnadnění práce můžete na okraj pásu nalepit malířskou pásku. Zvýší přehlednost a usnadní řezání přímo podél linie.

Pokud máte čas, můžete si pro snadnější značení svařit šablonu, jako je tato

Řezání trubek pod úhlem

Při zvažování přímých nebo šikmých metod řezání je třeba si uvědomit, že řezané materiály se liší. Hadice z polypropylenu nebo tenké mědi se řežou snadněji a rychleji než silnostěnné ocelové trubky.

Plastové výrobky s malým průměrem lze stříhat pod správným úhlem pomocí speciálních nůžek. Úhel je možné kontrolovat pomocí normálního úhloměru. Plastové trubky lze také řezat pilkou na železo s jemnými zuby.

Nejčastějším požadavkem na instalaci je řezání vodovodního, kanalizačního a větracího potrubí pod úhlem 45º.

Podívejme se, jaká zařízení lze použít k řezání pod různými úhly.

Papírová šablona pro potrubí

Pro relativně přesný řez lze použít jednoduchou techniku, kdy jako šablona slouží obyčejný list papíru. K výrobě šablony se hodí například papír do tiskárny formátu A4.

Předem označte list do čtverce pomocí pravítka. Velikost úhlopříčky čtverce se musí rovnat délce řezaného obvodu trubky. Přebytečné části archu se odříznou.

 • Ohněte list šikmo tak, že zarovnáte protilehlé rohy.
 • Výsledný trojúhelník otočíme tak, aby přímka pro přeponový trimr byla kolmá na osu trubky.
 • V této poloze obtočte papír kolem povrchu trubky a zarovnejte krajní body přepony k sobě.
 • Pomocí fixy označte řez podél linie některého z katet trojúhelníku.
 • Řezání trubky podél vyznačené čáry.

Velmi vhodné je označit a řezat trubku pod úhlem 45º v rozsahu průměrů 32 až 63 mm tímto způsobem. Pro snadnější značení se doporučuje použít silný, ale měkký papír. Použití paronitu a podobných materiálů je také možné.

Jak si vybrat správné řezačky na plastové trubky a jak je používat v praxi, je podrobně popsáno v našem článku.

Správně vyrobené šablony pro tvarové řezání trubek umožňují řezat s maximální přesností. Přesto nelze vyloučit mezeru mezi předseknutými polotovary. Při spojování kovových trubek se „uzavírá“ svarovým spojem, při spojování plastových dílů se používá specializovaná pájecí šňůra.

Programy pro výpočet úhlu řezu

Technologie šablon umožňuje různé úhly řezu. Pro získání šablony pro jiné úhly než 45º jsou však již nutné matematické výpočty a šablona musí být podle těchto výpočtů vystřižena z papíru nebo podobného materiálu.

Je pravda, že existují počítačové programy, které mají řemeslníka zbavit nutnosti provádět výpočty. Šablonu pro řezání trubky lze vytisknout pomocí těchto programů.

Jednoduchý výpočetní program založený na MS Excel umožňuje vypočítat a vygenerovat šablonu prakticky pro všechny průměry trubek a požadované úhly řezu.

Uživatel musí pouze zadat odpovídající hodnoty do políček „Vnější průměr“ a „Úhel řezu“. Z těchto hodnot se vytvoří šablona, kterou lze vytisknout.

Šablona pro řezání trubek

Existuje jednoduchý nástroj, který se často používá v domácnostech, většinou při práci se dřevem. Nazývá se dláto. Stejný nástroj je tedy vhodný pro řezání trubek pod různými úhly.

Dláto je k dispozici v prodeji, ale pokud chcete, můžete si ho vždy vyrobit sami a přizpůsobit jeho konstrukci požadovanému průměru trubky:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS