Jak sestavit stůl pro ruční kotoučovou pilu

Proces výroby tabulky

Práce na kotoučové pile je velmi nebezpečná, proto je nutné chránit si prsty před ostrými čepelemi. Z kusu desky nebo nábytkové desky vystřihněte tlačný prvek.

Dodatky k provedeným stavbám

Někteří řemeslníci, kteří sestavují stůl pro ruční kotoučovou pilu podle unikátních výkresů, zcela odstraní tovární bezpečnostní kryt a nahradí tovární plošinu podomácku vyrobenou plošinou. Pokud neplánujete řezat pod úhlem, můžete odstranit všechna zařízení pro nastavení sklonu pilového kotouče. elektrická pila se upevňuje přímo na nový podstavec, což umožňuje získat několik milimetrů hloubky řezu navíc.

Bez vnitřního krytu se pilový list snáze vyjímá, elektrická pila se při práci s mokrými deskami tolik neucpává třískami. Demontáž zabere více času, ale šetří životnost motoru a zabraňuje přetížení.

Montáž kotoučové pily

Zbývá už jen jedna věc. Elektrická kotoučová pila se umístí do připraveného otvoru. Patka je přišroubovaná a ozubený pohon musí volně zapadat do zásuvky.

Stůl kotoučové pily je téměř dokončen. Nyní musí být ošetřena materiálem proti vlhkosti a poté nalakována v několika vrstvách (aby se minimalizovalo klouzání).

Sestavený systém lze doplnit podle vlastního výběru (kryt nože, nastavení sklonu nože, posuv atd.).

Požadavky na rám pily

Některé modely a značky jsou z výroby vybaveny rámem pro upevnění pily ve stacionární poloze. Pracovní stoly malých rozměrů, které představují četné problémy při umísťování a vedení obrobků o délce nad 1 m, zejména těžkých obrobků, podél paralelního dorazu. Proto si řemeslníci často vyrábějí takové stoly do svých malých dílen sami.

 • Celá konstrukce musí být dostatečně pevná, zejména rohy nebo tyče, na kterých je upevněna samotná kotoučová pila a její příslušenství.
 • Výška stolu musí odpovídat výšce předáka. Neohýbejte se a nedosahujte na plošinu příliš vysoko. Průměrná výška je 65-75 cm. Někdy se vyrábějí nízké konstrukce, které se pak umístí na pracovní stůl vhodné výšky.
 • Pracovní stůl (plošina) musí mít dostatečnou opěrnou plochu pro obrobky, se kterými řemeslník převážně pracuje. Například pro řezání dřeva z rámových vazeb nebo nohou nábytku stačí délka stolu až 70 cm.100 cm o šířce 50 cm až 100 cm. Čím širší je stůl, tím širší obrobky (desky, plechy) lze na něj rozložit, aniž by visely přes okraj stolu. Na pracovním stole je také prostor pro zastávku.

Velký stůl umožňuje pohodlnou práci se širokými a dlouhými obrobky. Po řezání lze použít jako samostatný pracovní stůl. Náklady. zabírá více místa, vyžaduje více materiálu na lůžko a plošinu.

Sestavení podstavce a nohou

Podstavec nebo rám stolu je tvořen soustavou příčných a podélných dřevěných prken, která jsou připevněna ke spodní části jeho krytu, čímž se zvyšuje tuhost celé konstrukce. Čtyři kusy dřeva 50×50 mm umístěné ve vzdálenosti asi 7-9 cm od okraje stolu jsou zcela dostačující. Ke spodní části víka se připevňují vhodnými samořeznými šrouby ve vzdálenosti přibližně 23-25 cm od sebe. Na přední straně jsou upevňovací prvky zapuštěny do materiálu a zcela zakrývají své ploché tyče. Rám je pevnější díky lepidlu nanesenému na spojené plochy dřeva bezprostředně před montáží. Po spojení obrobků napuštěných lepidlem jsou tyto obrobky pevně spojeny svorkami, které lze odstranit, jakmile lepidlo zaschne. Nohy mohou být vyrobeny z tyčí stejného průřezu jako polotovary rámu pily (50×50 mm).

Konstrukce stolu musí být pevná a tuhá

Tvar nohou by měl být zvolen tak, aby poskytoval maximální oporu rámové části podnože a byl tvarově zúžen směrem k podlaze. Na jedné z těchto nohou jsou následně umístěny ovládací prvky zapínání a vypínání kotoučové pily, které kopírují tlačítka na těle pily.

Tuhost a stabilitu celé konstrukce zvýší sada ocelových rohů, které jsou namontovány na kloubech. K jejich upevnění doporučujeme použít standardní šrouby s podložkami, nejlépe umístěné hlavou směrem ven.

Tipy

Protože je kotoučová pila elektrické zařízení, je lepší, aby s ní pracoval odborník, který rozumí elektřině. Přesunutí spínače na jiné místo je také lepší svěřit odborníkovi.

Sestavení rámu s nohami

Základna nebo rám stolu je tvořen souborem příčných a podélných dřevěných prken, která jsou připevněna ke spodní části krytu stolu, aby se zvýšila tuhost celé konstrukce. K tomuto účelu postačí čtyři kusy trámů 50×50 mm umístěné 7-9 cm od okraje stolu. Připevňují se na spodní stranu krytu pomocí vhodných samořezných šroubů ve vzdálenosti přibližně 23-25 cm od sebe. Na přední straně jsou zapínací prvky zapuštěny do materiálu a zcela zakrývají své plošky. Rám můžete zpevnit tím, že spojovací plochy prken bezprostředně před jejich připevněním natřete vrstvou truhlářského lepidla. Jakmile jsou obrobky namočené v lepidle spojeny, jsou k sobě pevně přichyceny svorkami, které lze po zaschnutí lepidla odstranit. Nohy mohou být vyrobeny z trámů 50×50 mm stejného průřezu jako části rámu.

Struktura stolu musí být pevná a tuhá

Tvar nohou by měl být zvolen tak, aby poskytoval maximální oporu rámové části podnože a byl tvarově zúžen směrem k podlaze. Na jedné z těchto nohou jsou později umístěny ovládací prvky pro zapnutí a vypnutí kotoučové pily, které kopírují tlačítka umístěná na jejím těle.

How To Make A Homemade Table Saw With Circular Saw

Tuhost a stabilitu celé konstrukce můžete dále zvýšit sadou ocelových rohů namontovaných v oblasti jejích spojů. K jejich upevnění doporučujeme použít standardní šrouby s podložkami, které by měly být nastaveny nejlépe hlavou ven.

Pilový stůl z ruční kotoučové pily: ruční montáž, videa, schémata

Pilový stůl je v dílně nebo dílenském prostředí často potřebný pro práci se dřevem, plasty nebo měkkými slitinami neželezných kovů. zejména pro rychlé a přesné podélné a příčné řezy. Vzhledem k vysoké ceně prefabrikovaných modelů si je mnoho lidí raději sestaví sami tak, že na zadní stranu desky stolu připevní běžnou ruční kotoučovou pilu. Díky použití prefabrikovaných nástrojů není třeba složitých schémat a výkresů, takovou stavbu zvládnou sestavit i neodborníci.

Kotoučové pily nebo okružní pily jsou určeny především k řezání dřeva včetně pokosového řezání, ale při výměně kotoučů jsou vhodné i pro práci s plasty nebo tenkostěnnými hliníkovými profily. Optimálních výsledků dosáhnete, když je použijete pro pravoúhlé hrany, řezání desek a prken na míru, zkosení a přípravu spojů a spár s nimi. Nabídka zahrnuje modely s různými typy pracovních desek, kapacitami a počty pil, ručně vyráběné designy mají obvykle čtvercový nebo obdélníkový tvar.

Nákup továrně vyráběných kotoučových pil je nezbytností pro nepřetržitý nebo trvalý provoz v dřevozpracujících dílnách nebo podobných podnicích. To platí i v případě, kdy jsou kladeny vysoké nároky na přesnost řezaných obrobků, které se dosahují jejich zajištěním přídavnými vodítky nebo podobnými zařízeními, která lze instalovat pouze na profesionální zařízení. V ostatních případech je výhodnější takové stoly vyrobit vlastní, kromě jejich přímého použití jako stacionárního stroje je výhodou této konstrukce možnost vyjmout kotoučovou pilu, aby bylo možné pracovat v ručním režimu.

Konstrukce stolu kotoučové pily, kotoučová pila

Běžný stůl, který lze zakoupit společně s kotoučovou pilou, je většinou vyroben z nerezové oceli. Zkušení řemeslníci používají jednoduchou ocel a svařují nosnou konstrukci z kovových úhelníků. Kotouč, který řeže dřevo, je namontován ve vnitřní části stolu na hřídeli s ložisky a mechanická síla je přiváděna pomocí řemenového převodu. V desce je štěrbina pro kotouč, který je ze všech stran obklopen dřevěnou deskou a přišroubován k vnitřní straně stolu. Vůle mezi stolem a řezným kotoučem musí být několik milimetrů, jinak se v mezeře při práci ucpou piliny a stroj bude špatně fungovat. Mezera se nastavuje v závislosti na použitých discích.Každý se snaží vytvořit výkresy kruhového stolu vlastníma rukama, aby vytvořil univerzální a dobrý stůl pro zpracování dřeva, ale nedostatek znalostí může hrát špatný vtip.

Výpočet parametrů

Abyste se vyhnuli nákladům a nesrovnalostem, přísně dodržujte základní parametry nastíněných materiálů a vytvoříte si kvalitní truhlářský stůl vlastníma rukama. Při sestavování stolu pro ruční kotoučovou pilu vlastníma rukama je nutné vzít v úvahu výkon elektromotorů, které budou použity. Pokud stavíte frézovací stůl vlastníma rukama, je třeba vzít v úvahu také kapacitu motoru.

Pro hlubší pochopení designu a schématu výrobku, sledovat děj tesařského stolu s rukama video zveřejněné na webu. Vzhledem k tomu, že stůl bude univerzální, je nutné, aby konstrukce byla co nejstabilnější a nejpevnější. Řemeslníci vytvářejí výkresy stolu pod frézou vlastníma rukama, ale pokud bude konstrukce svařena jinou osobou, je nutné podrobně vysvětlit, aby nakonec byly všechny prvky na správných místech. Je možné, aby samostatně vytvořit frézovací stůl pro ruční frézu s vlastníma rukama, protože většina řemeslníků, poté, co vyrobil univerzální stůl, pracovat na něm a s ručními nástroji. Je to velmi výhodné, protože je zde dostatek prostoru pro práci, vše je po ruce a zvyšuje se produktivita.

Výpočet kapacity

Chcete-li vytvořit dobrý stůl pro kotoučovou pilu s rukama, je třeba provést správný výpočet výkonu, ve vztahu k síle elektromotoru a předpokládané práce. To znamená, že pro pohodlné řezání různých druhů dřeva stačí elektromotor o výkonu 1000-1200 W. Odborníci nedoporučují používat silnější motory, protože to představuje velké riziko. Tam, kde je vyžadován značný výkon a kapacita stroje, by měla být konstrukce stolu důkladnější a dokonalejší. Při správném přístupu si mnoho řemeslníků vlastnoručně vytvoří ruční frézovací stůl, který je mnohem lepší a produktivnější než modely od značkových výrobců.

Pro lepší pochopení, sledovat pozemek, jak se dělá frézovací stůl s vlastníma rukama video je ve veřejné doméně pro prohlížení. Průmyslové stroje, jak je uvedeno výše, jsou vyrobeny výhradně z kovu a spodní část, doplněná betonovou deskou, pro větší spolehlivost při upevňování jednotky. Ručně vyráběný stůl pro kotoučovou pilu, řemeslníci jej vyrábějí výhradně z kovu nebo v duetu s dřevěnými prvky.

Pokud má být do truhlářského stolu integrováno více jednotek, je důležité vzít v úvahu faktor, že čím silnější jmenovitý výkon je požadován, tím robustnější a pevnější truhlářský stůl musí být vyroben vlastníma rukama.

Jak vyrobit stůl pro kotoučovou pilu z laminované dřevotřísky? K výrobě takového stolu pro kotoučovou pilu potřebujete:

sestavit, stůl, ruční, kotoučovou, pilu
 • 911 mm silná deska z laminované překližky (800 x 800 mm);
 • 4 kusy laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm (400×784 mm);
 • několik kusů dřeva o rozměrech 40 x 40 mm;
 • Několik šroubů a samořezných vrutů;
 • hliníková římsa.

Na takový stůl lze namontovat jakoukoli ruční kotoučovou pilu s velkým pilovým kotoučem. Výkresy stolu pro kotoučovou pilu tohoto typu lze snadno najít na internetu.

Taková pila se vyrábí v několika fázích:

 • K výrobě zásuvky budoucího stolu se používají laminované dřevotřískové desky. Nemá dno a stěny jsou připevněny pomocí tyčí, které je zase třeba upevnit šrouby a samořeznými vruty.
 • Kryt je vyroben z překližky s otvorem, do kterého se vkládá pila. Otvor je vyznačen od opěrné patky a spodního krytu kotoučové pily. Otvor se vyřízne skládačkou.
 • Připevněte pilu k překližce pomocí šroubů se zápustnou hlavou. Upevnění překližkového krytu k tělesu z laminované dřevotřísky je provedeno pomocí 18 mm ocelového pera a drážky.
 • Po straně desky stolu se položí elektrické kabely a nainstaluje se startovací tlačítko.
sestavit, stůl, ruční, kotoučovou, pilu

Vodicí lišty kotoučové pily jsou vyrobeny ze dřeva nebo hliníkové lišty.

Co je to kotoučová pila?

Kotoučová pila je potřebná k řezání různých materiálů (dřevo, břidlice, sádrokarton, měkký kov, překližka atd.) v domácnosti i v průmyslu. д.). Toto elektrické ruční nářadí (ve standardní výbavě) je určeno pro přímé řezy v hloubce od 40 do 140 mm (většina modelů vyráběných výrobci umožňuje řezat pod pravým úhlem až do 85 mm, ale pro staveniště existuje řada výkonnějších zařízení). Stroj drží obsluha pevně v rukou a během řezání se pohybuje podél obrobku. Žádné omezení velikosti z hlediska délky nebo šířky obrobku. Řezání pod úhlem k povrchu obrobku je možné.

Modely pil se liší výkonem. Nejúspornější zařízení s výkonem až 1,2 kW jsou k dispozici pro řezání obrobků o tloušťce až 4,5 cm. Jsou vhodné pro použití v domácnosti, pro příležitostné krátké intervaly a vyznačují se jednoduchostí a nenáročnou údržbou. Při řezání délek do 6,5 cm a časté a dlouhé práci jsou zapotřebí poloprofesionální stroje s výkonem až 1,8 kW. Pro průmysl jsou k dispozici profesionální stroje s výkonem až 2,2 kW pro dlouhodobý řezný výkon a řezání obrobků o tloušťce až 8,5 cm. K dispozici je také nástroj pro použití v dřevozpracujícím průmyslu, který dokáže řezat obrobky o tloušťce až 14,1 cm. S výkonem až 5,5 kW a hmotností až 100 kg.

Důležité! Jednotky s výkonem do 1 kW jsou obecně vhodné pro domácí dílny. To je důležité zvážit před pořízením modelu, protože přeplatek za samotnou pilu a za elektrickou energii spotřebovanou pilou není zpravidla odůvodněn nutností.

Při výběru nožů pro váš nástroj je třeba věnovat pozornost jejich technickým parametrům.

 • Úhel naostření hrotů. Měkké materiály se musí řezat pomocí nožů, které mají zuby nakloněné směrem k otáčení nože. Kov vyžaduje modely se záporným úhlem ostření.
 • Počet hrotů. Pro řezání různých materiálů volte kotouče s různým počtem zubů: modely s více zuby pro měkké materiály a s menším počtem zubů pro tvrdé materiály. Například pro dřevo je minimální počet zubů 24.

Pro dlouhodobé používání okružní pily je důležité, aby nevážila příliš mnoho, byla ergonomická a její nože byly dobře nabroušené. Dlouhodobé držení stroje v ruce není vůbec snadné. únava obsluhy může vést ke snížení kvality řezu. Proto se mnoho řezbářů cvičí v řezání na stole.

Tělo pily je třeba umístit pod desku stolu tak, aby se nad ní nacházel pouze pilový kotouč. Obrobek se pohybuje po desce stolu a řeže se pomocí rotujícího nože. Takové stacionární zařízení vám usnadní práci a umožní vám provádět nepřetržitou práci bez ztráty kvality a rychle. Výrobci nabízejí velké množství modelů stolových pil. Při vytváření vlastních návrhů nejen ušetříte peníze, ale také získáte nástroj, který splňuje vaše vlastní požadavky.

Stůl s kotoučovou pilou vlastníma rukama

Kotoučová pila se používá k řezání dřeva, plastů a dalších materiálů. Jeho řeznou základnu tvoří plochá kovová čepel se zoubkovaným vnějším okrajem. Při výběru se každý sám rozhodne, zda chce stolní, ruční nebo stacionární verzi. Mnoho lidí dává přednost manuální verzi. V některých situacích je však nutné pilu upevnit. V takovém případě si můžete vyrobit vlastní stůl pro kotoučovou pilu, který v případě potřeby umožní nástroj upevnit.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS