Jak nabrousit pilový kotouč s karbidovou špičkou

Typy kotoučů a zubů a zvláštní vlastnosti

Zuby kotouče jsou vyrobeny ze speciální slitiny karbidu wolframu a kobaltu (označení na přední straně kotouče).BK, BK6 atd.).

Důležité! Životnost kotouče závisí nejen na slitině, ale také na množství a přesnosti provedené práce.

Zub má následující geometrické roviny:

Průsečík geometrických rovin vytváří dvě pracovní (řezné) plochy:

 • Přímo. Používají se k podélnému řezání dřevěných plechů.
 • Trapézový. Tento tvar zajišťuje dlouhou dobu ostření při práci se dřevem různé tvrdosti.
 • Zkosené stránky. Hlavní nebo pomocné ostří má úhlové zkosení, které umožňuje řezat nejen do masivního dřeva, ale také do lepených laminovaných dřevotřískových desek, dřevotřískových desek a laminovaných dřevovláknitých desek. Zkosený zub dokáže řezat i plast.
 • Kónický. Univerzální tvar umožňující podélné a příčné řezání. Tento tvar má jednu nevýhodu, kterou je rychlá ztráta ostrosti břitu.

Broušení kotoučových pil v Minsku

Kotoučové pily se používají k opracování tvrdých materiálů, takže ostrost kotoučů se rychle zhoršuje a otupuje, což snižuje životnost a kvalitu zpracovávaného materiálu. Výsledkem může být předčasné poškození. Abyste tomu předešli, včas požádejte o službu broušení kotoučových pil v Minsku.

S jakými nástroji pracujeme?

ostření kotoučových pil (pilových kotoučů) na kov a plast v Minsku;

broušení pobeditových kotoučových pil v Minsku

Ostření kotoučových (okružních) pil na dřevo (podélné a příčné řezání);

ostření šikmých, příčných a podélných modelů různých modifikací;

Ostření kotoučových, kyvadlových, ručních a svitkových pil.

Ostření kotoučových pil je složitý a náročný proces, zejména u modelů s karbidovými břity. Neváhejte se obrátit na naše brousicí stroje.Bele. brousíme nástroj rychle a efektivně pro větší množství práce!

Stroje

Všechny techniky, které zajišťují ostření, mají stejný princip práce. Liší se pouze produktivita stroje.

Domácí stroje mohou být v provozu půl hodiny a poté musí být na krátkou dobu odpojeny od elektrické sítě. Profesionální nástroj je schopen pracovat téměř nepřetržitě po celou směnu (8-10 hodin).

Nástroj se dodává s brusným kotoučem a brusným materiálem.

Používání strojů k broušení zubů přináší řadu výhod:

 • možnost dodržení definovaného úhlu;
 • zvyšuje efektivitu výrobních operací a jejich rychlost;
 • čím tvrdší je materiál, tím vyšší rychlost řezání je nutná;. lze použít různé typy kotoučů.

Na stroji lze obracet i tvrdé nátěry. zrnitost brusného kotouče lze měnit. Například při průměru kotouče 126 mm by bylo možné dosáhnout otáček 2300 ot/min.

Otáčky kotouče se mohou pohybovat v rozmezí 510-720 otáček za minutu v závislosti na faktoru křehkosti kotouče.

čím tvrdší je materiál, tím vyšší je potřebná rychlost posuvu.

Funkce stroje určuje, zda se pohybuje obrobek nebo vřeteno. Je také možné přemístit celý stroj.

Úhel sklonu lze měřit kyvadlovým úhloměrem, některé jednotky mají integrovanou stupnici pro odečet úhlu sklonu zubu.

Zuby se obvykle brousí nejprve vpředu a poté vzadu.

K broušení zubů pomocí hrotu kladiva je zapotřebí diamantový kotouč. Čepele s hroty je třeba brousit pomocí speciálního příslušenství nebo diamantového kotouče s diamantovým povrchem.

Stroje mají kola s těmito specifikacemi:

hodně záleží na velikosti zrna a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost.

Standardní frézy nejsou vždy vhodné pro tuto práci, proto je dobré používat nástroje se speciálním tvrzením (korund, diamantové hroty).

Broušení kotoučových pil

Na domácích pilách se jako materiál pro řezání desek používají slinuté slitiny wolframu a kobaltu třídy BK (BK6, BK15 atd.). číslo udává procentuální podíl kobaltu). BK6 má tvrdost 88,5 HRA, BK15. 86 HRA. Zahraniční výrobci používají své slitiny. Tvrdé třídy BK se skládají převážně z karbidu wolframu stmeleného kobaltem. Vlastnosti slitiny závisí nejen na jejím chemickém složení, ale také na velikosti zrn karbidové fáze. Čím menší zrnitost, tím vyšší tvrdost a pevnost slitiny.

Karbidové destičky jsou ke kotouči připevněny pájením při vysoké teplotě. Pájecí materiál se v nejlepších případech skládá ze slitin stříbra (PSr-40, PSr-45), v nejhorších případech ze slitin stříbra (PSr-45). Měděno-zinkové pájky (L-63, MNMC-68-4-2).

Geometrie karbidových zubů

Rozlišují se následující konstrukce zubů.

Rovný zub. Obvykle se používá v pilách pro podélné rychlé řezání, kde kvalita není příliš důležitá.

Šikmý (zkosený) zub s levým a pravým úhlem sklonu zadní roviny. Zuby s různým sklonem se vzájemně střídají, a proto se nazývají „křížové“. Toto je nejběžnější provedení zubu. V závislosti na velikosti úhlů ostření se pily se střídavými zuby používají k řezání nejrůznějších materiálů (dřevo, dřevotříska, plasty). V podélném i příčném směru. Pilové kotouče se strmým úhlem hřbetu se používají jako podřezávací pily při řezání oboustranně laminovaných desek. Jejich použití zabraňuje odlupování povlaku na okrajích řezu. Zvětšení úhlu zkosení snižuje řezný tlak a snižuje nebezpečí třísky, ale také snižuje odolnost a pevnost zubu.

Zuby mohou být nakloněny nejen na zadní, ale i na přední straně.

Trapézový zub. Zvláštností těchto zubů je relativně pomalé otupení řezných hran ve srovnání se střídavě zkosenými zuby. Obvykle se používají ve spojení s rovným zubem.

Lichoběžníkový zub, který se střídá s posledním zubem a je mírně nad ním, provádí hrubovací řezy, zatímco rovný zub, který následuje za ním, provádí zanořovací řezy. dokončovací práce. Pily se střídavě rovnými a lichoběžníkovými zuby se používají k řezání oboustranně laminovaných desek (dřevotříska, dřevovláknité desky, dřevotříska atd.).), jakož i pro řezání plastů.

Kuželový zub. Pily s kuželovým zubem jsou pomocné a používají se k nařezávání spodní vrstvy laminátu, čímž ji chrání před odštěpením při průchodu hlavní pily.

Převážná většina pil má plochou přední hranu zubu, ale jiné pily mají také konkávní přední hranu. Používají se pro křížové řezání.

Úhly broušení zubů

Hodnoty úhlu řezu se určují podle účelu použití pily. т.е. jakým materiálem a v jakém směru má být řezán. Pily pro podélné řezání mají poměrně velký úhel sklonu (15°-25°). Pily s příčným řezem mají následující úhly řezu γ se obvykle pohybuje mezi 5° a 10°. Pily určené pro příčné a podélné řezání mají střední úhel sklonu. obvykle 15°.

Úhel řezu je ovlivněn nejen směrem řezu, ale také tvrdostí řezaného materiálu. Čím vyšší tvrdost, tím menší úhel náklonu a zadní úhel (menší broušení zubů).

Úhel sklonu může být kladný nebo záporný. Pily s tímto úhlem se používají k řezání neželezných kovů a plastů.

How to easily sharpen carbide tipped saw blades for under 5

Základní principy broušení

Při řezání masivních obrobků dochází k rychlému opotřebení bočních hran.

Je třeba se vyhnout příliš tupým pilám. Poloměr břitu by neměl přesáhnout 0,1-0,2 mm. Řezání silně otupeného pilového listu nejenže snižuje výkon ostření, ale také trvá mnohonásobně déle než ostření normálně otupené pily. Tupost lze měřit jak na samotných zubech, tak na prořezu, který zanechávají.

Kotoučové pily jsou správně nabroušeny tak, aby byl současně se správnou ostrostí břitu zajištěn maximální počet intervalů broušení, který je v optimální variantě 25-30krát. Za tímto účelem se doporučuje nabrousit karbidový zub podél jeho přední a zadní plochy. Zuby lze v podstatě brousit i na jedné přední ploše, ale počet možných broušení se oproti broušení na dvou plochách sníží téměř o polovinu. Následující obrázek jasně ukazuje, proč k tomu dochází.

Doporučuje se, aby poslední průchod při broušení pilových kotoučů byl proveden na zadní rovině zubu. Standardní rychlost úběru kovů. 0,05-0,15 mm.

Před ostřením je třeba pilový kotouč očistit od nečistot, např. dehtu, a zkontrolovat úhly ostření. U některých pil jsou vyraženy na kotouči.

nabrousit, pilový, kotouč, karbidovou

Zařízení a materiály pro ostření pilových kotoučů

Při použití brusných kotoučů (zejména diamantových) je vhodné je chladit chladicí kapalinou.

Mikrotvrdost brusného materiálu klesá s rostoucí teplotou. Zvýšení teploty až na 1000 °C snižuje mikrotvrdost přibližně 2 až 2,5krát ve srovnání s mikrotvrdostí při pokojové teplotě. Zvýšení teploty až na 1300 °C způsobuje snížení tvrdosti brusiva o 4 až 6 násobek.

Použití vody jako chladicího média může způsobit rezavění součástí stroje. K odstranění koroze se do vody přidává mýdlo a některé elektrolyty (uhličitan sodný, uhličitan sodný, fosforečnan sodný, dusitan sodný, křemičitan sodný atd.).д.), které tvoří ochranné vrstvy. Při běžném mletí se nejčastěji používají roztoky mýdla a sody, zatímco jemné mletí vyžaduje. s emulzemi s nízkou koncentrací.

Při ostření pilových kotoučů v domácnosti s nízkou intenzitou ostření se méně často používají tyto metody. nechtějí s tím ztrácet čas.

Pro zvýšení brusného výkonu brusných kotoučů a snížení měrného opotřebení je třeba zvolit co největší zrnitost, která zajistí požadovanou kvalitu povrchu broušeného zubu.

Pro výběr zrnitosti v závislosti na fázi broušení použijte tabulku v článku o brusných kamenech. Například při použití diamantových brusných kotoučů lze použít brusné kotouče o zrnitosti 160/125 nebo 125/100 pro hrubování a 125/100 pro dokončování. 63/50 nebo 50/40. K odstraňování otřepů se používají brusné kotouče se zrnitostí 40/28 až 14/10.

Rychlost obvodového kotouče pro broušení zubů s karbidovými břity by měla být přibližně 10-18 m/s. To znamená, že při použití kola o průměru 125 mm jsou nutné otáčky motoru přibližně 1500-2700 ot/min. Křehké slitiny se v tomto rozsahu brousí při nižších otáčkách. Při ostření nástrojů z tvrdokovu dochází při použití drsných podmínek obrábění k vyššímu namáhání a vzniku trhlin, někdy i k odlamování řezných hran a zvýšenému opotřebení brusného kotouče.

Při použití brusky na kotoučové pily je možné měnit vzájemnou polohu pilového kotouče a brusného kotouče různými způsoby. S pohybující se pilovou jednotkou (motor s pevným kotoučem), současný pohyb pily a motoru, pohyb pouze motoru a kotouče (pilový kotouč je pevný).

K dispozici je široká škála brousicích strojů s různými funkcemi. Nejsložitější a nejdražší programovatelné jednotky jsou schopny provádět plně automatické ostření, při kterém obsluha provádí následující operace bez asistence obsluhy.

U nejjednodušších a nejlevnějších modelů se po umístění a zajištění pily v poloze, která umožňuje požadovaný úhel ostření, provádí veškeré další úpravy. Otáčení pily kolem své osy (otáčení na zub), posuv k broušení (kontakt s kotoučem) a kontrola tloušťky kovu odstraněného ze zubu. všechny další kroky provádí obsluha pily ručně. Tyto jednoduché modely jsou vhodné pro domácí použití při občasném broušení kotoučových pil.

Jednoduchý brousicí stroj na piliny je znázorněn na fotografii níže. Skládá se ze dvou hlavních podsestav. Kruhový motor (1) a podpěra (2), na které je namontována ostřená pila. Otočný mechanismus (3) slouží ke změně úhlu sklonu ostří (při broušení zkosených předních zubů). Šroub (4) posouvá pilu podél osy brusného kotouče. Tím je zajištěno nastavení požadovaného úhlu sklonu. Šroub (5) slouží k nastavení potřebné polohy omezovače, který zabraňuje přílišnému zanoření brusného kotouče do mezizubního prostoru.

Postup broušení pilových kotoučů

Pila je namontována na trnu, upnuta kuželovým (středicím) pouzdrem a maticí, poté je pomocí mechanismu (3) vyrovnána do vodorovné polohy. Tím je zajištěn úhel zkosení v přední rovině (ε1) rovná 0°. U kotoučových brusek, které nemají v naklápěcím mechanismu integrovanou úhlovou stupnici, se toto měření provádí pomocí standardního kyvadlového úhloměru. V tomto okamžiku je třeba zkontrolovat rovinnost stroje.

Otáčením šroubu (4) mechanismu zajišťujícího vodorovný pohyb upínacího přípravku s kotoučem se nastaví potřebný úhel broušení dopředu. Jinými slovy, pila se posune do polohy, kdy se přední plocha zubu pevně dotýká pracovní plochy kotouče.

Označte si fixem zub, u kterého se má začít brousit.

Zapněte motor a zbruste přední plochu. přiblížením zubu k brusnému kotouči a několika pohyby pily tam a zpět, přičemž se zub současně přitlačí k brusnému kotouči. Tloušťka odebíraného kovu se nastavuje počtem brousicích pohybů a přítlakem zubu na brusný kotouč. Po nabroušení jednoho zubu se pilový kotouč vyřadí z kontaktu s kotoučem, otočí se o jeden zub a broušení se opakuje. Opakujte, dokud značka neudělá úplný kruh, což znamená, že všechny zuby jsou nabroušené.

Broušení zubů se zkosením přední plochy. Rozdíl mezi broušením zkoseného zubu a broušením rovného zubu spočívá v tom, že pilový kotouč musí být nakloněn, nikoli vodorovně. pod úhlem odpovídajícím úhlu zkosení přední roviny.

Úhel sklonu pilového kotouče se nastavuje stejným kyvadlovým úhloměrem. Nejprve nastavte kladný úhel (v tomto případě 8°).

Pak se brousí každý druhý zub.

Po nabroušení poloviny zubů se sklon pilového kotouče změní z 8° na 65°.8°.

Každý druhý zub se znovu brousí.

Ostření na zadní ploše. Aby bylo možné brousit zub podél zadní plochy, musí být bruska na kotoučové pily nastavena tak, aby zadní plocha zubu byla v jedné rovině s horní plochou brusného kotouče.

Pokud není k dispozici bruska pilových kotoučů

Přesně dodržujte požadované úhly ostření a držte pilu v ruce za váhu. úkol nemožný i pro člověka s jedinečným okem a záviděníhodnou silou rukou. Nejrozumnější je v tomto případě. Vyrobit jednoduché zařízení pro ostření, které umožňuje zafixovat pilu v určité poloze vůči kotouči.

Nejjednodušší z těchto přípravků pro broušení kotoučových pil je stojan, jehož povrch je v jedné rovině s osou brusného kotouče. Nasazením pilového kotouče na něj zajistíte, aby přední a zadní plocha zubu byly kolmé k pilovému kotouči. A pokud je horní plocha stojanu pohyblivá. upevněním jedné strany na pantech a druhé strany. se opírají o dvojici šroubů, kterými lze otáčet dovnitř a ven. Lze jej namontovat v libovolném sklonu, což umožňuje broušení šikmého zubu v přední i zadní rovině.

Je pravda, že v tomto případě zůstává jeden z hlavních problémů nevyřešen. Vystavení stejnému úhlu sklonu vpředu i vzadu. Toho lze dosáhnout tak, že se střed pily uzamkne v poloze vůči brusnému kotouči. Jeden ze způsobů, jak to udělat. pro vytvoření drážky na povrchu stolu pro trn, na kterém je upevněn pilový kotouč. Pohybem trnu s kotoučem podél drážky lze udržovat požadovaný úhel předního ostřeného zubu. Pro ostření kotoučových pil různých průměrů nebo úhlů ostření však musí být možné buď motor, nebo stojan a jeho drážku přemístit. Další způsob, jak dosáhnout požadovaného úhlu ostření, je jednodušší a spočívá v instalaci zarážek, které kotouč upevní v požadované poloze. Na konci článku je video s ukázkou takového zařízení.

Přípravek na broušení pilových kotoučů s pohyblivými dorazy na stole

Kontrola kvality ostření

GOST 9769-79 stanovuje určité toleranční hodnoty parametrů broušení. Koncové házení špiček zubů by nemělo být větší než 0,2 mm (do průměru 400 mm) a radiální házení špiček zubů by nemělo být větší než 0,2 mm (pro průměry pil do 400 mm). 0,15 mm. Kontrola házení se provádí jednoduchým číselníkovým měřidlem.

Obnovení ostrosti kotoučových pil s tvrdokovovými břity

V kotoučových pilách je řezným nástrojem kotoučová pila. Pro práci se dřevem existují dva typy. plné a s hroty z karbidu wolframu. První volba. levná, funguje dobře, ale vyžaduje časté broušení a přeostřování. Druhý typ je dražší, ale může být dlouho bez servisu. Broušení kotoučové pily s pobeditovými hroty je však složitější a je třeba k němu přistupovat správně. Neostření kotoučové pily na dřevo výrazně snižuje výkonnost kotoučové pily, kvalitu řezu a zatížení motoru, což následně snižuje životnost kotoučové pily.

U kotoučových pil je řezným nástrojem kotoučová pila. Pro použití ve dřevě jsou k dispozici dva typy: plný a s hrotem z karbidu wolframu. První typ je levný a funguje dobře, ale vyžaduje časté broušení a přeostřování. Druhý typ je dražší, ale fungoval by dlouho bez údržby. ale broušení kotoučové pily s hrotem z tvrdokovu je složitější a je třeba k němu přistupovat odpovídajícím způsobem. Pokud není geometrie zubů kotoučové pily na dřevo naostřena, zhorší se výkon kotoučové pily na dřevo, zhorší se kvalita řezu, zvýší se napětí motoru, což zkrátí jeho životnost.

Jak nabrousit kotoučovou pilu s hrotem

Z dlouhodobého hlediska mohou kotoučové pily s tvrdokovovými hroty ztratit svou původní funkci. To však neznamená, že si musíte pořídit nový řezný nástroj. Většina broušení se provádí doma pomocí vhodného brousku.

Nejprve je třeba zjistit, zda je nutné brousit, nebo ne. Existuje několik zřejmých znaků, které ukazují na význam tohoto postupu. Pokud je ignorujete, může být disk neopravitelný a způsobit poruchu levného stroje.

Výhodou použití kotoučové pily s diamantovým hrotem je prodloužení životnosti. Vhodné i pro tvrdé dřevo. Opláštění je vyrobeno z oceli 9XF, 50 HVA, 65G a podobných směsí. Jsou velmi tvrdé, ale při intenzivním používání se zvyšuje možnost jejich zlomení.

Včasné naostření pilových kotoučů pomocí domácího stroje je možné, pokud jsou přítomny následující zjevné příznaky:

 • Zvýšení zatížení motoru. Předpokladem pro to je zhoršení ostření a přirozeným důsledkem je, že stroj potřebuje k řezání dřeva více než jen sílu. Pokud motor není vybaven ochranným relé, může dojít k jeho poruše;
 • zhoršení kvality řezání. Prvním příznakem je zvětšení šířky řezu, ale také odlamování a zubaté hrany;
 • Delší doba řezání obrobku. Formování řezu trvá déle než obvykle.

Samostatné ostření pilových kotoučů

Nejlepší metodou je opakovaná kontrola stavu kotouče s dřevěným hrotem. Za tímto účelem je nutné stroj dočasně opustit a demontovat řezný nástroj. Pokud se jeho geometrické charakteristiky neshodují s původními, je třeba jej vybrousit.

Je dobré mít k dispozici výchozí šablonu, podle které je možné korigovat geometrii břitu. Často se vyrábí z tenkostěnné nerezové oceli, méně často ze silné lepenky.

Karbidové hroty jsou vyrobeny podle GOST 9769-79. Jejich geometrii a rozměry však určuje výrobce na základě parametrů zamýšleného použití pily. Pokud nemáte šablonu, musíte najít požadované úhly ostření bez pomoci. K tomu se doporučuje použít kyvadlový úhloměr.

Vlastní návrh výroby šablony.

 • Pořiďte si nový flétnový kotouč, který je naprosto podobný tupému kotouči.
 • Nakreslete jasný obrys na tuhý kus kartonu.
 • Pomocí kyvadlového úhloměru zjistěte počáteční geometrii karbidových destiček.
 • zaznamenat údaje do šablony.

V případě potřeby jej lze použít k samoostření na obráběcím stroji nebo jej poskytnout jako referenci firmám poskytujícím podobné služby.

Kromě toho doporučujeme porovnat získané údaje s referenčními údaji. U podélných řezacích pil je přední úhel obvykle 15°-25°. U příčných modelů je referenční hodnota mezi 5° a 10°. U univerzálních modelů je čelní úhel 15°.

Je důležité mít na paměti, že přední úhel se vám bude líbit více negativní. Podobné modely se používají pro řezání plastových plechů a neželezných kovů.

Pro tvarování nového břitu lze použít jakoukoli brusku. Důležité je nejprve vybrat správný smirkový kotouč a při jeho použití nabrousit hranu. K tomu je třeba použít korundové nebo diamantové modely.

Broušení pilového kotouče

Dobrou volbou je použití speciálního zařízení určeného pro tuto práci. Kvůli vysoké ceně je však často nepraktické pořídit si brousicí stroj. Další metodou je použití brusky s možností nastavení úhlu korundového kotouče.

V žádném případě je neostřete ručně. Vše. zabere to příliš mnoho času. Získaný výsledek nebude splňovat referenční hodnotu. Pokud nejste schopni nabrousit kotoučovou pilu na dřevo bez cizí pomoci, je vhodné využít služeb specializovaných firem.

Profesionální broušení kotoučových pil v domácích podmínkách se provádí podle následujících pravidel:

 • Hlavní deformace probíhá na horním okraji zubu. Dochází k zaoblení úkosu od 0,1 do 0,3 mm. Zde byste měli zahájit proces obrábění;
 • broušení se provádí na přední a zadní hraně. Díky tomu lze postup opakovat až 25krát;
 • Hloubka broušení by neměla přesáhnout 0,05 až 0,15 mm;
 • úroveň ostření na přední a zadní hraně je podobná.

Po nabroušení dřevěných kotoučů se doporučuje jejich broušení jemným smirkovým plátnem. To lze provést ručně nebo pomocí brousicího stroje.

Odborníci doporučují používat speciální korundové kotouče, jejichž čelní strana má speciálně tvarovanou drážku. To vám usnadní postup.

Proces tvarování nového břitu je pracný a časově náročný. Proto se doporučuje provést řadu kritérií, aby se prodloužila životnost disku.

Nejprve byste se měli seznámit s pokyny výrobce. Je zde uveden počet otáček (maximální a minimální) pro různé typy broušených materiálů. V případě kovu je to méně než v případě dřeva.

ostření kotoučové pily

Tvrdé hroty mají dlouhou životnost. Mají však tendenci se častěji tříštit a lámat. Druhý měkký ve skutečnosti takovým nevýhodám nepodléhá. ale jeho životnost je kratší než u pevných disků.

Je třeba se vyvarovat drsnosti na řezné ploše. Krátkodobě způsobují odlupování a praskání.

Video ukazuje příklad domácího brousicího stroje na pilové kotouče:

Pilové kotouče je třeba brousit pečlivě a věnovat zvláštní pozornost geometrii každého jednotlivého kotouče. Pro správné domácí broušení kotoučové pily je nutné znát tvar zubů a jejich geometrii.

Jak nabrousit kotoučovou pilu: tipy od profesionálů

Vážení čtenáři a odběratelé blogu Andreje Noacka. V každém dřevozpracujícím průmyslu existuje kotoučová pila, a rozhodně ne jen jedna. Tento nástroj samozřejmě podléhá faktoru opotřebení řezného prvku, konkrétně pilového kotouče. Bez ohledu na to, zda se jedná o běžnou čepel nebo o čepel s hrotem z tvrdokovu, je čepel stále vystavena namáhání a přirozenému opotřebení.

Po určité době provozu je nutné řezný prvek pravidelně brousit. Pokusím se vám o tom říct, jak to dělají specializované dílny. Otevřu otázku, jak nabrousit kotoučovou pilu s bílými hroty.

Jak doma nabrousit pilový kotouč s hrotem. výběr stroje. Jak si doma nabrousit kotoučovou pilu pomocí hrotů Pobedite? Jak určit úhly ostření?

Kotoučové pily se používají zejména ve stavebnictví. Většina zakázek vyžaduje řezání a přetváření hotových materiálů. Okružní pila pomáhá zvládnout tyto úkoly rychle a dosáhnout dobrého výsledku. Nástroj však nemůže vydržet věčně, dříve či později se může otupit. Proto byste měli přesně vědět, jak si doma nabrousit zuby pily.

Jak zjistit opotřebení?

Kontrola opotřebení kotoučové pily je důležitou záležitostí, které je třeba věnovat zvláštní pozornost. Hluboké poškození znemožňuje ostření pilového kotouče. Existují tři hlavní příznaky, podle kterých poznáte, kdy je třeba pilu nabrousit nebo vyměnit:

 • Silné zahřívání ochranného krytu a tvorba kouře. Kotoučová pila má výrazný kryt, který signalizuje, že se pila otupila teplem. V obzvláště závažných situacích z něj může vycházet kouř.
 • Někdy je pilový kotouč vybaven mechanickým posuvem (pokud musíte přítlak nastavovat ručně). V takové situaci můžete při zvýšeném tlaku zaznamenat opotřebení.
 • Při řezání dřeva vznikají na obrobku saze a hustý nepříjemný zápach.

Všechny výše uvedené situace ukazují uživateli, že je čas přístroj nabrousit.

Typ řezných zubů

Povrch zubu má čtyři roviny. jednu vpředu, jednu vzadu a dvě po stranách.

Když se vzájemně protínají, vytvářejí jedinou řeznou hranu, která umožňuje řezání povrchů.

 • Rovný zub. Nejčastěji se používá pouze pro zhotovení krátkého řezu. Kvalita a přesnost jsou u tohoto typu prací málo důležité.
 • Zubové hrábě. Jeho zadní rovina je nakloněna doprava nebo doleva. U pil se tyto zuby často střídají, proto se nazývají „střídavě drážkované“. Tyto zuby se nejčastěji používají v nářadí. Velikost úhlů se může lišit, což je dáno povrchovou úpravou ošetřovaného povrchu. dřevo, dřevotříska, plast. Používají se pro podélné i příčné pohyby. Velký úhel sklonu nástroje se používá při řezání oboustranně laminovaných desek. Tím se zabrání odštípnutí materiálu. Čím větší je úhel zkosení, tím snadněji se pila pohybuje po povrchu. To však výrazně zvyšuje riziko zlomení zubu. U některých výrobků jsou zuby skloněné nejen vzadu, ale i vpředu.

Důležité! Každý typ zubu je třeba řádně nabrousit. Neostřete je pod stejným úhlem.

Nástroje

Přebroušení pil vlastníma rukama je povoleno pouze v případě, že používáte speciální přípravky a příslušenství. K tomu slouží brousicí stroj, který pomáhá provádět proces automaticky, nikoli ručně. Výsledek je pak přesnější.

K broušení se používají i další ruční zařízení:

Tyto nástroje nelze ničím nahradit. Pokud není k dispozici alespoň jedna z nich, není ostření možné.

Zásady ostření a úhly

Existují čtyři hlavní úhly ostření hran pily. Ty mohou být spolu s tvarem zubu hlavními znaky nástroje. K popisu každého zubu se používá:

Ty mohou záviset na typu a hmotnosti kotoučové pily, zamýšleném použití a hustotě konkrétního povrchu.

Na základě výše uvedených parametrů lze všechny kotoučové pily rozdělit do několika typů:

 • Pro řezání podélných otvorů. Při tomto úkolu by se měl používat úhel řezu 15 až 25 stupňů.
 • Pro příčné řezání. V této situaci se úhel řezu může pohybovat od 5 do 10 stupňů.
 • Univerzální ostření. Při všech operacích se pily brousí pod úhlem 15 stupňů.

Velikost broušeného úhlu není dána pouze směrem pohybu pily, ale souvisí také s materiálem obrobku. Pokud musíte řezat velmi tvrdé materiály, měli byste zvolit nejmenší úhel. U měkčích obrobků se úhel zvětší.

Důležité! Pokud je pila s karbidovými břity používána dlouhou dobu, je maximální opotřebení patrné na horní řezné hraně karbidu. Podrobná prohlídka roviny zubu ukazuje, že přední plocha materiálu trpí nejvíce.

Jak brousit: základní metody

Existují dva způsoby ostření pilových kotoučů, ruční a strojní. Abyste si doma správně nabrousili pilový kotouč, je třeba zvážit několik detailů.

Ruční manipulace

Speciální brusky na pilové kotouče se v domácnostech používají jen zřídka, protože jejich cena je vysoká. Pokud takové zařízení nemáte k dispozici, můžete ostření provádět pomocí jiných šikovných nástrojů, např. úhlové brusky. Je zakázáno držet pilový kotouč bez jakéhokoli zajištění. V opačném případě nebude možné dosáhnout dostatečného úhlu řezu pro další manipulaci s materiálem.

nabrousit, pilový, kotouč, karbidovou

Aby pilový kotouč zůstal pevně ve správné poloze, je veden na ploché podložce.

 • Povrch trojnožky je v jedné rovině s osou brusného kotouče;
 • Ozubený kotouč je na něm umístěn tak, aby rovina broušení byla kolmá k pilovému kotouči;
 • konstrukce je doplněna otočným kloubem.

Stojan pomáhá pohodlně umístit pilový kotouč vzhledem k brusnému materiálu. Jasně vyznačené před zahájením práce. K tomu se používá barevná značka. Nakreslí linii sečení, která umožňuje ostřit prvek pod správným úhlem. Svěrák slouží k bezpečnému upnutí kotouče na povrchu.

Používání stroje

Pokud má řemeslník přístup ke speciálnímu brousicímu stroji, je práce rychlá a efektivní. Přístroj je malý, takže se s ním bude dobře pracovat i začátečníkům. Žádný problém ani v domácích aplikacích.

Při nákupu takového zařízení se podívejte na brusný kotouč. Při výběru toho správného se přihlíží k jednotlivým detailům:

 • Nejlepším řešením je kotouč vyrobený z elboru s diamantovým povlakem nebo ze zeleného karbidu křemíku;
 • Pokud se brousí karbidový kotouč, mohou nastat problémy i při používání stroje.

Použití brusky je velmi jednoduché. Obsluha by měla disk pohodlně umístit na jednotku a upnout jej pomocí speciálního zajišťovacího zařízení. Před zahájením práce je vhodné označit první zub fixem. Pomáhá zabránit záměně při broušení a nekontroluje již nabroušené zuby. Na přístroji je umístěn měřicí přístroj pro volbu úhlu ostření. Je třeba na něm nastavit potřebný úhel, poté zařízení provede úkol samo.

Kotoučová pila je velmi užitečný nástroj, bez kterého se při stavbě neobejdete. Pomáhá provádět řezy v plochách a měnit jejich tvar a velikost. K broušení kotoučů se používají speciální brusky nebo improvizované materiály. Samostatná práce není obtížná, stačí dodržovat uvedené pokyny a nebát se.

Broušení pilového kotouče s karbidovým hrotem:

Jak vlastnoručně nabrousit pilový kotouč s karbidovou špičkou

Kotoučová pila je považována za jeden z nejoblíbenějších nástrojů v arzenálu domácích řemeslníků. Ne vždy je však možné pracovat s jedním a tím samým kotoučem s různým materiálem a samotný pilový kotouč, stejně jako jakýkoli jiný řezný nástroj, vyžaduje pravidelné broušení. A to znamená vědět, kdy a hlavně jak si sami naostřit pilový kotouč.

Jak brousit kotouč pomocí stroje

Existují dva způsoby broušení kotoučů. ruční a automatické. pro obnovení integrity kotoučů. Ruční ostření je nejen obtížné, ale také časově náročné. Proto má smysl koupit nebo vyrobit brusku na pilové kotouče.

Jednoduchým zařízením pro broušení pilových kotoučů je bruska nebo smirkový stroj se speciálním kotoučem. diamantovým, CBN nebo z karbidu křemíku. namontovaným na hřídeli. Složitost procesu spočívá v tom, že broušený nástroj musí být znehybněn, proto se nedoporučuje držet kotouč během broušení v rukou. To je nejen nebezpečné, ale také to snižuje kvalitu ostření.

Pokyny pro správné ostření pilových kotoučů:

 • Každý broušený zub musí být kolmý k ostří
 • Princip ostření spočívá v tom, že každý zub pilového kotouče (diamantového kotouče) musí být přiblížen k rotujícímu kotouči
 • Velikost vyvíjeného tlaku závisí na množství odstraňovaného kovu. Čím více jsou zuby opotřebované nebo opotřebované, tím silněji musí být brusný kámen přitlačen k pilovému kotouči
 • Stejný postup se použije pro každý odkaz

K ostření pilových kotoučů není potřeba žádné speciální vybavení. K domácímu brousicímu stroji musí být připevněn stojan, který se skládá z pevné a pohyblivé části a z upevňovacího prvku. S tímto zařízením můžete snadno a rychle brousit pily doma.

Úkol se stává obtížnějším, když je třeba zvolit vhodný úhel ostření. Pro modernizaci a rozšíření funkčnosti jednotky je nutné vyrobit nastavovač sklonu mobilního stojanu. Šrouby a matice slouží jako seřizovací prvky, které umožňují nastavit požadovaný úhel stojanu.

Pohyblivá podpěra je čtvercový rám s kotoučovým držákem uprostřed. Přípravek má stejný průměr jako broušený obrobek. V základové desce je vytvořena drážka, kterou lze udržovat správný úhel broušení. Broušení není obtížné, a pokud často pracujete se dřevem pomocí kotoučové pily, je naprosto nezbytné mít brousicí stroj.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS